;
GF Forsikring

Forsikring

Gensidig forsikringskæmpe leverer på top og bund

GF Forsikring har oplevet fortsat fremgang på toplinjen og en god fremgang på bundlinjen i 2021. Konstitueret administrerende direktør Mark Palmberg har øjnene på at holde balance i selskabet – og ser et stort potentiale i erhvervsmedlemmerne, som GF Forsikring vil have særligt fokus på i 2022.

Store som små har de gensidige forsikringsselskaber overvejende meldt om gode vækstrater i toplinjen, hvis man ser på 2021 som regnskabsår. Hos den gensidige sværvægter GF Forsikring kan man se de samme takter, da selskabet på weekendens generalforsamling kunne melde om et historisk godt regnskab.

Her er der både vækst på top- og bundlinje, da bruttopræmierne er opgjort til knap 2,7 mia. kr., hvilket svarer til en præmievækst på 9,4 pct. mod en vækst på 8,4 pct. i bruttopræmierne året forinden. Dermed er selskabet blandt topscorerne på bruttopræmievækst, hvis man ser på tværs af forsikringsselskaberne i InsideBusiness’ sammenligning af regnskaberne for 2021.

På bundlinjen endte resultatet på 331 mio. kr., hvilket er det højeste niveau gennem de seneste fem år. Heraf kunne den forsikringstekniske forretning mønstre et resultat på 298 mio. kr., mens afkastet på investeringer udgjorde 132 mio. kr. Resultatet har især været påvirket af gunstige forhold uden store vejrskader og et givtigt finansmarked, som har trukket investeringsresultatet op.

I forsikringsforretningen steg omkostningsprocenten en smule til 22,9 pct., mens erstatningsprocenten endte på 62,7 pct. Samlet gav det en combined ratio på 87,2 pct. efter overskudsdeling, hvilket er betydelig lavere end den officielle målsætning på 97 pct. For regnskabsåret kan GF’s medlemmer i øvrigt se frem til en rekordstor overskudsdeling for mere end 265 mio. kr.

Væksten i toplinjen er primært drevet af 15.000 nye medlemmer, som GF Forsikring fik ind i folden i 2021. Størstedelen af væksten kommer fra private medlemmer, men antallet af erhvervsmedlemmer er også vokset. Og det er en vækst, der er grund til at være stolt over, lyder det fra Mark Palmberg, konstitueret direktør i GF Forsikring.

”Vi startede på markedet for erhvervsmedlemmer tilbage i 2017, og nu har vi for alvor sat søgelyset på erhvervsmarkedet. Der er ingen tvivl om, at det er noget, vi kommer til at skrue op for i 2022, og det bliver bredt.”

Forsikringsselskabernes regnskaber for 2021

Årsregnskabssæsonen for de danske skadesforsikringsselskaber går på hæld

Det tegner til at være de mindre spillere på markedet, der har leveret den største vækst i præmieindtægterne. Især Sønderjysk Forsikring er stukket af med en vækst på 26,8 pct. efterfulgt af Aros Forsikring med en vækst på 10,6 pct. I bunden finder vi norske Protector, der gik tilbage med 6 pct. i præmieindtægterne i 2021.

Målt på combined ratio ligger de børsnoterede forsikringsselskaber forventeligt i den lave ende, hvor Tryg har den laveste combined ratio på 82,7 pct. efterfulgt af Gjensidige, Topdanmark og Alm. Brand. I den høje ende ligger Nem Forsikring med langt den højeste combined ratio på 107,4 pct. og en negativ udvikling i præmieindtægterne på 3,6 pct.

Målt på omkostningsprocent er det ligeledes Nem Forsikring, der topper listen med 44,4 pct. efterfulgt af Privatsikring, mens Protector udgør bunden med den laveste omkostningsprocent på 8,4 pct. efterfulgt af de børsnoterede forsikringsselskaber.

”Det handler om, at vi med afsæt i vores privatforretning afsøger mulighederne for, hvordan vi bedst kan skabe værditilbud til vores medlemmer, som også driver nogle mindre virksomheder af forskellig karakter. Det kan være håndværkere og lignende,” siger Mark Palmberg og tilføjer, at udvidelsen ind på markedet for erhvervsmedlemmer er en naturlig forlængelse for GF Forsikring, da det passer godt ind i selskabets risikoprofil og værditilbud.

Trebenet vækststrategi

GF Forsikring kan ses som en mellemvare mellem de gensidige lokale forsikringsselskaber og de store kommercielle spillere på markedet – forstået på den måde, at GF Forsikring driver sin forretning gennem de 45 lokale kontorer rundt om i landet og derved har en lokal forankring.

Men samtidig er selskabet landsdækkende og har derfor en samlet størrelse, der gør det muligt at spare på omkostningerne. Man er ”landsdækkende lokalt,” som Mark Palmberg udtrykker det. Med GF’s størrelse er det også muligt at sælge forsikring gennem partnerskaber – senest er der indgået en aftale med DBU.

Vækststrategien, der løber frem mod 2023, har som mål at få bruttopræmier i bøgerne for 3 mia. kr. i udgangen af strategiperioden. Og regnskabet for 2021 er det første store skridt mod at nå den målsætning.

For at nå dertil har GF sat fokus på medlemsoplevelsen og GF Forsikrings maskinrum. Mark Palmberg gentager flere gange, at hvis strategien skal lykkes, handler det om at finde den rette balance mellem de to ben.

”Vi skal sikre medlemmerne og sørge for, at der kommer flere til fællesskabet, fordi en vækst i massen driver nogle muligheder for os. GF er vokset 45 pct. de seneste fem år. Det er meget, og det stiller jo krav til, at vi også får styr på maskinrummet. Regnskabet for 2021 var første år i den nye strategiperiode, hvor omkostningerne er steget en smule. Men det er klart, for det koster jo at investere i maskinrummet, som vi har gjort.”

For at styrke oplevelsen arbejder GF blandt andet med medlemsfordele, eksempelvis appen Læge365, som medlemmerne kan bruge som supplement til deres egen læge.

Markedet er stadig hårdt

Selv om GF har kunnet fremvise et fint resultat i 2021, er man ikke blind for den konkurrence, der udspiller sig på forsikringsmarkedet. Ifølge Mark Palmberg har man i GF Forsikring kunnet mærke, at der har været en lille afmatning i interessen for forsikring, i takt med at corona fylder mindre.

”Så vi kigger stadig ind i en hård konkurrence, hvor der udspiller sig et spil uden om forsikringerne for at få talt ind i, hvad man kan koble på af tilbud til forsikringerne. Men også i høj grad på digitaliseringen, som kører meget stærkt for tiden.”

”Vi kobler den digitale platform med det analoge i form af vores kontorer. Der kommer vi tilbage til nøgleordet balance, for det er det, vi stræber efter: At finde den gode og rigtige balance. Men når vi kigger på de yngre generationer, der er ude for at købe forsikringer, er det de digitale kanaler, der er fremherskende,” siger den konstituerede direktør.

Derfor holder GF Forsikring også et vågent øje med, hvordan digitaliseringen bevæger sig ind på forsikringsmarkedet. Men selskabet ser stadig en fordel i den lokale fysiske tilstedeværelse, som sammen med de digitale tilbud henvender sig til både nye og eksisterende medlemmer – og som i sidste ende ligger bag resultatet for 2021.

”Digitaliseringen er det, jeg har mest respekt for. Der har vi nogle konkurrenter, der bruger utrolig mange penge på den agenda, og vi er jo nysgerrige for at se, hvor balancen ligger. Vi ser 100 procent digitale selskaber vinde frem, og jeg tror, at de har fat i noget rigtig spændende. Og spørgsmålet er nok mere, hvornår end om det for alvor kommer til at vinde frem.”

S

Kandidat til den varme stol

Gennem den seneste tid har der været røre i de øverste lag af GF Forsikring. Ikke kun på formandsposten i bestyrelsen, hvor Torben B. Pedersen enstemmigt blev valgt på generalforsamlingen til at varetage formandshvervet.

I marts valgte bestyrelsen i GF Forsikring mere eller mindre ud af det blå at smide administrerende direktør Jan Parner på porten. Der var stor mystik om, hvorfor Jan Parner fik sparket. Men det blev klart, at man ikke syntes, at Jan Parner havde den rette profil til at føre GF’s strategi ud i livet. Det står i hvert fald klart, at fyringen ikke skete på baggrund af et haltende årsregnskab for 2021.

Efter Jan Parner overtog Mark Palmberg lederposten som konstitueret administrerende direktør. Hvem der skal lede GF for fremtiden, er op til bestyrelsen at afgøre. Men Mark Palmberg har meldt sig under fanerne som kandidat til at blive siddende i chefstolen. Og han er ikke i tvivl om, hvad der venter den kommende administrerende direktør.

”Der kommer ikke nogen store ændringer i opgaven. Vi arbejder med en vækststrategi og har gjort det siden vores start. Essensen er at balancere væksten med medlemsoplevelsen og maskinrummet. Og det skal vi fortsætte med,” siger den konstituerede direktør.

 

Læs mere

Ny møgsag fra Tryg sætter forsikringsbranchen på den anden ende

Udfordringerne spøger i kulissen hos Alm. Brand

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand