;
Landbrug

Forsikring

Nu bliver det svært at forsikre sig: Hårdt forsikringsmarked rammer flere brancher

Flere brancher lider under det hårde forsikringsmarked, som for nogles tilfælde har gjort det svært at forsikre sig, mens andre lider under, at få selskaber byder ind. Det gælder blandt andet landbruget, hvor få danske forsikringsselskaber vil lege med. Værre endnu ser det ud det offentlige.

Opbremsningen inden for industri- og erhvervsforsikringer volder lige nu flere brancher store udfordringer, når de forsøger at forsikre sig.

Det hårde erhvervsforsikringsmarked har resulteret i både præmiestigninger og forringede vilkår for flere brancher, mens andre erhverv har fået markant sværere ved at forsikre sig.

Det gælder blandt andre landbrugsvirksomheder, mens det står endnu værre til for kommuner og regioner, ligesom store virksomheder må kæmpe med næb og kløer for at finde forsikringsselskaber, der vil give sig i kast med store cyberforsikringer.

En af de forsikringsmæglere, der tydeligt mærker, at forsikringsselskaberne har strammet skruen, er mæglerhuset Din Forsikringsmægler. Her fortæller administrerende direktør Lars Kortegaard, at det blandt andet går ud over landbruget, som i forvejen er ramt af, at der reelt kun er fire forsikringsselskaber, som på papiret vil forsikre landbrug.

På papiret er det i dag kun Tryg, Topdanmark, Alm, Brand og Gjensidige, der forsikrer landbrug. Tidligere tilbød også Codan forsikringer til landbruget, men tilbage i 2014 solgte Codan sin landbrugsportefølje til Tryg.

Blandt de selskaber, der ikke blander sig i kampen om landbrugskunderne, finder man store forsikringsselskaber som If Forsikring og Sønderjysk Forsikring, ligesom også de udenlandske selskaber glimrer ved deres fravær.

Og det er en udfordring, at der ikke er mere end fire store selskaber, vurderer Lars Kortegaard.

”Udfordringen er, at den historik, som de fire store selskaber har med forsikring af landbrug, ikke bare lader sig overføre til andre,” siger Lars Kortegaard, der gerne ser, at to til tre selskaber byder ind for at skabe en sundere konkurrence.

”En anden udfordring er, at der er tradition for, at landbrugskunder har samlet alt i samme selskab modsat erhverv, hvor forsikringerne kan være fordelt i forskellige selskaber, alt efter hvilke specialkompetencer der er behov for. Når der er tale om landbrug, er selskaberne sjældent interesseret i kun at byde ind på dele af forsikringsforholdet hos kunden.,” siger Lars Kortegaard.

IF: Ikke det rette område historisk

Når et stort forsikringsselskab som If ikke blander sig i kampen om landbrugskunderne, handler det om prioritering, skriver kommunikationschef i If Forsikring Birgitte Ringbæk i en kommentar.

”Det kræver både kompetence- og it-mæssigt ganske mange ressourcer at implementere et helt nyt forretningsområde. Vi har historisk set vurderet, at det ikke har været det rette for If at gå ind på landbrugsområdet, som jo er ret specialiseret i forhold til viden om produktionsdyr og maskiner,” skriver Birgitte Ringbæk.

Ifølge Din Forsikringsmægler betyder den lukkede kreds af selskaber, der forsikrer landbrug, at vilkårene i produkterne ligner hinanden.

”Den begrænsede kapacitet gør, at selskaberne imellem kender hinanden og hinandens produkter godt. Det gør, at det er marginalerne, der er afgørende, i forhold til hvilket selskab der bedst matcher den produktion, kunden har,” siger Lars Kortegaard.

Hos forsikringsmægleren North genkender man billedet.

”Det er korrekt, at der ikke er så mange selskaber, som i dag vil forsikre landbrug,” siger direktør og partner Lars Steen Nielsen, der tilføjer, at han dog har forståelse for, at forsikringsselskabernes risikoappetit er forskellig

”Vi ser helst, når vi afholder udbud, at disse bliver med deltagelse af så mange selskaber som muligt, men vi er naturligvis ganske bevidst om, at selskabernes risikoappetit kan være forskellig, ligesom disse løbende revurderer denne appetit. Så vi oplever udbud med deltagelse af alt fra 3 til 10 selskaber helt afhængigt af den risiko og virksomhed, vi udbyder,” siger han.

Hårdere marked for offentlige kunder

Men hvis landbruget synes, at de har det hårdt, kan de måske finde trøst i at kigge mod andre brancher, mener den store forsikringsmægler WTW, som tidligere var kendt som Willis Tower Watson

Her fortæller administrerende direktør og partner Camilla Elverdal, at det ikke er forsikringsmæglerens indtryk, at konkurrencen for alvor halter i landbruget. Eksempelvis har landets kommuner og regioner meget sværere ved at finde forsikringsselskaber, der vil samarbejde med dem om at dække bl.a. bygninger.

”Der beskrives en manglende konkurrence, hvor der bliver givet udtryk for, at der måske kun er 3-4 bydere. Det ser vi som en god konkurrence. I mange udbud på offentlige kunder har vi måske kun to bydere. Det er især på kommunerne, især visse forsikringstyper, at vi er udfordret på konkurrencen,” siger Camilla Elverdal.

Læs mere

Førerhund på ejerskifte fordobler resultatet. Ejere bliver forgyldt

Danica knækker koden til svær forsikring ved at se bort fra vilkår

Ny partner i Kennedys håndterer de store forsikringssummer

Forsikringsagentur i vild vækst. Gør klar til store investeringer i udlandet

Tryg lancerer massive prisstigninger til private

Svag bestyrelse hæmmer Alm. Brand 

Udenlandske forsikringsselskaber vokser fra de børsnoterede i Danmark

Se fordelingen af forsikringsklagesager i 2021