;
GF-Forsikring001-670x355

Inside story

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Det er dyrt at jage kunder i forsikringsbranchen, og flere mindre selskaber føler sig tydeligt presset af konkurrencen. Hos flere spillere er det penge fra reserverne, der redder bundlinjerne fra at blive røde.

Den verserende kundekrig sætter sig spor i forsikringsbranchen. For mens jagten på vækst og konkurrencen om kunderne bliver stadig mere intens, er flere af de især mindre selskaber begyndt at tære på reserverne.

Priskrigen og vækstambitionerne gør nemlig, at flere af de især mindre selskaber på kort sigt taber penge på kundejagten, hvilket er ensbetydende med, at selskabernes forsikringsforretning taber penge. Men for at lukke hullet i kassen er reserverne tilsyneladende blevet bragt i spil. Det viser en gennemgang af forsikringsselskabernes seneste regnskaber, som InsideBusiness har foretaget.

Hos GF Forsikring, Vejle Brand og Thisted Forsikring er væksten stærk, og præmieintægterne er vokset med mellem 8,4 og 11 procent. Men omkostningerne ligger også i den absolut højeste ende, og derfor er selskabernes combined ratio – et mål for overskudsgraden i forsikringsbranchen – over 100. Det vil sige, at de taber penge på forsikringsforretningen.

Men takket være afløbet, som er penge, der kommer fra de forsikringsmæssige hensættelser, lukker to af de tre selskaber alligevel halvåret med overskud på forsikringsforretningen, mens Vejle Brand, som er hårdest presset, reducerer selskabets combined ratio fra 118 til 109 på grund af afløbet. Til sammenligning ligger de større selskaber som Tryg, Topdanmark, Alka og Alm. Brand alle på 85-90 i combined ratio renset for afløb, og der er således mere indtjening her. Dog er det værd at bemærke, at der er forskel på de kundeejede og børsnoterede selskaber, for i gensidige forsikringsselskaber kan det være en strategi at ligge så tæt på 100 som muligt.

Taler ikke om det

Ifølge Ricky Steen Rasmussen, der er analytiker i Nykredit, hører man sjældent forsikringsselskaberne selv sige, at de bruger afløbet til at få regnskaberne til at se pænere ud i kvartaler, hvor økonomien er presset. Men det er ikke unormalt, at der er en sammenhæng mellem dårlige resultater og højt afløb.

”Når du har afløbsgevinster, så kommer det an på, hvornår aktuarerne vurderer, at det er forsvarligt at frigive dem. Der synes en gang imellem at være tendens til, at hvis man har et kvartal, der ser dårligt ud, fordi man måske har haft for mange skader, så er afløbet tit også større,” siger Ricky Steen Rasmussen og fortsætter:

”Vi analytikere spørger altid forsikringsselskaberne, om deres reserver er stærkere eller svagere end ved sidste regnskab, og de fleste mener sjovt nok altid, at de er stærkere, selv om de har tilbageført en masse på afløbet.”

Afviser at pynte på bundlinjen

Hos GF Forsikring, der er kendt i branchen for at føre en aggressiv vækststrategi for tiden, afviser man, at afløbet bruges til at pynte på bundlinjen og sikre vækst. Her peger man blandt andet på, at en del af afløbet leveres tilbage til kunderne, og at afløbet har været engangsgevinster.

”Vi bruger ikke hensættelser til vækst. Vi har valgt en vækststrategi, hvilket væksten på toplinjen bekræfter, og omkostningerne isoleret set afspejler. I forhold til afløb har vi som nævnt i vores seneste regnskaber haft engangsgevinster, og vi har været forskånet for vejrskader og storskader.  Vi har en balanceret tilgang til vores forretning, hvor vækst og lønsomhed skal gå hånd i hånd. Derfor vil vi heller ikke vækste for enhver pris,” lyder det fra Rasmus Gade, der er kommunikationskonsulent i GF Forsikring og som udtaler sig på vegne af GF Forsikrings direktion.

