;
kmd

M&A

Her er landets førende M&A-advokater

Efter en offensiv strategi har DLA Piper, det tidligere Lett, for alvor taget kampen op med de øvrige store advokathuse på det lukrative område for virksomhedshandler. Hos Kammeradvokaten må man imidlertid sande, at der fortsat er et stykke vej, før et stort anlagt sats på M&A bærer frugt.

Landets store, hæderkronede advokathuse har fået hård konkurrence på det eftertragtede område for køb og salg af virksomhedshandler.

Det tidligere Lett Advokater har nemlig efter først et samarbejde med den internationale aktør DLA Piper og siden en overtagelse af Delacour i Århus nu fået de muskler, man tidligere savnede for at være en seriøs magtfaktor på det lukrative M&A-område.

En opgørelse fra Mergermarket over de største advokathuse inden for M&A i Danmark i 2018 viser således, at DLA nu lige akkurat vipper rivalen Bech-Bruun af pinden som det advokathus i landet, der stod bag flere transaktioner sidste år.

Som de fleste i branchen nok vil nikke genkendende til, er netop den type opgørelser altid behæftet med en vis usikkerhed. Imidlertid bekræfter en rundspørge blandt branchens førende aktører, herunder kapitalfonde og investeringsbanker billedet af, at DLA Piper nu i højere grad gør sig gældende i kampen om de helt store mandater, der tidligere var forbeholdt Kromann Reumert, Gorrissen Federspiel, Plesner, Bech Bruun samt de to specialiserede M&A-huse Accura og Moalem, Weitemeier & Bendtsen.

Tidligere var Lett Advokat primært kendt for at være en spiller, der med de to partnere Karsten Pedersen og Michael Vinther stod bag en række mindre og mellemstore transaktioner, men med DLA Piper i ryggen har man blandt andet været involveret i salget af KMD (billedet) til japanske NEC, ligesom man netop nu er med i det højspændte slagsmål om den schweiziske transportkoncern Panalpina, som danske DSV indtil videre uden held har forsøgt at opkøbe.

”Vi kan se, at kombinationen af et fokuseret team her i Danmark og DLA’s netværk internationalt har haft en markant vækst i løbet af 2018. Vi har fortsat en solid pipeline af hjemlige sager, men takket være DLA bliver vi nu del af nogle af de helt store processer, vi ikke var med på tidligere,” siger Michael Vinther og peger på, at man med overtagelsen af Delacour også har styrket sin position i Århus.

Blandt de danske sager, som DLA Piper sidste år var involveret i, tæller blandt andet salget af barkæden Rekom, ligesom man hjalp ejerkredsen i industrivirksomheden Carsoe med et salg til tidligere Altor-partner Denis Viet-Jacobsens kapitalfond Solix.

Trods flere usikkerhedsmomenter i indeværende år forventer Michael Vinther, at 2019 også vil byde på stor travlhed.

”Vi ser i vores nuværende pipeline ingen tegn på, at indeværende år skulle blive dårligere end 2018. Der er fortsat stor aktivitet i markedet, men det er klart, at der indimellem kan være lidt længere mellem de helt store M&A-mandater, men det er kun naturligt i et lille marked som det danske,” siger han.

Brug for flere børsnoteringer 

Også hos konkurrenten Bech-Bruun, der traditionelt set har været blandt de førende herhjemme, understreger partner Niels Kornerup, at man indtil videre ikke ser de store tegn på, at det brandvarme M&A-marked har mistet pusten.

”Markedet var igen i 2018 rigtig stærkt, og selv om der har været lidt usikkerhed ved indgangen til indeværende år, ser vi en positiv tendens i 2019. Der er stadig en række interessant processer i gang netop nu, og det ser ud til at fortsætte resten af året,” forklarer han og peger på, at han især forventer, at der fortsat vil være stor aktivitet især blandt kapitalfondene.

Netop fondene har haft særdeles travlt med både at sælge ud af porteføljen og ikke mindst bruge løs af de mangle milliarder, man har hentet fra investorerne de senere år.

Alligevel tror man hos Bech-Bruun på, at fondene fortsat vil være særdeles aktive især i takt med, at deres investeringer nærmer sig en alder, hvor fondene normalt vil forsøge at afhænde de pågældende virksomheder.

”Når vi ser på f.eks. kapitalfondenes porteføljer, er det naturligt, at der vil komme nogle ting til salg i løbet af i år, blandt andet fordi de pågældende fonde nu er ved at nå en naturlig ende på deres ejerskab. Det er dog klart, at købere vil være opmærksomme på, hvorvidt et aktiv er cyklisk eller om virksomheden kan modstå et økonomisk klima, der ikke er lige så gunstigt som nu,” siger Niels Kornerup, der samtidig peger på, at det blandt andet er inden for børsnoteringer, markedet netop nu ser mere trægt ud.

I løbet af 2018 kom der ellers for en stund igen gang i det noget fastfrosne marked for børsnoteringer herhjemme, men siden har flere herunder Adform og Symphogen været tvunget til at udskyde deres planlagte noteringer på ubestemt tid.

”Der, hvor vi kunne savne noget mere aktivitet, er inden for børsnoteringer, men her er vi nødt til at erkende, at vi ikke har fået et alternativt aktivt IPO-marked herhjemme, som det vi kender fra Sverige. Vi har desværre ikke endnu samme kultur og dynamik på aktiemarkedet herhjemme,” siger Niels Kornerup.

Et stykke fra toppen

En af de aktører, der må sande, at der fortsat er en stykke vej op til den ypperste elite, er statens advokat Kammeradvokaten.

I 2017 satte man ellers gang i en markant oprustning, hvor man hyrede en række partnere i forsøget på at bygge en slagkraftig M&A-division op. I 2018 har Kammeradvokaten stået bag i alt otte virksomhedshandler til en samlet værdi af lidt under 2,5 mia. kr., hvilket må siges at være et godt stykke fra landets førende aktører.

Ledende partner Tomas Ilsøe Andersen understreger dog, at man fortsat er i en opbygningsfase, og at det aldrig var ambitionen at tage kampen op med DLA, Bech-Bruun, Gorrissen og de øvrige store advokathuse.

”Vores markedsandel inden for M&A skal ses i forhold til, at vi kun har været i gang i 1½ år og i forhold til, at andre af de store kontorer har haft fokus på området nærmest lige så længe, de har eksisteret. Set ud fra den betragtning er vi kommet fint i gang, og vi har ikke nogen ambition om, at vi på sigt skal være lige så store inden for M&A som de konkurrenter, der ikke laver andet,” siger han og peger på, at der hos Kammeradvokaten er andre forretningsområder, der altid vil veje tungere end køb og salg af virksomheder.

”Vi har ikke fastlagt en specifik markedsandel som et succeskriterium, af den årsag, at vi ikke udelukkende lever af M&A og heller aldrig kommer til det. Vores M&A-spor kører ved siden af vores andre fokusområder, så hvor netop den del af forretningen vil have førsteprioritet hos andre store huse, vil der være andre emner, der fylder mere eller lige så meget ved os,” siger Thomas Ilsøe Andersen. Han understreger samtidig, at netop forholdet til staten herunder storkunden SKAT er noget, der vil sætte visse begrænsninger for, hvilke opgaver man bliver valgt til og også selv vælger at påtage sig.

”Det er klart, at vi som statens advokat har en række hensyn, der vejer tungt. Vi vil altid sige nej, hvis en køber eller sælger, beder os rådgive om en skattekonstruktion, der indebærer offshore-selskaber af den simple årsag, at vi ikke rådgiver andre end SKAT om skat. Derfor vil der være sager, hvor vi enten bliver valgt fra eller selv vælger at sige fra,” siger han.

 

LÆS OGSÅ

PwC-boss angriber advokatbranchen i stort sats på M&A

illiardærs detailkæmpe i knæ

Banker risikerer store tab på kapitalfondes kriseramte selskaber

Dyr vækst presser kapitalfonds juicekomet

Global M&A-rådgiver klar til dansk ekspansion

Giftig budproces sender købere på flugt