;
KPMG FRONT DAY2 (2 of 13)

Inside story

Revisionsgigant stævnet efter skandalekonkurs

Revisorkæmpen KPMG og den tidligere ledelse i forsikringsselskabet Alpha Insurance er blevet stævnet for et trecifret millionbeløb af kurator i forsikringsselskabets konkurs. Stævningen er første skridt i en retssag, der kan trække ud i flere år, og som allerede har tømt kassen i Garantifonden op til flere gange.

Revisorkæmpen KPMG trækkes nu for alvor ind i opgøret om den milliardstore konkurs i forsikringsselskabet Alpha Insurance.

InsideBusiness kan afsløre, at kurator i konkursboet, Kammeradvokaten, har stævnet KPMG og den tidligere ledelse i Alpha Insurance for 208 mio. kr.

Stævningen ramte KPMG og den tidligere ledelse i Alpha Insurance i sidste uge, erfarer InsideBusiness. Stævningen er første skridt mod en egentlig retssag, der skal placere ansvaret for konkursen i Alpha Insurance.

Sagen kort

Revisionshuset KPMG bliver stævnet for sin rolle som revisor i forsikringsselskabet Alpha Insurance, der gik ned med et brag for tre år siden og har efterladt sig krav for 2,5 mia. kr.

Det er kurator i konkursboet, Kammeradvokaten, der har stævnet KPMG og den tidligere ledelse i Alpha Insurance for 208 mio. kr.

Forsikringsselskabet gik konkurs for tre år siden og efterlod sig krav for næsten 2,5 mia. kr. Oprydningsarbejdet har vist sig at være særdeles omfattende, fordi hovedparten af Alpha Insurances forretninger lå uden for landets grænser.

Konkursen er én ud af tre opsigtsvækkende forsikringskonkurser de senere år, som har kostet de danske forsikringskunder dyrt. De to øvrige drejer sig om konkurserne i Husejernes Forsikrings Agentur og Qudos Insurance.

Men modsat sagen mod Husejernes Forsikring, hvor Garantifonden har stævnet den tidligere ledelse, er det i sagen mod Alpha Insurance første gang, at revisorerne bliver mødt med krav.

KPMG bekræfter modtagelsen af stævningen. Revisionshuset har nu sat gang i en intern undersøgelse af forholdene.

”Vi er i gang med en grundig undersøgelse af de påstande som er blevet rejst i den stævning, vi har modtaget, og er ved at afdække de faktiske omstændigheder.  Det skylder vi alle parter. Vi tager det i det hele taget meget alvorligt, når vi bliver gjort bekendt med en sag, hvor der er risiko for, at nogen uforvarende har lidt tab – det uanset om vi måtte være part i sagen eller ej,” skriver KPMG P/S i en mail til InsideBusiness.

”På grund af vores igangværende undersøgelse og det civile søgsmål, der er i gang, kan vi ikke bidrage med yderligere til uddybning af sagen for nu.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kammeradvokaten til stævningen eller den tidligere ledelse i Alpha Insurance.

Garantifond vil statuere eksempler

Den største kreditor i Alpha Insurance er Garantifonden for Skadesforsikringer. Regningen til Garantifonden er allerede løbet op i 1 mia. kr., og derudover har fonden hensat yderligere 1,2 mio. kr. til konkursen.

Sammen med to andre store konkurser i forsikringsselskaberne Qudos og Husejernes Forsikring har det drænet kassen i Garantifonden, som ved udgangen af 2019 havde en negativ egenkapital på 1,9 mia. kr.

Derfor vil det kun være et lille plaster på såret, hvis kurator formår at komme igennem med kravet over for den tidligere ledelse og KPMG.

”Garantifondens tab bliver meget større, men lidt har også ret, hvis man overhovedet kan komme igennem med det,” siger direktør i Garantifonden,Torben Weiss Garne.

Hos Garantifonden ser man stævningen mod KPMG og den tidligere ledelse i Alpha Insurance som en måde at statuere et eksempel på. I forvejen har Garantifonden stævnet ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur. Senere følger efter alt at dømme lignende krav i sagen om Qudos Insurance.

”Garantifondens bestyrelse har generelt bakket op om, at det er vigtigt at statuere eksempler, når forsikringsselskaber køres i sænk. Der er denne sag, og senere kan der komme en sag i forhold til forsikringsselskabet Qudos. Der er allerede sager mod ledelsen i Husejernes Forsikringsagentur. Så det kan blive en trilogi af sager, hvor fonden er med til at statuere et ansvar,” siger Torben Weiss Garne.

Det er dog kun i stævningen i Alpha Insurance, hvor Garantifonden og Kammeradvokaten går efter at stille revisionen til ansvar. Tidligere har Torben Weiss Garne udtalt, at det handler om at gå efter dem med de dybeste lommer og en ansvarsforsikring. Den kategori falder KPMG ind under.

”Det er naturligvis økonomisk bedre at rette krav mod nogen, der har en forsikring i baghånden eller et stort selskab, hvis man kigger på det ud fra et økonomisk synspunkt. Garantifonden har dog også tidligere haft det synspunkt, at det er vigtigt at statuere eksempler, også selv om retssagerne ikke nødvendigvis vil være særlig indbringende. På den måde er vi nok en lidt anden kreditor end de fleste,” siger Torben Weiss Garne.

Revisorer stilles i højere grad til ansvar

Stævningen af KPMG’s rolle som revisor for Alpha Insurance markerer en forholdsvis ny udvikling, hvor revisorer forsøges stillet til ansvar for deres revision i forbindelse med store konkurssager.

Senest er en revisor i Hesalight-sagen blevet holdt medansvarlig for tabene i den fallerede lampevirksomhed. Sammen med flere ledelsesmedlemmer blev den tidligere revision i Hesalight sidste år dømt til at betale en erstatning på 200 mio. kr. solidarisk. Dommen er anket til Landsretten.

Også i sagen om den nordjyske olievirksomhed OW Bunker fik to revisorer fra Deloitte sidste år bøder på 100.000 kr. hver for deres arbejde med OW Bunkers regnskaber, året inden det børsnoterede selskab gik pludseligt konkurs i november 2014.

Derudover har Altor, der fik OW Bunker børsnoteret, samt de tidligere ledelsesmedlemmer i selskabet stævnet Deloitte i Singapore. Deloitte mener dog ikke, at selskabet har begået fejl i sagen.

Ligeledes måtte Deloitte betale en hemmelig erstatning til PKA og bankerne i sagen om dækkoncernen Genan, der viste sig slet ikke at være den forretning, som alle havde gået og troet. Der var formentlig tale om den største erstatning, et dansk revisionshus har betalt for dårlig revision.