;
dreamstime_m_118505777

Inside story

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Der er ingen kaskodækning på bilen, hvis man overser et rødt lys, og uheldet er ude. Det er allerede fast praksis i en lang række selskaber, hvilket giver talrige ankenævnssager. Også fart kan betyde, at man mister sin dækning, og i de kommende år forventes flere sager, hvor dækning afvises, hvis man har fedtet med mobilen under kørslen.

Det er blevet helt almindeligt, at biler kører over for rødt eller i hvert fald mørkeorange. Det ved enhver, der bevæger sig i trafikken i de større byer. Men de færreste ved, at deres forsikringsselskaber ikke dækker skaderne, hvis man overser det røde lys på grund af eksempelvis komplicerede trafikregler eller modlys.

Sagerne i forsikringsankenævnet er talrige – og forsikringsselskaberne vinder næsten alle rødt lys-sagerne over for bilisterne, fordi det betegnes som groft uagtsomt, hvorved kundernes kaskodækning bortfalder. Det kommer ofte som en overraskelse for bilisten, der måske taber flere hundredtusinder kroner.

Spørgsmålet er, om det er begyndelsen på en ny trend, hvor der sættes hårdt ind over for uopmærksomme bilister, der også risikerer at miste deres kaskodækning, hvis de for eksempel sms’er, taler i mobiltelefon under kørslen eller kører for stærkt.

Sagen kort

Selv om de færreste bilister er klar over det, så er det entydig forsikringspraksis, at man ikke får erstatning for skader på egen bil, hvis man har kørt over for rødt, og der er sket en ulykke. Det gælder, uanset om undskyldningen er sol i øjnene, et uopmærksomt øjeblik eller komplicerede trafikregler. Det viser en rundspørge til en række selskaber og en gennemgang af ankenævnssager, som InsideBusiness har foretaget.

Spørgsmålet er, om det blot er begyndelsen til nok en bølge af stramninger i dækninger af kaskoskader. Flere fagfolk forventer, at trenden også vil brede sig til bilister, der ender i en ulykke som følge af mobilbetjening under kørslen, eller måske som følge af for høj fart.

”Jeg er ikke tvivl om, at det i de kommende år også som udgangspunkt vil blive betegnet som groft uagtsomt, hvis man bliver involveret i et færdselsuheld, mens man under kørslen betjener mobiltelefonen. Det skal blandt andet ses, i lyset af at bødestraffen for at tale i mobiltelefon netop er forøget til også at give et klip i kørekortet,” forklarer Jesper Ravn, der er partner i ARK Advokatpartnerselskab, som er specialiseret i forsikringssager.

Bilister, der kører for stærkt og ender i en ulykke, risikerer også at miste deres kaskodækning. Det viser i hvert fald en sag, der faldt dom i kort før årsskiftet, hvor en bilist totalskadede sin bil i et eneuheld i Østjylland efter at have kørt mindst 85-86 kilometer i timen ind i en by. Virksomheden Dan Crash, som bruges af flere forsikringsselskaber til udmåling af hastighed i sådanne sager, vurderede bilens hastighed over for både byretten og Forsikringsankenævnet.

Jesper Ravn konstaterer, at man ofte mister sin kaskodækning på grund af høj fart, hvis det sker i forbindelse med andre elementer som spirituskørsel eller brug af mobiltelefon under kørslen.

Fart er også en faktor

Den opfattelse deles af Martin Rundager, der er fagleder hos GF Forsikring, som også følger udviklingen på området tæt.

”Vi ser endnu ikke, at fart alene udløser groft uagtsomhed ved skader, men kombineres det med andre ting, for eksempel en bilist, der kører 180 kilometer i timen på motorvejen og sms’er samtidig, så vil det være en sag, hvor bilisten også risikerer at miste sin kaskodækning.”

GF Forsikring har også tilsluttet sig den praksis, at det betegnes som groft uagtsomt, hvis en bilist kører over for rødt. Selskabet har ca. 2-5 sager om året af den karakter:

”Jeg vil ikke sige, at det gælder helt entydigt. Det er altid en individuel vurdering af omstændighederne,” fortsætter Martin Rundager.

Ser man på udfaldet af de forskellige ankenævnssager, kan det se ud til, at der er en overrepræsentation af mindre forsikringsselskaber i ankenævnssagerne. Men det ikke entydigt, at det er trenden.

Hos landets næststørste forsikringsselskab, Topdanmark, er skadeleder inden for autoskade Helle Dahl da heller ikke helt entydig i forhold til, om rødt lys-sager kan betegnes som groft uagtsomme, som andre selskaber ser ud til at vurdere dem:

”Vi anvender aldrig per automatik grov uagtsomhed som afvisningsgrund. Der kan jo være andre omstændigheder. Det kan for eksempel være vidneudsagn eller en sag, hvor det ikke kan konstateres, at der er kørt groft uagtsomt. Men det er noget, vi er meget opmærksomme på. For der sker jo også en udvikling i trafikken, hvor der er en kraftig stigning i antallet af bilister, der kører over for rødt.”

Ifølge Helle Dahl havde Topdanmark 5 sager om groft uagtsom kørsel i forbindelse med rødt lys sidste år. Man har også fokus på fart, hvis bilisterne kører meget for stærkt, for eksempel 120 kilometer i timen, hvor man må køre 50. Men ofte er det vanskeligt at bevise bilistens hastighed – og selv om mange bilister i specialbiler har indbygget bokse til at spore bilen i tilfælde af tyveri, så er det ikke noget, man normalt kan bruge til at bevise en hastighedsoverskridelse:

”Det er jo et væsentligt punkt, at vi har bevisbyrden. Og selv om bilisten har monteret en boks, så er det ikke entydigt, at vi må bruge den. Det skal bilisten give samtykke til.”

Alm. Brand vil gerne afvise mobilulykker

Hos Alm. Brand har der også været en række sager, hvor bilisten har mistet sin kaskodækning, fordi der har været tale om groft uagtsom kørsel. Men heller ikke her benytter man entydigt rødt lys til at afvise en bilist med en skade, forklarer skadedirektør Brian Wahl Olsen.

”Vi har gennemgået sagerne, og bliver man blændet af solen, er det ikke nok til, at man kan se bort fra grov uagtsomhed. Til gengæld har vi også haft en sag med en anden vurdering, hvor bilisten kørte frem, fordi han så forkert på en venstresvingspil.”

Brian Wahl Olsen vil til gengæld gerne gøre brug af mobiltelefon gældende til også at afvise kaskodækning. For det koster materielskade, og det er noget, som er i fokus fra myndighederne.

”Problemet er, at det er svært at bevise. Det kræver næsten en fotofælde, der har filmet bilistens brug af mobilen, eller at man selv sidder og filmer sit speedometer, at man kører over 240 kilometer i timen.”

Heller ikke forkert brug af sommerdæk på dage med snedækkede veje er indtil videre nok til at ikende grov uforsætlighed, konstaterer Brian Wahl Olsen. Men selv om det lykkes selskaberne at indføre en praksis, hvor kaskodækninger afvises mere konsekvent, så mener han dog ikke, at det devaluerer værdien af at have en kaskodækning:

”Det kan man ikke sige. Vi har 55.000 kaskosager om året, og vi kan tælle rødt lys-sagerne på én hånd.”

I forvejen er bilforsikringer et guldrandet forsikringsområde for forsikringsselskaberne, hvor de mest veldrevne i gode år sætter 20-40 procent af bilisternes præmieindbetalinger direkte i banken som rent overskud.

Tryg: Kaskoforsikring er stadig pengene værd

Det er også meldingen fra Tryg, der som det eneste selskab sidste år vandt 2 sager om grov uagtsomhed i forbindelse med rødt lys-sager blandt de offentliggjorte kendelser ved Forsikringsankenævnet. Her oplyser kommunikationschef Tanja Frederiksen, at Tryg hvert år har ca. 120.000 kaskoskadeanmeldelser, hvoraf man afviser mellem 5 og 10 anmeldelser, hvor kunder har været involveret i en ulykke, fordi de har kørt over for rødt.

”Årsagen til, at vi afviser sager, hvor kunden kører over for rødt lys og er skyld i en ulykke, er, at vi betegner det som en groft uagtsom handling, hvor man sætter folks liv på spil i trafikken. Grov uagtsom kørsel er som bekendt undtaget af vores forsikringsbetingelser – det dækker vi ikke. Ifølge færdselsloven betragtes handlingen så alvorlig, at det giver en betinget frakendelse af kørekortet,” fremgår det af det skriftlige svar fra Tryg, der dog understreger, at man kun afviser sagerne ved tydelig dokumentation. Det kan være videooptagelser, vidneberetninger eller lignende.

Tanja Frederiksen afviser også, at skrappere regler for udbetaling af kaskodækning er med til at devaluere værdien af forsikringsproduktet:

”Hovedårsagen til, at kunderne vælger at tegne en kaskodækning, er heller ikke, fordi de forventer at være dækket af en forsikring, hvis de kører over for rødt lys og er skyld i en ulykke. Årsagerne er derimod, at ved pant i et køretøj kræves der kaskoforsikring; det samme gælder leasing af køretøj. Dernæst tegner kunderne forsikringen for at være dækket i forbindelse med påkørselsskader, glasskader, parkeringsskader, ved risiko for tyveri af dele fra bilen eller hele bilen.”

Det kan dog her tilføjes, at Tryg i en sag sidste år afviste erstatning i en ankenævnssag fra en kunde, som oplyste at have fejllæst lyssignalet og var blændet af solen. Ofte hænger brugen af groft uagtsom-paragraffen nøje sammen med politiets vurdering af sagen. I ankenævnssagen fra Tryg fik den uheldige bilist da også frakendt sit kørekort betinget og en bøde i sagen.

Det er også vurderingen fra administrerende direktør Anders Hestbech fra Købstæderne, at netop politiets eventuelle bødeforlæg spiller en rolle i, hvordan dialogen mellem kunder og forsikringsselskaber kører ved sager om grov uagtsomhed:

”Som udgangspunkt er det groft uagtsomt, hvis man kører over for rødt. Ofte er sådanne sager jo forbundet med et bødeforlæg fra politiet. Og så er det vores opfattelse, at kunderne oftest godt ved, at der ikke er kaskodækning. Der er dog undtagelser, hvis man eksempelvis har to røde lys lige efter hinanden og kører efter det forkerte.”

I de tilfælde, hvor Købstæderne gør en undtagelse, fordi kunden har misforstået situationen, ydes der kaskodækning.

Billedtekst: Det kan blive en rigtig dyr omgang at overse et rødt lys, for den dyrt betalte kaskoforsikring dækker som udgangspunkt ikke den type skader på bilen.

Foto: © Askoldsb | Dreamstime.com

Læs mere

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen