;
danskebankpix

Inside story

Investeringsfonde jubler efter historisk aktieår. Her er de bedste afkast – og de værste

Aktierne bragede op i 2019 på tværs af sektorer og geografier, og langt de fleste investeringsforeninger har sendt pæne afkast videre til kunderne. Men der er også skuffelser. InsideBusiness gør status over udviklingen i de bedste fonde i det stærkeste investeringsår siden finanskrisen, hvor nogle sågar har leveret negative afkast.

Investorer verden over kan se tilbage på 2019 som et år med ekstraordinært gode afkast på aktiemarkedet, og mange af landets porteføljeforvaltere kan også give sig selv et velfortjent klap på skulderen.

De danske investeringsforeninger har i gennemsnit leveret et afkast på 16,2 procent til danskerne i 2019, og det er vel og mærke i et år, der startede med forudsigelser om en forestånde recession.

Langt de fleste investeringsforeninger har leveret tocifrede afkast, og enkelte har forrentet kundernes formue med mere end 40 procent, mens kun 17 har tabt penge i det forgangne år. Det viser en stor afkastopgørelse fra analysehuset Morningstar af mere end 800 danske investeringsforeninger. Du kan downloade hele opgørelsen som Excel-fil i bunden af artiklen.

”Sidste år var generelt set et svært godt år for investorer i de investeringsforeninger, som investerer i aktier. Men for dele af dem var der også noget at indhente efter den svære afslutning på 2018,” siger Thomas Furuseth, der er analytiker og redaktør i analysehuset Morningstar.

Han får opbakning af Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er investeringsekspert og selvstændig rådgiver.

”Der er fremgang på alle hylder. Hvor vi i 2018 havde modsat fortegn, er det gået frem over hele linjen i 2019. Ikke overraskende er det aktiefondene, der har leveret mest med et afkast på 24,6 procent, men obligationsfondene har faktisk leveret 5 procent, hvilket i sig selv også er et flot afkast,” siger han.

Danske Invest vinder det formidable aktieår

I front ligger aktiefonde fra Danske Invest, Maj Invest, SEB, Sparinvest, Nordea, Formuepleje og Bankinvest. De har alle leveret positive afkast på over 36 procent. I den modsatte ende finder man blandt andre investeringsforeninger fra Nykredit, BIL Danmark, Wealth Invest og Jyske Invest, der har måttet skuffe kunderne med negative afkast.

Bedst er det gået for Danske Bank-koncernens teknologifond Danske Invest Technology Index, der, som navnet antyder, er en passiv fond, der følger de globale teknologiaktier. Her leverede man i 2019 et afkast på 44,5 procent til kunderne på grund af den massive vækst i aktiemarkedet generelt og i særdeleshed de store teknologiaktier som Google, Apple, Microsoft, Facebook og Amazon.

Kim Thelle Pilgaard, der er investeringsekspert i Danske Invest, kan dog ligesom kunderne glæde sig endnu mere over, at der har været fremgang over hele linjen. Kun en enkelt Danske Invest-forening leverede et negativt afkast i 2019, og her tabte man beskedne 0,01 procent.

”Der er positive afkast over hele linjen, og det er selvfølgelig en rigtig god historie. Især med tanke på al den snak, der har været om negative renter. Bare det forhold, at man har lagt sine penge i en investeringsforening, har været en god beslutning,” siger Kim Thelle Pilgaard.

Han hæfter sig dels ved, at langt de fleste Danske Invest-fonde har leveret tocifrede afkast i 2019, men også at langt de fleste obligationsfonde har sendt penge retur til investorerne.

”I forhold til benchmark og konkurrenterne har vores fixed income-område klaret sig bedre, mens enkelte aktieområder har været mere udfordret. Men vi må sige, at det har været et rigtig godt år,” siger han.

Sagen kort

Et formidabelt aktieår er slut. Kunder og porteføljeforvaltere har svært ved at få armene ned over de massive afkast, der er blevet realiseret i 2019.

De stærke afkast på aktiemarkederne generelt stiller imidlertid også store krav til porteføljeforvalterne, som i de fleste tilfælde har skullet levere tocifrede afkast for at slå benchmark.

Bedst er det gået Danske Banks investeringsforening Danske Invest, der har leveret mere end 40 procent i afkast til kunderne i den globale teknologiaktiefond. Værre er det gået kunderne i Nykredits hedgefond Alpha Mira, der har måttet se deres investering skrumpe.

En enkelt investeringsforening skiller sig ud med overraskende ringe afkast. BIL Danmark har ved at investere i danske small og mid cap-aktier tabt 3,3 procent i 2019.

Nykredit-forening leverede det største tab

Mindre heldigt er det gået Nykredit, der med hedgefonden Alpha Mira har leveret det dårligste afkast til kunderne.

Alpha Mira er en markedsneutral fond, der tjener penge på rentespændet ved eksempelvis at købe danske realkreditobligationer og samtidig sælge statsobligationer med lavere rente, og her er 2019 blevet en skamplet på den ellers flotte track record. Fonden, der har 1,8 milliarder kroner under forvaltning, tabte 15,6 procent, hvilket bringer fondens treårige afkast ned på -0,16 procent.

Nykredit oplyser, at de faldende renter i 2019 medførte en historisk stor konverteringsbølge i Danmark, hvor meget store indfrielser resulterede i betydelige tab for MIRAs investeringsstrategi. Dette kan dog ses i sammenhæng med de foregående tre år, hvor MIRA har været blandt Nykredits bedste investeringsstrategier.

At årets vinder er en aktiefond, mens taberen er en obligationsbaseret fond, ligger i fin tråd med, hvordan det generelt er gået de danske investeringsforeninger. De negative renter gør det forsat svært at tjene penge på obligationer, og derfor er 6 af de 10 dårligst præsterende fonde ikke overraskende baseret på obligationer.

Omvendt er aktierne globalt set steget eksplosivt i 2019, hvilket forklarer, hvorfor samtlige af de bedst præsterende fonde er baseret på aktier.

Rødglødende aktiemarked stiller store krav til forvaltere

Men de massive stigninger på aktiemarkederne verden over stiller også ekstremt høje krav til investeringsforeningernes afkast.

For at slå gennemsnittet skal investeringsforeningerne med globale aktier som sigte eksempelvis levere et afkast på mere end 27 procent, mens kravene er endnu højere til investeringsforeningerne med fokus på vækstaktier. Her leverede danske fonde i gennemsnit et afkast på 33,3 procent, og helt i front finder man Maj Invest.

”Markedet for vækstaktier har haft et fantastisk godt 2019 og har selvfølgelig givet os medvind. Men afkastet er også resultatet af, at to tredjedele af de aktier, vi havde i fonden sidste år, klarede sig bedre end markedet. Det er en ret høj andel, i forhold til hvad man kan forvente over tid,” siger Mads Peter Søndergaard, der er porteføljeforvalter i Maj Invest.

Her er det blandt andet det amerikanske selskab Teradyne, der trækker afkastet op. Aktien steg med over 100 procent i 2019, og derudover var Maj Invest investeret i to selskaber, der blev opkøbt. Et af dem var Versum Materials, der leverer kemiske materialer til produktionen af semiconductors, og her høstede Maj Invest også et afkast på over 100 procent.

”2019 var et ekstremt år på mange måder, men det vil være optimistisk at tro, at 2020 vil udvikle sig på samme måde. Ved indgangen til 2019 var udgangspunktet for markedet godt, fordi lavere risikoappetit havde ført til store aktiefald året før. 2020 starter omvendt på bagkanten af et suverænt godt aktieår,” siger Mads Peter Søndergaard, der forventer et encifret afkast i fonden i år, såfremt konjunkturerne holder.

Ikke helt umuligt at tabe penge på aktier

Faktisk var 2019 så fremragende et aktieår, at det synes umuligt, at nogen kunne tabe penge ved at handle aktier. Men for en enkelt spiller var det tilfældet på grund af en række uheldige omstændigheder.

Investeringsforeningen BIL Danmark, der med Peter Moltke i spidsen blev kåret som den bedste forvalter af danske aktier af Morningstar i 2014, måtte som den eneste aktiefond skuffe sine kunder med negativt afkast i 2019.

Investeringsforeningens sats på danske small og mid cap-aktier skuffede nemlig fælt, og selv om andre investeringsforeninger med fokus på danske aktier kunne levere et afkast på 25,7 procent, blev det til et afkast på -3,3 procent for BIL Danmark.

”Det har været et relativt svært år for os på small og mid cap-aktier. Dels var investorerne i en periode mere forsigtige og favoriserede mere likvidide aktier end small og mid cap-aktierne, men det handler også om, at vi ikke har været eksponeret hårdt nok mod nogle af de aktier, der så er steget,” siger Peter Moltke.

Efter de massive stigninger på aktiemarkederne generelt i 2019 og med udsigt til fortsat lave renteniveauer ser Peter Moltke dog ikke mange andre alternativer for investorerne, og derfor er han mere optimistisk omkring 2020.

”Jeg tror ikke, at vi skal op på 20-30 procent afkast i år, men mindre kan også gøre det. 10 procent er ikke urealistisk,” siger Peter Moltke.

Investorerne i BIL Danmark var dog ikke de eneste, der sidste år ville have haft mere gavn af en investering i en indeksfond. De passive globale aktiefonde leverede generelt set pæne afkast over det meste af linjen, men det var sværere for de aktive forvaltere at finde de bedste aktier i markedet, der blev ved med at stige.

Det måtte man også sande i investeringsforeningen Sparinvest, hvor de passive fonde slog de aktive. En passiv Sparinvest-fond, der fokuserer på amerikanske vækstaktier, leverede med et afkast på 39,1 procent det fjerdebedste afkast blandt alle danske investeringsforeninger.

Til sammenligning kunne den aktivt forvaltede danske aktiefond Sparinvest Danske Aktier levere et afkast på 28,69 procent. Det er ganske vist bedre end benchmark, men alligevel dårligere end mange af de passive fonde under Sparinvest. Endnu værre gik det selskabets aktive emerging markets-fond med fokus på valueaktier. Her fik kunderne kun forrentet formuen med 7,91 procent i 2019.

”Helt generelt må man sige, at de passive fonde har klaret sig bedre end de aktive. Vi har været udfordret på vores aktive strategier, der baserer sig på value-, momentum- og small cap-aktier,” lyder det fra David Bakkegaard Karsbøl, der er chefstrateg i Sparinvest.

Han forklarer, at man i et år som 2019, hvor aktiemarkederne er steget voldsomt, normalt vil se de lange renter stige ret kraftigt, hvilket dog ikke sket. Der er faktisk sket det stik modsatte – de lange renter er faldet – og det gør, at de aktiestrategier, Sparinvest har valgt, ganske vist har leveret høje afkast, men ligger efter deres benchmarks, fordi de typisk performer dårligere i et miljø, hvor renten falder.

”Så vi er ikke så overraskede over, at vi ligger efter vores benchmarks. Det er atypisk, men det er ikke en overraskelse, at vi ville performe efter vores benchmarks,” siger han.

At mange af de passive fonde har slået deres benchmark, er heller ikke en overraskelse, men dog en glædelig nyhed for kunderne. Det vil forventeligt fortsætte, forklarer David Karsbøl.

”Når der kommer nye penge i fonden, fylder vi op med de aktier, som vi kan komme billigst ind i. Lad os sige, at der er 500 aktier i det indeks, vi skal simulere, men at vi i realiteten kun har brug for 200 af disse for at give samme afkast som indekset. Da det ikke er afgørende, hvilke af de 200 vi vælger, kan vi være kræsne med vores købspriser ved at lægge ordrer ud lige under markedsprisen i flere hundred aktier på en gang. Når vi har fået investeret det ønskede beløb, lukker vi de ordrer, som ikke er blevet ramt, og så får vi bedre priser. Det gør, at vi kommer billigt ind i aktierne og derfor slår vores passive fonde faktisk deres eget benchmark i over halvdelen af tilfældene,” siger han og fortsætter:

”De passive fonde er selvfølgelig ikke sat i verden for at slå det indeks, de følger, men på grund af den måde, vi køber aktier på, kan vi også på lang sigt levere et godt afkast til investorerne,”

Her kan du hente hele afkaststatistikken for de danske investeringsforeninger som Excel-fil. 

LÆS OGSÅ

Udskældte fonde får comeback

Mød afkastkongerne og en katastrofal satsning på kapitalfonde

Bankerne skal til den store investeringseksamen

Slagsmål om milliardmandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk