;
Lars tvede nyt

Inside story

Lars Tvede i frontalangreb på Peter Warnøe

Erhvervsmanden Lars Tvede kaster sig nu ud i et frontalangreb på sin tidligere forretningsmakker Peter Warnøe. Tvede bestrider både sin egen opsigelse og vil samtidig forsøge at tvinge Peter Warnøe til at afhænde sine aktier i den skandaleramte venturefond.

Ledelsen i den skandaleramte venturefond Nordic Eye med stifter Peter Warnøe i spidsen har overtrådt fondens interne regler i en sådan grad, at de bør tvinges på porten.

Således lyder den kontante melding fra rigmanden Lars Tvede, der i en større redegørelse til omkring 40 af Nordic Eyes investorer redegør for, at Peter Warnøe og fondens fungerende direktør, Michael Tandrup, i deres iver efter at blokere for en uvildig granskning af Warnøes brug af fondens midler har overtrådt Nordic Eyes interne regelsæt.

Ifølge Tvede og hans advokater fra Lungrens har det den konsekvens, at Peter Warnøe og fondens øvrige ledelse har pligt til at aflevere deres aktier i fondens managementselskab til Lars Tvede.

Sagens kerne er, at Nordic Eye nye formand for fondens managementselskab i første omgang informerede fondens investorer om, at man havde valgt at droppe en uvildig granskning af finansmanden Peter Warnøes dispositioner, herunder det påstående misbrug af fonden og investorernes penge.

Det blev meddelt til samtlige investorer i Nordic Eye i en mail fra Niklas Holck den 4. februar, hvoraf det fremgår, at man efter et bestyrelsesmøde i managementselskabet i fonden, der står for den daglige drift, har valgt at droppe den længe ventede granskning.

Problemet er blot, at beslutningen om at gennemgå Nordic Eye og især Peter Warnøes dispositioner, herunder brugen af fondens midler, oprindelig var blevet vedtaget på en generalforsamling, hvorfor fonden og Niklas Holck slet ikke havde ret til at skrinlægge undersøgelsen.

Kort efter fulgte så en ny orientering til de noget forbavsede Nordic Eye-investorer, hvoraf det fremgik, at beslutningen ikke var blevet truffet på et bestyrelsesmøde.

”Der skulle selvfølgelig have stået ”… det er blevet besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i managementselskabet, at granskningen vil blive aflyst …,” skriver Niklas Holdt til venturefondens bagland.

”Dette forsøg på reparation har den konsekvens, at bestyrelsen nu erstatter en ulovlig beslutning med en anden. Årsagen hertil er, dels at vedtægternes krav til indkaldelsesvarsel er tilsidesat, dels at en efterfølgende generalforsamling ikke kan beslutte at ændre beslutningen om granskning, hvis ikke alle kapitalejere 100 procent står bag denne beslutning. Og jeg – som har min beskyttelse som minoritetsaktionær – har ikke stemt for!,” skriver Lars Tvede til en større skare af investorer i Nordic Eye og fastslår samtidig, at fondens fejltrin ifølge ham bør have ganske alvorlige konsekvenser.

”Det skal i den forbindelse dertil nævnes, at hvis en direktion og bestyrelse trodser en lovlig generalforsamlingsbeslutning, kommer dens deltagere i kontraktbrud som partnere og bliver desuden personligt og solidarisk ansvarlige for alle konsekvenser,” skriver Lars Tvede.

Sagen kort

Striden i den ombruste venturefond Nordic Eye har udviklet sig til en krig mellem de to medstiftere og tidligere forretningspartnere Lars Tvede og Peter Warnøe.

Sidstnævnte måtte i efteråret tage orlov fra fonden, efter at det kom frem, at han i en række af sine selskaber havde taget talrige ulovlige aktionærlån.

I forbindelse med Warnøes orlov blev der iværksat en granskning af erhvervsmandens brug af Nordic Eyes midler, hvor det siden er kommet frem, at han i flere tilfælde har brugt fonden og investorernes penge på tvivlsomme formål.

Warnøe har dog alligevel formået at erobre magten i venturefonden og har for nylig fyret Lars Tvede fra Nordic Eyes managementselskab og samtidig bremset en uvildig undersøgelse af hans gøren og laden i fonden.

Nu slår Lars Tvede tilbage og hævder blandt andet, at fonden og Warnøe har overtrådt de interne regler, ligesom han ikke anerkender præmissen for sin afskedigelse.

Bestrider fyring

Ud over at gå direkte til angreb på Nordic Eye og Peter Warnøe vil den velhavende udlandsdansker også forsøge at stikke en kæp i hjulet på sin egen fyring fra Nordic Eye. Med fondens nye formand, Niklas Holck, havde man ellers oprindelig smidt Lars Tvede på porten i Nordic Eyes managementselskab, hvorved erhvervsmanden potentielt står til at miste en betydelig gevinst.

Tvede har nemlig via managementselskabet del i det honorar og den potentielle bonus, den såkaldte carry, som Nordic Eye skaber for investorerne og dermed også fondens partnere.

En potentiel gevinst her ligger i bedste fald på omkring 20 mio. kr., hvilket Lars Tvede altså må give afkald på, hvis hans opsigelse står ved magt.

Det bestrider hans advokater imidlertid, ligesom de samtidig betegner fyringen af Lars Tvede som en ”kommerciel beslutning”, som ifølge dem sker, på trods af at Tvede spillede en nøglerolle med at etablere Nordic Eyes fond, hvilket også var det formål, han var ansat til.

”Det kan på den baggrund konkluderes, at Lars Tvede er i en situation, hvor han til fulde har opfyldt de forpligtelser, som ligger til grund for den løbende vesting af kapitalandele ikke kan opsiges med den effekt, at han mister en del af det aftalte vederlag for de opgaver, han har udført,” skriver partner i Lundgrens Dan Terkildsen i et brev til Nordic Eye.

Beskyldes for misbrug af fondens midler

Oprindelig begyndte skandalen om Nordic Eye og især Peter Warnøe at rulle i efteråret, hvor det kom frem, at den kulørte erhvervsmand havde optaget talrige ulovlige lån i sine virksomheder, hvilket ifølge Warnøe selv skete af ren nød.

Den tidligere it-rigmand var nemlig efter finanskrisen blevet ramt af store tab på sine investeringer, men hurtigt fik en række af fondens investorer den klare opfattelse, at de ulovlige lån i højere grad var taget for at understøtte et liv på første klasse.

”Der var nemlig intet i Peters livsstil, der indikerede, at han var økonomisk trængt. Peter boede indtil september 2016 i en luksusstrandvejsvilla på Tårbæk Strandvej, han kørte i luksusbiler og rejste, som det fremgik på sociale medier, på mange luksusferier. Yderligere havde han ikke informeret Nordic Eyes bestyrelse om nogen privatøkonomiske vanskeligheder, skatteretssagen eller ulovlige aktionærlån,” fremgår det af et fortroligt notat, som InsideBusiness er i besiddelse af.

Siden Peter Warnøes ulovlige lån kom frem i offentligheden, valgte han at tage orlov, alt imens fonden og den daværende ledelse med formand Hans Henrik Klovoborg i spidsen gik i gang med en uvildig granskning af Warnøes dispositioner.

Ifølge dokumenterne var problemet med orloven imidlertid, at fondens midlertidige direktør, Michael Tandrup, på det tidspunkt var boligløs og boede hjemme hos Warnøe, hvorfor de to havde flittig dialog og samtidig holdt flere forretningsmøder i den periode, hvor Warnøe angiveligt var på orlov.

Granskningen afslørede samtidig store uregelmæssigheder, der kunne tyde på, at Peter Warnøe brugte fonden og investorernes midler til at betale for diverse indkøb af privat karakter.

”Et eksempel var købet af tøj til brug i ‘Løvens hule’. Dette skete angiveligt efter en emailkorrespondance med blandt andre Nordic Eyes advokat, som udmundede i den konklusion, at Peter kunne købe tøjet på investorernes regning, hvis det specifikt var til brug i ‘Løvens Hhule’-optagelserne. Tøjet blev købt, men i Peters afregning var der ikke vedhæftet den konkrete regning. Da personalet undrede sig over beløbets betydelige størrelse – 63.000 kroner – hentede de så den underliggende regning hos Bindesbøl, hvorved de opdagede, at det alligevel var noget helt andet tøj, han havde købt,” fremgår det af det fortrolige notat, hvor flere tvivlsomme transaktioner opridses.

”Et andet eksempel var en middag i Tisvilde for at fejre hans datters fødselsdag. Denne blev betalt af Nordic Eye Management med begrundelsen, at to forretningsforbindelser var sat på regningen. Disse personer havde dog tilsyneladende ikke deltaget, og den ene har benægtet overhovedet at have mødt Peter i 2019,” fremgår det af notatet.

Støtte fra tunge erhvervsfolk.

Når Peter Warnøe trods den megen ballade omkring sin person og økonomiske dispositioner alligevel fortsat sidder på magten i Nordic Eye, skyldes det i høj grad, at erhvervsmanden har været i stand til at finde en række allierede i fonden.

Ud over direktør og medejer af Nordic Eyes managementselskab, Michael Tandrup, har Peter Warnøe som tidligere beskrevet i InsideBusiness fået støtte fra blandt andre direktør i Maj Invest Jeppe Christiansen, tidligere Danida-topchef Per Klitgård samt erhvervsmanden Jørgen Lindegaard og en række andre investorer.

InsideBusiness har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordic Eye-formand Nicklas Holck samt Peter Warnøe.

 

LÆS OGSÅ

Topprofiler vil smide Lars Tvede ud af omstridt fond

Bittert slagsmål mellem prominente erhvervsfolk

Chok i omstridt fond: Warnøe gør comeback – formand og advokathus stopper i protest

Fond overtog stifters problemfyldte investering

Anerkendt erhvervsmand forlader omstridt fond 

Røde ører: Statens pengetank på spring til at investere i omstridt fond