;
Tesla stormer ind på markedet i disse dage med den nye Tesla 3. Når Porsche, Audi og mange flere kommer med deres elbiler, kan erstatsningsudgifter vokse endnu mere,

Redaktørens analyse

Her er forsikringsbranchens guldæg og smertensbørn

Forsikringsselskabernes profit på bilforsikringer stiger og har udviklet sig til et guldæg for branchen. Omvendt begynder husforsikringer at volde problemer og kan blive et nyt smertensbarn for branchen. Flere af de største forsikringsselskaber har allerede luftet tanker om prisstigninger.

Mens bilforsikringer bliver et mere og mere lukrativt guldæg for forsikringsbranchen, begynder de almindelige husforsikringer at volde branchen problemer og kan ende med at blive et nyt smertensbarn.

Som InsideBusiness beskrev forleden, har især kaskoforsikringer til biler udviklet sig til gunst for forsikringsselskaberne, hvor bruttopræmierne stiger, mens erstatningsprocenterne daler.

Men bilforsikringerne er ikke de eneste, der er blevet mere lukrative for forsikringsselskaberne, viser nye tal fra Finanstilsynet, der har kortlagt erstatningsprocenterne for de forskellige forsikringstyper i 2020.

Kigger man på ejendomsforsikringerne, der sammen med bilforsikringerne, tegner sig for store dele af forsikringsselskabernes årlige indtægter, er de på fem år også blevet mere lukrative for branchen. Samlet set udbetalte forsikringsselskaberne kun 60,4 kr. for 100 kr., som kunderne betalte for deres ejendomsforsikringer sidste år.

Det samme billede viser sig på sundhedsforsikringer, hvor erstatningsprocenten er faldet til 60,5 pct. – et fald på 15 procentpoint fra 2015 til 2020. Faldet er især drevet af en faldende erstatningsprocent på indkomstsikring, mens udgifter til lægebehandling og arbejdsskadeforsikring er status quo.

Finanstilsynets tal tegner generelt et billede af et forsikringsmarked, som fortsætter med at blive mere effektivt og have mere fokus på forebyggelse, men som samtidig rejser spørgsmålet, hvor effektiv konkurrencen reelt er.

Det er således kun de såkaldte kredit- og kautionsforsikringer, som er steget markant på fem år, når man kigger på erstatningsprocenterne. Ifølge tilsynet skyldes det pandemien.

Stigende priser på byggematerialer presser

Forsikringsselskabernes smertensbarn har i mange år været de udskældte ejerskifteforsikringer. Flere af landets største selskaber har løbende vendt produktet ryggen, fordi det dels er for dyrt i erstatninger og administration, dels efterlader kunderne utilfredse, når det viser sig, at forsikringen ikke dækker.

Men under overfladen begynder de mere almindelige husforsikringer også at volde problemer. Det skyldes især de stigende udgifter til byggematerialer og manglen på samme, som for alvor har taget fart under coronapandemien.

Omkostningerne til byggematerialer steg i andet kvartal i år med 3 pct., hvilket er den højeste stigningstakt i ni år. Mens lønningerne i byggebranchen indtil videre ikke stiger mere end normalt, er der ingen tvivl om, at der er travlt i byggeriet, hvor der lyder meldinger om mangel på arbejdskraft og generel travlhed i branchen.

Flere af de børsnoterede forsikringsselskaber har allerede luftet bekymring over de kraftigt stigende priser på byggematerialer. Det gælder eksempelvis Tryg.

I forlængelse af sit regnskab for tredje kvartal fortalte Tryg, at selskabet lige nu oplever en skadesinflation på mellem 5 og 10 pct. varierende fra produkt til produkt på grund af stigende udgifter til udbedring af skader på bygninger.

Her er det især de høje priser på træ, der volder Tryg problemer, fordi træ udgør størstedelen af selskabets samlede udgifter til bygningsmaterialer. 80 pct. af Trygs skadesomkostninger på bygninger går dog til udgifter til håndværkerlønninger, som på grund af den stigende efterspørgsel på arbejdskraft ligeledes presses opad.

Holder prisstigninger tilbage for nu

Trygs administrerende direktør, Morten Hübbe, har i den forbindelse udtalt, at det for Tryg handler om at være “foran kurven” i forhold til mulige prisjusteringer, så selskabet ikke kommer i en situation, hvor produkter mister lønsomhed på grund af et for sent reaktionsmønster.

“Når vi ser den fortsatte trend i priserne på materialer, så holder det os ikke vågne om natten, men det øger vores ønske om at sikre – når vi fremover prissætter forsikringer på huse og ejendomme – at vi hellere vil være lidt på den konservative side end lidt på den optimistiske side. Ændrer det noget for de kommende kvartaler? Nej, men det sikrer, at vi ikke behøver at have en dialog om det to år fra nu om, at vi var for positive i forhold til den nuværende inflation,” sagde Morten Hübbe tidligere på måneden på en telekonference efter Trygs regnskab.

Også Gjensidige og Alm. Brand har bekræftet, at de følger udviklingen i skadesinflation tæt. For begge selskabers vedkommende gælder det også, at det endnu ikke har ført til, at selskabet har hævet priserne for kunderne.

Store forskelle på lukrative bilforsikringer

Selv om bilforsikringerne har udviklet sig til et guldæg, hvor branchen udbetaler mindre end 60 kr. for hver 100 kr., som kunderne betaler for deres kaskoforsikring, dækker tallene dog også over store forskelle blandt selskaberne. Et godt eksempel er branchens to førende aktører på bilforsikringer, Tryg og Topdanmark.

Her er det især Topdanmark, som står stærkt, på trods af at Tryg er klart størst. Topdanmark havde i 2020 en erstatningsprocent på kaskoforsikringer på 54,1 og en combined ratio på 70,8. Det er markant lavere end hos Tryg, hvor erstatningsprocenten var på 69 pct. og en combined ratio på 84,2.

Det er også værd at bemærke, at Tryg via TJM Forsikring og FDM Forsikring synes at være prisførende på bilforsikringer, hvis man læser op på Forsikringsguidens priser.

Ser man på udviklingen i lovpligtige bilforsikringer, de såkaldte ansvarsforsikringer, er billedet vendt på hovedet med faldende indtægter.

Det hænger blandt andet sammen med en hård kamp blandt forsikringsselskaberne om at være billigst på ansvarsforsikringer. Ansvarsforsikringerne er nemlig pålagt en afgift til staten, og derfor presser forsikringsselskaberne ifølge kilder prisen på ansvarsforsikringerne så langt ned som muligt for at være konkurrencedygtige og aflevere færrest mulige penge til staten.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er udviklingen på radaren hos både Skattestyrelsen og Finanstilsynet, som har indskærpet, at forsikringsselskaberne ikke må underprissætte ansvarsforsikringerne. I sidste ende kan tilsynet straffe et selskab, hvis det konsekvent sætter priserne for lavt på ansvarsforsikringerne.

Det ønsker Finanstilsynet dog hverken at be- eller afkræfte.

Det lukrative bilforsikringsmarked går dog også en mere usikker fremtid i møde. Som InsideBusiness for nylig har beskrevet, er de grønne elbiler blevet en ny kampplads.

Men udbredelsen af de nye grønne biler er en udfordring, da det vælter ud med nye biltyper på markedet. De har oftest langt flere hestekræfter, dyre sensorsystemer, og så er det ganske vanskeligt at forudse, hvad det koster at genopbygge en skadet el- eller hybridbil. Det har gjort det svært for visse forsikringsselskaber at prissætte de grønne biler.

Læs mere

Lukrative bilforsikringer: Selskaber beholder næsten halvdelen af præmierne

Hårdt forsikringsmarked fortsætter med stigende priser. Ofte må mæglere afvise udbud

Alm. Brands store Codan-satsning har vind i sejlene

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Halvvejs inde i 2021. Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Forsikringsselskaber på slingrekurs med kontroversielt forbud

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent