danicapensiontophistorie

Pension

Her står pensionskasser på afkast: Pendulet svinger mod det grønne igen

For flere pensionsselskaber har årets første fem måneder budt på fremgang på flere investeringsprodukter, især inden for det grønne område. Selskaberne bør dog ikke sænke skuldrene endnu, mener investeringsekspert, der opfordrer til fortsat at holde øje med de store amerikanske aktier. Flere selskaber rigger sejlene i storstilede satsninger.

Det går den rigtige retning, om end det stadig sker lidt langsomt. Og især satsninger på det grønne område begynder så småt at give pote igen.

Således kan man betegne udviklingen i pensionssektoren ud fra de dugfriske afkasttal for selskabernes investeringer udarbejdet af investeringseksperten Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Tallene dækker over pensionssektorens markedsrente målt på mellem risiko og mellemlang horisont til pension og er opgjort per 31. maj i år.

Over en bred kam går det fremad for pensionsselskabernes investeringer, siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, hvilket ifølge ham afspejler den generelle positive trend, verdensøkonomien er på vej ind i.

”For pensionsinvestorer er 2024 indtil videre et godt år. Økonomien kører stadig fint, især i USA, og det afspejles i virksomhedernes indtjening. Den overordnede inflationstrend er nedadgående. Det giver optimisme om, at centralbankerne sender renten i samme retning, selv om der forventes færre rentefald end tidligere,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Inden for de bæredygtige investeringsområder er trenden også positiv. I maj måned nåede bæredygtige investeringer et gennemsnit på 2,5 procent, og indtil videre har den bæredygtige kategori i år nået et gennemsnit på 6,0 procent.

Dermed er det bæredygtige område ikke langt fra at komme op på niveau med gennemsnittet for hele markedet, der ligger på 6,2 procent.

Flere selskaber oplever således også en støt, men stabil fremgang på de bæredygtige produkter. Det gælder f.eks. AkademikerPensions nye Alfa-produkt, der med et afkastprocent på 7,4 fortsætter trenden med at ligge godt på markedet, og også PFA’s almindelige og Klima Plus-produkt leverer gode afkast – henholdsvis 7,1 og 7,2 procent indtil videre i år.

Selv om det endnu ikke når de helt store tal, er det en klar forbedring sammenlignet med tidligere på året, hvor flere selskabers bæredygtige produkter halsede langt efter resten af markedet, som InsideBusiness kunne beskrive.

På et overordnet plan er det endnu en gang de største amerikanske aktier, der trækker læsset, fortæller Nikolaj Holdt Mikkelsen. Især de såkaldte magnificent seven-virksomheder – Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google-ejeren Alphabet, Tesla og Nvidia, hvor sidstnævnte forleden kunne kalde sig verdens absolut største selskab på aktiemarkederne – er fortsat udslagsgivende.

For Nikolaj Holdt Mikkelsen viser det med al tydelighed, at man som selskab stadig bør være opmærksom på, hvordan økonomien og verdenssituationen udvikler sig, og hvordan man sammensætter sine porteføljer.

“Når du har et scenario, hvor de store aktier i det globale indeks trækker læsset, så er det dyrt ikke at have dem med i sin portefølje. Især når det drejer sig om dem, der gerne vil markere sig som bæredygtige selskaber; hvis man skal have et godt afkast til investorer og kunder, kommer man ligesom i 2023 heller ikke uden om de store techaktier i år,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen og tilføjer:

”Jeg vil sige, at det fortsat giver god mening for selskaberne at tilbyde bæredygtige produkter. Men man skal selvfølgelig sørge for at sammensætte dem på en måde, der giver mest værdi for kunderne.”

Stor spiller fører fortsat

Især Nordea gør det stadig godt. Afkasttallene for deres FP Grøn Omstilling-produkt lyder således på hele 9,5 for i år, og i perioden fra 2022 til 2024 har afkastet på Pension Mix nået svimlende 10,5 i afkast.

Imens har Pension Mix-produktet rundet 7,9 procent i de første måneder af i år. For en markedsrente på tre og fem år kommer tallene op på henholdsvis 6,1 og 8,4 procent.

I et skriftligt svar fortæller investeringsdirektør for Nordea Pension Ann Frank Andresen, at fremgangen skyldes en relativt stor eksponering mod alternative kreditrisici, og at renteeksponeringen har været fokuseret i det korte segment. Samtidig har Nordea ligget ”med en relativt pæn aktieandel, der samtidigt har performet fint”, hvilket har gavnet FP Grøn Omstilling på såvel kortere som længere sigt.

Blandt virksomhederne i sine beholdningslister har Nordea Pension flere større selskaber som Microsoft, Nvidia og Novo Nordisk, der løbende bliver vurderet ud fra et princip om, hvorvidt det forventede afkast konstant står på mål med risikoen i investeringen.

”I Nordea Pension er bæredygtighed og ansvarlighed højt på dagsordenen, og vi investerer kun i virksomheder, som på mange parametre opfører sig ordentligt. Vi er af den overbevisning, at ordentlighed, ansvarlighed og bæredygtighed går hånd i hånd med afkast på den lange bane. Med andre ord forventer vi, at investering i bl.a. – men dog ikke begrænset til – grøn omstilling og bæredygtighed fortsat vil give pæne og fornuftige risikojusterede afkast på den lange bane,” skriver Ann Frank Andresen.

Også Pædagogernes Pension (PBU) oplever fortsat fremgang og kan indkassere en foreløbig afkastprocent på 7,9 for i år, mens markedsrenten på fem år ligger på 7,0 procent.

Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i PBU, udtrykker stor tilfredshed med selskabets ‘vinderstrategi’, der grundlæggende bunder i en tro på, at man ikke kan slå markedet, at man skærer ind til benet i aktieporteføljerne, og at man kigger på objektive kriterier som virksomhedernes regnskaber og performance.

Deri ligger også at have selskaber, der handler med fossile brændsler, i investeringsporteføljerne, for de leverer stadig gode afkast, og man vil være afhængig af dem i en rum tid endnu, fortæller Sune Schackenfeldt.

Dog sørger PBU også for ikke at gå på kompromis med det grønne fokus.

”Vi er da ret opmærksomme på at skabe nogle gode pensioner til vores hårdtarbejdende pædagoger. Derfor kan vi også have nogle virksomheder i vores porteføljer, som andre selskaber måske ikke har, men vi forsøger hele tiden at anvende en objektiv tilgang til, hvor gode de er i forhold til at skabe afkastmuligheder for medlemmerne, og hvordan vi ellers kan påvirke dem til at blive grønnere,” siger Sune Schackenfeldt.

Vejen frem ikke entydig for Velliv

Hos Velliv kigger man i særdeleshed meget nøje på afkasttallene, da selskabet i længere tid har døjet med at følge med de andre på markedet.

Oversigten viser også, at med afkastprocenter på 5,9, 4,9 og 5,8 for henholdsvis Aftryk-, Aktiv- og Index-produkterne – samt at Aktiv-produktet i 2022-2024 stadig har underperformet med minus 0,5 procent – har selskabet stadigvæk et stykke vej til sin ambition om at komme tilbage i top-3.

Investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen udtrykker da også utilfredshed med placeringen og fortæller, at selskabets strategiske ændringer foretaget i slutningen af sidste år først begynder at bære frugt nu.

Han er dog fortrøstningsfuld med, at Velliv kan komme tilbage i feltet, blandt andet ved at sammensætte en portefølje, der ikke blot kan klare sig godt resten af året, uagtet hvordan markederne ændrer sig, men som også lever op til de forventninger til bæredygtighed, som kunderne har.

“Vi kigger meget på, hvordan vi kan sammensætte en robust portefølje, der klarer sig godt resten af året, uagtet hvordan markederne ændrer sig. Der er stadig meget usikkerhed på markederne, og værdiansættelsen af de store aktier kan stadig nå at ændre sig. Derudover ser vi også ind i faldende forbrugertillid og nogle blandede signaler fra centralbankerne, selv om det går meget godt med økonomien. Derfor er vores vej frem de næste seks måneder ikke så entydig – og derfor er det vigtigt at have en bred portefølje,” siger Anders Stensbøl Christiansen og tilføjer:

“Jeg er positivt overrasket over, at de tre produkter, vi har, leverer nogenlunde det samme langsigtede afkast. Det har også været vores ambition, og jeg er glad for, at det nu ser ud til at lykkes.”

Store selskaber i stampe

At den grønne vej frem er broget, kan PFA, AP Pension og Danica skrive under på. Selv om PFA som nævnt leverer gode afkast indtil videre, ender deres Klima Plus-produkt blot på 2,8 procent i markedsrente for tre år og 1,3 procent fra 2022 til 2024.

Også AP Pensions Active- og Bæredygtig-produkt er nede på 5,6 og 3,8 i procent for i år – dog kravler Active op på 7,5 procent i afkast på 10 år. Danicas Balance kommer højst op på en markedsrente på 6,5 procent i en femårig periode, og Ansvarligt Valg ligger på 4,8 procent i år og minus 3,2 procent i 2022-2024.

Forklaringen for dem alle bunder i, at selskaber inden for primært grøn omstilling, som samtlige tre selskaber satser på, fik en ordentlig kæberasler i 2022 og stadigvæk er presset af inflation og stigende renter. Samtidig er flere magnificent seven-aktier bevidst fravalgt fra de tre selskabers porteføljer, fordi de ikke lever op til deres værdier om bæredygtighed.

Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, fortæller, at selskabet allerede har været i gang med at sikre, at porteføljerne ikke er for eksponeret over for eventuelle udsving i markederne og ikke er afhængige af enkelte selskaber.

”Det grønne er vigtigt, fordi det er løftet til vores kunder. Samtidig er det vigtigt at begrænse, hvor stor over- og undervægt vi kan have i forhold til den brede markedssammensætning. Det har helt klart gavnet porteføljen i 2024, og det arbejder vi videre med,” siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.

AP Pensions investeringsdirektør, Pernille Jessen, siger i et skriftligt svar, at man løbende vurderer tilgangen til bæredygtighed, men at det ikke ændrer ved ambitionsniveauet for hverken AP Bæredygtig eller selskabets overordnede målsætning om at bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Samtidig lysnede det for investeringerne i det grønne i maj, fortæller hun.

”Vi er forpligtet til løbende at overvåge og udvikle vores produkter, så vi sikrer, at de er relevante for kunderne og matcher deres behov. Samtidig er det væsentligt i forhold til vores investeringsstrategi, at vi er reelt langsigtede, og det indebærer at kunne se ud over kortere perioder med udsving. Pensionsinvestering er langsigtet, og vi har en god track record historisk, så vi bevarer roen og ændrer ikke en masse ting på grund af kortsigtede udsving,” skriver hun.

Investeringsdirektør i Danica Pension Poul Kobberup understreger, at selskabet stadig ligger godt over en længere periode med 30 år til pension, og at han stadig sætter sin lid til både Balance og Ansvarligt Valg.

Af den grund kommer Danica til at fortsætte med at opbygge begge produkter, blandt andet ved at tage mere aktivt ejerskab i forvaltningen af investeringer samt løbende holde øje med, hvilke selskaber der skal investeres i.

”2022 satte en stor bremse for det grønne område, som vi stadig mærker, og der er stadig mange forhold i både verden og geopolitikken, der besværliggør bæredygtige investeringer. Så det er svært at sige, om branchen er på vej ind i det grønne spor igen. Men så længe man fokuserer på både at investere bæredygtigt og være økonomisk rentabel, kan man få tingene til at hænge sammen. For vores vedkommende er vi godt i gang med at lykkes på begge punkter,” siger Poul Kobberup.

Myndigheder udtaler kritik

Dog kan der komme grus i maskineriet for netop de tre selskabers grønne ambitioner fra myndighedernes side.

I onsdags udstedte Finanstilsynet på baggrund af en temainspektion således både AP Pension, PFA Pension og Danica Pension påbud angående de respektive produkter AP Bæredygtig, PFA Klima Plus og Danica Balance Ansvarligt Valg.

Årsagen skal findes i, at selskaberne i tilsynets optik i deres interne processer ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres investeringer faktisk er bæredygtige. Dermed er der en risiko for, at produkterne kan ende med at gøre skade på sociale og miljømæssige mål, konkluderer tilsynet.

Både AP Pension og PFA Pension har fået tre påbud angående de bæredygtige produkter og er blevet bedt om at iværksætte processer til blandt andet at sørge for, at investeringerne faktisk er bæredygtige, og at de selskaber, der investeres i, har god ledelse.

Danica slap med kun et påbud og skal nu sørge for at rapportere på, i hvor høj grad Ansvarligt Valg bidrager til hvert enkelt af FN’s Verdensmål.

Hos AP Pension og PFA skriver henholdsvis investeringsdirektør Pernille Jessen og chef for ESG-investeringer Rasmus Bessing i opfølgende mails, at man vil tage tilsynets påbud til efterretning og implementere tiltag for at efterleve dem, men at det ikke får dem til at vakle i ambitionen for deres bæredygtige investeringsprodukter.

På sin hjemmeside konstaterer Danica kortfattet, at man tager påbuddet til efterretning. Selskabet oplyser til InsideBusiness, at man ikke har yderligere kommentarer.

Læs mere

PFA genvinder kæmpeudbud foran Velliv

Pensionsbranchen advarer om politiske risici i krigsskibe: Politikerne skal binde sig til masten

Pensionsbranchen sover: Der skal langt mere krisestemning og innovation i forsvarsinvesteringerne

Pensionsselskaber rådvilde om central etisk problemstilling om AI-drevne dræbervåben

Pensionsbranchen står fortsat splittet om investering i våben

Milliardtab rammer pensionskassernes grønne sats

Pensionsselskabs spritnye storsatsning ser ud til at lande fornuftigt på markedet

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser