;
Statensrolle

Inside story

Konsulenter i vildrede efter pludseligt aftalestop i staten

Rådgiverbranchen melder om annullerede udbud og skrottede opgaver hos staten. Embedsværket er allerede begyndt at spare på konsulenterne, selv om finanslovsforhandlingerne stadig er i gang.

Selv om regeringen og støttepartierne stadig ligger i forhandlinger om næste års finanslov, er embedsværket allerede begyndt at svinge sparekniven.

En række konsulenthuse, som InsideBusiness har talt med, fortæller, at staten har udskudt og annulleret flere igangværende udbudsrunder, ligesom der er eksempler på, at staten har trukket tildelte aftaler tilbage.

”Vi vandt en opgave i et udbud, og lige da vi var klar til at gå i gang, fik vi at vide, at opgaven var blevet stoppet,” lyder det fra et konsulenthus, der løser opgaver for staten.

Flere andre konsulenthuse, som InsideBusiness har talt med, har haft lignende oplevelser. De fortæller alle, at staten har lagt en mærkbar dæmper på tildelingen af opgaver til eksterne konsulenter siden i sommer, men det er eskaleret i begyndelsen af november med noget, der ligner et egentligt stop for nye opgaver til managementkonsulenterne.

De to arbejdsgiverorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv melder ligeledes begge om problemer for de medlemmer, der leverer rådgivning og analyser til staten.

”Vores medlemmer fortæller frustreret om opgaver for staten, der pludselig er blevet annulleret eller udsat. Det er en uholdbar situation,” siger Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv, og han bakkes op af branchedirektør Henriette Søltoft fra Dansk Industri.

”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, når vores medlemmer spilder ressourcer på opgaver, der ikke skal løses alligevel. Det helt centrale er dog, at besparelserne på konsulenter ser ud til at blive gennemført via salamimetoden uden at se på værdien i den offentlige opgaveløsning, som branchen tilfører. I min optik er det en helt skæv vej at gå, hvis man ønsker en offentlig sektor i udvikling,” siger hun.

Sagen kort

Staten skruer ned for konsulentforbruget, allerede inden finanslovsforhandlingerne er afsluttet. Konsulenter melder om aflyste, udsatte og skrottede opgaver.

Usikkerheden er allerede begyndt at koste branchen penge, idet der bruges tusindvis af timer på at byde på de offentlige opgaver. De ressourcer kunne være brugt bedre, lyder det.

Regeringen vil hverken be- eller afkræfte, at konsulentopgaverne for det offentlige er sat i bero, men finansministeren bekræfter, at man overvejer, hvordan forbruget på konsulenter kan bringes ned.

Spildte ressourcer koster millioner

For konsulentbranchen er staten uden sammenligning den største kunde. Salget til staten vejer tungt i mange konsulenthuses omsætning, og det er samtidig ikke omkostningsfrit at byde på de statslige aftaler. Afhængigt af udbuddets størrelse kan det koste fra nogle hundred tusinde kroner til adskillige millioner kroner at deltage i offentlige udbudsrunder, og derfor er det vigtigt, at der er tillid til udbudsrunderne.

Allerede nu koster statens pludselige aftalestop konsulenthusene penge.

”De timer, vi har brugt i udbudsprocessen, er spildt, og til de konsulenter, vi har allokeret til at løse opgaven, skal vi finde andre projekter, de kan arbejde på. Det ender nok med at koste os en halv million kroner i tabt omsætning,” lyder det fra konsulenthuset.

Samme melding lyder fra et andet stort konsulenthus, der dog også oplyser, at det ikke er alle konsulentområder, der er ramt lige hårdt.

”Vi kan godt mærke, at der er blevet skruet ned for tempoet, og det koster os penge. Men det er heldigvis ikke sådan, at verden er gået helt i stå. Vi kan især mærke det på analyserne,” lyder det fra et andet konsulenthus.

Konsulenthusene, der har tæt kontakt til de offentlige embedsmænd i kraft af deres arbejde, fortæller samstemmende, at embedsværket har fået en mundtlig instruks om at være forsigtig med at bruge eksterne konsulenter.

”Opgaver bliver sat på hold med begrundelsen, at der er tale om politiske prioriteringer. Vi ved også, at nogle ministerier har etableret centrale godkendelsesprocesser,” lyder det fra konsulenthuset.

Vil spare en halv milliard

Mens ministerierne på egen hånd er i gang med at skrue ned for forbruget af konsulenter, forlyder det fra flere kilder med indblik i finanslovsforhandlingerne, at regeringen og støttepartierne planlægger at spare 500 millioner kroner på konsulentområdet næste år.

Sideløbende med besparelserne er to store rammeaftaler for managementkonsulenter netop nu ved at blive behandlet i Staten og Kommunernes Indkøbscentral (SKI). De to aftaler har tilsammen en estimeret værdi på over 1 milliard kroner, men hvis besparelserne på managementkonsulentområdet gennemføres, kan den faktiske værdi blive væsentlig mindre.

Blandt de prækvalificerede konsulenthuse glimrer McKinsey & Company ved sit fravær, og hvis budgettet til konsulenter beskæres yderligere, vil der være flere, der ikke finder det ulejligheden værd.

”Det kræver enormt mange ressourcer at byde på de store rammeaftaler. På tværs af konsulentbranchen er der lagt tusindvis af timer i at byde på de to aftaler, og hvis værdien af aftalen eller budgettet bag bliver barberet væsentlig ned, kan det godt være, at vi hellere havde sparet de timer,” lyder det fra et andet konsulenthus.

Tavshed fra ministerierne

En af de store aftagere af konsulentydelser er Erhvervsministeriet. InsideBusiness ville gerne have spurgt ministeren, om departementet er blevet pålagt at holde igen med brug af konsulentydelser, men ministeriet hverken be- eller afkræfter dette forlydende.

”Det er ikke noget, vi kan bekræfte. Men vi har selvfølgelig fulgt med i debatten og noteret os de vinde, der blæser i den retning,” lyder det i et skriftligt svar fra ministeriets presseafdeling.

Da finansministeren tirsdag var kaldt i samråd af Venstre om besparelserne på konsulentområdet, lød det fra ministeren:

”Regeringens ambition er fuldstændig klar. Vi ønsker at nedbringe brugen af konsulenter i den offentlige sektor, så vi kan bruge pengene til at prioritere vores fælles velfærd. Det står vi gerne på mål for. Der vil dog fortsat være et behov for at kunne indkøbe specialiseret rådgivning, for eksempel når der er tale om udvikling af komplicerede it-systemer. Det samlede forbrug på konsulenter er dog for højt, og vi overvejer derfor naturligvis, hvordan det konkret kan nedbringes. Det håber jeg, at Folketingets partier vil bakke op om.”

Ministeren undlader at svare på, om regeringen har givet landets departementschefer mundtlig instruks om at begrænse brugen af eksterne konsulenter.

LÆS OGSÅ

Ny teknologi æder konsulenternes kerneforretning

Politikere vil slagte konsulenternes guldæg

Eksperter slår alarm: Umuligt at skære konsulenter væk

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering