;
Bo Foged

Redaktørens analyse

Her er ATP-direktørens enorme udfordringer

Pensionskæmpen står over for en række meget vanskelige opgaver, hvis man fortsat skal være relevant og passe danskernes formue bedst muligt. Samtidig står en række aktører med god grund klar til at dolke ATP i ryggen - de nyudnævnte direktører, Bo Foged og Martin Præstegaard, kommer til at navigere i hajfyldt farvand.

Har ATP udspillet sin rolle? Spørgsmålet er både relevant og meningsfyldt at stille til politikere, eksperter og til ATP selv. Den store pengetank er nemlig på mange måder klemt af udviklingen. For millioner af danskere har allerede store pensionsformuer – og hvorfor så pålægge arbejdsgivere og samfund at håndtere ATP-pengene med relativt små pensionsbeløb, der ikke batter det store for langt de fleste pensionister?

ATP-pengene er til for de svageste danskere, der ikke har en pensionsformue at tære på, kunne et oplagt modsvar fra ATP’s bagland være. Men heller ikke det giver for alvor mening.

For som tidligere beskrevet i InsideBusiness indgår ATP’s medlemmer alle i samme risikogruppe. Det betyder, at de, der lever længst, får flest penge af ATP. Men det er ikke de svageste grupper såsom industriarbejdere, bygningsarbejdere, førtidspensionister, chauffører og rengøringsassistenter, der lever længst, som de to fagforeningsformænd Per Christensen fra 3F og forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen gjorde Folketingets Beskæftigelsesudvalg opmærksom på tidligere i år.

Fem skarpe til ATP’s Bo Foged

ar de svagere grupper interesse i at være med i selskaber med en levetidsprofil som ATP. Er der risiko for omfordeling?
”I ATP holder vi løbende øje med vores forretningsmodel og på den feedback, vi får, og om den giver anledning til justeringer.”

Hvordan ser du på ATP’s model med en investeringsstrategi, som er tæt bundet op på garantier?
”Det er ikke den rigtige dag at erklære noget nyt om garantierne. Vi får en ny god kollega og siger farvel til en anden. Det vigtigste budskab er, at jeg har været en del af ledelsen de sidste 5 år og derfor har været med til at sætte retningen for forretningen. Det er helt naturligt, at jeg derfor bakker op om den linje.”

Men det ligger jo implicit i den linje, at ATP kun har mulighed for at investere 20 procent af medlemmernes penge i aktiver som aktier og ejendomme, mens de 80 procent skal placeres i lavtforrentede aktiver, der bruges til at afdække risikoen. Er det hensigtsmæssigt?
”Det er ikke helt rigtigt, at det drejer sig om 20 procent, for vi har gearet den investering, så vi har mere end 20 procent af markedsrenteporteføljen. Det er vigtigt, at vi har fokus på ATP’s formål, og vi skal være en grundsikker pensionsleverandør, og det taler for, at vi ikke satser hele butikken. Når det er sagt, er det åbenlyst for enhver, at de lave renter er en udfordring og har været det i en årrække. Det er svært at skabe et ordentligt afkast.”

Hvor ser du risiciene i det nuværende lavrentemiljø?
”De lave renter kan sætte sig i aktivpriserne, og det er jo ingen hemmelighed, at når man har haft en finansiel optur i mere end 10 år, så skal man holde øje med risiciene og passe på, at man ikke køber for dyrt.”

Skal I påtage jer flere offentlige opgaver?
”Det er vigtigt at huske, at ATP er meget andet end en pensions- og investeringsforretning. Vi har rigtig mange administrationsopgaver for det offentlige, og vi har rigtig mange ansatte, som her gør en forskel for danskerne i det daglige. Så det er meget vigtigt, at vi kan levere på de driftsløfter og på den udvikling af it-systemerne, som vi har lovet.”

Der kan med andre ord blive behov for at opdele ATP’s medlemmer i nye grupper for at sikre en mere ligelig fordeling af pensionsindbetalingerne. Eller også kan pengene fordeles til andre pensionsselskaber såsom medlemmerne af Forsikring & Pension, der i samme forbindelse også pegede på omfordelingsproblemet.

Skal danskernes penge tvangsøremærkes til ATP?

Samme organisation vil også være interesseret i at gøre ATP til genstand for en konkurrenceproblemstilling. For er det rimeligt, at en del af danskernes penge tvangsøremærkes til opsparing et sted, hvor langtfra alle får lige meget gavn af pengene? Ville det ikke være bedre og billigere for alle, hvis administrationen lå hos de pensionsselskaber, som danskerne allerede indbetaler en langt større del af deres løn til?

Det spørgsmål kommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen utvivlsomt til at berøre i deres længe ventede rapport, hvor oplægget er, at man ønsker effektiv konkurrence og et stærkere fokus på at reducere omkostningerne ved netop at sætte fokus på de ikkeflytbare pensionsopsparinger.

Men afkastet har da været utrolig godt i ATP, vil mange sikkert indvende. Men det korte svar er igen: Nej, desværre. For selv om ATP har kunnet fremlægge flotte afkasttal, så er det kun en relativt lille del af de 800 milliarder kroner, som er investeret i aktiver som aktier, alternative investeringer og gældsinstrumenter, der giver gode afkast. Op til 80 procent af pengene er låst via gammeldags garantier, som ikke er meget værd i et nulrentemiljø.

ATP døjer med forældet forretningsmodel

Det er altså en forretningsmodel, som langt hovedparten af de øvrige pensionsselskaber for længst har lagt bag sig. Derfor bør for eksempel mænd, der alt andet lige forventes at have en kortere levetid end kvinder, både af hensyn til afkast og omfordeling af midlerne hurtigst muligt flytte deres penge væk fra ATP, hvis de får muligheden.

Heldigvis for direktørerne Bo Foged og Martin Præstegaard er der fortsat tid til at rydde op i tingene. For det er ikke politisk populært at pille ved ATP, og en ny socialdemokratisk regering vil måske være endnu langsommere til at rydde op, selv om omfordelingsmekanismerne og risikogrupperne taler for, at netop de socialdemokratiske kernevælgere hurtigst muligt bør lade PensionDanmark, PKA, Sampension, PBU og Industriens Pension med flere overtage håndteringen af deres penge.

For det er de højtuddannede og længstlevende danskere, der har mest gavn af ATP.

 

LÆS OGSÅ

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge

Skarp kritik af ATP: Tager fra svage og giver til velstående

Nu går headhunterjagt på ATP’s topchef. Se mulige kandidater

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved? 

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid