RelyOn Nutec

M&A

Hypet låneform vender tilbage efter år i skammekrogen

Efter en årrække, hvor de tidligere så ombejlede obligationer har været helt væk fra markedet, begynder flere kapitalfonde igen at overveje låneformen som et alternativ til bankerne.

For nogle år siden stod kapitalfonde fra ind- og udland i kø for at trykke virksomhedsobligationer.

Den alternative låneform blev af mange anset som et oplagt alternativ til bankernes kreditter, der ofte var behæftet med betingelser, som man mere eller mindre kunne slippe for ved at sælge obligationer til investorerne.

Herhjemme var det blandt andre fonde som Axcel, Polaris og Catacap, der finansierede deres opkøb via obligationer, men erfaringerne var ikke ovenud positive.

Flere fonde oplevede nemlig, at man pludselig havnede i store problemer, når de enkelte virksomheder pludselig blev presset på likviditeten enten som følge af covid-19 eller andre driftsmæssige udfordringer.

InsidePrivateEquity

Denne artikel kommer fra InsideBusiness’ nye branchemedie med fokus på kapitalfonde, InsidePrivateEquity. Skriv til os, hvis du ønsker at læse med, på kontakt@insidepe.dk.

Her så man for alvor bagsiden af de populære virksomhedsobligationer, hvor fondene ofte blev tvunget ud i komplekse og tilspidsede forhandlinger med en gruppe obligationsejere, der kunne tælle mange hundrede forskellige kreditorer, der pludselig skulle enes om en løsning.

Låneformen forsvandt efterfølgende fuldstændig fra markedet, og efter en uhyre travl periode er det nu flere år siden, at en kapitalfond sidst trykte obligationer for at finansiere et opkøb.

Det ser dog ud til, at låneformen er på vej tilbage, blandt andet fordi mange banker ifølge Claus Møller, head Of DCM i investeringsbanken Carnegie, er tilbageholdende med at låne ud.

”Vi ser, at obligationsmarkedet nu igen begynder at være attraktivt, fordi mange banker har meget begrænset appetit på risiko og fortsat ikke har indstillet sig på, at der nok sandsynligvis ikke kommer en recession alligevel. Så vinduet er ved at åbne sig igen herhjemme, og i Sverige er markedet i høj grad tilbage,” siger Claus Møller, der medgiver, at der på det danske marked var mange uheldige sager, hvilket både har påvirket fonde og investorers lyst til at benytte finansieringsformen.

”Det er korrekt, at der de seneste par år har været meget få nye udstedelser herhjemme sammenlignet med tidligere. Det er resultatet af et mere usikkert M&A-marked, hvor der er knap så mange processer som tidligere, samtidig med at vi også herhjemme desværre har oplevet, at en del af de obligationer, der er blevet lavet siden, er kommet i problemer,” siger han.

Især i forbindelse med midlertidige driftsmæssige udfordringer viste obligationerne sig at være særdeles giftige, og blandt andre Axcel måtte både i it-selskabet EG og finske Delete Group ud i svære forhandlinger med kreditorerne, og det samme skete blandt andet for Altor, der kom i voldsomme problemer med opkøbet af Tresu, der også blev finansieret via en obligation.

”Det er klart, at markedet har gjort sig nogle erfaringer, og både udstedere og investorer har taget bestik af, hvad der tidligere er sket på markedet. For en obligation kan ganske vist være en vanskelig størrelse, hvis man eksempelvis pludselig bliver presset på likviditeten eller skal øge sin låneramme i forbindelse med større opkøb, men omvendt kan det være en rigtig attraktiv låneform i andre cases,” siger Claus Møller.

Kom i problemer under corona

En anden af de kapitalfonde, der tidligere flittigt benyttede sig af obligationsudstedelser i forbindelse med opkøb, er Polaris.

Her finansierede man blandt andet overtagelsen af det tidligere Falck-selskab RelyOn Nutec med en virksomhedsobligation, ligesom skadesselskabet SSG også var belånt med en virksomhedsobligation.

Som mange andre fonde har Polaris dog ikke siden gjort brug af låneformen, og især gældsstrukturen i førstnævnte investering gav da også kapitalfonden betydelige hovedbrud.

RelyOn Nutec, der for nylig blev solgt med et forrygende afkast til følge, kom nemlig under covid-19 i problemer med sine obligationsejere, fordi man som følge af de mange nedlukninger pludselig blev hårdt presset på likviditeten, da omsætningen mere eller mindre blev eroderet fra den ene dag til den anden.

Netop i den type situationer kan en virksomhedsobligation være en hæmsko, fordi man modsat en klassisk bankaftale ikke blot skal nå til enighed med en eller en håndfuld banker, men nu pludselig skal have op imod mange hundrede kreditorer til at enes. Vel at mærke kreditorer, der kan have vidt forskellige holdninger til, hvordan en konkret hovedpine skal afhjælpes.

Ser positivt på markedet

Alligevel vil ledende partner i Polaris Jan Johan Kühl ikke udelukke, at kapitalfonden i den kommende tid vil finansiere et eller flere af fondens opkøb via en obligation.

”Når tingene spidser til og bliver komplicerede, kan en obligation være et frygtelig bøvlet instrument, netop fordi der ofte er så mange kreditorer, der skal enes. Omvendt har man nogle klare fordele ved, at man typisk ikke er bundet op på nogle af de faste covenants, som en bankaftale indeholder,” siger han og understreger, at eksempelvis et midlertidigt pres på likviditeten, der gør det svært at betale løbende renter, er den største risiko ved en obligation.

”Der er mange positive ting ved at finansiere sig via en obligation, og vi har gjort os nogle erfaringer, der giver os mere sikker grund under fødderne i forhold til at gennemskue, hvor og hvornår den låneform giver mening,” siger han.

 

Læs mere                                                                                     

Længe ventet udspil fra regeringen vækker glæde hos kapitalfonde

Topkonsulenter og opkøb koster på overskuddet i Altors seneste danske opkøb

Axcel og pensionskasser sælger skibsbank

Mandefald i uroplaget kapitalfond bekymrer investor

Storbank hjælper Alm. Brand med salg af energiforretning

Nordic Capital sætter punktum for sportskæde-eventyr med salg af Unisport

Milliardopkøb sender Kirk Kapital på jagt efter partner

Kapitalfond er tæt på salg af stort busselskab

Pensionskasser vil skrue op for alternative investeringer. Kapitalfonde deler dog vandene

Axcel- og ATP-ejet kamerafirma fortsætter vækstridt forud for milliardsalg