;
pfaweb

Inside story

Kolossale tab på udskældte forsikringer. Finanstilsynet bebuder stramninger

På bare et år tabte PFA svimlende 2,3 milliarder kroner på syge-/ulykkesforsikringer eller mere end fire gange så meget, som det umiddelbart fremgik af årsrapporten. Det viser en regnskabsgennemgang af pensionsselskaberne, der dokumenterer, at omfordelingen med rabatter til visse storkunder i pensionsbranchen er langt større end hidtil antaget

Det er kolossale summer, som den danske pensionsbranche har kastet efter de udskældte syge-/ulykkesforsikringsordninger (SUL) mod tab af erhvervsevne. Og tabene er langt større, end det hidtil har været beskrevet. I perioden 2015-17 tabte de kommercielle selskaber 6 milliarder kroner eller 2,4 milliarder kroner mere, end det før har været fremme og umiddelbart fremgik af selskabernes regnskaber.

Dermed har det, som kritikerne kalder for en uheldig omfordeling af midler i pensionsselskaberne, hvor kæmperabatter til storkunder bliver tjent hjem ved for eksempel at hæve prisen på svært gennemskuelige forretningsområder som investeringsomkostninger, et langt større omfang end hidtil antaget. Det kan betyde, at personer, der ikke har adgang til forsikringsordningerne, indirekte finansierer milliardrabatterne, der gives for at vinde store virksomheders pensionsordninger.

Sagen kort

InsideBusiness afdækker i denne uge, at pensionsbranchens tab på de udskældte syge-/ulykkesforsikringer har været langt større end hidtil antaget. Det skyldes, at selskaberne i 2016 benyttede sig af nye regnskabsregler til at fjerne de store tab fra regnskabsgodtgørelsen.

Det er PFA, der står bag det suverænt højeste tab i 2016 – og som dermed er den primære årsag til, at de kommercielle selskaber havde tab på 6 milliarder kroner eller 2,4 milliarder kroner mere, end det før har været fremme, og som det umiddelbart fremgik af selskabernes regnskaber.

De nye informationer får Finanstilsynet til at bebude et øget fokus på området. Det understreges nu, at syge-/ulykkesvirksomheden skal forvaltes særskilt fra livsforsikringsvirksomheden og ikke må belaste selskabernes livsforsikringsvirksomhed.”

InsideBusiness kan i dag via tal fra aktuar Søren Andersen fra FPension dokumentere, at en række selskaber i 2016 overgik til nye regnskabsregler, som betød, at de kolossale tab og hensættelser på SUL-forsikringer blev skjult for alle andre end kyndige regnskabslæsere. Tab for svimlende 2,2 milliarder kroner forsvandt i regnskabsåret 2016 for de kommercielle selskaber.

Landets største pensionsselskab, PFA, står for langt størstedelen af det enorme beløb, idet tab og hensættelser på forsikringsordningerne blev 1.791 millioner kroner større end det direkte underskud på 490 millioner kroner, der fremgik af årsrapporten for 2016 i det på mange måder mystiske regnskabsår i PFA. Her faldt tab på ordningerne for 692 millioner kroner i halvårsrapporten pludselig til 490 millioner kroner i årsrapporten i et for PFA meget svært år for forsikringsordningerne.

Hos pensionsgiganten bekræfter koncernfinansdirektør og CFO Anders Damgaard tallene og det kolossale tab:

”Det er korrekt, at der kom en ny regnskabspraksis, der gjorde, at vi skulle hensætte på en ny og mere konservativ måde. Vi er enige i, at det her er et sektorproblem, og vi forsøger som andre i branchen at begrænse de her underskud.

Finanstilsynet gør klar til stramninger

Fra Finanstilsynets side har der over tid været skiftende meldinger om pensionsbranchens brug af de store rabatter på SUL. En overgang var meldingen, at hvert forretningsområde altid skulle kunne bære sig selv, så blev meldingen, at de store underskud blot skal tages fra egenkapitalen. Men nu bebuder vicedirektør Carsten Brogaard stramninger på området:

”Det fremgår helt klart af reguleringen, at syge-/ulykkesvirksomheden skal forvaltes særskilt fra livsforsikringsvirksomheden og ikke må belaste selskabernes livsforsikringsvirksomhed.”

Carsten Brogaard henviser dog til, at man for nylig har gennemført en temaundersøgelse om emnet, og har derfor på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at konstatere, at selskaberne ikke lever op til disse krav. Alligevel er det hårdere toner fra Finanstilsynet:

”Ud fra en betragtning om holdbare forretningsmodeller finder Finanstilsynet imidlertid, at det vil være hensigtsmæssigt, at der ikke sker en systematisk betaling fra egenkapitalen til syge-/ulykkesvirksomheden. Vi vil derfor fortsat have fokus på dette emne i det løbende tilsyn og i risikovurderingerne af de enkelte selskaber.”

Ekspert: De forkerte får regningen

Pensionsekspert og direktør for FPension Søren Andersen er stærkt bekymret over, at tabene på SUL-dækninger har været så store. Han er ikke i tvivl om, at det har betydet, at pengene har skullet findes andetsteds for eksempel ved at hæve investeringsomkostningerne for kunderne – og så er det pludselig i strid med Finanstilsynets tolkning af reglerne:

”Det er det meget problematiske ved denne model, fordi kunder, som er pensionister, nærmer sig pensionsalderen eller har hvilende ordninger, risikerer at ende med at betale regningen for de her storkunderabatter via for eksempel højere investeringsomkostninger.”

De nye regnskabsregler, som PFA benyttede til at ’gemme’ de 1,8 milliarder kroner i regnskabet, blev dog ikke opfattet på samme måde i hele pensionsbranchen.

For eksempel valgte AP Pension at nedskrive knap 1 milliard kroner, og ramte således skiven på nær 106 millioner kroner. I Danica oplyste man til sammenligning tab for 208 millioner kroner, mens man gemte ca. 164 millioner kroner via de såkaldte primokorrektioner.

Velliv benytter sig af en helt anden metode – og i opgørelsen anslås det, at Velliv i perioden på 3 år har tabt 250 millioner kroner på forsikringerne.

”Det er et meget stort tal – og når man dumper prisen et sted og får store underskud på det, så skal de penge jo tages et sted fra. Når selskaberne siger, at det er en gave fra egenkapitalen, så kunne de jo sætte prisen ned på investeringsomkostningerne, hvis ikke den post var der,” lyder meldingen fra Søren Andersen.

Pensionsdirektør advarer om omfordeling

Også administrerende direktør Bo Normann Rasmussen fra AP Pension er stærkt kritisk over for selskabernes brug af SUL-forsikringer med store rabatter til at lande store virksomhedskunder.

”Der er tale om en usund forretningsmodel, hvor selskaberne har store underskud på ét forretningsområde, mens underskuddet hentes hjem på andre forretningsområder. Da kunderne ikke har de samme produkter, er der risiko for omfordeling mellem kundegrupperne.”

Bo Normann Rasmussen arbejder derfor på at øge forsikringspriserne i AP Pension. Men det tager en årrække, fordi mange virksomheder har en prisgaranti, som først skal udløbe. Han mener grundlæggende, at det er nødvendigt at holde tungen lige i munden for ikke at lade virksomheder med stærk forhandlingskraft få rabatter på bekostning af pensionister og enkeltforsikrede, der har svag forhandlingskraft.

Af samme årsager giver AP Pension ikke rabatter, som ville falde bort, når medarbejderen bliver pensioneret – et brandvarmt tema, der som tidligere beskrevet i InsideBusiness splitter branchen. Alligevel kan Bo Normann Rasmussen ikke udelukke, at eksempelvis pensionister og hvilende ordninger har betalt penge via investeringsomkostninger til at finansiere det store underskud på SUL:

”Nej, man kan aldrig give en garanti. Men AP Pension tilstræber også at behandle kunder med svag forhandlingskraft godt. Et tydeligt eksempel herpå er, at AP loyalitetsbonus uddeles til alle kunder uanset forhandlingskraft. AP Pension har samlet udloddet 1 milliard kroner de seneste 3 år.”

Danica hæver priserne og strammer op

I Danica, der også ligger med højere SUL-underskud end tidligere bebudet, er finansdirektør Jesper Høybye i gang med at stramme op:

”Vi har sagt klart, at vi ikke ønsker en usund balance mellem indtægter og udgifter på området. Derfor tog vi også et svært, men vigtigt skridt sidste år og forhøjede præmierne på syge-/ ulykkesforretningen. Samtidig handler indsatsen for at skabe større balance også om bedre forebyggelse, og at vi bliver mere effektive ved for eksempel at udnytte digitale muligheder. Derfor er det heller ikke sådan, at der kan komme sorte tal fra det ene år til det andet, men I Danica er det en prioritet at skabe bedre balance, samtidig med at vi sikrer høj kvalitet til vores kunder.”

Jesper Høybye understreger, at ”Danica har dækket underskud på området via egenkapitalen, så der er ikke blevet overført midler fra en kundegruppe til en anden.”

I PFA, der som sagt havde gigantiske hensættelser på SUL i 2016, der sammen med underskuddet var på 2,3 milliarder kroner, mener Anders Damgaard ikke, at der er kunder med højere investeringsomkostninger, som betaler for andre kunders alt for lavt prissatte forsikringer:

”Vi tager ikke kunder ind, som vi har underskud på, og vores investeringsomkostninger er blandt de billigste i markedet. Selv om nogle virksomhedskunder har stor forhandlingskraft, så skal hver storkunde kunne hvile i sig selv. Man kan derfor ikke sige, at nogles investeringsomkostninger betaler for andres forsikringer.”

Af samme årsag har PFA nedsat en såkaldt kommerciel komité, der vurderer hvert kundeforhold for sig for at sikre, at de overordnet set giver overskud. Desuden arbejder selskabet på at få en mere rentabel forsikringsforretning.

”Netop i 2016 hævede vi priserne. Det var der nogle kunder, der reagerede på, men det var ikke mange. Det er et område, vi arbejder rigtig meget med.  Vi er også på vej i en retning, hvor vi forebygger, forsøger at få flere tilbage i arbejde, og vi arbejder strategisk med det i virksomhederne,” siger Anders Damgaard.

Velliv dropper visse udbudsrunder

I Velliv benytter man sig som nævnt af en anden slags indberetning af regnskabet for SUL. Derfor kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes. FPension oplyser dog, at Velliv i princippet benytter sig af samme forretningsmodel som konkurrenterne. Derfor estimerer han et samlet underskud på SUL-dækninger på 250 millioner kroner i perioden.

”Grundlæggende så vi helst, at der var balance mellem omkostninger og udgifter. Men vi må også konkludere, at konkurrencesituationen er ekstremt hård, hvilket afspejler sig i priserne. Vi forsøger at skabe den nødvendige balance ved blandt andet ikke at deltage i de udbud, hvor vi ikke kan se en god forretning for begge parter, og vi har også justeret på vores priser. Når det er sagt, så er vi i lighed med den øvrige branche blevet ramt af, at antallet af skader er steget mere end forventet, og det er den primære forklaring på de underskud, vi har set, siger Vellivs CFO, Gitte Aggerholm.

Ved at benytte sig af en anden opgørelsesmodel end konkurrenterne sikrer Velliv, at der ikke finder en omfordeling sted.

”Vi kan ikke genkende, at der finder en omfordeling sted. Det er således egenkapitalen, der skal dække, såfremt der gives rabatter, som systematisk fører til underskud på SUL-regnskabet. I Velliv er vores SUL-regnskab underlagt kontribution, hvilket betyder, at vi både skal anmelde regler og priser, ligesom vi skal redegøre for, at der ikke finder omfordeling sted.”

Gitte Aggerholm begrunder det samlede underskud på SUL-dækninger i perioden 2015-17 med, at der har været væsentlig flere anmeldelser af skader, og ikke mindst har der været tale om længerevarende anmeldelser af skader. Således har Velliv oplevet en stigning i antallet psykiske lidelser, der typisk holder kunder væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, end vi tidligere har set.

Søren Andersen fra FPension tvivler på, at selskaberne får held til at få regnskaberne til at balancere uden store underskud på SUL-dækningerne:

”Jeg har stor sympati for, at selskaberne siger, at de vil opkræve mere rimelige præmier. Men som konkurrencen ser ud, så er jeg desværre meget skeptisk over for, om det vil lykkes,” konstaterer Søren Andersen.

 

LÆS OGSÅ

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved? 

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid