;
Leader you want

Kultur

Hvordan jeg får sat mig selv i spil som leder

’The Leader You Want to Be: five essential principles for bringing out your best self – every day’ er en bog om ledelse – en selvhjælpsbog om ledelse forfattet af Amy Jen Su, der har en karriere som coach og lederudvikling bag sig.

Når denne anmelder får en bog fra Harvard Business Review, er det altid med en forhåbning om fremragende, velunderbygget og velskrevet læsning. Ofte bliver dette indfriet. I dette tilfælde er vi et stykke fra målet. Mere om dette senere

Amy Jen Su har skrevet en bog om, hvordan du kan få det bedste frem i dig selv. Evner du dette, vil du stå bedre i dit lederskab af andre og dig selv. Lyder dette som noget, vi har hørt før? Ja vil de fleste svare, og det er faktisk min største anke mod denne bog. Efter at have læst den, blev jeg ikke rigtig klogere – altså på den her Harvard Business Review -måde, hvor man som læser tænker: Tak for det – nu ved jeg bedre.

Boganmeldelse

Titel: The Leader You Want to Be: five essential principles for bringing out best self – every day
Af: Amy Jen Su
Forlag: Harvard Business Review Press
Sprog: Engelsk
Sideantal: 234
Pris: 250 kroner
ISBN13: 9781633695917

Lidt for meget feel good og for lidt research

Bogen er opbygget op efter en indledning omkring leder A og leder B: Hvem vil du helst være?

Dernæst består den af afsnit med hver fem principper. Hvert princip er indledningsvis beskrevet med en lille case, der underbygger det bagvedliggende princip. Det virker altid godt og gør også afsnittene læsbare som selvstændige uddrag.

Principperne er purpose, process, people, presence og peace, og i hvert kapitel refereres der til leder A eller leder B, så man herigennem får mulighed for at reflektere i forhold til gennemslagskraften for disse og for en selv.

Jeg savner noget reel research, nogle data – noget, der ud over historiefortællingen og feel good-fornemmelsen understøtter det systematiske arbejde med de fem principper og rejsen fra leder B til leder A. At udlevelse af principperne i en dansk / nordisk kontekst for de fleste er en selvfølgelighed, understøtter dette. Det havde klædt udgivelsen.

Afslutningsvis har redaktøren (vil jeg tro) lavet det klassiske Harvard Business Review-greb – ’et toolkit’, en selvevaluering, hvor læseren kan dykke ned i egen adfærd og sætte denne i perspektiv i forhold til de 5 principper. Dette fungerer altid godt.

Lederskab handler om dig selv

Læs bogen som et feel-good-indlæg om ledelse. Brug beskrivelsen af leder A til at reflektere over eget bidrag som leder, og dyk herefter ned i anden litteratur eller opsøg sparring til reelt at rykke på dig selv som leder.

Af Søren Strunk-Sørensen, sss@hildebrandtbrandi.com

LÆS OGSÅ

Oplev fænomenet Warren Buffet på dansk

Ny skarp bog giver opskriften på optimalt mentorskab

Kom tæt på en kunster med stort investeringspotentiale

Gør et kunstkup på kunstmesseweekend

Mestrer din organisation digital transformation?

Interessant festskrift om kontroversiel økonom

En kogebog til digitale kundestrategier

Ni løgne om arbejde og arbejdsliv

DF og Socialdemokratiet undsiger plan om at fjerne mediestøtten til en række medier. Opd.

Gyser fortsætter for mediehuse. Flere risikerer helt at miste mediestøtten

Erhvervsmedier ændrer forretningen. Kom tæt på Børsen, Finans og Berlingske