Kultur

Genopfind dig selv, og forbliv en succes på jobmarkedet

’Never Stop Learning’ er en velskrevet bog om kontinuert læring – og hvordan læseren kan forblive relevant og genopfinde sig selv via åbenhed og læring, skriver vores anmelder, der er meget tilfreds med ny bog om selvudvikling

Vi lærer hele livet. Alligevel er det, som om vi med alderen får sværere ved at være åbne over for verdens finurligheder. Vi synes at kende svaret på de fleste problemstillinger og svarer sjældnere på spørgsmål med et ’det ved jeg ikke, hvad tror du?’

Bradley R. Staats har forsket i læring og kommer i bogen Never Stop Learning med sine bud på, hvorfor vi ofte tyer til de hurtige svar, og hvordan vi kan fortrænge den udstukne praksis og i stedet være åbne over for stort som småt.

Boganmeldelse

Titel: Never Stop Learning: Stay relevant, Re-invent Yourself, and Thrive
Af: Bradley R. Staats
Forlag: Harvard Business Review Press
Sideantal: 196
Sprog: Engelsk
Pris: 270 kroner
ISBN-10: 9781633692855
4 stjerner

Ansæt for evne til at lære

Bradley R. Straats argumenterer i bogen for, at vi lever i en læringsøkonomi (learning economy), hvor medarbejdere bør ansættes for deres evne til at lære – og hvor hurtigt, vi tror, de kan lære nyt – snarere end allerede erhvervede kompetencer og uddannelser.

For organisationer kommer ikke til at vinde morgendagens konkurrencer, hvis de udelukkende er i stand til at konkurrere med gamle metoder og måder at tænke på. Uden stræben og vilje til at lære nye metoder og tilgange bliver vi overflødige.

Livslang læring kan læres i tre trin:

 1. Find ud af, hvad der skal til, for at du selv kan lære dynamisk (bliver en ’dynamic learner’)
 2. Identificer, hvorfor du ikke gør disse ting
 3. Forstå, hvad der skal til for at overvinde udfordringerne

En simpel tretrinsraket, der dog kræver indsigt og åbenhed fra den læser, der ønsker at gøre brug af den.

Opskrift til dynamisk læring

Bogen er opdelt i kapitler, der hver især adresserer de trin, der skal til, for at læseren kan lære mere dynamisk:

 1. Sæt pris på fejl og fiaskoer – du skal være villig til at fejle og lære af dine fejl
 2. Proces frem for outcome – du skal erkende, at fokus på output er misforstået. Hvis vi i stedet fokuserer på processen, frigøres vi til at lære undervejs – og måske opsætte nye, mere relevante mål
 3. Stil spørgsmål snarere end at drage forhastede konklusioner – du skal acceptere, at ’jeg ved det ikke’ er et godt sted at starte, så længe det efterfølges af et nyt spørgsmål (frem for et hurtigt svar)
 4. Reflekter, og lad op – du skal bekæmpe trangen til at handle og i stedet give plads til at koble af og sørge for at oplade batterierne
 5. Vær dig selv – du skal være villig til at stikke ud fra mængden frem for at søge konformitet
 6. Fokuser på styrker – du skal fokusere på dine styrker snarere end at bruge tid på at forbedre dine svagheder
 7. Specialisering og variation – du skal sigte efter en T-formet vidensportefølje: dybt i et område og bredt i en række andre
 8. Lær af andre – du skal anerkende, at læring ikke er en soloøvelse. At tage ved lære af andre kan oftest være det allermest givtige

Kapitlerne er krydret med eksempler fra dagligdagen – både fra forfatterens egen hverdag og fra mere eller mindre kendte amerikanere.

Generelt er bogen interessant og velskrevet. Som sådan kommer den ikke med noget helt nyt under solen, men den er en god påmindelse om, at vi skal huske at være åbne, og at læring ikke bare er noget, man lærer én gang. Det er en muskel, der skal trænes hele livet.

Af Sofie Lindgaard Breum, managementkonsulent, H&B – Hildebrandt & Brandi