;
MA 2020 web

Inside story

M&A-vindue åbner igen – her er krisens vindere og de bedste mandater 

Efter flere måneder med larmende tavshed er der så småt ved at komme gang i det danske M&A-marked. Vi ser nærmere på, hvilke selskaber der skal sælges efter sommerferien, og sætter fokus på, hvem der rent faktisk har vovet pelsen og har købt op, mens krisen rasede. 

Efter flere år med rødglødende aktivitet gik markedet for køb og salg af virksomheder fra 100 til 0 fra den ene dag til den anden.  

Da covid-19 for alvor gjorde sit indtog i begyndelsen af marts, blev stort set samtlige igangværende salgsprocesser enten sat midlertidigt på pause eller bremset permanent, alt imens kapitalfonde og de store virksomheder pludselig fik travlt med at sikre likviditet og få aftaler på plads med bankerne. 

Det ser dog ud til, at der nu er lys for enden af tunnellen for de danske rådgivere, der har været hårdt ramt af, at stort set al M&A-aktivitet har stået bomstille i månedsvis. 

Meldingerne fra både banker, revisionshuse og ikke mindst kapitalfonde er således, at man nu så småt begynder at tage de mest oplagte salgsmandater op af skuffen igen i et forsøg på at få selskaberne solgt i løbet af andet halvår. 

Trods den spirende optimisme er udvalget af selskaber dog noget begrænset, idet det fortsat kun er inden for visse sektorer, at køberne stadig står på spring for at investere. 

Især selskaber inden for medicinalindustrien, teknologi og energi, der ikke har været alvorligt påvirket af coronakrisen, anses fortsat som værende en salgbar vare selv i en tid, hvor de fleste kapitalfonde har rigeligt at gøre med at slukke ildebrande i porteføljen. 

Det er blandt andet virksomheder som miljøselskabet Envidan, der har Via Equity som storaktionær, og it-fonden Gro Capitals aktiepost i Trifork, der nu skal forsøge at finde nye ejere. 

Samtidig tyder alt på, at større processer som Handelsbankens salg af privatejede Desmi og Nordeas salg af kapitalfonden Tritons Logstor også vil blive sat i gang igen, når først folk vender tilbage til kontorerne efter sommerferien. 

 

Især for de mindre rådgivere er udsigten til et mere normaliseret marked en kærkommen udvikling. De har nemlig – modsat giganter som Danske Bank og Nordea – ikke været begunstiget af en velsmurt maskine, der kan sikre honorarer på at rådgive de mange børsnoterede selskaber, der har været tvunget på pengejagt. 

”Efter at hele markedet blev hårdt ramt af stor usikkerhed i begyndelsen af marts, er vi nu betydelig mere optimistiske. Vores forventning er, at der bliver travlt i andet halvår, især fordi der stadig er stor efterspørgsel efter solide selskaber, der befinder sig inden for visse sektorer, herunder farmatech og business solutions,” siger Anders W. Eriknauer, managing partner hos Nordic M&A. 

Nordic M&A oplevede efter flere år med solid indtjening også en brat opbremsning fra marts og frem. Ikke desto mindre har den senere tids genåbning givet Anders W. Eriknauer troen på, at 2020 alligevel kan ende med at blive et hæderligt M&A-år. 

”Både hos kapitalfonde og industrielle købere er der fortsat stor efterspørgsel efter gode opkøbsmuligheder, og vores oplevelse er, at der fortsat er rigeligt med kapital til rådighed. Men det er klart, at hvis der ikke kommer betydelig mere gang i markedet efter sommerferien, så bliver det ikke et godt år for nogen,” siger han.
It-fond klar til første exit 

En af de kapitalfonde, der om kort tid skal i markedet, er Gro Capital, der skal finde en køber til de 20 procent, fonden ejer i it-selskabet Trifork. 

Fonden, der blev stiftet i slutningen af 2014 med penge fra Danica Pension, har siden den spæde start udelukkende valgt at fokusere på it-virksomheder, hvilket ifølge ledende partner Lars Dybkjær har været en stor fordel i det nuværende marked. 

”Vores portefølje er heldigvis relativt lidt påvirket af covid-19. Det skyldes, at vi hovedsagelig investerer i virksomheder, der udvikler forretningskritisk software, som giver stor værdi til kunderne i det daglige, og som typisk er baseret på lange licensaftaler,” siger han. 

Gro Capital har endnu sit første frasalg til gode, men hvis det lykkes for Gro og rådgiverne fra Carnegie at finde en køber til aktierne i Trifork, kan det ende med at blive en yderst succesfuld investering for fonden. 

Siden Gro Capital købte sig ind i selskabet 2015, er virksomheden vokset solidt år for år, både målt på omsætning og indtjening, hvorfor der hos fondens investorer er en klar forventning om, at kapitalfonden kan mere end fordoble sin oprindelige investering. 

”Generelt er interessen for softwareselskaber fortsat høj, blandt andet på grund af de lange kundekontrakter, der giver et noget mere stabilt cashflow i en tid, hvor mange har problemer netop på den front. Samtidig skal man huske på, at der til trods for de seneste måneders usikkerhed fortsat er meget kapital i markedet,” siger Lars Dybkjær. 

Netop it-sektoren har de senere år i stigende grad været på lystavlen hos mange kapitalfonde, der i stedet vender ryggen til andre sektorer, herunder detail og forbrugsgoder. Alene herhjemme er flere it-selskaber, herunder Conscia, EG, IT-Relation og KMD, blevet solgt til meget høje priser, der naturligt nok har skærpet de fleste fondes interesse for sektoren. 

Både giganter som EQT og Nordic Capital har således begge valgt at sætte opkøb inden for it- og financial services øverst på deres dagsorden, hvilket ikke kan undgå at sætte sit præg på priserne i opadgående retning. 

”Konkurrencen om de gode it-selskaber er naturligt nok høj og afspejler forholdet mellem risiko og afkast. Vi forsøger at differentiere os en smule fra de andre via vores viden og erfaring fra branchen samt de data, vi har opsamlet gennem investeringer inden for B2B-software i 15 år. Derfor står vores operationelle team også bag de mange udviklingsprojekter, vi kører i vores virksomheder, frem for at hyre folk udefra til det,” siger Lars Dybkjær. 

Coronakrisens største handler

De største virksomhedshandler de sidste tre måneder. De involverede rådgivere fremgår af parentes.

APC (ABG): Salg af 49 procent til Söderberg & Partners
Pris: 200-300 mio. kr.

Orifarm (Danske Bank, JP Morgan): Køb af 110 lægemidler og to fabrikker fra Takeda
Pris 4,6 mia. kr.

Euronext (Nordea): Køb af VP Securities
Pris: 1,1 mia. kr.

Grundfos (EY): Køb af Solhorko-Stillwater
Pris: 800 mio. kr.

Servier: Køb af Symphogen
Pris: omkring 3 mia. kr., såfremt selskabet opnår visse mål

Fik coronarabat 

Selv om der har været ualmindelig stille hos landets investeringsbanker og revisionshuse de seneste måneder, er der alligevel blevet gennemført enkelte større handler. 

Den mest markante er uden tvivl fynske Orifarms opkøb af 110 lægemidler og 2 fabrikker fra giganten Takeda. Et ambitiøst opkøb til 4,6 milliarder kroner 

Handlen blev finansieret af Nykredit og Danske Bank, og blev underskrevet midt i orkanens øje, hvor stort set hele Danmark var lukket ned, og fremtidsudsigterne var noget tågede. 

”Når man sidder med i en forhandling og pludselig rammes af en global lockdown, er man nødt til at prøve at prise en usikkerhed ind i casen. Men det er bestemt ikke let. Vi forsøgte at vurdere, hvilken global påvirkning krisen ville have på vores industri, samt hvorvidt det ville være hæmmende for væksten eller ramme købekraften. Samtidig var der ydermere et element i forhold til hele forsyningssikkerheden, og i hvilket omfang produktionen kunne fortsætte uberørt,” siger direktør i Orifarm Erik Sandberg, der understreger, at den store usikkerhed tidligere på året dog ikke fik selskabet til at trække i nødbremsen. 

”Vi havde været i dialog med Takeda, allerede et godt stykke før krisen ramte, og vi nåede frem til, at opkøbet stadig gav mening for os, selv om usikkerheden var blevet markant større siden januar. Derfor valgte vi at prise det ind i vores modeller, så vi i sidste ende fik sænket prisen en smule,” siger Erik Sandberg. 

De skal sælges

Salgsprocesser, der ventes at gå i gang efter sommerferien. I parentes fremgår de rådgivere, der repræsenterer sælgeren.

Unisport (Nordea og Carnegie)

Desmi (Handelsbanken)

Logstor 
(Nordea)

Green Instruments
 (Clearwater)

Envidan
 (Nordic M&A)

Trifork 
(Carnegie)

Tvunget til at kigge indad 

Også den familieejede industrigigant Grundfos kastede sig for nylig ud i et ganske betydeligt opkøb af Silhorko-Eurowater for omkring 800 millioner kroner 

Silhorko-Eurowater, der leverer løsninger inden for vandrensning, havde længe været udset som et oplagt opkøbsemne blandt både fonde og strategiske købere, og at det netop blev Grundfos, der løb med nøglerne til virksomheden, er ikke overraskende. 

Under coronakrisen har det nemlig været tydeligt, at det især er de industrielle købere, der både har tilpas med kapital i pengetanken og samtidig kan se igennem den nuværende støj og derfor bedre kan regne tingene hjem ud fra et mere langsigtet perspektiv. 

”Det er klart, at når en krise som den nuværende rammer midt i en opkøbsproces, er man nødt til at gøre sig nogle grundige overvejelser. Helt overordnet set har vi dog på intet tidspunkt været i tvivl om, at købet var et perfekt match for os, da det er en branche, der har vist sig utrolig resistent, og som samtidig passer godt ind i vores fokus både nu og på længere sigt,” forklarer chief marketing officer i Grundfos Ulrik Gernow.  

Ulrik Gernow understreger, at koncernen var nødt til at tage et kig i historiebøgerne for blandt andet at vurdere, hvordan Silhorko-Eurowater klarede sig gennem den seneste globale krise i 2008. 

”Selv om et opkøb kan give strategisk mening, er man som køber stadig nødt til at analysere situationen og se nærmere på, hvor stærk en forretning det egentlig er, man er ved at købe. Hvor modstandsdygtig er man nu, og hvordan har man klaret sig gennem tidligere kriser eller udfordrende markedssituationer, og hvilke typer kunder er man eksponeret mod. Det er man nødt til at analysere indgående,” siger Ulrik Gernow. 

Han peger samtidig på, at pumpegiganten fra Bjerringbro ikke kun gjorde sig nøje overvejelser om den virksomhed, man var ved at købe, men også var tvunget til at kigge indad. 

”Det er dog ikke nok kun at vurdere, hvor resistent et opkøbsemne er. Man er som køber også nødt til at kigge indgående på sin egen situation ud fra fastlagte kriterier og samtidig vurdere sin finansielle styrke, samt hvilken påvirkning en krise kan have på den på både kortere og længere sigt,” siger Ulrik Gernow. 

 

Læs mere

EQT må til lommerne i svær sag, hvor PFA har milliarder i klemme

Giganter pisket på pengejagt

Efter karantæne: Investorer tager Danske Bank til nåde

Afsløring: Danske Bank varsler søgsmål mod Thomas Borgen

Får vi dyb krise, bankkrak med kollaps af forskellige brancher?

Banker har milliarder i klemme i kriseramte hoteller