;
Caljan web

Inside story

Krisefrygten breder sig blandt kapitalfonde

En række kapitalfonde kigger nervøst mod den kommende tid, hvor frygten for en finansiel krise ifølge flere af dem er overhængende. Alligevel er fondene i gang med at rejse milliarder, ligesom man har masser af kapital, som skal investeres, hvad end der kommer en krise eller ej.

Frygten for, at vi rammer en markant økonomisk nedgang i den nærmeste fremtid, er rykket en del tættere på.

Sådan lyder meldingen fra en stor del af de kapitalfonde, der er aktive på det danske marked.

I en større rundspørge fra fondenes egen brancheorganisation, DVCA, svarer således omkring 40 procent af de adspurgte fonde, at de forventer, at vi inden for de næste 12 måneder atter en gang vil blive ramt af en finansiel krise.

Om den bliver lige så alvorlig som finanskrisen, der fik den globale økonomi til at smelte sammen i efteråret 2008, er endnu for tidligt at sige, men kapitalfondene tager allerede nu de indledende forholdsregler.

Det indebærer blandt andet, at man kigger særdeles grundigt på de selskaber, der er til salg i markedet med henblik på at vurdere, hvorvidt det enkelte selskab rummer et eller flere cykliske elementer, der kan medføre, at netop den virksomhed vil blive hårdt ramt af en krise.

En række kapitalfonde måtte under seneste krise erfare, at de økonomisk udsatte selskaber i porteføljen som nogle af de første ikke blot blev hårdt ramt, men også siden viste sig næsten umulige at komme af med.

Således sidder en række kapitalfonde i dag fortsat på flere af de virksomheder, man fik opkøbt umiddelbart før krisen, simpelthen fordi det har taget ualmindelig lang tid igen at få dem på ret køl.

Hos DVCA hæfter man sig dog ved, at kapitalfondene på det danske marked har lært lektien og i dag ikke gearer deres investeringer i samme grad som tidligere. Det har bankerne naturligt nok medvirket til, da ingen af dem ønsker at blive ramt af tab i samme omfang, som man gjorde fra 2008 og frem, blandt andet fordi alt for mange kunder havde lånt alt for mange penge uden selv at bringe det store til bordet.

”Selv om mange kapitalfonde forventer, at der kommer en krise inden for de næste 12 måneder, viser vores analyse, at mange af dem står godt rustet til at gå gennem en krise. Alene de danske fonde har over 9 mia. kr. i tørt krudt, som enten kan bruges til opkøb eller at investere i den eksisterende portefølje,” siger vicedirektør i DVCA Gorm Boe Petersen.

Et dilemma

Han peger på, at foreningens rundspørge samtidig understreger, at en række af de danske og nordiske fonde er i markedet for at rejse nye fonde. Som tidligere beskrevet arbejder både danske Axcel og Polaris på at etablere deres henholdsvis sjette og femte fond, mens også større spillere som norske FSN Capital og britiske IK Investment Partners stemmer dørklokker hos investorerne.

Fondenes aktuelle pengejagt afspejler glimrende det dilemma, branchen i øjeblikket befinder sig i. For selv om mange frygter en krise i den nærmeste fremtid, skal man både hente frisk kapital og samtidig også fortsætte investeringer, uanset hvornår en eventuel krise indtræder.

Erfaringerne fra senest finanskrise viser ellers, at størsteparten af de fonde, der blev rejst umiddelbart før Lehmann Brothers kollapsede og sendte chokbølger gennem de globale finansmarkeder, havde særdeles svært ved at levere acceptable afkast.

Alt for mange fonde fik købt virksomheder til for høje priser, og samtidig fik man ofte puttet alt for meget gæld i de enkelte investeringer. Da den økonomiske medvind pludselig skiftede retning på et splitsekund, blev en række både danske og udenlandske fonde fanget i overbelånte investeringer med svigtende indtjening, der i sidste ende skadede mulighederne for at sælge de enkelte virksomheder. Det ramte afkastene i stort set samtlige fonde, der blev rejst i perioden 2005-08, men Gorm Boe Petersen hæfter sig alligevel ved, at kapitalfonde tilbyder investorerne en stabil aktivklasse, der ofte klarer sig bedre end eksempelvis aktier og ejendomme gennem en krise.

”Det er klart, at kapitalfonde også vil blive påvirket, hvis der kommer en større økonomisk afmatning. Priserne på virksomheder vil sandsynligvis falde, og bankernes lyst til at finansiere opkøb vil være mindre end tidligere, så fondene selv må komme med mere egenkapital. Men internationale undersøgelser viser, at kapitalfondenes virksomheder ofte klarer sig bedre gennem en krise end andre tilsvarende selskaber,” siger han.

Priserne presses op

Akkurat som flere fonde er i markedet for at få fyldt krigskassen op, er der som tidligere beskrevet i InsideBusiness også en række selskaber til salg, der tiltrækker sig stor opmærksomhed.

Især frasalget af Caljan fik indledningsvis samtlige fonde i Norden til at spidse ører, men efter at den amerikanske ejer, Rite-Hite, i samarbejde med sin rådgiver Alantra valgte at prissætte selskabet ualmindelig offensivt, lagde det hurtigt en dæmper på den ellers ganske betydelige interesse.

For blot at komme i betragtning som ny ejer af den østjyske virksomhed er køberne blevet afkrævet en pris, hvor man skal betale en multipel på 15 gange Caljan EBITDA-resultat de sidste 12 måneder. Dermed nærmer prisen på virksomheden sig med hastige skridt 2 mia. kr., og set i lyset af risikoen for en økonomisk opbremsning har det fået en perlerække af købere til at trække følehornene til sig. Således er det ifølge InsideBusiness’ oplysninger nu kun de to fonde FSN Capital og IK, der fortsat bejler til Caljan, samt et par enkelte industrielle købere.

Processen understreger til fulde, at hovedparten af kapitalfondene er særdeles opmærksomme på ikke at købe virksomheder ind til for høje priser i en tid, hvor de økonomiske vilkår har været gunstige gennem længere tid. Man er simpelthen nervøs for, at man kan regne investeringen hjem på sigt på de prisniveauer, Rite-Hite er blevet stillet i udsigt af sine rådgivere.

 

LÆS OGSÅ

EQT i kamp mod uret 

Tidligere EQT-chef øjner milliardgevinst på omstridt virksomhed

Succesvant kapitalfond bryder med dansk nøglefigur

Pensionsgigant og finansfolk øjner milliardgevinst på ombejlet virksomhed

Kapitalfondes salgsdrømme brister 

Fonde i kapløb om skjult guldæg