;
forsikring og pension

Forsikringsformand slår alarm: Finanstilsynet skal have flere folk

De mange udenlandske forsikringsselskaber, der i disse dage bliver medlem af den danske Garantifond for Skadesforsikring, giver tilsynsmyndighederne store udfordringer, advarer formanden for Gensidig Forsikring.

Mange nye udenlandske forsikringsselskaber skal nu holdes i ørerne af det danske finanstilsyn, FInanstilsynet. Derfor bliver der sikkert brug for flere ressourcer til tilsynsmyndighederne, advarer formand for Gensidig Forsikring og direktør for Vestjylland Forsikring Jørgen Ladekjær.

For går nogle af de udenlandske selskaber ned, sidder de øvrige selskaber tilbage med regningen, der i sidste ende havner hos forsikringskunderne. Det er konsekvensen af et regelsæt fra årsskiftet, der indebærer, at alle udenlandske forsikringsselskaber, der opererer i Danmark, skal være medlem af Garantifonden for Skadesforsikring.

Dog er det kun forsikringsselskabernes danske aktiviteter, der er dækket af fonden.

Sagen kort

InsideBusiness har i disse dage fokus på de udenlandske forsikringsselskaber, der opererer ind i Danmark, samt selskaber som pressede Gefion Insurance med dansk hjemadresse, der primært opererer i udlandet. Begge forretningsformer er nemlig en udfordring for både tilsynsmyndigheder og konkurrencen på forsikringsområdet herhjemme.

For i takt med at de udenlandske spillere i stor stil melder sig ind i Garantifonden for Skadesforsikring, stiger risikoen for arbitrage ind på det danske marked med netop garantifondens penge i ryggen.

Udviklingen har betydet, at det er væltet ind med nye medlemmer i fonden, der på få måneder er vokset fra 65 til over 260 medlemmer som beskrevet i InsideBusiness sidste uge, og det er bekymrende, mener Jørgen Ladekjær.

”Vi vil gerne have et stærkt tilsyn, så vi har sunde virksomheder og ikke får flere konkurser således som i de sidste par år. De har betydet, at vi har skullet betale for dem – og nu igen skal betale for at fylde garantifonden op.”

Risiko for arbitrage

Problemet er, at forsikringsselskaberne med udenlandsk oprindelse med god grund kan bruge medlemskabet af Garantifonden for Skadesforsikring til at markedsføre sig selv som et sundt forsikringsselskab, hvor man får pengene retur fra fonden, hvis selskabet går ned. Det stiller altså kunden i store træk, som om de var kunder i landets største og stærkeste forsikringsselskab, Tryg – og det giver mulighed for arbitrage ind på det danske forsikringsmarked:

”Kunderne kan jo ikke skelne mellem, hvad der er sikkert og ikke sikkert. Nogle af de nye spillere bruger måske garantifonden som en del af deres markedsføring. Det er ikke nogen sund måde at drive virksomhed på, kunderne får en masse bøvl ved en konkurs, og branchen risikerer at skulle betale igen. Det er vores bekymring,” siger Jørgen Ladekjær.

Det er nemlig altafgørende for, om det nye system fungerer, at Finanstilsynet spiller en aktiv rolle i at sikre, at selskaberne i Garantifonden for Skadesforsikring har både kapital og rimelig forsikringsdrift i fokus.

Reglerne er nemlig sådan, at det kun koster et engangsgebyr på 100.000 kroner at melde sig ind i garantifonden, og at alle skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark samt skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, skal være medlem af den danske Garantifonden for Skadesforsikring.

Har Finanstilsynet for travlt?

”Vi har ikke noget imod hårdere konkurrence. Det er sundt for os alle. Men det er vigtigt med tilstrækkelig dygtige folk i Finanstilsynet, så vi har et stærkt og effektivt tilsyn.”

Har vi ikke det i dag?

”Jo, de ansatte i tilsynet er dygtige, men mit indtryk er, at de har meget at lave – og de har travlt. Vores bekymring er derfor, om de har folk nok, hvis der kommer en hel masse nye selskaber ind på det danske marked,” siger Jørgen Ladekjær.

Hos Forsikring & Pension har underdirektør Torben Weiss Garne, der også er direktør for Garantifonden for Skadesforsikring, fokus på de udsatte forsikringsselskaber med forskellige forretningsmodeller, efter at mere end 200 udenlandske forsikringsselskaber har meldt sig ind som nye medlemmer af fonden.

Torben Weiss Garne mener, at det er vigtigt med et stærkt finanstilsyn, som er opmærksom på nye forretningsmodeller, for eksempel Gefion Insurance, Gabel Insurance og Alpha Insurance:

”Vi mærker et øget fokus i Finanstilsynet og i EU i forhold til den forretningsmodel, der var i de konkursramte selskaber Gable Insurance/Husejernes Forsikringsagentur, Alpha Insurance og Qudos Insurance. Det hilser vi meget velkomment. Det er vigtigt, at vi har et kompetent tilsyn, der fokuserer sin indsats på de områder, der har den største effekt,” siger han og påpeger, at det internationale samarbejde er helt afgørende, for tilsynet med de udenlandske virksomheder er ikke i Danmark.

”EU-samarbejdet er også blevet styrket. Nu mangler vi bare at se, at det bliver brugt og fungerer i praksis,” siger Torben Weiss Garne.

Politikere har allerede styrket tilsynet

I Finanstilsynet ønsker man ikke at kommentere, om der skal tilføres flere ressourcer til tilsynet med de udenlandske selskaber.

I stedet henviser man til den politiske aftale, der blev indgået om håndtering af de danske kunder i Gable Insurance, som netop har betydet ændringer for tilsynsområdet. Heraf fremgår det, at der iværksættes en række foranstaltninger, som skal bidrage til at sikre et effektivt samarbejde mellem europæiske tilsynsmyndigheder.

Det betyder, at regeringen over for EU rejser spørgsmålet, hvordan der sikres et effektivt tilsyn med forsikringsselskaber, der udøver grænseoverskridende virksomhed inden for EU/EØS. Det skal desuden undersøges, om der skal stilles krav om, at alle forsikringsselskaber, der markedsfører sig i EU/EØS, er dækket af en garantiordning.

Desuden stilles der krav om, at ”Finanstilsynet fortsat vil arbejde for at højne det grænseoverskridende tilsyn og vil rejse sagen om Gable Insurance AG i European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). De europæiske tilsynsmyndigheders Joint Committee har besluttet at iværksætte et projekt for at styrke samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne om forbrugerbeskyttelse i forhold til grænseoverskridende virksomhed. Finanstilsynet vil deltage i dette projekt.”

Læs også Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

 

Læs mere

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv