;
karen frøsig

Bank/Realkredit

Frøsig vandt magtkampen, men hvad nu, Sydbank?

Opgøret i Sydbanks bestyrelse udstiller i den grad bankernes problem, at lokale kræfter kombineret med medarbejdere, der vil holde på jobbet, vejer tungere end aktionærinteresser og til en vis grad bankens fremtid.

Der er opstået et helt ekstraordinært opgør i Sydbanks bestyrelse. Og Karen Frøsig kom ud som vinder foran en fløj bestående af afgående formand og tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen, John Lesbo, Frank Møller Nielsen og Jørgen Høholt – sidstnævnte var endda udset til at afløse på formandsposten om et års tid. Derfor måtte fire bestyrelsesmedlemmer forlade Sydbanks bestyrelse sent i aftes.

InsideBusiness erfarer fra flere kilder, at Frøsig fik nys om, at bestyrelsen var i gang med at rekruttere hendes afløser og var på udkig blandt andet i København. Det fik Frøsig til at indlede en magtkamp, hvor hun blandt andet via mailkorrespondancer fik held til at samle de øvrige otte medlemmer af bestyrelsen, inklusive medarbejderrepræsentanter, hvorefter formand Torben Nielsen måtte se sit flertal smuldre.

På mange fronter var hele Sydbanks fremtid i spil, fordi den tabende fløj også ønskede et opgør med Sydbanks strategi om at stå på egne ben uden at indgå i fusion med f.eks. Jyske Bank, som banken deler udfordringer med i et omkostningstungt it-projekt fra Bankdata.

Det er ikke så overraskende, at Karen Frøsig i den kontekst havde held til at samle både lokale kræfter og medarbejderrepræsentanterne mod Torben Nielsen og co. For det er ikke sjovt at være medarbejder i en bank, der af omkostningshensyn søger ly hos et større pengeinstitut, og et blodbad i form af fyringer kan næppe undgås i den nuværende pressede tid for banksektoren.

Desuden vil et sådant valg utvivlsomt betyde faldende fokus og færre arbejdspladser i og omkring Sydbanks hovedsæde i Aabenraa. Så på den konto skal man selvfølgelig respektere, at de to fløje havde modstridende interesser.

Til gengæld er det næppe entydigt positivt for Sydbanks fremtid og aktionærinteresser, at man fastholder sin strategi under Karen Frøsig. Det har ikke været specielt succesfuldt indtil videre – det er velbeskrevet, at Sydbank har svært ved at holde på kunderne, har faldende rentemarginal og udlån – og at omkostningerne tillige er stigende i banken. Det er altså en giftig cocktail med både faldende toplinje og stigende udgifter, som vil presse banken mere og mere i de kommende år.

Da der ikke er udsigt til stigende renter, men derimod på mellemlang sigt recession, vil der uvægerlig også komme stigende nedskrivninger, hvor Sydbank i dag tilbagefører nedskrivninger som indtægter. Når nedskrivningerne kommer, så gælder det om at være rustet til det hårde tider, og her kan Sydbank blive reelt udfordret. Det er i det lys, at Torben Nielsens overraskende exit skal ses. Han er kendt for at være tidligere nationalbankdirektør og er således en forsigtigper udi bankdrift og risikotagning og ville gerne være på forkant med den vanskelige situation.

Karen Frøsig ville derimod gerne have flere år på posten som topchef – og så også en anden strategisk retning, som indebærer ”en fortsættelse og en intensivering af arbejdet med at gøre Sydbank til en stærkere bank.” Således vil banken til tredjekvartalsregnskabet fremlægge tiltag, ”som vil understøtte en bedre balance mellem indtjening og omkostninger.”

I den forbindelse arbejder Sydbank på at presse en anden omkostningsmodel ned over det dyre Bankdata-it-projekt, som banken deler med Jyske Bank og en række mindre banker. Det er dog tvivlsomt, om de mindre banker vil acceptere en anderledes omkostningsstruktur.

Svær opgave for Frøsig

Karen Frøsig vil selvsagt også være nødt til at se på Sydbanks medarbejderomkostninger. Uanset hvad, efterlader opgøret i bestyrelsen Sydbank i rollen som en af landets mest pressede landsdækkende banker. Og der er ikke noget quickfix. Det handler om kundetilfredshed, at holde på og udvikle dygtige medarbejdere og på fornuftig og ikke alt for konservativ kreditgivning.

Umiddelbart er det en svær opgave, for det er lige præcis nogle af de ting, som Sydbank har haft svært ved at løfte under Karen Frøsig. En anden faktor er at sikre en god og stærk Sydbank-kultur, som har været under pres, efter at Sydbanks ledelse har hentet talrige profiler ind fra Danske Bank.

Den nye bestyrelse er også udfordret af, at man ikke har voldsomt megen bankerfaring. Den nye bestyrelsesformand, Lars Mikkelgaard-Jensen, og mangeårig IBM-direktør har ikke selv været ansat i den finansielle sektor, og heller ikke næstformand Jacob Chr. Nielsen har den store erfaring at trække på. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om den nye bestyrelse kan få en fit & proper-godkendelse af Finanstilsynet. Så der bliver virkelig nok at se til for Sydbanks ledelse fremover.

 

LÆS MERE

Topprofil på vej ind i Sydbank: Generationsskifte på vej

Hvem skal købe bankernes livsvigtige obligationer? Nykredit siger nej tak

Bankernes rigmandsforretning skal til den ultimative test

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June