;
Catacap Web1

M&A

Her er Catacaps lovende guldæg. Og de sorte får  

Kapitalfonden Catacap lider dels under manglende frasalg, dels at flere af de mest lovende investeringer ligger underdrejet af covid-19. Fondens ledende partner tror dog fortsat på, at investorerne bag kan forvente solide afkast.  

Det er efterhånden blevet en så fortærsket historie i dansk erhvervsliv, at kapitalfonden Catacap endnu ikke har solgt en eneste virksomhed.  

Endvidere måtte man tidligere i år sende sit første opkøb i form af mobilreparatøren MobyLife en tur i skifteretten, akkurat samtidig med at covid-19 ramte verden og sendte fondens potentielt mest lovende opkøb til tælling.  

Både barkoncernen Rekom samt TP Aerospace, der blandt andet leverer bremseklodser til flyindustrien, gik begge med et fingerknips fra at være oplagte salgsemner til kriseramte investeringer med akut behov for økonomisk førstehjælp.  

Den fremadstormende nattelivskoncern blev tilført 140 millioner kroner, mens TP Aerospace fik kunstigt finansielt åndedræt i form af godt 75 millioner kroner, ligesom begge virksomheder fik udvidet deres lånerammer hos de respektive banker.  

Det ville derfor være let at afskrive Catacap og spå fonden samme skæbne som det tidligere Odin, i dag BWB Partners, der efter at have rejst to fonde kort før finanskrisen måtte gennem en lang og smertefuld turnaround, der først nu måske får en lykkelig afslutning.  

Alligevel afslører en nærmere gennemgang af kapitalfondens investeringer, at der trods alt også gemmer sig positive historier i fondens portefølje.  

Ledende partner i Catacap Vilhelm Hahn-Petersen vælger da også i højere grad at se positivt på de muligheder, som covid-19 har medført for kapitalfonden.  

”Vi har især tre selskaber, der har været hårdt ramt af covid-19. Resten af porteføljen leverer enten på niveau med vores forventninger eller bedre. Til gengæld har krisen medført, at flere af vores virksomheder, herunder TP Aerospace og Rekom, med et stærkt finansielt grundlag har langt bedre muligheder for at agere offensivt end mange af konkurrenterne,” siger Vilhelm Hahn-Petersen, der før oprettelsen af Catacap i 2012 blandt andet var en årrække hos Axcel.  

Sagen kort 

InsideBusiness går i den kommende tid tæt på landets største kapitalfonde.

Vi sætter blandt andet fokus på de enkelte selskaber i fondenes portefølje for at afdække, hvor man er blevet hårdest ramt af covid-19.

Vi forsøger også at udpege de selskaber, der potentielt kunne komme til salg inden for den nærmeste fremtid.

Første frasalg lurer i horisonten  

Den manglende exit klæber dog fortsat til kapitalfonden, men meget tyder på, at busselskabet HB-Care meget vel kan blive fondens første regulære frasalg.  

Virksomheden, der blandt andet lever af at transportere primært børn og ældre med særlige behov, har efter en kaotisk start under Catacaps vinger nu så småt fundet sine egne ben at stå på og er i fuld gang med den oprindelige plan om at udvide fokus til at være en landsdækkende forretning med kommunale kontrakter overalt i Danmark.  

Set i det lys giver det god mening, at kapitalfonden med hjælp fra den norske investeringsbank ABG Sundal Collier er i gang med at afsøge markedet for en potentiel køber til selskabet, der oprindelig blev skabt som en fusion mellem to sjællandske busselskaber.  

”Akkurat som mange andre blev HB-Care ramt af den hårde nedlukning i foråret. Virksomheden har siden fået fin gang i aktiviteten, selv om der selvfølgelig skal tages andre forholdsregler end tidligere. 2020 kommer derfor naturligt nok til at vise fremgang i indtjeningen, og vi har fortsat stor tiltro til den ekspansion, HB-Care er i færd med at udrulle,” siger Sonny Nielsen. 

Sonny Nielsen har været formand i Catacap-selskabet siden 2015 og var tidligere direktør i skadeserviceselskabet SSG, der for nylig blev solgt til Polaris.  

