;
Genrefoto fra Topdanmark presse

Inside story

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Det skal være slut med at oversende kæmperegninger fra konkursramte forsikringsselskaber med arbejdsskade på bøgerne til hele branchen. For Beskæftigelsesministeriet går nu i gang med at ændre loven, så forsikringerne omfattes af Garantifonden. En enkelt dansk forsikringsspiller er hårdt ramt af situationen

Det har været et helt ekstraordinært dyrt år for hele forsikringsbranchen, hvad angår arbejdsskadeforsikringer. Og det er ikke engang selskabernes egen skyld. For det er udgiften til konkursen i Alpha Insurance, som er blevet tørret af på alle selskaberne.

Derfor har selskaber som for eksempel Tryg, Topdanmark og Alm. Brand hver især betalt

Sagen kort

Det har været en både dyr og bøvlet affære for forsikringsbranchen at håndtere konkursen i Alpha Insurance.Det skyldes primært, at forsikringsselskabets arbejdsområde ligger under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der igen ligger under Beskæftigelsesministeriet – og ikke under Garantifonden for Skadesforsikring, som normalt håndterer konkurser i forsikringsselskaber.Det skal nu laves om, lover Beskæftigelsesministeriet.

henholdsvis 100 millioner, 50 millioner og 30 millioner kroner for konkurserne. Alle selskaber har efter størrelse fået en del af regningen for konkursen.

Normalt håndteres forsikringskonkurser af Garantifonden for Skadesforsikring, men af historiske årsager forholder det sig anderledes med lige præcis arbejdsskadeforsikringer. Det har udløst en masse bøvl for branchen og embedsmændene, men det kan snart være et overstået kapitel. For over for InsideBusiness åbner Beskæftigelsesministeriet for, at man ændrer lovgivningen, så den slags regninger ikke skal sendes direkte til skadesforsikringsselskaberne. Det sker, i forbindelse med at ministeriet er i gang med at se på området:

”Beskæftigelsesministeriet deler i den forbindelse blandt andet Forsikring & Pensions vurdering, at det er hensigtsmæssigt at undersøge nærmere, hvorvidt administrationen af arbejdsulykkespolicer kan overføres til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, når et forsikringsselskab går konkurs,” oplyser Beskæftigelsesministeriet i en mail, der påpeger, at et kommende lovforslag fra slutningen af marts skal præcisere Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og forsikringsselskabernes rettigheder og forpligtelser, hvis for eksempel et nyt forsikringsselskab går konkurs. Det er dog vurderingen, at et egentligt lovforslag, der flytter ansvarsområdet væk fra Beskæftigelsesministeriet og over til Garantifonden, først kan realiseres til efteråret, det vil sige efter et folketingsvalg.

En bøvlet affære

Målet er at sikre bedre rammer, hvis nok et forsikringsselskab går konkurs.

InsideBusiness erfarer da også, at det har været en endog overordentlig bøvlet affære for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at håndtere kollapset i Alpha Insurance, der har arbejdsskader med kompliceret langhalet risiko på bøgerne. Lige præcis denne forsikringsform er præget af genforsikringsordninger, og det er forventningen, at skaderne først kan afsluttes om mere end 10 år. Først der kommer der klarhed over, om de danske forsikringsselskaber har betalt for meget og kan få penge retur.

Der er næppe tvivl om, at kompleksiteten ved konkurssagen er kommet bag på Beskæftigelsesministeriet, som på et tidspunkt foreslog branchen at oprette et egentligt skraldespandsselskab for at komme ud af miseren. Det kunne dog ikke lade sig gøre.

”Det er vurderingen, at konkursen i Alpha Insurance A/S i 2018 har medført en række udfordringer af såvel økonomisk som administrativ karakter for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som ikke er indrettet til at drive forsikringsvirksomhed,” skriver ministeriet fåmælt.

Hele balladen skyldes en 60 år gammel lovbestemmelse, der gør, at konkursbehandling af arbejdsskadeforsikring ligger under Beskæftigelsesministeriet, eller mere nøjagtigt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men da det indtil for ganske nylig kun var ganske få forsikringsselskaber, der var gået konkurs herhjemme, så har man ikke før set nogen grund til at pille ved lovgivningen, der oprindelig havde til hensigt at sikre lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med arbejdsskader i konkurser i forsikringsselskaber.

Om det så er selskaberne, der ender med at skulle betale de store beløb, eller om det er selskabernes kunder, der får regningen, kan man altid diskutere:

”Konkursen i Alpha Insurance A/S har desuden medført uforudsete økonomiske konsekvenser for de forsikringsselskaber, som skal finansiere udgifterne, og dermed i sidste ende for de arbejdsgivere, som via præmier betaler for udgifterne,” skriver ministeriet, idet man også lover at undersøge uhensigtsmæssigheder og usikkerhedsmomenter i forhold til forståelsen af bestemmelsen.

Et selskab er særlig hårdt ramt

En af de aktører, som er hårdt ramt af reglerne, er det lille arbejdsskadeforsikringsselskab Nærsikring i Viborg, der ejes af en gruppe forsikringsselskaber: Nem Forsikring, Vejle Brand, Vestjylland Forsikring, Forsikringsselskabet Himmerland, Thisted Forsikring, LB Forsikring, Forsikringsselskabet Vendsyssel, HF Forsikring og Storstrøms Forsikring.

Her går man fra et lille overskud til et underskud som følge af Alpha Insurances konkurs, konstaterer bestyrelsesformand Jørgen Ladekjær, der også er direktør for Vestjylland forsikring:

”For Nærsikring betyder det konkret, at vi får en direkte påvirkning af vores regnskab på 8 millioner kroner Det er ikke kritisk, men vi er godt tilfredse med det, hvis arbejdsskadedækninger lægges over i garantifonden.”

I Forvejen er Nærsikring presset af, at partnerselskaberne søger nye veje. På bare to år har Lokal Forsikring, GF Forsikring, Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring besluttet at forlade kredsen om Nærsikring, som står til at få et underskud på 5 millioner kroner i 2018:

”Det er på jysk rigtig træls, at de er flyttet og har besluttet sig for at tage arbejdsskade på egne bøger. Men det er ikke kritisk,” fortsætter Jørgen Ladekjær.

I brancheorganisationen Forsikring & Pension er man også yderst tilfreds med, at der er tanker om at lave lovgivningen om, og at arbejdsskadeforsikringsselskabers konkurs i givet fald lægges ind under garantifonden for skadesforsikring.

”Det er vist fair at sige, at Arbejdsskadesstyrelsen ikke finder det naturligt at skulle håndtere en konkurs i et forsikringsselskab. Det ligger også et godt stykke fra dets normale arbejdsopgaver. Garantifonden for skadesforsikring har derimod de seneste år oparbejdet en ekspertise i forbindelse med konkurser,” siger Forsikring & Pensions underdirektør, Torben Weiss Garne.

Samlet pris for konkurser: Mere end 1 milliard kroner

Torben Weiss Garne henviser til, at Garantifonden først kom på arbejde med konkursen i det lichtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance i 2016. Selskabet var stort på det danske marked for ejerskifteforsikringer, og garantifondens arbejdsområde blev efter en lovændring udvidet til at dække de danske kunder. Derefter kom i 2018 konkurserne i de to danske forsikringsselskaber Alpha Insurance og Qudos Insurance.

”Derfor er der en fælles interesse i at finde en bedre løsningsmodel ved konkurser på arbejdsskadeområdet end i dag,” forklarer Torben Weiss Garne, der samtidig henviser til, at den norske garantiordning dækker konkurser i arbejdsskadeselskaber i Norge.

Den danske garantiordning finansieres af en afgift på størstedelen af de dækkede forsikringer. Hvis den samme model anvendes på arbejdsskadeområdet, så bliver det nemmere for selskaberne at sende regningen videre til kunderne. I alt har de seneste års forsikringskonkurser kostet Garantifonden 1 milliard kroner, og det er altså uden de flere hundrede millioner, som arbejdsskadedelen har kostet.

Torben Weiss Garne er dog ikke sikker på, at det i praksis vil gøre den store forskel, om pengene opkræves det ene eller det andet sted.

”Selv om det i dag er selskaberne, der ifølge loven skal betale udgifterne til denne type konkurser, så er det jo normalt forsikringskunderne, der i den sidste ende betaler for selskabernes udgifter,” siger Torben Weiss Garne.

Læs mere

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Billedtekst: Arbejdsskadeforsikring har vist sig som en smertefuld affære for forsikringsbranchen, der har tabt hundreder af millioner kroner på konkursen i Alpha Insurance. Også Beskæftigelsesministeriet har lært en svær lektie som følge af det administrative bøvl og økonomiske byrder, som et ikketidssvarende regelsæt har skabt. Nu er en løsning på vej. Foto: Topdanmark genrefoto