;

Sponsoreret artikel

Gør din virksomhed brug af Online Reputation Management?

Virksomhedens online omdømme kan være afgørende for virksomhedens succes. Her kan du læse mere om, hvordan du kan arbejde med Online Reputation Management.

Enhver virksomhedsejer ved, at det er vigtigt at opretholde et godt omdømme for sin virksomhed. Det gælder særligt i dag, hvor internettet har gjort det muligt at sprede både gode og dårlige nyheder verden rundt i løbet af et splitsekund. Af samme grund er det derfor også vigtigt, at virksomheden har styr på sit online omdømme. Mister virksomheden først grebet om dette, kan det få store konsekvenser.

Hvordan påvirkes virksomheders omdømme online?

Der findes flere forskellige måder, hvorpå virksomheders omdømme kan påvirkes online. Et eksempel kunne være en nyhed udgivet af et online nyhedsmedie, der har en enten positiv eller negativ vinkel på en historie om virksomheden. Et andet eksempel kunne være virksomhedens anmeldelser – og ikke mindst svar herpå – på Trustpilot. Et tredje eksempel kunne være virksomhedens optræden på sociale medier.

Listen af eksempler er lang, og for særligt mindre og mellemstore virksomheder kan det være svært at overskue hele paletten på én gang – især, hvis man ikke arbejder proaktivt med sit online omdømme.

Online Reputation Management

Arbejdet med virksomhedens online omdømme kaldes også for Online Reputation Management. Virksomheder kan enten selv stå for arbejdet med Online Reputation Management, eller alternativt få en ekstern specialist til at klare arbejdet.

Når man arbejder med Online Reputation Management, sker det som oftest i en kombination af proaktivt og reaktivt arbejde. Det proaktive arbejde vil som regel bestå i at publicere positivt vinklede nyheder omkring virksomheden på nettet i alt fra nyhedsmedier til sociale medier.

Fordelen ved at bruge denne strategi er, at hvis der efterfølgende skulle dukke en mindre god nyhed op, vil den ”drukne” i de mange gode nyheder. Ligger der omvendt ingen positive nyheder på nettet, vil en mindre positiv eller direkte negativ nyhed skinne mere igennem, og dermed have større indflydelse på virksomhedens omdømme.

Reaktivt arbejde med Online Reputation Management

Er skaden allerede sket i form af negativ omtale, er det nødvendigt at arbejde reaktivt med virksomhedens online omdømme. Et eksempel på reaktivt arbejde kan være, at man forholder sig til en negativ nyhed ved selv at publicere en nyhed, der tager afstand fra den negative nyhed. Et andet eksempel kan være at sørge for at besvare dårlige – såvel som gode – anmeldelser på både Trustpilot, Google og andre platforme, hvor kunder har mulighed for at anmelde virksomheden.

Læg en plan

Det er vigtigt, at du tænker over virksomhedens online omdømme, og aktivt forholder dig til det. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende omdømme kan du lægge en plan over, hvordan virksomhedens online omdømme skal forbedres online, så du undgår et negativt førstehåndsindtryk, når nye potentielle kunder opdager din virksomhed. Med en plan i hånden ved du desuden altid, hvad næste skridt er, og du har samtidig nemmere ved at forholde dig til pludseligt opståede negative nyheder. Sørg for at have en god plan på plads – det gælder i sidste ende virksomhedens bundlinje.