;
Georg jensen web

Inside story

Investorer brænder fingrene på kapitalfondenes giftige lån 

Investorer fra ind- og udland har tabt store summer på at finansiere en stribe af kapitalfondenes opkøb via obligationer. En række af fondenes selskaber er allerede nu i store problemer, mens andre er faldet voldsomt i kurs og har sat spørgsmålstegn ved, om investorerne har undervurderet risikoen i jagten på afkast. 

Mens aktiemarkedet kæmper for at finde sine ben efter de seneste måneders voldsomme tumult, står en anden del af det finansielle marked i flammer. 

I en stribe af de risikable virksomhedsobligationer, som især kapitalfonde fra ind- og udland har solgt for milliarder af de senere år, står investorerne til store tab, mens andre er ramt af massive kursfald. 

Årsagen til papirernes markante fald skal findes i coronakrisen og den omfattende likviditetskrise, der har fulgt i kølvandet på den globale virus. 

Herhjemme har blandt andre kapitalfonden Catacap erklæret mobilreparatøren MobyLife konkurs, mens Polaris har søgt om rekonstruktion af sin kriseramte tøjkæde, PWT. Begge investeringer er finansieret via dyre obligationer, hvor investorerne nu ser ud til endegyldigt at tte droppe det sidste håb om at få deres tilgodehavende retur. 

Også smykkevirksomheden Georg Jensen, som den Bahrain-baserede kapitalfond Investcorp har belånt for omkring 30 millioner kroner med en obligation udstedt af DNB Nor, måtte i sit seneste regnskab erkende, at man inden for kort tid risikerer at komme på kant med sine lånebetingelser, hvis den alvorlige krise fortsætter. 

Andre selskaber som svenske Altor Norican og Solix’ investering i det tidligere FLSmidth-selskab Cembrit er ramt af kraftige kursfald, og for mange investorer har kollapset i markedet været en ubehagelig øjenåbner, da mange er blevet overrasket over, hvor hårdt de enkelte obligationer er blevet straffet for den fremtidige usikkerhed og ikke mindst den stærkt begrænsede likviditet, der modsat aktiemarkedet er i obligationsmarkedet. 

Netop det marked har ellers været rødglødende de senere år, hvor investorer fra både ind- og udland har investeret i obligationerne i jagten på højere afkast i et lavrentemiljø. 

”Det er kommet bag på nogle investorer, hvor illikvidt markedet egentlig er, og hvor svært det kan være at fastsætte priser. Det er fair at sige, at markedet på kort tid har ændret sig markant, og derfor vil vi nok også se hele markedet for virksomhedsobligationer tage en anden form fremover, da investorerne muligvis vil kræve en større præmie for den begrænsede likviditet” siger chef for erhvervsobligationer i Carnegie Claus Møller, der samtidig peger på, at de store kursfald ikke nødvendigvis er udtryk for, at en virksomhed er i krise. 

”En af udfordringerne med obligationsmarkedet er, at den begrænsede handelsaktivitet medfører, at selv små handler kan få stor påvirkning på kurserne. Det gør det svært at give et retmæssigt billede i en krise som den, vi oplever nu. 

Bliver nødt til at holde fast 

Allerede før Corona-krisen satte ind, havde investorerne bag de ikkeratede obligationer fået flere ubehagelige overraskelser. Først rullede skandalen om lampefirmaet Hesalight, der blandt andet havde solgt obligationer til Danske Capital og Pensam, og siden sendte også auktionshuset Lauritz.com rystelser gennem markedet med en kombination af dårlige resultater og tvivlsom governance. 

Især har markedet for virksomhedsobligationer vist sig giftigt for mange investorer, fordi det udefra kan være enormt vanskeligt at gennemskue den reelle kreditrisiko. Samtidig er der ofte flere hundrede investorer bag en enkelt obligation, hvorfor det kan vise sig svært at nå til enighed om en løsning, når først tingene er kørt skævt, og man skal give selskabet længere snor i form af udskydelser af renter og afdrag på gælden. 

Den situation har i flere tilfælde vist sig at være sprængfarlig, og hos Investering & Tryghed, der er en af landets private store forvaltere, understreger Kristian Brinch Hansen, at man som obligationsejer udelukkende bør investere ud fra en meget langsigtet horisont. 

”Vi har valgt at investere i de ikkeratede obligationer ud fra den tilgang, at det, vi køber, beholder vi, til de udløber. Vi har heldigvis været forskånet for alvorlige udfordringer i porteføljen, for det er netop, hvis investorer pludselig vil realisere før tid, at obligationerne kan vise sig at være problematiske,” siger han. 

Netop ønsket om at realisere en obligation har vist sig at være et alvorligt problem i de seneste måneder. I takt med at mange investorer har haft et massivt behov for at skaffe likviditet til at værne om de mest medtagne investeringer i porteføljen, har det givet voldsomt pres for at indløse flere obligationer før tid. Det har gjort det stort set umuligt at sætte realistiske priser, samtidig med at mange forvaltere har valgt at skrue markant op for kundernes omkostninger ved indfrielse for at dæmme op for den værste flugt. 

En oplagt mulighed for at købe op 

Hos MP Pension har man ifølge investeringsdirektør Anders Schelde et mål om, at udlån og kreditter, herunder obligationer, samlet set skal fylde omkring 10 procent af formuen. I dag fylder de omkring 6 procent, hvorfor man hos pensionskassen ser en oplagt mulighed for at investere nu, hvor selv meget sikre obligationer er faldet i kurs. 

”Selv solideAAA-ratede papirer med bagvedliggende sikkerheder faldet. Ikkeså megetfordi dererenøgetkreditrisiko, men i langt højere grad fordi vi har været og fortsat er i en likviditetskrise. Derfor er området interessant for os, især fordi har kigger på området ud fravores lange investeringshorisont,” siger Anders Schelde. 

Han understreger, at den helt store risiko ved, at en pensionskasse mere eller mindre agerer bank, er, at man sjældent har et setup, der gør det muligt at vurdere de enkelte kreditter tilstrækkelig grundigt. 

”Der ligger naturligvis en risiko i at skulle kreditvurdere en obligation og enkelte virksomheder, hvorfor vi typisk vil bruge en forvalter, der har erfaring inden for området. Men det er klart, at der vil opstå mange muligheder i den kommende tid, især fordi markedet og investorerne nu i høj grad er blevet bevidst om, at den højere likviditetsrisiko også skal afspejles i prisen på obligationerne,” siger han. 

 

LÆS OGSÅ

Succesfuld forvalter hårdt ramt af kurstab på alternative investeringer

Store kursfald rammer succesfuld forvalter

Kapitalforvalter lancerer bæredygtig duksefond. Bider privatinvestorerne på?

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering