;
PFA

Inside story

Investorer skrotter dyre fonde 

Landets største pensionskasser går i stigende grad en bue uden om at investere via såkaldte fund of funds, der af flere i sektoren betegnes som et fordyrende led. Kasserne vil hellere selv stå for investeringerne, og det tvinger fondene til at jagte investorer andre steder. 

Landets største pensionskasser vender ryggen til de mange fonde herhjemme, der i årevis har levet af at investere direkte i kapitalfonde på vegne af kasserne. 

Løsningen er ikke længere gangbar, da omkostningerne simpelthen ikke længere står mål med det afkast, investorerne får, lyder meldingen fra flere af landets største pensionskasser. 

Området har ellers været en lukrativ forretning for en række aktører, herunder Danske Bank, der via sit eget setup, Danske Private Equity, gennem mange år har varetaget investeringer i blandt andet mindre og mellemstore amerikanske fonde for de hjemlige investorer. 

Også Vækstfonden har i flere år drevet sin egen fund of funds i form af Dansk Vækstkapital, der har været stærkt medvirkende til, at en række danske kapitalfonde har været i stand til at etablere sig eller rejse nye fonde. 

Det er blandt andet pensionskasser som PFA, ATP, AP Pension samt MP Pension og en række andre, der nu i stigende grad går uden om de såkaldte fund of funds for i stedet at bruge de mange milliarder på mere direkte investeringer. 

De store aktører har de senere år valgt at opgradere voldsomt internt med henblik på selv at udvælge de kapitalfonde og alternative investeringer, de gerne vil placere penge i, og derfor har de ikke længere behov for at sætte et ekstra led ind i ligningen, der i sidste ende medfører stigende udgifter. 

“Der findes mange dygtige fund of funds, men vi har valgt i stigende grad selv at stå for investeringer, da modellen med et ekstra lag og giver ekstra omkostninger. Vi har et hold på 18 mand siddende til at stå for netop investeringer i fonde samt direkte investeringer, så vi har nu de rette kompetencer til selv at stå for at udvælge de fonde og direkte investeringer, vi vil deltage i,” siger investeringsdirektør i PFA Henrik Nøhr Poulsen. 

Hos PFA har man især valgt at satse på direkte investeringer, hvilket ofte sker i tæt samarbejde med de kapitalfonde, som pensionskassen i forvejen har investeret i. 

Det gælder blandt andet med købet af TDC, der skete i samspil med en række andre pensionskasser samt den omstridte australske kapitalfond Macquarie. Samtidig har PFA herhjemme investeret i Danmarks Skibskredit, i forbindelse med at Axcel opkøbte det maritime realkreditinstitut. 

“Vi har gennem årene skruet ned for antallet af kapitalfonde, vi investerer i, for i stedet at udbygge vores samarbejde med de 10-15 kapitalfonde, vi har investeret i og sammen med. Vi skal have placeret omkring 10 milliarder kroner årligt, så det stiller store krav til størrelsen på de enkelte investeringer, ligesom det er vigtigt for os, at de enkelte fonde giver os mulighed for at co-investere, siger Henrik Nøhr Poulsen. 

Har skruet kraftigt ned 

Hos MP Pension har man været gennem samme øvelse som PFA. Her er fokus i dag også i høj grad på alternativer, men det sker dog på mere direkte facon og ikke med en fond som bindeled. 

Således har MP Pension ifølge investeringsdirektør Anders Schelde ikke foretaget en eneste fund of funds-investering siden 2015, og set over en bred kam er pensionskassens eksponering faldet markant i samme periode. Fra at fylde næsten 60 procent af de samlede alternative investeringer i MP Pension er andelen af fund of funds i dag faldet til næsten det halve. 

”Akkurat som mange andre har vi de senere år skruet markant ned for investeringer i fund of funds. Da vi først begyndte at investere i kapitalfonde for 10 år siden, var det en fin mulighed for at lære aktivklassen bedre at kende, men i dag har vi en erfaring, der gør, at det ikke giver mening at putte et mellemlag og dermed flere omkostninger ind i ligningen,”siger Anders Schelde. Han understreger, at man ligesom PFA i høj grad satser på mere direkte investeringer simpelthen for at minimere omkostningerne. 

Fund of funds er en dyr løsning, og derfor giver det for os langt mere mening at fokusere vores ressourcer på for eksempel co-investeringer, som vi har øget vores eksponering overfor de senere år. For os giver det god mulighed for at få placeret kapital, men til lavere omkostninger, end man får ved at investere via en kapitalfond,”forklarer Anders Schelde. 

Intern løsning kan også være dyr 

Mens mange pensionskasser nu selv vælger at lave det tunge arbejde med at screene og udvælge de rette fonde, har flere de senere år etableret deres egne fund of funds 

Det gælder eksempelvis PKA, der etablerede den yderst succesfulde investeringsarm PKA AIP. Denne blev dog ændret kraftig, da en række nøglepartnere for nylig valgte at gå solo og etablere deres eget kontor, Advantage Investment Partners. Her har fokus indtil videre været på bland andet at udnytte partnernes netværk til at tilbyde private investorer adgang til kapitalfonde og direkte investeringer, som de normalt ellers ikke ville komme i nærheden af. 

Ledende partner i Advantage Investment Partners Anders Dalhoff understreger dog, at man som investor ikke blot kan sidestille det at foretage investeringer på egen hånd med at spare omkostninger. 

”Om man vælger den ene eller anden løsning, er jo først og sidst et strategisk valg som ved enhver anden gør det inhouse– eller brug eksterne-beslutning. Som altid er det væsentligt at undgå den misforståelse, at der er omkostninger, der forsvinder, fordi man tager fat på egen hånd. Samtidig skal man blandt andet være sikker på, at man kan gøre det mindst lige så godt, som hvis man købte hos professionelle eksterne. Mange virksomheder foretrækker eksempelvis også at benytte en dygtig ekstern advokat på fagområder med særlig kompleksitet, fordi de vil være sikre på den bedst mulige rådgivning, selv om de også kan prøve på egen hånd. Det sidste kræver dog som bekendt også afholdelse af omkostninger – og nogle gange flere i sidste ende,” siger han. 

De tidligere PKA-folk har blandt andet hentet penge fra ejendomsinvestoren Lars Thylander samt tidligere Altor-chef Denis Viet-Jacobsen og en række udenlandske investorer. 

”Vi hjælper flere typer investorer, som ønsker adgang til de private equity-managere, som klarer sig allerbedst, og hvor man som investor derfor er nødt til at opbygge en relation, før man kan investere. Vores kundetyper dækker over institutionelle, familiekontorer og velhavere, som ønsker ekstern støtte til at opbygge en diversificeret portefølje af markedets bedste private equity-fonde,” siger Anders Dalhoff, der peger på, at netop hans og de øvrige partneres mange års erfaring hos PKA åbner døre, som mange investorer ellers ikke normalt ville være i stand til at lirke op på egen hånd. 

”Vores team har et globalt netværk og har investeret i alternativer i årtier, og så arbejder vi sammen med en professional bestyrelse med profiler, der med stor succes har arbejdet med forretningsudvikling, private equity og finansiel virksomhed. Den stærke lokale forankring, det internationale netværk og den mangeårige erfaring er noget, vores investorer lægger vægt på, når de vælger os. Givet vores danske forankring kan vi tilbyde en tilgængelighed og transparens, som udenlandske setups har svært ved at matche, og vi kan skræddersy løsninger til de store kunder, som passer ind i den lokale danske kontekst,” siger han. 

Også hos Dansk Vækstkapital (DVK), der forvaltes af Vækstfonden og investerer i primært danske venture- og kapitalfonde på vegne af de hjemlige pensionskasser, peger direktør Rolf Kjærgaard på, at modellen med fund of funds har sin berettigelse.

”Dansk Vækstkapital kan sikre vores investorer, at de via deres investering får spredt deres kapital og dermed risiko på en række fonde. Samtidig er de via Dansk Vækstkapital medvirkende til at investere og sikre vækst i indtil videre et par hundrede danske virksomheder både inden for klassisk buy out og venture,” siger han og peger på, at investorkredsen har ændret sig, i takt med at andre investorer end pensionskasser har vist interesse for at investere sammen med fonden.

”Vi mener Dansk Vækstkapital spiller en vigtig rolle som bindeled mellem investorerne og de fonde, der enten er danske eller har en klar agenda om at investere i danske virksomheder. Vi har de senere år oplevet, at det ikke kun er pensionskasser men også erhvervsdrivende fonde og andre, der gerne vil være med til at bakke op om Dansk Vækstkapital,”

siger Rolf Kjærgaard. 

Tror stadig på modellen 

En af de pensionskasser, der fortsat har et godt øje til fund of fundser PensionDanmark. Her har man senest puttet penge i Saga Private Equity, der blev stiftet af en række tidligere partnere i Danske Private Equity, der forlod fonden efter stor intern ballade. 

Investeringsdirektør i PensionDanmark Claus Stampe peger da også på, man fortsat har appetit på netop den type investeringer. 

”For os giver det mening at outsource en del af vores investeringer i kapitalfonde til en specialist som Saga, der har mange års erfaring med at finde europæiske og amerikanske fonde i midmarket-segmentet. Vi tror på, at netop de fonde på sigt kan være i stand til at levere et lidt højere afkast end de større fonde, vi selv har adgang til og investerer direkte i,”siger Claus Stampe. 

Claus Stampe er en af de få tilbageværende investorer, der har fulgt med Saga efter bruddet med Danske Bank. Fondens investorbase er derfor i dag i høj grad baseret i udlandet, ligesom flere private pengekasser, herunder Leo Fondet, har bakket op. 

”Generelt er USA et meget interessant marked. Det, vi ser, er, at størrelsen på markedet giver mulighed for, at fondene i højere grad kan specialisere sig inden for en enkelt sektor eller type af virksomheder. Det giver dem nogle værdifulde erfaringerog mulighed for at køre mere standardiserede processer i forbindelse med optimeringen af de enkelte selskaber i fondene. Derfor ser vi også, at der er mere konsistens i de afkast, der skabes på de enkelte selskaber. Det er vigtigt, fordi det i sidste ende giver en højere tiltro til, at de også fremover kan levere gode resultater,” siger Claus Stampe, der peger på, at parløbet med Saga ofte på sigt udvikler sig således, at pensionskassen selv overtager investeringerne i de enkelte fonde. 

”Fordelen ved Saga er, at de kender markedet og kan finde nyetablerede fonde, som vi dermed kan få en adgang til. Omkostningerne i det setup er ikke overvældende, så selv om det historiske afkast ikke har været markant bedre end det, de fonde, vi har investeret direkte i, har leveret, synes vi alligevel, det giver mening. Det skyldes blandt andet, at en del af Sagas fonde med tiden vokser sig så store, at det giver mening for os at overtage relationen og selv afgive direkte investeringstilsagn til de nye fonde, der rejses,” siger Claus Stampe. 

 

LÆS OGSÅ

Kapitalfond øger indsatsen i huskæmpe 

Kapitalfonde i tovtrækkeri om dansk ejendomskæmpe

Kapitalfond afværger investoroprør  

Kapitalfonde må til lommerne. Skyder en kvart milliard i presset væksthåb 

Dyr vækst presser kapitalfonds juicekomet

Banker strammer skruen om kapitalfonde