PKA AIP web

Inside story

Garvede erhvervsfolk og tunge investorer bag nye fonde

Tidligere topfolk i pensionskassens PKA’s investeringsarm PKA AIP har nu stablet deres egen fond på benene med en række erfarne erhvervsfolk i ryggen. Planen er at hente kapital fra private velhavere og familiefonde, men de tidligere AIP-folk er langtfra de eneste aktører på markedet. Også Danske Banks nye hold og Saga er på pengejagt.

En række fremtrædende folk fra pensionskassens PKA’s investeringsorgan PKA AIP er nu klar til at stå på egne ben.

Anders Dalhoff, der gennem flere år var chef for pensionskassens investeringsafdeling, har sammen med sin forgænger på samme post, Jens Henrik Johansen, netop etableret deres første fond i eget regi under navnet Advantage Investment Partners.

Her skal de forsøge at kopiere deres bedrifter fra PKA, hvor de over en periode på 7 år placerede omkring 35 mia. kr. i alternative investeringer, der sikrede pensionskassens medlemmer et årligt afkast på 18 procent.

Ideen er at investere i både infrastruktur og kapitalfonde via såkaldte feederfonde, hvor investorerne får mulighed for at blive medinvestorer i især udenlandske fonde, de normalt aldrig selv ville være i stand til at komme i nærheden af.

Første fond er netop blevet etableret med et tilsagn på en kvart milliard kroner, og investorerne bag den er blandt andre tidligere chef i kapitalfonden Altor Denis Viet-Jacobsen og ejendomsinvestoren Lars Thylander samt den hovedrige Tholstrup-familie, der i sin tid solgte livsværket Tholstrup Cheese til Arla.

Selv ønsker Anders Dalhoff ikke at udtale sig om sammensætningen af investorer i Advantage Investment Partners (AIP), men han understreger, at målet er at udnytte den erfaring, holdet bag fonden har opbygget i de mange år i PKA.

”Vi har netop lukket vores første fond, hvor investorer, herunder private velhavere og familiekontorer, får mulighed for at investere i kapitalfonde. Vi forventer at rejse en ny fond til sommer, da der er stor interesse fra investorernes side i at blive en del af det netværk, vi har skabt gennem mange år i sektoren,” siger han og understreger, at han mener, der også er plads til en spiller som Advantage i det nuværende marked.

Som led i den store efterspørgsel på alternative investeringer har især landets pensionskasser og største private pengetanke som Novo Holdings og Lundbeckfonden gennem de senere år udvidet kraftigt, så de er bedre rustet til selv at håndtere de milliarder, de årligt placerer i alt fra sol og vind til skove og klassiske kapitalfonde.

Ønsket om selv at drive investeringerne og opsnuse de enkelte investeringsmuligheder er udtalt blandt især de største aktører, da man herved kan spare omkostninger ved at vælge færre, men større forvaltere. Anders Dalhoff mener dog, at der trods pensionssektorens ønske om selv at styre de alternative investeringer fortsat er stor efterspørgsel efter forvaltere som Advantage.

”Gennem de senere år har mange af de store institutionelle investorer lavet deres egne setup med dedikerede teams, men det ændrer ikke på, at der for flere af de mindre aktører er brug for relevante spillere i markedet, der kan give dem eksponering i fonde, de normalt ikke selv ville kunne få adgang til,” siger han.

Fakta om de nye fund of funds

Saga Private Equity
Fokus: Små og mellemstore fonde i Vesteuropa og USA.
Investorer: PensionDanmark, Leo Fondet, Oslo Pensionsforsikring, LV 1871, Elo, Wave Equity Partners, LocalTapiola, Telus, Trondheim Kommunale Pensjonskasse

Advantage Investment Partners
Fokus: Kapitalfonde og alternative investeringer herunder grønne investeringer.
Investorer: Desolix, Thylander Gruppen, Corral & Partners

Danske Private Equity Partners
Fokus: Kapitalfonde og co-investeringer i Europa og USA.
Investorer: Danica Pension

Skal finde de bedste fonde

At Anders Dalhoff sammen med de øvrige hold i PKA AIP var i stand til at levere et årligt afkast tæt på 20 procent, kan vise sig at blive vanskeligt at gentage. Blandt de fleste aktører er der således udbredt enighed om, at de gunstige økonomiske konjunkturer ikke varer ved, hvilket med al sandsynlighed også vil ramme de afkast, investorerne kan forvente på sigt.

”Det er en fair pointe, at investorerne ikke nødvendigvis kan forvente lige så høje afkast de kommende år, som de har fået de senere år. Især hvis der kommer en økonomisk afmatning, vil det påvirke afkastene, men vi ved, at især kapitalfondenes model, hvor man tager ejerskab over en virksomhed og gør den mere profitabel, er en model, der historisk set har vist sig særdeles robust, også i svære markeder,” lyder det fra Anders Dalhoff.

Spørgsmålet her er naturligvis, hvordan han og Advantage vil distancere sig fra de øvrige aktører i markedet. Fælles for alle er nemlig, at man altid har en ambition om at håndplukke de bedste fonde for dermed at sikre, at investorerne får et tilfredsstillende afkast selv i svære tider.

”I et marked med stor efterspørgsel på investeringer og mange udbydere er det afgørende, at man som forvalter evner at håndplukke de bedste fonde. Det har vi gennem vores tidligere virke vist, at vi er i stand til.  Af vores tidligere investeringer har over halvdelen leveret afkast i den bedste fjerdedel, mens over 80 procent af vores investeringer har været i fonde, der har været i første og andet kvartil,” påpeger Anders Dalhoff.

Tidligere Danske-folk henter penge i udlandet

De tidligere PKA-folk er langtfra de eneste af de såkaldte funds of funds, der er i markedet netop nu. Som nævnt har modellen været under pres, da især mange af de store investorer har foretrukket selv at investere direkte i eksempelvis kapitalfonde eller infrastrukturfonde uden at bruge et ekstra og ofte fordyrende mellemlag.

Alligevel har de senere år vist, at der er plads til de fund of funds, der formår at finde en specifik niche, som pensionskasserne ikke selv har ressourcer til at dyrke i tilstrækkelig grad.

Det var således også i mange år modellen for Danske Banks satsning på kapitalfonde, Danske Private Equity Partners (PEP) med John Danielsen i spidsen. Som beskrevet i InsideBusiness forlod han og en række af de øvrige frontfigurer Danske PEP efter et internt opgør, og de er nu i gang med at etablere deres egen aktør i form af Saga Private Equity, der ligesom deres tidligere arbejdsgiver skal fokusere på mindre og mellemstore fonde i Vesteuropa og USA.

Netop på den niche har holdet bag Saga gennem de mange år i Danske Bank oparbejdet en stærk kompetence, og især deres fokus på de mindre fonde er noget, der tiltaler mange investorer.

I modsætning til at investere i giganter som EQT, Advent eller CVC er det nemlig en helt anden disciplin at opstøve amerikanske kapitalfonde, der opkøber mindre og mellemstore virksomheder. Her har pensionskasserne og de store investorer ofte slet ikke samme kontakter, og opgaven med at investere i de bedste fonde i netop det segment er en, mange investorer fortsat ser en fordel i at outsource.

Ifølge John Danielsen er han og Saga indtil videre ikke klar til at fortælle offentligheden om deres planer, men ifølge de officielle selskabsregistre er der allerede etableret en ny fond, der opererer efter helt samme model som Danske PEP. Her har man blandt andet fået opbakning fra tunge danske investorer som PensionDanmark og Leo Fondet, pengekassen bag medicinalvirksomheden Leo Pharma. Dertil kommer en række udenlandske investorer med base i Norge, Canada og Finland.

Saga er stadig i den spæde start, men fonden har dog allerede givet tilsagn til to amerikanske kapitalfonde på i alt lidt over en kvart milliard kroner.

Åbner for co-investeringer

Ligesom Saga holder det nye team hos Danske PEP indtil videre kortene tæt ind til kroppen. Under ledelse af Claus Heimann Larsen har teamet indtil videre etableret to nye fonde: En, der skal investere direkte i fonden, og en, der tilbyder investorerne co-investeringer. Begge er etableret i 2018 og har hentet henholdsvis 1,5 mia. kr. og knap 400 mio. kr., og pengene kommer blandt andet fra Danica Pension, der også var en af de bærende investorer i de tidligere Danske PEP-fonde.

Netop forholdet til pensionskassen og især Danske Bank var noget af det, der førte til bruddet med det tidligere team i bankens PE-satsning, da især flere af de andre pensionskasser og John Danielsen og hans folk var bekymrede for, at Danske PEP blev en mere integreret del af Danske Bank. Det var hverken holdet eller investorerne interesserede i, og derfor fulgte mange af de øvrige investorer med John Danielsen og hans folk til Saga.

Claus Heimann har derfor genopbygget Danske PEP fra bunden, og der er investeret store ressourcer i at danne sig et overblik over de mange fonde på markedet med henblik på at udvælge de bedste.

 

LÆS OGSÅ

Kapitalfond i bittert opgør med ejerfamilie

Axcel ramt af nedtur i milliardvirksomhed

Kapitalfond vil spinde guld på gamersucces

Kapitalfond jagter livgivende frasalg

Axcel sætter punktum for omfattende stoleleg 

Her er landets førende M&A-advokater