;
lopi1

Redaktørens analyse

Hvilken bankmand samler mindre banker om ny guldkalv?

Det har historisk set været en betydelig del af de mindre og mellemstore bankers forretning at sælge guldrandede forretningsprojekter som Sparinvest og Totalkredit. Men sektoren mangler i den grad en profil, der kan samle de mindre pengeinstitutter om nye fælles projekter, som kan blive guld værd i fremtiden.

Landets mindre og mere lokalt forankrede banker er rigtig gode til kundekontakt. Så gode, at de gentagne gange har haft succes med at opbygge milliardforretninger ved at sælge finansprodukter til danskerne, uanset om det er investeringsprodukter, realkreditlån eller andre finansielle ydelser. Disse guldkalve er så blevet solgt videre med god profit, der har sikret både små og mellemstore banker kapitalstyrke, gode udbytter og vækstmuligheder.

Men der er ved at være tomt på hylderne efter salget af Sparinvest til Nykredit for en samlet pris på 3,2 mia. kr. først på året. Og der er brug for, at de lokale og mellemstore pengeinstitutter sammen udvikler nye og potentielt værdifulde koncepter. Det kan være inden for skadesforsikring, pension, kapitalforvaltning, kviklån, ejendomsmæglerforretning eller andre områder, der kan sikre fremtidens guldrandede områder efter devisen: Det kan blive rigtig lukrativt at opbygge en finanskoncern, hvis alle de små og mellemstore trækker på samme hammel for at sælge deres produkter som en del af rådgivningsprocessen.

Men hvorfor sker der så ikke noget ud over mindre projekter rundt om i de forskellige banker, f.eks. Sparekassen Kronjyllands og Middelfart Sparekasses arbejde med at opbygge skadesforsikringsselskabet Nem Forsikring, mens en række andre banker samarbejder med f.eks. Codan, LB Forsikring eller Købstædernes Forsikring samt om Nærpension og LetPension, der dog har Ap Pension og PFA som ankermænd?

Spørger man rundt om i bankerne, får man flere svar på det kildne spørgsmål. Det mest centrale er, at der mangler en bankdirektør, som kan samle de mindre banker og gå forrest i udviklingen af de nye koncepter. Tidligere var forhenværende formand for Lokale Pengeinstitutter og direktør for Ringkjøbing Landbobank Bent Naur og Jyske Bank-direktør Anders Dam kendt for at være en særdeles slagkraftig duo, der kunne skabe ting og sætte sig igennem i fællesskabet omkring de mindre banker.

Men de seneste par år har Anders Dam vendt branchefællesskaberne ryggen for at udvikle sin egen bankforretning med udgangspunkt i købet af BRFkredit. Og hans kreativitet er således vendt i en anden retning. Tilbage står Claus E. Petersen, formand for Lokale Pengeinstitutter og direktør for Den Jyske Sparekasse. Men selv om Claus E. Petersen som udgangspunkt er vellidt og en god kommunikator for Lokale Pengeinstitutter, så mangler han den pondus i sektoren, som Bent Naur havde, fordi han om nogen havde styr på sin bank.

Nuværende formand er tynget af sin svage bank

Til sammenligning har Den Jyske Sparekasse været igennem nogle svære år – og så sent som til halvårsregnskabet skuffede banken igen med overraskende store nedskrivninger på industri. Tillige er det efterhånden velkendt, at Nykredit holder hånden under den udfordrede jyske sparekasse – og det har en pris.

Senest er Niels Christian Fessel trådt ind som formand i Den Jyske Sparekasse som formand – Fessel har været mangeårig direktør i Forstædernes Bank – og han hører derfor med til kredsen omkring Nykredit, som ejer mellem 5 og 10 pct. af aktierne i Den Jyske Sparekasse.

Desuden sidder Claus E. Petersen selv med i bestyrelsen for Nykredit, så uanset hvad, kan det være et problem, at formanden, der skal samle de mindre banker, også sidder dybt involveret i realkreditkæmpen, der hidtil har været den oplagte køber, som lokalbankerne har kunnet sælge sine guldæg til.

Hvor alvorligt for tilliden mellem bankerne dette sammenfald kan være, blev synligt, da Spar Nord forsøgte at købe DAB i en fjendtlig overtagelse. Denne skete, netop i månederne inden det blev offentligt, at Nykredit ville købe Sparinvest for 3,2 mia. kr., hvad lige præcis DAB stod til at lukrere på. Som tidligere beskrevet i InsideBusiness afviste både Spar Nords topchef og Nykredit, at Spar Nord havde insiderviden i sagen, men uanset hvad, har sammenfaldet ikke øget den gensidige tillid mellem Spar Nord og de mindre og mellemstore banker.

Så det er klart, at jo tættere formanden for Lokale Pengeinstitutter er på Nykredit, jo sværere bliver det at opbygge nye projekter uden om storebror. Så det nære slægtskab med Nykredit stækker alt andet lige Claus E. Petersens muligheder for at blive lokalbankernes samlende kraft.

Spar Nord-direktør er i skammekrogen

Det er heller ikke nemt at finde samlende kræfter blandt de største banker i kredsen omkring de mindre og mellemstore banker. Sydbanks Karen Frøsig ser ud til at have rigeligt at gøre med at holde på kunderne og sikre, at Sydbank ikke skrumper for meget, så hun er ikke et oplagt bud. Selv om Lasse Nyby i Spar Nord er kendt for at drive en stærk bank, så har føromtalte fjendtlige overtagelsesforsøg af DAB givet så meget badwill, at han næppe heller kan blive en samlende kraft.

Det kan til gengæld John Fisker fra Ringkjøbing Landbobank, der om nogen nyder respekt for pengeinstituttets resultater. Men spørgsmålet er, om han vil eller af bestyrelsen kan få lov til at tage en tidskrævende rolle som formand for Lokale Pengeinstitutter på sig. I tiden, da Bent Naur var formand, var landbobanken netop begunstiget af, at John Fisker var en stærk nummer to, der kunne drive banken, mens Naur kunne tage sig af arbejdet som formand for Lokale Pengeinstitutter.

Et andet godt bud på en samlende kraft blandt lokalbankerne er Klaus Skjødt fra Sparekassen Kronjylland. Også han driver et solidt pengeinstitut med høj udlånsvækst. Så hvis Jyske Bank ikke henter ham ind som afløser for Anders Dam, er han et stærkt kort. I forvejen sidder han med i bestyrelsen for Lokale Pengeinstitutter og er som nævnt i gang med at udvikle egne branchekoncepter via både Nem Forsikring og leasingselskabet Krone Kapital, der ejes sammen med Sparekassen Thy.

Andre bud kunne være Middelfart Sparekasses direktør, Martin Baltser, eller Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn, Per Sønderup fra Jutlander Bank eller Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel, mens næstformanden i Lokale Pengeinstitutter, John Christiansen fra Lån & Spar, må siges at være en tilbageholdende profil.

Ræven fra Nykredit bør ikke vogte gæs

En lidt anden profil, der måske nok kunne ønske sig at samle lokalbankerne, er Nykredits topchef, Michael Rasmussen. Men det svarer lidt til at sætte ræven til at vogte gæs, for Nykredit er i forvejen fedtet ind som mere eller mindre skjult magtfaktor i ejerkredsen omkring Spar Nord, Vestjysk Bank, Ringkjøbing Landbobank og føromtalte Den Jyske Sparekasse. Selv om rygtet om en større fusion mellem Nykredit og Spar Nord for tiden er dødt, så er der næppe tvivl om, at man i de mindre banker bliver stadig mere bevidst om Nykredits rolle som magtfaktor. Det gælder ikke mindst, i lyset af at man også har taget kontrollen over formandsposten i Vestjysk Bank med udnævnelsen af Nykredit Banks tidligere direktør Kim Duus.

At Nykredit med Michael Rasmussen i spidsen bruger finanskoncernens penge til at sætte sig igennem der, hvor lokalbankerne tidligere har domineret, ses også på, at Nykredit har købt sig ind i DLR Kredit, der tidligere af Anders Dam blev udråbt som et realkreditinstitut, der kunne lades op med kapital og bruges som de mindre bankers fælles stålhandske, der kunne udfordre Totalkredit-samarbejdet, hvis Nykredit blev for kæk og købte f.eks. Spar Nord eller andre af de store jyske pengeinstitutter, man i forvejen ejer aktier i.

Det korte af det lange er, at lokalbankerne har brug for drivkraft til at sætte magt bag nye projekter, som kan blive fremtidens guldæg, og det er langtfra sikkert, at de nuværende magtkonstellationer i sektoren er stærke nok til at løfte opgaven. Det kan blive dyrt på lang sigt.

 

LÆS OGSÅ

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Partnerskaber gennemsyrer bankportaler, der kalder sig objektive

Kommer den store oprydning i pensionsbranchen?

Ugens Insider: Drop banken – og start forfra

Unødvendig fyring: Var Jesper Nielsen for populær til Danske Bank?

Hvilke bankfolk bliver nu plettet af hvidvask-sagen?

Har han reddet Nordeas prestigeafdeling?

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet