;
sydbank foto

Inside story

Topprofil på vej ind i Sydbank: Generationsskifte på vej

Første skridt på vej mod nye tider i Sydbank er en realitet, idet en ny topbankprofil er på vej ind i bestyrelsen, hvor man i dag står uden en afløser for formand Torben Nielsen, der er over 70 år. InsideBusiness sætter navn på og kortlægger Sydbanks udfordringer og styrker under Karen Frøsigs ledelse.

Der skal nyt blod ind i toppen af Sydbank. Det er realiteterne for Danmarks femtestørste bank, der i dag har en aldrende bestyrelsesformand, Torben Nielsen, ligesom banken også skal til at overveje en afløser for Karen Frøsig, som er blevet 60 år.

Nu er første trin i gang, idet InsideBusiness i dag kan afsløre, at tidligere Nordea-direktør Jørgen Høholt er på vej ind i Sydbanks bestyrelse. Direkte adspurgt bekræfter bestyrelsesformand Torben Nielsen:

”Jeg vil da ikke sige til dig, at det ikke er planen, men vi har meget snart generalforsamling og snart repræsentantskabsmøde. Så der ligger en beslutningsproces forude.”

Torben Nielsen oplyser, at han er glad for, at man har fundet Jørgen Høholt:

”Han har nogle kompetencer, vi har brug for, idet han har været i et pengeinstitut på risikoområdet. Det har vi ønsket at få ind. Vi har ikke andre på vej ind i bestyrelsen lige nu.”

Sagen kort

Tingene ændrer sig i Sydbank, der nu tager Jørgen Høholt ind i bestyrelsen. Høholt har mange års erfaring på direktionsniveau i Nordea, hvor han sad som chef for corporate and investment banking Denmark.

Selv om Sydbank bryster sig af at klare sig bedre end andre SIFI-banker målt på aktiekurs og egenkapitalforrentning, så skrumper bankforretningen hurtigere end i andre banker.

Noget må ske. Vi går tæt på situationen i Sydbank.

Selv har Torben Nielsen passeret de 70 år, som er aldersgrænsen i flere finansielle institutter, men det bremser ikke Sydbank-formanden, som har en lang fortid i Nationalbanken og har set lidt af hvert under eksempelvis finanskrisen:

”Min plan er at blive to til tre år mere i bestyrelsen, vi har en næstformand, der træder til, hvis der sker noget med mig.”

Det er dog velkendt, at man rundtomkring i banksektoren ser mod et kommende generationsskifte i Sydbank. I dag er der i bestyrelsen ikke en oplagt formandskandidat, som kan afløse Torben Nielsen – men Jørgen Høholt er et godt bud. Der er dog strenge krav til bestyrelsesmedlemmer og formænd, og det er således forventningen, at Høholt skal have et par år i bestyrelsen, før han eventuelt kan træde ind på formands- eller næstformandsposten.

Sydbank er som bekendt en SIFI-bank, som har en handelsafdeling af en pæn størrelse, ligesom man hjælper andre banker såsom Sparekassen Sjælland-Fyn med diverse stabsfunktioner. Så det er en ret kompleks bank.

Det store spørgsmål er, hvor længe Karen Frøsig bliver siddende i toppen af Sydbank, for Frøsigs position hænger efter alt at dømme tæt sammen med Torben Nielsens sæde i formandsstolen. Tilsammen har de to profiler drevet banken ud fra et konservativt standpunkt, hvor kombinationen af en tidligere nationalbankdirektør med viden om finansielle risici samt Frøsigs jurabaggrund nok har gjort, at man ikke har taget så mange risici.

Selv fremhæver banken, at man sidste år havde den højeste egenkapitalforrentning efter skat blandt SIFI-bankerne på 10,2 procent. Til sammenligning havde Danske Bank 9,8, Nordea 9,6 og 7,5 procent for både Jyske Bank og Nykredit.

For mange danske bankfolk rekrutteret?

Måske endnu mere afgørende er det at få svar på, hvorfor Sydbank har så svært ved at holde på udlånskronerne. Fra 2017 til 2018 faldt bankudlånene fra 64 til 61 milliarder kroner for bare at nævne et enkelt nøgletal. Flere sammenlignelige banker kan fremvise høj udlånsvækst – for eksempel har Sparekassen Kronjylland en udlånsvækst på 15 procent.

Og man hører ofte fra konkurrerende banker, at det er relativt let at snuppe både dygtige medarbejdere og gode kunder fra Sydbank.

Selv siger Torben Nielsen, at ”Sydbank ikke ønsker at udvande kreditkvaliteten for at skabe udlånsvækst.”

Spørgsmålet er, om den formulering ikke snarere er en behændig undskyldning for ikke at kunne følge de konkurrerende banker målt på udlånsvækst. For spørger man rundt i sektoren, er meldingen, at Sydbank blandt andet med rekrutteringen af tidligere Danske Bank-direktør Jan Svarre har været for velvillig til at tage tidligere Danske Bank-folk ind på centrale poster.

Som InsideBusiness noget karikeret har fået det genfortalt, så er Sydbanks medarbejdere delt i tre lejre: Dem, der kommer fra Danske Bank, dem, der forholder sig til den gamle Sydbank-ånd, og så dem, der bare generelt er rådvilde om bankens retning.

Uanset hvad, har rekrutteringen af folk fra andre banker, herunder især Danske Bank, gjort, at dygtige Sydbank-medarbejdere har følt sig tilsidesat og derfor har fundet en anden arbejdsgiver. De tørre tal viser da også, at af 8 nytilkomne områdedirektører de sidste 5 år, kommer de 4 fra Danske Bank.

Sydbank forkæler aktionærerne

Noget af det, som Sydbank under Frøsig har været god til, er imidlertid at servicere aktionærerne. Det ses på udviklingen i kurs/indre værdi i bankerne. Således lå Sydbank med 0,87 målt per årsskiftet næsten på niveau med Nordeas 0,9 kurs/indre værdi. Til sammenligning lå Danske Bank på 0,74, mens Jyske Bank lå og skrabede helt nede på 0,6.

Det er heller ikke alle udfordringer, som er Karen Frøsigs skyld. For hun og bestyrelsesformanden så gerne, at Sydbank kunne gennemføre et større aktietilbagekøbsprogram, hvilket givetvis ville kunne forbedre bankens egenkapitalforrentning og formentlig også aktiekurs. Men Finanstilsynet har hidtil modsat sig et større tilbagekøbsprogram for Sydbank.

Helt i stå er Sydbank dog ikke gået på strategiudviklingen, idet der i årsrapporten blev sat ord på en ny treårsplan for Sydbank, der kort sagt hedder ’En stærkere bank’. Planen indeholder tre elementer: kunden først, mere Sydbank og det, der virker.

Der er dog ikke tale om de helt store landvindinger, for det handler om at holde fokus på kundeorientering, på at styrke bankens synlighed og værdier samt at gennemføre mere enkle og effektive digitale processer. Kort sagt kunne disse strategipunkter også gælde for en lang række andre virksomheder.

Den store transformation kommer altså først, når en ny topdirektør sætter sig for enden af bordet i Sydbank, men det kan godt tage nogle år, hvis vi dømmer efter udviklingen på bestyrelsesniveau. Så det er en reel risiko, at Sydbank står i stampe i længere tid.

Læs også: Beskidt kamp om magt og penge: Vi kortlægger konsolideringskrigen i bankerne

Billedtekst: I Sydbanks direktion må det være en nøje overvejelse, om man har været for aggressive med at rekruttere områdedirektører fra Danske Bank, som Jan Svarre(t.v.) kommer fra. Det kan have været med til at presse dygtige medarbejdere til at søge andre græsgange.

LÆS MERE

Hvem skal købe bankernes livsvigtige obligationer? Nykredit siger nej tak

Bankernes rigmandsforretning skal til den ultimative test

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June