Netop den konkurrerende kapitalfond udpeges af mange som en oplagt køber til HB-Care, idet Polaris i løbet af sommeren købte og fusionerede tre busselskaber, der også jagter kontrakter hos præcis de samme kunder som HB-Care.  

At kapitalfonden har købt sig ind på markedet for bustransport, anses af de fleste rådgivere ikke just for at være en positiv nyhed for Catacaps muligheder for at sælge HB-Care til en høj pris. Flere peger nemlig på, at konkurrencen om de kommunale udbud bliver endnu hårdere, efter at Polaris også er gået ind på markedet.  

Om Catacap 

Catacap er en dansk kapitalfond, der blev stiftet i 2012.

Catacap har indtil videre rejst to fonde, hvoraf den første er fuldt investeret.

Indtil videre har fonden rejst i alt 4 mia. kr., hvoraf knap 0,9 mia. kr. er via co-investeringer.

Blandt investorerne er Danica Pension, Dansk Vækstkapital, Chr. Augustinus Fabrikker samt en række udenlandske investorer.

En række af Catacaps mest lovende investeringer, herunder barkæden Rekom og TP Aerospace, er blevet hårdt ramt af covid-19.

Af fondens nuværende investeringer ser især LanguageWire og Casa interessante ud, ligesom HB-Care og Lyngsøe System forventes at kunne sælges med et hæderligt afkast.

Ud over Rekom og TP Aerospace er også den flyrelaterede investering Aerfin hårdt ramt, ligesom Skybrands langtfra har udviklet sig, som Catacap havde håbet på.

Forsøger anderledes strategi  

Mens HB-Care fortsat ligner det opkøb, der kan sikre Catacap et tiltrængt exit, er det langtfra fondens første salgsforsøg. Allerede for nogle år siden hyrede kapitalfonden investeringsbanken Carnegie til at sælge den hastigt voksende materieludlejer GSV, hvilket dog mislykkedes.   

Siden har Catacap tilknyttet rådgivere til en række af sine selskaber, herunder Casa og LanguageWire, men man har dog ikke været ude i klassiske M&A-processer, hvor en teaser er blevet sendt rundt til potentielle købere.  

I stedet har man i langt højere grad forsøgt sig med snævre, løbende processer, hvilket ifølge en af fondens store investorer giver god mening.  

Catacap har siden begyndelsen været en fond, der investerer i områder, der traditionelt ikke har været overbefolket af andre kapitalfonde. Derfor skal øvelsen med at sælge en virksomhed også gribes an på en lidt anden måde, men det at investere i lidt utraditionelle brancher giver til gengæld ofte muligheder for at købe velindtjenende selskaber til helt andre priser, end der normalt bliver betalt,” forklarer en investor, der samtidig peger på, at Catacap indtil videre ikke har købt en eneste virksomhed fra en anden fond.  

Investoren understreger samtidig, at der de senere år har været bud på nogle af fondens virksomheder, hvilket dog er blevet afvist.  

”Set i bagklogskabens lys kunne man godt have sagt ja til de tilbud, man blev præsenteret for, alene for at få gennemført et exit og dermed lukket den debat én gang for alle. Omvendt har udviklingen i porteføljen forud for covid-19 været ganske fin, så beslutningen om at holde fast kan sagtens vise sig at være fornuftig,” forklarer investoren.  

Frygt beror på en misforståelse  

Netop investeringerne i brancher, som andre kapitalfonde traditionelt er gået en bue udenom, har været lidt af et varemærke for Catacap. Både opkøbet af GSV og den senere investering i den jyske entreprenørvirksomhed Casa er et sats på en byggebranche, der historisk set har stået på stort set samtlige fondes sorte liste.  

Det skyldes i høj grad, at branchen har fået prædikatet ’cyklisk’ klistret på sig, hvilket er et begreb, der kan få hårene til at rejse sig hos både kapitalfondene og ikke mindst investorerne bag.  

Årsagen hertil er blandt andet, at branchen herhjemme som en af de første blev ramt ualmindeligt hårdt af finanskrisen i 2008, hvor hele markedet mere eller mindre brød sammen på få måneder.   

En udlægning, der ifølge Vilhelm Hahn-Petersen er en smule forfejlet.  

”Opfattelsen af, hvilke aktiver der kan betegnes som cykliske, er primært baseret på en forestilling og en forventning om, at en krise vil udvikle sig på samme måde, som man har set tidligere. Men covid-19 har vist os, at vi er nødt til at gentænke det synspunkt. Og alle data understøtter, at især byggebranchen herhjemme de næste mange år vil være en attraktiv og stabil industri præget af vækst og et stort underliggende behov for investeringer. Det har covid-19 ikke ændret på – nærmest tværtimod. 

Under covid-19 har tendensen nemlig været den stik modsatte af finanskrisen, hvor landets fartblinde banker og ejendomsaktører smeltede sammen en efter en. Denne gang er det netop virksomheder som Casa og GSV, der ligesom byggeriet generelt fortsat har oplevet stor travlhed, mens mange andre har fået både top- og bundlinje smadret af corona og medfølgende restriktioner.  

Casa har alene siden 2016 næsten fordoblet omsætningen, ligesom indtjeningen før renter og afskrivninger i samme periode er eksploderet fra 54 til 166 millioner kroner.   

Ikke desto mindre kan det umiddelbart synes vanskeligt for Catacap og fondens rådgiver PWC at finde en køber til virksomheden, hvilket man i al stilfærdighed er i gang med.  

De store strategiske købere såsom norske Veidekke synes ikke at have stor appetit på opkøb for tiden, men det ændrer ifølge stifter aCasa Michael Mortensen ikke ved, at partnerskabet med Catacap ifølge ham har været en succes.  

Casa har heldigvis udviklet sig, som jeg havde håbet, da jeg i sin tid gik i markedet for at finde en medejer til virksomheden. Netop i et år med covid-19 haCasa vist sig at være utrolig hurtig til at omstille sig og ændre fokus, samtidig med at virksomheden har fået et ekstra gear;” siger han.  

Tror på stærkt rebound 

Mens Casa har udviklet sig eksplosivt under Catacap, lignede barkæden Rekom også en rendyrket succes i januar, før covid-19 ramte landet og effektivt lukkede stort set alle barer og diskoteker både herhjemme og i resten af Norden.  

Kombineret med de manglende frasalg er det lidt af en uheldig cocktail, for blandt Catacaps investorer var der en klar forventning om, at det netop var Rekom, der kunne sikre dem og kapitalfonden et ualmindelig stærkt afkast.  

Men et forår, hvor omsætningen i april var et rundt nul, er et regulært skrækscenario, og efterårets restriktioner har heller ikke gjort meget godt for den ekspansive kæde. Alligevel er Vilhelm Hahn-Petersen fortsat overbevist om, at Rekom hurtigt vil finde momentum, når først verden for alvor åbner igen.  

Ingen tvivl om, at Corona var et kæmpe slag i hovedet. I løbet af sommeren skete der en opblødning, og tingene så mere positive ud, indtil anden bølge ramte her i efteråret. Erfaringerne fra Finland, hvor vi holdt det meste åbent i løbet af sommeren, viste med al tydelighed, at der er et kæmpe opsparet behov. Så når tingene så småt bliver normale, tror vi på, at Rekom vil se et stærkt rebound,” siger Vilhelm Hahn-Petersen og fortsætter.  

”Det er ikke frygt for pandemi, der holder folk væk. Det er restriktionerne. Og når de forhåbentlig bliver lempet inden for en overskuelig fremtid, tyder alt på, at folk komme tilbage i hobetal,” siger han.  

 

Læs mere

Her er Axcels lovende guldæg. Og de sorte får 

Her er landets bedste kapitalfond  

Topadvokat vil sikre eliteinvesteringer til bredt publikum

ATP strammer krav til milliardfond og åbner for investorer  

Corona tvinger kapitalfonde til lommerne  

Tronskifte hos førende kapitalfond

Opgør i succesfuld kapitalfond