;
6.2 En ny fond fra kapitalforvalteren Artha investeringer i alt fra obligationer over aktier til unoterede virksomheder og har fokus på socialt ansvarlige investeringer.

Inside story

Kapitalforvalter lancerer bæredygtig duksefond. Bider privatinvestorerne på?

Er de private velhavere klar til at ofre lidt afkast for at investere bæredygtigt? Kapitalforvalteren Artha tester vandene med en ny model, der både sikrer investorerne bæredygtighed og spredning.

På trods af klimahypen er der stadig ikke enighed om, at socialt ansvarlige investeringer (SRI) kan matche afkastet fra andre aktiver. De ansvarlige investeringer kan nok dulme investorernes samvittighed, men de bidrager ikke nødvendigvis positivt til porteføljen.

Alligevel oplever de danske kapitalforvaltere en stigende efterspørgsel efter den type investeringer fra privatinvestorerne, som ellers hidtil har været langt mere tilbageholdende med at investere med samvittigheden end de store pensionskasser.

Men der er et marked for bæredygtige investeringer til privatinvestorer, lyder det fra den danske kapitalforvalter Artha, der først og fremmest henvender sig til private velhavere og i dag har mere end 12 milliarder kroner under forvaltning.

For at adressere efterspørgslen lancerer Artha nu sin første socialt bæredygtige fond, men i modsætning til andre fonde på markedet vil den dække en bred vifte af aktivklasser i håbet om at kunne levere det højeste risikojusterede afkast til investorerne.

”Etiske investeringer er meget oppe i tiden, og jeg bilder mig heller ikke ind, at vi er de første med en socialt ansvarlig fond. Men vi gør det anderledes end alle andre. Vi inkluderer alle de aktivklasser, hvor du kan finde bæredygtighed, og med stor spredning og i øvrigt fornuftige omkostninger tror vi på, at vi kan levere det bedste risikojusterede afkast,” siger Brian Kudsk, der er stifter og administrerende direktør i Artha Kapitalforvaltning.

Porteføljen skal følge en række ansvarlighedskriterier og vil for eksempel ikke investere i tobak, kul og våben. Der vil være fokus på grønne obligationer, og de alternative projekter, såsom ejendomme, energikilder og unoterede virksomheder, vil alle have fokus på SRI og være miljømæssigt bæredygtige.

Sagen kort

Kapitalforvalteren Artha, der henvender sig til private fortrinsvis meget velhavende kunder, er klar med sin fjerde fond, og den får en helt særlig profil.

I modsætning til Arthas eksisterende tre fonde vil den nye have fokus på ansvarlige investeringer, og i modsætning til andre socialt ansvarlige investeringsforeninger vil Artha sprede investeringerne på en lang række forskellige aktivklasser.

Målet er få 100 millioner kr. under forvaltning, og forventningen er ifølge investeringsforeningens faktaark et afkast på 3,3 procent. Det er lidt mindre end Arthas eksisterende middelrisikofond, der har et gennemsnitligt forventet årligt afkast på 4,3 procent over de næste 5 år. Men omkostningerne er det samme.

Undersøgelser viser, at ansvarlige investeringer bliver stadig vigtigere for privatinvestorer. Det store spørgsmål er, om diversificering er den manglende ingrediens, der betyder, at de er villige til at ofre lidt afkast for at investere bæredygtigt, eller om privatinvestorer stadig tænker på deres eget afkast først.

Bæredygtighed koster afkast

Forventningen er, at den nye fond kan generere et gennemsnitligt årligt afkast på 3,3 procent over de næste 5 år, skriver selskabet i fondens faktaark. Det er noget lavere end i Arthas almindelige middelrisikofond Optimum, hvor det forventede afkast er 4,3 procent.

”Når du opretter sådan en fond, er der færre værktøjer at gøre brug af, fordi man er nødt til at fravælge nogle ting. Så på den lange bane forventer vi en lidt lavere sharpe ratio (risikojusteret afkast, red.) end i tilsvarende fonde,” siger Brian Kudsk.

Omkostningsmæssigt kommer den nye fond til gengæld til at ligge på niveau med de øvrige tre fonde, og fondens performance fee bliver også det samme, oplyser Brian Kudsk.

Det store spørgsmål er derfor, om privatinvestorerne, når muligheden byder sig, rent faktisk vil give køb på et potentielt højere afkast mod til gengæld at investere mere socialt ansvarligt. Det er der delte meninger om, og blandt andet derfor har Artha også valgt at sætte et konservativt mål på 100 millioner kr. for fonden.

”De fleste vil jo gerne gøre noget for bæredygtigheden, men det er ikke alle, der gør det. I begyndelsen forventer vi heller ikke, at investorerne vil placere en stor andel af deres formue her. De starter nok med mindre beløb, og det er derfor, vi går efter 100 millioner kr. Når vi så har vist, at vi kan levere et godt afkast på bæredygtige investeringer, kan vi på sigt tale om milliarder,” siger Brian Kudsk.

Fokus på ansvarlige investeringer

En gallupundersøgelse viser, at de privatinvestorer, der uddelegerer forvaltningen af deres formue, generelt er villige til at acceptere et lavere afkast på deres investeringer, hvis de til gengæld er bæredygtige. 73 procent svarede således, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad ville acceptere et lavere afkast, mens det kneb lidt mere med at acceptere højere omkostninger. Her svarede 63 procent, at de ville acceptere højere omkostninger mod at investere bæredygtigt.

En undersøgelse, som Epinion har gennemført for Industriens Pension, viser, at kundernes fokus på ansvarlige investerings vinder indflydelse. I undersøgelsen svarede 20 procent af de adspurgte, at ansvarlige investeringer er det vigtigste parameter for dem, i forhold til hvad de forventer af deres pensionsselskab. Sidste år var det blot 13 procent, der svarede, at ansvarlige investeringer var det vigtigste parameter.

Selv om Arthas nye fond således har et lavere afkastmål end kapitalforvalterens øvrige fonde, kan den nye fond i kraft af den voksende interesse for ansvarlige investeringer vise sig at levere et højere afkast på den korte bane. Alene af den grund, at der bliver skudt mere kapital i de bæredygtige aktiver.

”På den korte bane kan det så at sige blive både en dreng og en pige. Jo flere der kaster sig over ansvarlige investeringer, jo dyrere prissættes de fondskoder, der har fokus på det her,” siger han.

Den stigende interesse for ansvarlige investeringsprodukter mærker man også hos rivalerne, og det rygtes, at flere er på vej med nye ansvarlige investeringsfonde.

Konkurrenter: eksponentielt voksende interesse

Konkurrenten BankInvest oplever således også øget interesse blandt privatinvestorerne, som generelt er begyndt at vægte bæredygtighed højere, end de i hvert fald tidligere har gjort.

”Rådgivere og kunder vil gerne have, at vi opfører os ordentligt, når vi investerer, og det er, som om interessen for ansvarlige investeringer er eksponentielt stigende,” siger Lars Bo Bertram, der er administrerende direktør i BankInvest og desuden formand i brancheforeningen Investering Danmark.

Men optimismen har også en grænse. Den selvstændige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen roser sådan set Arthas initiativ og især det forhold, at man baserer fonden på mange forskellige aktivklasser. Diversificering har nemlig hidtil været et stort problem for privatinvestorer med præference for bæredygtige investeringer.

”Derfor synes jeg, at det er et fint initiativ at tilbyde investorerne et diversificeret produkt, der tager hele paletten af mulige aktiver med,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Vægter samvittigheden højest?

Men han tvivler på, at kunderne vil flokkes om den nye fond. Dertil vægter afkastet stadig alt for højt hos privatinvestorerne, der i modsætning til pensionskasserne ikke har nogen politiske hensyn at tage højde for, når de investerer.

”Min egen erfaring er, at der ikke er den store efterspørgsel efter den type produkter. Det må jeg helt ærligt sige. Man kan tale klima og social ansvarlighed i medierne, og de institutionelle investorer er også med på hypen, men jeg er langtfra overbevist om, at det er det, som den private formuende investor efterspørger mest. For dem er afkastet stadig den afgørende faktor,” siger han.

Han vil heller ikke entydigt sige, om afkastet i de bæredygtige fonde kommer til at over- eller underpræstere i forhold til det generelle marked. Der er ting, der taler både for og imod.

”På lang sigt vil jeg da forvente, at selskaber, der gebærder sig ordentligt, har større sandsynlighed for at klare sig godt end dem, der ikke opfører sig ordentligt. Men historiske data viser også, at ’uetiske’ selskaber traditionelt klarer sig godt. Hvorvidt det tipper op eller ned, vil man nok også fremover debattere flittigt,” siger han.

Brian Kudsk er også selv spændt på, hvor populært produktet bliver. Men han garanterer, at der er efterspørgsel blandt kunderne.

” Ellers havde vi jo ikke gjort det,” siger han og fortsætter:

”Det er et fænomen, der er oppe i tiden, og blandt vores 450 kunder var man begyndt at tale om det. Så vi tænkte over det et stykke tid, det lavpraktiske tog nogle måneder at få på plads, og nu må vi se, hvor meget interesse der er for det. Hvis det bliver ved de 100 millioner kr., så er det fint nok for os.”

LÆS OGSÅ

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk