;
parents who lead

Kultur

Ledelsesteori overført til forældre: Genial tilgang til optimering af familielykke

Overfør 4-Way ledelsesteori til forældreskabet, og få et rigere liv, en gladere familie og en accelereret karriere. Det lyder næsten for godt – og ret amerikansk. Alligevel kan man som forælder ikke undsige sig nysgerrigheden: Kan det mon være rigtigt? Rent logisk handler ledelsesteorierne jo netop om mennesker, og det kan overføres til familien, mener man i ny bog.

Et stærkt partnerskab består af individer, der har defineret egne ideer, mål og drømme, og som er i stand til at forene deres (ofte forskellige) aspirationer og finde frem til familiens fælles værdier, mål og drømme. Det kræver åbenhed, nysgerrighed og tid. Men i sidste ende vil det også frigive tid, forklarer forfatterne.

Bogen opstiller en række spørgsmål, som læseren bør stoppe op og overveje. Forfatterne understreger flere gange, at det centrale ikke er de præcise ord, der kommer ud af en seance, men selve samtalen, drøftelserne, og forståelsen for én selv og partnerens præferencer. ”Har jeg forstået det korrekt, at …, og ”Hvordan kan det være, at …” er simple, men ofte oversete spørgsmål i travle børnefamilier, når det kommer til at forstå partnerens præferencer.

Bogen er krydret med en lang række eksempler fra virkelige par, der har brugt tilgangen og vundet noget ved den. Nogle af eksemplerne er lidt for amerikanske til min smag, men de fleste eksempler gør lige præcis det, som eksemplets magt kan: Det sætter tingene i perspektiv og konkretiserer de valg og fravalg, der kan være rigtige for den ene familie og forkerte for den anden.

Boganmeldelse

Titel: Parents Who Lead
Af: Stewart D. Friedman og Alyssa F. Westring.
Forlag: Harvard Business Review
Sprog: engelskk
Sideantal: 226
Pris: 270 kroner
ISBN13: 9781633696501
6 af 6 stjerner

Fire domæner

Friedmans four-way view, der ligger til grund for bogen, består grundlæggende af fire domæner, som influerer vores liv. Vores succes og lykke afhænger af, hvad vi giver opmærksomhed.

Det, der er anderledes end traditionel tilgang til opmærksomhedsdeling mv. er, at Friedman ikke mener, at tilvalg af familie nødvendigvis behøver at betyde, at vi mister fokus fra de øvrige områder. Nogle steder kan trade-offs være aktuelle, men i mange tilfælde, vil det ikke være nødvendigt, hvis bare man tænker kreativt og ser på muligheder frem for begrænsninger.

I bogens første del behandles domænerne, og læseren opfordres til at score sig selv (procentfordeling af de fire i relation til henholdsvis importance og attention samt en tilfredshed 1-10 med hvert domæne). Eksempelvis kunne karriere få 30 procent vigtighed, 60 procent opmærksomhed, 6 i tilfredshed.

Der er ikke nogen facitliste, men selve processen med at score domænerne er interessant.

Efterfølgende er opgave 2: Del dine svar med din partner, og drøft, om I ser det samme billede. Hvad er den største hindring for jer (ud over manglende tid) for at øge jeres overordnede tilfredshed?

Om forfatterne

Stewart D. Friedman, professor på Wharton School of Business, Pennsylvania, hvor han også er grundlægger af Wharton Leadership Program. Forfatter til bestselleren ’Total Leadership’.

Involver dine børn og kolleger

Børnene er også en del af familien, og forfatterne arbejder ud fra tesen, at vi som familie kun bliver lykkelige, hvis vi er i stand til at møde børnenes behov (ikke deres ønsker om eksempelvis mere Netflix, men deres grundlæggende essentielle behov).

Hvis børnene er store nok, er det bedste at spørge dem direkte og at interagere og finde løsninger sammen. Hvis ikke, må forældrene selv finde frem til svarene.

Uanset hvad, er der i bogen en række hjælpespørgsmål til at finde frem til, hvad det blandt andet betyder at være forælder, hvilken forskel det har gjort for individet, og hvordan forældreskabet kan åbne døre.

På jobbet interagerer forældrene med kolleger, og disse er derfor også en vigtig brik i at få livet som familie med karrieredrømme og børn til at lykkes. Som en del af gennemgangen er der derfor også opstillet en række spørgsmål, som den enkelte bør drøfte med sin chef, en række andre spørgsmål, som man med fordel kan vende med ligestillede kolleger, og sluttelig en helt tredje type spørgsmål til ens medarbejdere.

Eksperimenter dig til et bedre liv

Bogens forfattere anviser en vej til forandring: family four-way wins.

Eksperimenter med udgangspunkt i de fire domæner kan lede til store og små forandringer, der kan gavne den lille familie. Eksperimenter starter med en hypotese (”hvis jeg ændrer A, forventer jeg B) og munder ud i en af- eller bekræftelse af hypotesen.

Eksperimentdelen er stærk på eksempler fra familier med vidt forskellige værdier og tilgange, men har det til fælles, at de har vundet noget ved at gennemføre eksperimenterne. Eksperimenteksemplerne er opdelt i seks typer:

  • Skab kvalitetstid
  • Giv slip
  • Koordiner logistik
  • Udlev fælles værdier
  • Skab sundhed
  • Styrk netværk

En velskrevet bog, som kan anbefales til alle forældre, der er åbne over for nye tilgange til at skabe velfungerende familier, der kan give plads til netværk, børnenes udvikling, karriere og en selv i en harmonisk sammenblanding.

De fire domæner er:

* Career (karriere)
* Family (familie)
* Community (fællesskab)
* Self (dig selv)

Anmeldelse af Sofie Breum, Senior Advisor, Hildebrandt & Brandi

LÆS OGSÅ

Sådan leder du med inspiration fra de bedste

Innovationen rykker væk fra Silicon Valley

Blandet anmeldelse af Pikketys digre værk

Teknologiske fremskridt er ikke forbandede

Dræber tavsheden og kulturen virksomhedens nye strategi?

Små reflektioner om kunst og ledelse

Konsulenten skal bidrage med metode, ikke ekspertviden

Sådan får vi flere kvinder i ledelse

Se forretningsudvikling i et helt nyt perspektiv i blændende ny bog