;
Fortæl

Kultur

Konsulenten skal bidrage med metode, ikke ekspertviden

Allan Holmgren, adjungeret professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS har med udgivelserne ’Organisationsterapi’ og ’Fortæl’ udgivet et stærkt bogsæt om narrativt konsulentarbejde. Han er blandt de førende teorikere og praktikere inden for narrativ praksis, og med udgivelserne manifesterer han denne position.

Udtrykket ’narrativ’ betyder fortælling. Narrativt konsulentarbejde er kort fortalt en tilgang, der bygger på antagelsen, at det menneskelige liv består af fortællinger.

Kernen af organisationsterapi er at inddrage og lytte til relevante stemmer og deres fortællinger på arbejdspladsen. Fortællinger i organisationer skal frem i lyset ved konsulentens hjælp. Derigennem skabes der organisatorisk sammenhængskraft og resultater!

I forfatterens bogsæt er ’Organisationsterapi’ grundbogen og ’Fortæl’ den korte og letlæselige introduktion til narrativt konsulentarbejde.

Forfatteren er en mand med holdninger – det fornemmer man straks i begge bøger. Det er ikke hverdagskost at læse en holdningstung grundbog, og man overraskes som læser. Man inspireres og provokeres. Man tænker, ’det kan man da ikke skrive’.

Men det fungerer. Konsulenten skal bidrage med proces og metode. Ikke udarbejde rapporter og tilføre ekspertviden. Man behøver ikke at være enig med forfatteren hele vejen, for at man får noget meget brugbart ud af bogen.

Teori og værktøjer i overflod

Som læser skal man holde tungen lige i munden. Det er en teoretisk velfunderet og akademisk grundbog, og selv introduktionen er ikke ’letlæst’.

Grundbogen består af fem dele:

  1. Introduktion
  2. Psykologien og spørgsmålet om magt
  3. Metoderne
  4. Selvet
  5. Organisationen

Stærkest står kapitlet om magt og poststrukturalisme i del 2 og kapitlet om eksternalisering i del 3. Eksternalisering handler om at adskille person og problem. En grundpræmis i den narrative tilgang.

En god grundbog rummer ud over en grundig gennemgang af teorien også brugbare eksempler og værktøjer. Her skuffer ’Organisationsterapi’ og ’Fortæl’ ikke. Især ’Organisationsterapi’ rummer et væld af spændende og nærværende eksempler.

Der tilføjes også mange interessante narrative værktøjer til værktøjskassen undervejs. Metoder som genforfattende samtaler og stilladsering underbygges af øvelser og eksempler.

Skaber refleksion

Det lykkes forfatteren at gengive sværttilgængeligt stof og at give lyst til at dykke yderligere ned i den narrative tilgang.

Man sidder tilbage som læser og føler sig pludselig klog på Michel Foucault og den poststrukturalistiske forståelse af magt. Man får indsigt i skam og betydningen for arbejdspladsen. Sammenhængen mellem værdier og følelser. Og man får indsigt i, hvordan man som konsulent kan arbejde med disse størrelser.

Bogen henvender sig til konsulenter og ledere, der skal hjælpe medarbejdere, team, afdelinger og organisationer med at finde fodfæste.

Hvad trækker så ned? Det er der kort fortalt ikke meget, der gør. Det er en fornøjelse at blive inspireret og provokeret af Allan Holmgren.

Af Kasper Wittrup H&B | Hildebrandt & Brandi

LÆS OGSÅ

Sådan får vi flere kvinder i ledelse

Se forretningsudvikling i et helt nyt perspektiv i blændende ny bog

Få dine medarbejdere med, og skab fælles retning

Simple råd til mandlige ledere med lederskab i ubalance

Projektledelsesnørderi til den store guldmedalje

Klummebog er ærlig underholdning

Bliv klogere på cybersikkerhed med højaktuel bog

Red Bull-ejer vil købe sig ind i Brøndby

Udenlandsk investor lurer på Brøndby

Parken afviser udenlandsk bejler

Parken-ejere smadrer amerikanske opkøbsdrømme