;
Trifork web

Inside story

Kapitalfond henter milliarder fra tunge investorer

Den specialiserede kapitalfond Gro Capital rejser nu sin anden fond med tilsagn på knap 1,9 mia. kr., hvor en stor del af kapitalen er kommet fra udlandet. Vi går tæt på den danske it-fond, der endnu har sit første frasalg til gode.

It-fonden Gro Capital tager nu et seriøst skridt opad i størrelse og ud af storinvestoren Danica Pensions skygge. Fonden blev ellers etableret udelukkende med midler fra Danske Banks pensionsselskab, men Gro Capital har netop lukket sin anden fond på i alt 1,9 mia. kr., hvor en række tunge investorer fra både ind- og udland har leveret de nødvendige tilsagn.

Danica Pension er atter en gang med, men spiller dog en langt mindre rolle, idet Gro og ledende partner Lars Dybkjær også har hentet kapital fra blandt andre Sampension, C.W. Obel og Velux-familiens private pengetank, den australske QIC Private Equity samt Den Europæiske Investeringsfond.

”Vi har været i stand til at tiltrække både nogle af de store institutionelle investorer herhjemme samt en lang række udenlandske, sandsynligvis fordi de godt kan se en idé i, at man som fond må specialisere sig. Inden for it og især software er der ikke mange med kun det fokus i hverken Norden eller Nordeuropa. Selv om vi er vokset markant i størrelse, betyder det dog ikke, at vores fokus ændrer sig. Vi kigger efter samme type virksomheder, forskellen er blot, at vi i vores nye fond vil være i stand til at tage større ejerandele,” forklarer Lars Dybkjær, der blandt andet har investeret side om side med Goldman Sachs i forbindelse med opkøbet af Trackunit samt giganten CVC’s vækstfond.

Gennem de senere år har det ellers vist sig stadig sværere for de danske fonde at tiltrække kapital fra netop de større professionelle investorer, da deres enorme investeringsbehov ikke altid passer til de danske fonde, hvor muligheden for at få placeret store beløb ofte vil være begrænset.

Alligevel har Gro på få år og vel at mærke uden et eneste frasalg i porteføljen været i stand til næsten at fordoble sin størrelse og har samtidig fået en række tunge investorer med ejerkredsen.

”For mange investorer repræsenterer vi et alternativ til de meget store kapitalfonde, der i stigende grad tilbyder en række forskellige former for investeringer. Her går vi stik modsat. Vi holder fokus på it og især modne softwarevirksomheder udelukkende inden for BtB. Det er her, vi mener, vi kan gøre en forskel,” siger Lars Dybkjær.

Tålmodige investorer

Gro Capital stiftede sin første fond i 2015, og indtil videre har man ikke solgt fra i porteføljen. For få år siden ville det være ren utopi for en nystartet kapitalfond at rejse penge for anden gang uden at kunne fremvise en eneste exit, men Gro er langtfra den eneste fond, der har formået dette de senere år.

Både Catacap samt dansk-svenske Adelis har tidligere været i stand til at rejse nye fonde uden frasalg, hvilket naturligvis understreger investorernes tillid til dem, men også at både professionelle og private pengekasser i øjeblikket jagter alternative investeringer med lys og lygte.

I Gro Capitals bagland er de investorer, som InsideBusiness har været i kontakt med, da også relativt afslappede over for, at fonden ikke har solgt en virksomhed endnu.

Ifølge Lars Dybkjær kan det blandt andet tilskrives, at fonden operer ud fra en strategi, hvor man efter overtagelsen af en virksomhed ofte sætter gang i en større strategiplan, der faktisk jævnligt medfører et fald i resultaterne i den første tid.

”I vores investorkreds er der en god forståelse for, at vi ikke bare skal sælge et selskab for at sælge det. Det tager typisk nogle år, før de tiltag, vi iværksætter, får fuld effekt, og derfor giver det typisk ikke mening for os at frasælge et aktiv i den periode. Vi vil gerne købe selskaber, som har et potentiale, som vi kan være med til at forløse ved hjælp af vores kompetencer, og den slags tager tid,” siger Lars Dybkjær, der tidligere stod i spidsen for den nu lukkede Dansk Kapitalanlæg-fond.

Arbejder ud fra en fast skabelon

At Gro Capital nu gennem en årrække har haft et fast fasttømret investeringsfokus, betyder, at fonden efterhånden har udarbejdet en fast model for, hvor og hvordan man tager fat, når man først har overtaget aktierne i et selskab.

Derfor ringer man heller ikke per automatik efter McKinsey eller BCG, så snart man står med nøglen til et opkøb i hånden.

”Qua vores erfaring med at investere i netop dette segment har vi opbygget en erfaring og nogle kompetencer, der betyder, at vi altid har vores faste værktøjskasse med, når vi køber os ind i en virksomhed. Det indebærer eksempelvis en køreplan for, hvordan man ekspanderer i USA eller omdanner et selskab til at hente sin indtjening fra løbende abonnementer frem for licensbetalinger, hvor man godt nok får et højere engangsbeløb mod en lavere årlig licensbetaling,” forklarer Lars Dybkjær.

Stor efterspørgsel efter it-selskaber

At Gro Capital indtil videre ikke har solgt en eneste af sine investeringer, behøver ikke nødvendigvis at være en ulempe. På det seneste er efterspørgslen på kriseresistente virksomheder nemlig vokset markant, i takt med at især flere kapitalfonde er blevet bekymrede over, hvordan den globale økonomi vil udvikle sig i den nærmeste fremtid.

Og her er selskaber i it-branchen og især inden for BtB-tung software, som er Gro Capitals fokusområde, i høj kurs, da opfattelsen blandt de fleste købere er, at netop den type selskaber vil være i stand til at gå igennem en finansiel krise uden for mange økonomiske skrammer.

På det seneste er der alene herhjemme blevet solgt adskillige it-virksomheder til ganske høje priser, hvilket understreger den store efterspørgsel blandt køberne. Således lykkedes det tidligere på året Axcel at sælge først EG og siden Conscia, begge til over 3 mia. kr.

Hvor EG ellers længe havde lignet en stærkt problematisk investering, lykkedes det Axcel med hjælp fra rådgiverne i FIH Partners at få splittet it-selskabet, så man havde en udfordret konsulentdivision, der blev udskilt og solgt, mens man så til gengæld kunne sælge den del af EG, der udvikler software til små erhvervsdrivende for en pris, der fik de fleste til at spærre øjene op.

I Gro Capitals portefølje retter fokus sig især på softwarevirksomhederne Trifork og Trackunit, der begge har oplevet markant fremgang det seneste år, og med en forventet indtjening før renter og afskrivninger i førstnævnte på knap 115 mio. kr. tegner netop det selskab til at blive en solid investering.

 

LÆS OGSÅ

Kapitalfond øger indsatsen i huskæmpe 

Kapitalfonde i tovtrækkeri om dansk ejendomskæmpe

Kapitalfond afværger investoroprør  

Kapitalfonde må til lommerne. Skyder en kvart milliard i presset væksthåb 

Dyr vækst presser kapitalfonds juicekomet

Banker strammer skruen om kapitalfonde