;
sushi web

Inside story

Kapitalfonde hænger på gamle opkøb

En stribe kapitalfonde slæber rundt på gamle investeringer, som enten kæmper med store problemer, eller som man forgæves har forsøgt at sælge. De aldrende opkøb er noget, som investorerne stiller skarpt på, når fondene skal rejse penge.

En stribe af de mest aktive kapitalfonde på det danske marked kæmper med at få solgt ud af de gamle investeringer i porteføljen. En gennemgang, som InsideBusiness har foretaget, viser således, at en stribe fonde, herunder Maj Invest, Erhvervsinvest, BWB Partners med flere, fortsat slæber rundt på virksomheder, hvoraf en del burde have været solgt for længst.

Som udgangspunkt er det altid kapitalfondenes ambition at sælge sine opkøbte virksomheder efter en ejerperiode på 4-7 år, hvilket flugter med, at hver enkelt fond typisk har en levetid på 10 år.

En kapitalfond som giganten EQT har selv været meget udtalt om netop dette tema, hvorfor fonden på det seneste har haft travlt med at rydde op i sin sjette fond fra 2011 ud fra et mål om at få den lukket i år.

Det samme har landets største kapitalfond, Axcel, der ellers i mange år havde ry for at være en investor, der typisk hang fast i de mest problematiske investeringer en postgang eller to for længe.

Her har fonden under ledende partner Christian Schmidt-Jacobsen de senere år solgte kraftigt ud af porteføljen, så man fik lukket Axcels tredje fond fra 2005 med en række frasalg af de mere problematiske investeringer.

Axcels ældste nuværende investering er finske Delete Group, der dog har oplevet så markante udfordringer de senere år, at et frasalg ikke umiddelbart ligger ligefor.

Det samme gælder konkurrenten Polaris, der fortsat slæber rundt på rengøringskoncernen Allianceplus, der blev opkøbt tilbage i 2009 og i årevis har kæmpet med faldende omsætning og store underskud.

Også hos kapitalfonden Maj Invest ejer man fortsat en række selskaber i sin fjerde fond fra 2011, og derfor har man valgt at forlænge fonden, der oprindelig skulle have været realiseret i år. Fonden indeholder stadig fem virksomheder, hvoraf tandlægekæden Godt Smil samt Svendsen Sport forventes solgt inden for en overskuelig fremtid. Tilbage herefter er tre virksomheder, herunder Sticks ‘n Sushi, (billedet), der alle har haft en noget mere udfordrende rejse under kapitalfondens ejerskab.

Ledende partner Per Høholt understreger, at man hos Maj Invest Equity i høj grad har fokus på at få trimmet porteføljen, især fordi man har et mål om at etablere sin sjette fond inden længe.

”Det er noget, vi hele tiden er opmærksomme på. Pandemien har dog betydet, at flere processer er forsinket en smule, da det har været en turbulent periode, hvor også nogle af vores selskaber har været påvirket. Overordnet set har vores portefølje dog klaret sig fint og er i god gænge igen,” siger Per Høholt og peger på, at især sushikæden Sticks ’n Sushi har været ramt af nedlukning af de fysiske restauranter.

Han understreger, at kapitalfonden og investorernes ønske om at realisere de enkelte investeringer og fonde inden for en tidsramme på 10 år skal sammenholdes med, at man naturligt nok også fokuserer på at levere det bedst mulige afkast.

”Det er et klassisk dilemma, for selv om vi gerne vil realisere vores investeringer inden for en overskuelig tidshorisont, skal vi samtidig også stræbe efter at skabe de bedst mulige forudsætninger for en exit. Og her har de sidste 14-15 måneders uro naturligvis påvirket nogle af de overvejelser, vi har haft,” siger Per Høholt.

Er optaget af andet end at rejse fonde

Ud over Maj Invest har danske Erhvervsinvest med blandt andre AP Pension og Nykredit i investorkredsen fortsat to virksomheder tilbage i kapitalfondens anden fond, der blev rejst helt tilbage i 2007. Den ældste af de investeringer, Epoke, blev købt i 2010, men har gennem de senere år kæmpet med en række udfordringer, hvorfor et salg ikke har været muligt.

Siden har Erhvervsinvest etableret to nye fonde, ligesom en femte fond forventes at blive etableret i løbet af i år.

Derfor synes det oplagt, at fonden og ledende partner Thomas Marstrand får ryddet op i den efterhånden ganske store portefølje, men sådan ser den garvede købmand ikke nødvendigvis på sagen.

”Selvfølgelig er det klart, at når man har ejet to virksomheder så længe, så vil vi gerne have dem solgt inden for en overskuelig fremtid. Men vi kaster ikke blot ting i grams. Vi lever af at skaffe afkast, hvor andre måske i højere grad lever af at stifte nye fonde,” siger Marstrand.

Marstrand peger på, at man også tænker på andre hensyn end blot det til sine investorer, og at Erhvervsinvest i sin anden fond indtil videre har mere end tredoblet investorernes penge, hvilket for ham er et vidnesbyrd om, at strategien har vist sin berettigelse.

Dog har dilemmaet i forbindelse med Erhvervsinvests talrige selskaber i porteføljen tidligere givet anledning til en del intern debat, hvor blandt andre tidligere EQT-chef Bjørn Høi Jensen forlod kapitalfondens bestyrelse, fordi han var utilfreds med, at kapitalfonden og Marstrand ikke var indstillet på at slanke porteføljen.

Tanken fra bestyrelsen var, at siden Erhvervsinvest i sin anden fond havde mere end tredoblet investorernes penge, kunne man få solgt de resterende virksomheder uden et alvorligt pres, i forhold til hvilke priser man kunne få for virksomhederne. En udlægning, som Thomas Marstrand fortsat ikke er enig i.

”Vi investerer typisk i virksomheder side om side med den daglige ledelse i de enkelte selskaber. Dem er vi også nødt til at tage hensyn til, og de ville nok blive skuffet, hvis vi bare solgte virksomheder for at komme videre og åbne flere fonde,” siger han.

Frasalg skal sikre fremtiden

Blandt de danske kapitalfonde er det især det tidligere Odin, det nuværende BWB Partners, der umiddelbart ser ud til at have fleste gamle investeringer at slås med.

Her er det ifølge ledende parter Jacob Bergenholtz dog vigtigt at have for øje, at BWB Partners i slutningen af 2015 gennemførte en større omorganisering, hvor man flyttede de helt gamle investeringer i kapitalfondens første fond fra 2006 over i en ny enhed.

Her fik de oprindelige investorer mulighed for enten at sælge deres ejerandele eller være med på den nye rejse, og den model har ifølge BWB-chefen givet kapitalfonden nogle bedre muligheder for at generere afkast til investorerne.

”Da vi lavede den store omrokering i slutningen af 2015, blev fond 1’s levetid forlænget med op til ni år. Derfor har vi gennem de senere år ikke følt os under tidspres men i stedet fokuseret på at sælge de enkelte selskaber på det mest gunstige tidspunkt. For os er afkastet vigtigere end behovet for at realisere, siger han.

Jacob Bergenholtz understreger samtidig, at man er godt undervejs med den strategi, der i sidste ende kan sikre BWB Partners’ mulighed for at etablere sin tredje fond. Hvornår det sker, er dog stadig for tidligt at spå om.

”Vi har solgt tre virksomheder under Covid-19, og 5 virksomheder de sidste 18 måneder ligesom vi forventer at kunne annoncere 2-3 exits i indeværende år. Det er klart, vi naturligvis har for øje, at vores investeringer i Ziton og SH Group nu er de ældste i porteføljen, men begge selskaber har hver haft sine udfordringer de senere år. Begge er i god gænge nu men især sidstnævnte har været gennem en større transformation, som for alvor bærer frugt nu,” siger Jacob Bergenholtz.

Gamle investeringer kræver ressourcer

Også de to store nordiske fonde Nordic Capital og FSN Capital ejer hver en dansk virksomhed, der burde have været solgt, hvis tingene var gået efter planen. Hos førstnævnte ligner opkøbet af den store jyske industrikoncern Bladt Industries fortsat ikke en virksomhed, der kommer til at give fonden og investorerne et nævneværdigt afkast.

Oprindelig købte den svenske storfond selskabet i 2012 af blandt andet det daværende Industri Udvikling.

Talrige direktører har siden med skiftende held forsøgt at få den store fundamentproducent tilbage på sporet. Senest er tidligere Vestas-chef Anders Søe Jensen blevet hentet til virksomheden, i håb om at han én gang for alle kan få styr på forretningen, så Nordic Capital kan få selskabet solgt.

En formildende faktor er dog, at kapitalfonden i 2018 foretog en større manøvre, hvor Coller Capital og Goldman Sachs tilbød investorerne i Nordic Capitals syvende fond fra 2008 at overtage deres andele i fonden, hvormed man sikrede Nordic Capital og selskaberne i fonden, herunder Bladt, lidt arbejdsro.

Siden har kapitalfonden gjort tilløb til at frasælge den nordjyske virksomhed, men uden held. Det samme gælder FSN Capitals danske isoleringsproducent, Skamol, som fonden med hjælp fra DC Advisory for nylig forgæves forsøgte at sælge.

Skamol har da også, akkurat som da Bladt Industries havde det, mere end svært ved at leve op til det potentiale, FSN så i selskabet, da man overtog det fra Polaris i 2012.

Som beskrevet i InsideBusiness har FSN netop etableret sin sjette fond med et tilsagn på over 13 milliarder kroner, og her kiggede flere investorer naturligt nok på det faktum, at det fortsat ikke er lykkedes at sælge Skamol, der er den sidste tilbageværende virksomhed i kapitalfondens tredje fond fra 2008.

”Når der rejses en ny fond, ser vi gerne, at kapitalfonden har tilstrækkeligt med ressourcer, til at man kan fokusere på at investere den nye fond. Såfremt der ligger gamle åbne fonde med virksomheder, er det altid noget, der er genstand for opmærksomhed. Ofte er de tilbageværende selskaber investeringer, der fortsat kræver opmærksomhed,” forklarer en investor til InsideBusiness.

Ser ikke brat opbremsning forude

Netop kapitalfondens øvelse med at få solgt ud af især de gamle investeringer fik lidt af en mavepuster i 2020, hvor Covid-19 både lukkede ned for stort set al køb og salg af virksomheder i årets andet kvartal.

Samtidig blev flere investeringer hårdt ramt af pandemien, hvorfor et exit-scenarie for enkelte investeringer er rykket noget ud i fremtiden.

Hos Maj Invest understreger Per Høholt dog, at man i dag glæder sig over, at krisen på ingen måde blev lige så alvorlig som frygtet.

”Der er en væsentlig forskel på det vi ser nu efter Covid-19 og så situationen efter finanskrisen, hvor der fulgte flere år med lavvækst, der påvirkede det generelle finansielle marked og børsmarkedet. Sådan er situationen slet ikke i dag, og vi forventer at der fortsat vil være vækst de kommende 2-3 år,” siger Per Høholt og understreger, at man hos kapitalfonden er fuldt ud bevidst om, at vi trods et hurtigt rebound efter Coronaen har svært ved at vurdere om væksten kan fortsætte ud over de næste 2 – 3 år.

”Vi er meget bevidst om, at vi kan befinde os sent i et økonomisk opsving. Hvad der venter på den anden side, er meget svært at spå om. Vi er dog fortrøstningsfulde, blandt andet fordi vores portefølje og markedet generelt har klaret sig langt bedre, end hvad man kunne have frygtet, da pandemien ramte sidste forår,” siger han.

 

Læs mere

Voldsomt vokseværk i kapitalfond

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling

Kapitalfond jagter lånemarked, som bankerne udelukkes fra

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde

Axcel på kollisionskurs med storbank

Axcel arbejder på største exit siden Pandora. GN har meldt sig som mulig køber

Kapitalfond og pensionskasser planlægger hemmeligt storudsalg