Hos GF Forsikring afslører en gennemgang af de seneste års regnskaber også, at reserven som helhed er skrumpet i de seneste tre år, mens præmierne samlet set er vokset. Selv om selskabet har fået flere kunder og i dag forsikrer en større mængde aktiver end tidligere, er reserven altså mindre. Men det er faktisk ikke så mærkeligt, lyder det fra Rasmus Gade.

”Det er rigtigt, at vores hensættelser falder. De betydelige afløbsgevinster de senere år har ført til, at vi har nedjusteret hensættelserne. Det skal ses i lyset af udeblevne vejrskader og en hurtigere sagsbehandling, som betyder, at skader afsluttes hurtigere. Samtidig ser vi fornuftige skadesforløb og gennemsnitsskader,” siger han på vegne af direktionen.

Høj pris for vækst

Hos Vejle Brand, hvor der altså er underskud på forretningen selv efter afløbet, afviser man også at afløbet bruges strategisk til at forbedre bundlinjen.

Her kommer væksten ifølge administrerende direktør Claus Lomholdt Poulsen fra en stor investering i salgskapaciteten, hvilket også har krævet en betydelig investering. Det er derfor en strategisk beslutning at køre med underskud på forsikringsforretningen, mens man opbygger volumen, lyder det fra direktøren.

”Vi har sat flere sælgere ind, og det skal jo give vækst. Så det er ikke, fordi vi presser priserne eller andet. Vi vokser ved at udvide salgskapaciteten, og det skal selvfølgelig også give et større resultat på sigt.

Han anerkender, at selskaberne i vid udstrækning selv beslutter, hvornår afløbsgevinsterne skal med i regnskabet, men afviser, at man bruger dem strategisk.

”Det bestemmer man jo selv til en vis grad, men det er noget, man har en politik for. Man sætter af efter bedste skøn, og så kan de afgørelser, der er på de konkrete sager, afvige fra det bedste skøn. Kunsten og disciplinen er at komme så tæt på det rigtige erstatningsbeløb som muligt,” siger Claus Lomholdt Poulsen og tilføjer, at afløbet for mindre selskaber kan variere meget, da enkeltstående sager har større effekt end hos de store selskaber.

Fakta: Combined Ratio og Afløb

Combined ratio, der også betegnes erstatnings- og omkostningsprocent, er et udtryk for forholdet mellem på den ene side summen af driftsomkostninger og erstatningsudgifter og på den anden side præmieindtægter. Combined ratio svarer derfor til summen af erstatningsprocenten og omkostningsprocenten. Udgør et forsikringsselskabs combined ratio eksempelvis 100 pct., betyder det, at forsikringsselskabet anvender samtlige præmieindtægter til enten erstatningsudbetalinger eller til driftsomkostninger. Combined ratio kan beregnes brutto eller for egen regning.

Afløbsresultatet måler, om de hensættelser, som selskaberne har foretaget til skader, der er indtruffet i tidligere regnskabsår, men endnu ikke afviklet, er tilstrækkelige til at dække skaderne. Hvis afløbsresultatet ultimo er positivt, har der været for store hensættelser i forhold til skaderne. Er afløbsresultatet negativt, har selskabet undervurderet skaderne i hensættelserne.

Frygter afmatning

Hos Købstædernes Forsikring, som er branchens hurtigst voksende selskab i øjeblikket, fylder afløbsgevinsterne kun 2,6 procentpoint i selskabets combined ratio. Men her mærker man også konkurrencen og prispresset, og ifølge administrerende direktør Anders Hestbech er det ikke en udvikling, der kan fortsætte.

”Jeg har svært ved at se, at folk kan blive ved med at handle til de priser, som de gør i dag. Man er i gang med at bygge volumen op, og det er dyrt,” siger Anders Hestbech og fortsætter:

“Det betyder, at man enten må blive mere effektiv og reducere omkostningerne eller hæve priserne. Der er kun de to håndtag at hive i. Lige nu er alle i gang med at investere i it, oplever jeg, og en del investerer i distribution. Men jeg tror, at der enten vil komme prisstigninger eller et nedadgående pres på omkostningsprocenterne igen.”

Læs mere

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen