;
nykredit

Redaktørens analyse

Hvad bliver Nykredits næste træk?

Nykredit viser vejen med vækst, få møgsager og succesfulde partnerskaber. Men udviklingen fortsætter ikke med at være lige så lukrativ. Så Michael Rasmussen bliver nødt til at handle. Pensionsselskaber, forsikringsbranche, datacentraler, leasingselskaber og andre aktører gør klogt i at følge hans næste træk

Det er svært at komme udenom finanssektorens ukronede konge, Michael Rasmussen, der har sat Nykredit for enden af bordet på en lang række toneangivende poster og agendaer i bank- og realkreditsektoren. Det er lykkedes ham at vriste sig fri af fortidens udfordringer hos realkreditkæmpen, der for få år siden døjede med kapitalproblemer, uro i bankdistributionsnettet, en elendig bankdrift og problemer med at klare sig i konkurrencen med en teknokratisk pallette af realkreditlån.

Imponerende nok er det stort set også lykkedes for Michael Rasmussen at holde sig fri af de møgsager, der har domineret dagsordenen de senere år og givet grå hår hos Danske Bank og Nordea, som har set kunder, konkurrencekraft og markedsandele forsvinde. Nykredit har tværtimod rigtig pæn vækst i både udlån og indtægter, mens kunderne flokkes om de mindre og mellemstore banker, som er hjørnestenene i Nykredits Totalkreditsamarbejde. Man skal samtidig heller ikke underkende, at Nykredit er båret oppe af ekstraordinære indtægter fra lånekonvertering pga. gunstige udsving i renterne. Så den gode stemning kommer næppe til at fortsætte i årene, der kommer.

Sagen kort

Finanssektorens øjne bør være rettet mod udviklingen hos Nykredit, som i den grad har sat retning og dagsorden i en svær tid for bankerne. Vi går tæt på koncernens nye strategi og Michael Rasmussens chancer for at lancere offensive, succesfulde projekter i Totalkreditsamarbejdet.

Der skal altså innovation og nye tanker til for at holde momentum. Det er man ganske klar over i hjørnekontoret i landets for nærværende fineste finanshovedsæde på Kalvebod Brygge. Og det er ikke tilfældigt, at Nykredits nye strategi Winning The Double 2.0 kraftigt betoner værdien af samarbejdet de mindre og mellemstore banker. Der bruges nøje afstemte formuleringer som at satse i endnu højere grad på fælles udvikling, at udbygge det tætte partnersamarbejde og stærkere rationale i at udnytte skalafordele og udvikling af infrastruktur.

Slut med bankopkøb

Ordene er vejet på en guldvægt, men bagved gemmer sig en afvisning af at opkøbe andre banker, som branchefolk ellers har spekuleret i gennem flere år. Rationalet bag beslutningen er, at opkøb af Spar Nord, Sydbank eller flere andre større pengeinstitutter vil give alt for meget uro i Totalkredit-samarbejdet, ligesom den garvede kreditmand Michael Rasmussen frygter de dårlige lån, som både små og større banker kan have fået på bøgerne de senere år, og som givetvis vil udløse store nedskrivninger, når økonomien vender.

Men Nykredits pengekasse bugner fortsat, så i stedet skal pengene blandt andet gå til at styrke de strategiske alliancer med bankerne. Det sker med en nøje afmålt brug af økonomisk magt – man ønsker endelig ikke at provokere for meget – til at hjælpe udvalgte institutter, der mangler storebrors støtte. F.eks. har Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn og Vestjysk Bank fået hjælp med egenkapital. Samtidig hjælper Nykredit med at hente ansvarlig kapital og kapital til opfyldelse til opfyldelse af NEP-krav, som ellers ville have været lidt af en hovedpine i talrige små og større pengeinstitutter.

Man har desuden opkøbt 75 pct. af aktierne i Sparinvest, som også kan ses som både en god investering for Nykredit såvel som en venlig gestus overfor de mindre banker, som har nydt godt af en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra salget i 2019, der ellers kunne være blevet et svært år. Man har også oprettet en fælles afdeling for ejendomsvurderinger, som sparer penge for Totalkreditbankerne, der ellers før havde deres egne folk til opgaven.

Nyt samarbejde er en streg i regningen for Nykredit

Men det store spørgsmål er fortsat, hvad det næste træk bliver for Michael Rasmussen. For der er konkrete planer i pipelinen og der skal ikke gå for lang tid med at få dem frem i lyset. For det er næppe faldet i god jord hos Nykredit, at tidligere Totalkredit-direktør Troels Bülow-Olsen i samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn, Frøs Sparekasse, DAB, Jutlander Bank, Sparekassen Vendsyssel, Den Jyske Sparekasse og Købstædernes Forsikring netop har lanceret leasingfirmaet Opendo, der ligner et partnerskab, som let kan udvikle sig på andre områder også. Bülow-Olsen har endda allerede rakt ud til alle de andre gamle venner i Totalkreditbankerne, hvad der er lidt af en streg i regningen for Nykredit, som gerne vil gerne være ankerplads for nye partnersamarbejder med bankerne.

Fakta om Nykredits nye strategi

Samlet set er der fastlagt tre overordnede strategiske målsætninger:

1. Fremtidssikre positionen som markedsleder inden for boligfinansiering
2. Udbygge positionen på bankområdet gennem flere helkundeforhold
3. Være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed.

Til gengæld er der masser at tage fat på, for centrale samarbejdsområder som salg af pensionsprodukter, salg af skadesforsikringer, factoring, leasing og brugen af datacentraler er præget af splittelse og forskellige alliancer på tværs med f.eks. Nærpension(AP Pension) og Letpension(PFA), mens aktører som Codan, Topdanmark, Købstædernes Forsikring, Nem Forsikring og flere lokale forsikringsselskaber kæmper om bankernes gunst. Indenfor begge områder ville det være muligt at opbygge en ny og stærk spiller á la Totalkredit, hvis man ellers kan samle små og større banker om projektet.

Gider bankdirektørerne overhovedet Nykredit?

Men for Michael Rasmussen og direktionen med Tonny Thierry-Andersen, David Hellemann, Anders Jensen og Camilla Holm fra Totalkredit er det en kæmpe udfordring at få bankerne med i sådanne projekter. For bankdirektørerne er typisk egenrådige, stolte og lokalpatriotiske folk, der ikke nødvendigvis bryder sig om at komme til det pæne hovedsæde i København for at deltage i udviklingsmøder med Nykredit-folk for enden af bordet. Derfor skal nye samarbejder virkelig være af en karakter med økonomiske gulerødder, som er svære at sige nej tak til.

Det gælder især indenfor det svære tema om sammenlægning af datacentralerne BEC, SDC, Bankdata og JN Data. For selvom det på overfladen ser ud til at være en no brainer at lægge en eller flere sammen og spare omkostninger. Så ved alle godt, at de pengeinstitutter, der bliver tvunget til at flytte væk fra deres platform, ser ind i en tsunami af it-bøvl, som vil lægge ethvert offensivt tiltag ned så langt øjet rækker.

Derfor har især Nykredit en interesse i at styrke alliancerne med de banker, der også bruger BEC-platformen – og på sigt understøtte fusioner, som styrker lige præcis den datacentral. Og det er da næppe tilfældigt, at især Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse bliver holdt tæt til kroppen. Men Nykredit i projektudviklingen skal også passe på, at man ikke går for vidt og kommer på kant med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens regler, det kan f.eks. være tilfældet med nogle lidt for lange bindinger af bankerne efter købet af Sparinvest. Historisk set har et opgør med Konkurrencestyrelsen om salg af Nykredits lån efter købet af Totalkredit givet dybe sår, som aldrig helt er helet.

Andre tiltag er f.eks. fintech-projektet Young Money, som Spar Nord udvikler sammen med Nykredit. Men den slags projekter bliver ofte for små og for nicheagtige til, at de rigtig batter på den store bane.

 

LÆS OGSÅ

Banker står splittede om nyt guldrandet gebyr

Jyske Bank vil smide mere end 1000 kunder ud

Banker strømmer ud af ophedet ejendomsmarked

Krisefrygt: Bank træder hårdt på bremsen på ejendomsområdet

Finans Danmark risikerer konkurrencesag på negative indlånsrenter

Mystiske sammenfald mellem bankernes negative renter

Danske Banks leasingselskab taber nok en bilimportøraftale på gulvet

Ny stærk finansspiller tager form. Napper storkunde fra Danske Bank

Leasingbranchen risikerer hvidvask, fup og dårligere kreditvurderinger