Can you hear me

Kultur

Kommuniker bedre som leder

Kommunikationsekspert Nick Morgan forsøger med ’Can You Hear Me?’ at give ledere og forretningsfolk en guide til at skabe ægte tilknytning mellem mennesker i det, han kalder den virtuelle verden, hvor budskaber og den personlige samtale har det med at gå tabt.

Forfatteren går til opgaven ved i bogens første del at beskrive problemstillingen og i anden del at komme med konkrete anvisninger til, hvordan de forskellige virtuelle kommunikationskanaler bruges med succes.

Første del handler om de fem basale problemer som virtuelle kommunikationsformer skaber: Mangel på henholdsvis feedback, empati, kontrol, følelser samt forbindelse og commitment. Desværre får man lidt fornemmelsen af at læse en lang opvarmning – man får lyst til at hoppe direkte ind i anden del af bogen.

Boganmeldelse

Titel: Can You Hear Me? – How to Connect with People in a Virtual World

Af: Nick Morgan

Forlag: Harvard Business Review Press

Sprog: Engelsk

Sideantal: 256 sider

ISBN: 9781633694446

Pris: 30 usd

3 stjerner

Konkrete råd til de vanskelige virtuelle kommunikationskanaler

Anden del behandler han e-mailen, telefonmødet, webinaret, videomødet og et ekstra emne om virtuelle kommunikationskanaler og salg.

Skriftlig kommunikation har naturlige svagheder sammenlignet med en samtale ansigt til ansigt. E-mailen tages som den første digitale kommunikationsform under kærlig behandling.

E-mailen har den svaghed, at vi ganske enkelt ikke trænger lige så tydeligt igennem med vores budskaber, som vi tror, vi gør. Her præsenterer bogen overraskende undersøgelser og konkrete tips til at fikse din skriftlige kommunikation samt gode råd til, hvornår du ganske enkelt bør gribe knoglen i stedet for, eller hvornår det kan være en god idé at gå over til chatbaseret skriftlig kommunikation i teamet.

Herefter undersøges telefonmødet eller konferenceopkaldet nærmere. Virksomheden SimpliFlying bliver her brugt som en spændende inspirationscase. I et globalt setup har de gjort deres daglige 15-minutters telefonmøder til en fast del af samarbejdet i de globale team. Deres tydelige fælles regler for gode telefonmøder kan hjælpe på mange arbejdspladser.

Videomødet, som mange danske ledere stifter bekendtskab med på godt og ondt i disse år, bliver desværre behandlet en smule overfladisk. Til gengæld dedikeres der meget plads til webinaret, hvilket virker som en forkert prioritering.

Det afsluttende kapitel om salg giver fine perspektiver på, hvad man som sælger skal være opmærksom på, når man benytter virtuelle kanaler.

En rodet affære

Bogen har en fængende forside, men er helt blottet for hjælpende illustrationer. Derudover er strukturen sløset, og det efterlader desværre et rodet indtryk.

Emnerne er relevante, og der er interessante perspektiver på, hvad brugen af de virtuelle kommunikationskanaler gør ved os mennesker. En styrke ved bogen er listerne med praktiske fif, der findes i slutningen af flere af kapitlerne.

Hvis du er nysgerrig på, hvad de virtuelle kommunikationsformer har af begrænsninger, og hvad du selv kan gøre for at imødekomme disse, så kan bogen godt anbefales. Du skal dog ikke forvente at finde endegyldige løsninger. Derfor får bogen tre stjerner.

 

Af Kasper Wittrup, 

H&B | Hildebrandt & Brandi