;
ole andersen pressemøde

Inside story

Investorer presser Danske Bank til omfattende oprydning 

En stor oprydning er i al hemmelighed skudt i gang i toppen af Danske Bank efter pres fra store investorer som Mærsk og ATP. Headhunteren Spencer Stuart er i fuld gang med at lede efter nye kandidater til bankens bestyrelse, og flere investorer peger på Jens Due Olsen som formand. Topchef er stadig et åbent spørgsmål, selv om én profil skiller sig positivt ud.

Flere af landets største investorer lægger nu et tungt pres på Danske Bank og kræver omfattende ændringer. Det indebærer, at formand Ole Andersen ligner en færdig mand i spidsen for Danske Banks bestyrelse.  

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er det flere af bankens største investorer med A.P. Møller Holding og ATP i spidsen samt en række andre pensionskasser, der har sat sig for at sætte skub i en omfattende oprydning i bankens øverste luftlag. Flere af investorerne, herunder især ATP og Mærsk-pengetanken, er netop nu i tæt dialog med bestyrelsen i Danske Bank, og de ser blandt andet meget gerne, at den tidligere EQT-chef overlader formandstaburetten i landets største bank til en ny kandidat senest ved bankens generalforsamling til foråret. 

Samtidig har Danske Bank i tæt dialog med flere investorer netop hyret det velestimerede headhunterfirmaet Spencer Stuart til at gennemgå den samlede bestyrelse for at komme med et bud på, om der er brug for nye ansigter, der kan være med til at trække Danske Bank ud af den afgrundsdybe krise, som banken nu befinder sig i. Samtidig skal man vurdere, om der blandt de nuværende medlemmer er en person, der kan overtage formandsposten til næste forår. 

Selv har Ole Andersen meldt ud, at han gerne trækker sig ved den kommende generalforsamling.  

Allerede nu står det imidlertid klart, at flere af de store hjemlige investorer, herunder flere pensionskasser, anser bankens nuværende bestyrelsesmedlem Jens Due Olsen for at være oplagt til at overtage posten efter Ole Andersen. 

Ole Andersens rolle er udspillet 

Hos ATP ønsker man på nuværende tidspunkt ikke at uddybe pensionskassens holdning til Danske Bank, men man understreger imidlertid, at man er i tæt dialog med banken. 

”Vi har en direkte dialog med Danske Bank. På den baggrund har vi for nærværende ikke nogen yderligere kommentarer til sagen.” 

Udskiftningen af Ole Andersen og den omfattende gennemgang af bankens bestyrelse, som flere investorer opfatter som nødvendig, skal ifølge InsideBusiness oplysninger ses som første skridt i forsøget på igen at sikre stabilitet i toppen af landets største bank. 

Flere af de investorer, InsideBusiness har talt, med understreger således, at de anser Ole Andersens rolle i banken for at være udspillet. 

”Vi mener fortsat, at det er mest forsvarligt for Danske Bank, investorerne og det omgivende samfund, at Ole Andersen tager ansvar for at få ført banken gennem denne overgangsperiode frem mod næste ordinære generalforsamling, og at han derefter giver pladsen videre til en ny formand, der kan fortsætte arbejdet med at genoprette tilliden fra kunderne, investorerne, politikerne og i det hele taget omgivelserne,” lyder det fra investeringsdirektør Michael Nellemann fra PKA. 

Flere andre af de pensionskasser, InsideBusiness har talt med, ønsker ikke at svare direkte på, hvorvidt de fortsat har tiltro til Ole Andersen, eller om han overhovedet er den rette mand til at stå i spidsen for at finde bankens kommende topchef efter fadæsen med Jacob Aarup-Andersen, der for nylig blev underkendt af Finanstilsynet. 

”En ny direktør vil naturligvis gerne ansættes af den formand, han også kommer til at arbejde sammen med. Ole Andersen kan fortsætte som formand, men det vil være en fordel at lave en ny nomineringskomité, som Ole Andersen ikke er en del af, og som har til opgave at håndtere opgaven,” forklarer en af landets store investorer til InsideBusiness. 

Hos PKA mener man dog fortsat, det er mest forsvarligt, hvis det bliver den tidligere EQT-chef, der står i spidsen for jagten efter en ny topchef i Danske Bank.  

”Der er ingen tvivl om, at det har været et uskønt forløb, siden Danske Bank præsenterede sin rapport om hvidvaskningen i Estland – senest med nyheden om, at bestyrelsens kandidat ikke kan blive godkendt af tilsynet. I den sårbare position, banken befinder sig i, mener vi dog, at det er mest forsvarligt for alle interessenter i Danske Bank, at formandskabet står for at finde en ny CEO. Men der er behov for, at der hurtigt bliver fundet en god, permanent løsning på ledelsen af banken,” lyder det fra Michael Nellemann. 

I MP Pension peger direktør Jens Munch Holst på, at man mener processen i forbindelse med rekrutteringen af ny topchef i Danske Bank langtfra har været ideel. Han hæfter sig samtidig ved, at man forventer, at Ole Andersen inden længe vil forlade Danske Bank. 

”Når banken er tilbage på sporet, er det vores forståelse, at Ole Andersen vil træde tilbage. I sidste ende er det dog op til generalforsamlingen, om den har tillid til bestyrelsen og formanden. Vi er overbevist om, at hvidvasksagen bliver et vigtigt tema på den næste generalforsamling, og MP deltager og stemmer naturligvis,” siger Jens Munch Holst. 

Mærsk vågner op 

At der nu for alvor er kommet skred i tingene i Danske Bank, skyldes ifølge investorer, at alvoren efterhånden er gået op for storaktionæren A.P. Møller Holding, der set med manges øjne har været alt for passiv alt for længe. Det gælder også på Christiansborg, hvor flere politikere, herunder Enhedslistens Pelle Dragsted, har den holdning, at Mærsk ikke har levet op til sit ansvar som storaktionær. 

”Som storaktionær med så markant indflydelse i Danske Bank har Mærsk en særlig forpligtelse til at gøre sin indflydelse gældende. Det virker slet ikke, som om man har gjort det, og derfor har man indtil videre svigtet,” lyder meldingen fra partiets finansordfører. 

Bag kulisserne har man på Esplanaden dog indtaget en langt mere aktiv rolle, og ansættelsen af Spencer Stuart til at styrke Danske Banks-bestyrelse sker ifølge InsideBusiness’ oplysninger i tæt samarbejde med netop Mærsk-pengetanken.  

Når flere investorer peger på Jens Due Olsen som en oplagt formand i Danske Bank, skyldes det blandt andet, at den erfarne erhvervsmand ganske vist allerede sidder i Danske Bank-bestyrelsen, men han har dog kun været med siden foråret. Dermed lyder vurderingen, at Due Olesen ikke er plettet af den omfattende hvidvaskskandale i Estland samt håndteringen heraf. 

Samtidig peger flere investorer på, at Jens Due Olsen, der i mange år har været en af kapitalfondenes foretrukne bestyrelsesmedlemmer, blandt andet har erfaring fra den finansielle sektor både via posten i Danske Bank samt ikke mindst PFA.  

I forbindelse med sidstnævnte var den tidligere finansdirektør i GN oprindelig kørt i stilling til at overtage formandsposten i pensionsgiganten efter urolighederne efter topchef Henrik Heidebys exit. Så langt nåede Due Olsen imidlertid ikke, da interne magtkampe i baglandet spændte ben for Due Olsens formandsdrømme, og kort efter forlod han PFA, og Torben Dalby indtog formandsposten i PFA. 

Topchef stadig et åbent spørgsmål 

Mens arbejdet med at rydde op og styrke bestyrelsen i Danske Banks bestyrelse er i fuld gang bag lukkede døre, står hjørnekontoret i banken stadig gabende tomt. Der er ingen oplagte interne kandidater, og med Finanstilsynets afvisning af Jacob Aarup-Andersen er der sat en tyk streg under, at Danske Banks kommende topchef skal have en solid bankerfaring med i bagagen. 

Samtidig peger flere af de tunge investorer på, at det er helt essentielt, at landets største bank får en topchef, der kan genskabe tilliden over for myndigheder og politikere.  

Med de kriterier in mente er kandidatlisten som tidligere beskrevet i InsideBusiness faretruende kort. Et navn, der dog gang på gang dukker op blandt især flere af de store pensionskasser, er Nykredits Michael Rasmussen.  

Holdningen er, at man med den tidligere Nordea-mand har en kandidat, der uden problemer vil kunne leve op til tilsynets krav og samtidig kan reetablere dialogen med Christiansborg. Eneste udfordring har ifølge flere investorer været, hvor længe Nykredit vil holde fast på sin topchef. 

”Vi er af den opfattelse, at man fra Finanstilsynets side vil være med til at sikre, at landets største bank ikke står uden topchef alt for længe. Derfor forventer vi også, at tilsynet om nødvendigt vil gøre alt for at sikre, at en ny kandidat kan begynde så hurtigt som muligt,” forklarer en investor til InsideBusiness. 

Formand åben for exit 

Allerede da Thomas Borgen stoppede som direktør i Danske Bank i forbindelse med bankens præsentation af den længe ventede rapport om den omfattende hvidvaskskandale, understregede Ole Andersen, at han ikke mente, det var det rette tidspunkt at stoppe på. 

”Det er et spørgsmål, som jeg har overvejet meget nøje. Når jeg vælger ikke at gå, er det en afvejning af, hvad der tjener banken bedst. Man kan argumentere for, at det tjener banken bedst, at jeg påtager mig et institutionelt ansvar og udtræder af bestyrelsen. På den anden side er det ikke ideelt, at formand og CEO går samtidig. Den samlede bestyrelse har anmodet mig om at blive og håndtere de vigtige opgaver, der ligger foran os, og derfor har jeg valgt ikke at fratræde,” forklarede den udskældte formand på pressemødet. 

Flere kilder peger dog på, at Ole Andersen internt længe har virket slidt af de mange udfordringer i Danske Bank. Derfor vil det sandsynligvis ikke være en stor ulykke for den hovedrige erhvervsmand, hvis han skal trække sig fra posten i Danske Bank. 

 

LÆS MERE

Rivegilde på CBS: Rektor dropper Danske Bank bag om bestyrelsen

Her er topchef-kandidaterne til Danske Bank

Handlingslammet Danske Bank-formand. Hvidvasksagen vil hærge længe endnu

De lange knives nat i Danske Bank. Har formanden fejlet?

Sort september for Danske Bank, hvor stor bliver udrensningen?