;
Tryg, Direktionen, Tryg2017,

Forsikring

Mæglere går til angreb på omstridt prismodel i forsikringsbranchen

Tryg og Gjensidige lægger sig ud med forsikringsmæglerne via deres omstridte prismodel, hvor de hvert år kan hæve prisen for kunder med op til 5 procent ud over indeks.

Det er en uskik, at forsikringsselskaber som Tryg og Gjensidige som beskrevet i InsideBusiness har indført betingelser, som indebærer, at man kan hæve priserne årligt med 5 procent over indeks uden at varsle kunderne. Udviklingen er så bekymrende, at forsikringsmæglerne nu advarer om trenden.

I Forsikringsmæglerforeningen er man bekendt med visse selskabers prisstigningsret, der kan ramme kunderne med ekstraordinært høje prisstigninger i flere år.

”Det er noget, vi som virksomhedernes rådgiver er meget på vagt overfor. Som udgangspunkt må det være sådan, at virksomhederne på forhånd ved, hvad de ender ud med i forsikringspræmie,” siger formand i Forsikringsmæglerforeningen (FMF) Kent Risvad med henvisning til den praksis, som både Tryg og Gjensidige har indført med muligheden for at hæve priserne med op til 5 procent år.

”Det er ikke set før, at man lægger den mulighed ind i en aftale, hvor selskabet siger, at præmien ikke er fastsat. Hvis man har længereløbende erhvervsaftaler og forhøjer med 5 procent om året, så skal kunden være frit stillet. Hæver man prisen for eksempel 5 år i træk, er det en uskik,” siger Kent Risvad.

At det kan gå sådan for sig, bekræftes af forsikringspolice fra Tryg vedrørende motorforsikringer, som InsideBusiness er i besiddelse af. Heraf fremgår det, at Tryg ikke varsler prisstigninger, medmindre de er større end 5 procent plus den årlige indeksregulering:

Sagen kort

Det har sat forsikringsbranchen på den anden ende, at Tryg er begyndt at hæve priserne med langt mere end branchestandarden baseret på løn- og bygningsindeks på ca. 2 procent. Tryg og Gjensidige har indført muligheden for, at man kan hæve priserne med op til 5 procent ud over indeks hvert år uden at varsle kunderne.

Det kan potentielt være en gamechanger for branchen, fordi det kan tvinge de øvrige selskaber til at gå med i en prisspiral, hvor virksomheder kommer ind til en lav pris og derefter løbende hæves i pris. Ofte uden at kunden opdager det.

”Tryg kan uden varsel foretage mindre ændringer af prisen med virkning fra forsikringens førstkommende forfaldsdato, dog højst med 5 procent årligt. Ændringen kan ske ud over indeksregulering og ændringer begrundet i ændret lovgivning. Sker dette, kan forsikringen opsiges skriftligt af forsikringstageren inden for 14 dage fra modtagelsen af opkrævningen.”

Også Contea advarer Tryg

Også i mæglerhuset Contea er administrerende direktør Lars Steen Nielsen stærkt kritisk over for Trygs og Gjensidiges prismodel.

”Det er min holdning, at Tryg i lighed med alle andre selskaber skal overholde reglerne om varsling af ændringer i betingelser og priser, og blandt andet også fritstille kunderne i sådanne tilfælde.”

Ifølge Lars Steen Nielsen risikerer selskaberne, at forsikringsmæglerne fraråder virksomhederne at vælge dem.

”Tryg kan jo agere, som de vil, blot de også er indstillede på at tage konsekvenserne heraf. Det er jo et frit marked, og agerer de inden for rammerne heraf, er de jo i deres gode ret hertil. Om det er klogt, er en helt anden sag, da de jo derved åbner sig for konkurrenternes angreb, ligesom forsikringsmæglerne naturligvis er nødt til at vægte en sådan praksis negativt i forhold til de selskaber, som ikke praktiserer denne model.”

Som beskrevet i InsideBusiness de sidste par uger er Tryg og Gjensidige to aktører, der begge har indført prisstigningsmodellen, som de andre selskaber er stærkt kritiske overfor. Det gælder eksempelvis Topdanmarks prissætningsdirektør, Jakob Laursen, der henholder sig til branchestandarden om en prisstigning på ca. 2 procent per år. Han frygter, at Trygs praksis vil være en gamechanger for forsikringsbranchen, da spillere, der gør brug af modellen, kan lægge indstigningsprisen meget lavt i forventning om at hæve priserne i årene, der kommer. Og det vil tvinge alle selskaberne til at gå samme vej.

Også Alm. Brand, If Forsikring, Thisted Forsikring, Codan, GF Forsikring og Købstædernes Forsikring er kritiske over for Trygs og Gjensidiges praksis. Dog har Købstæderne indført det i betingelserne for ejendomsforsikringer uden at have brugt det. Det samme gælder GF Forsikring, der på erhvervsbygnings- og erhvervsløsøreforsikringen gennemfører ekstraordinære prisstigninger ud over indeksering med op til 3 procent.

Hvor meget af Trygs vækst kommer fra prismodellen?

InsideBusiness har før spurgt Tryg, hvor stor en del af koncernens ret kraftige vækst, der kommer fra præmiestigninger på eksempelvis erhvervsområdet. Men det har Tryg ikke ønsket at svare på.

Trygs vækst imponerer nemlig: Præmierne sidste år steg med 5,6 procent, når man renser for købet af Alka. For privatkunderne var væksten på 7,6 procent, mens den var 4,8 procent på erhverv. På privatområdet beretter Tryg om prisstigninger til 1,4 procent på husforsikringer og 2,4 procent på motor. Samlet set må man sige, at Tryg er et skadesforsikringsselskab i topform med en ret stabil combined ratio på 85,1.

Fra Trygs side lyder meldingen som svar på kritikken fra mæglerne i FMF, at erhvervskunder med flerårige aftaler belønnes med loyalitet i form af en betydelig præmiebesparelse på op til 15 procent:

”I det tilfælde, at vi varsler nye vilkår eller pris i aftaleperioden (typisk et, tre eller fem år), kan forsikringen opsiges før aftaleudløb. Sker dette, har kunden haft en besparelse i forsikringstiden – uagtet at forsikringen opsiges før tid.”

På erhvervsområdet er Tryg tilsyneladende godt klar over, at deres praksis med relativt høje prisstigninger uden varsel ikke er helt efter bogen. Således har Tryg oplyst over for InsideBusiness, at man nu også vil varsle erhvervskunderne om de omdiskuterede prisstigninger. Dog først, når diverse it-forberedelser er tilendebragt:

”Vi er naturligvis meget optagede af, at vores kunder forstår sammenhængen mellem produkt og pris. For at skabe yderligere transparens har vi i noget tid derfor arbejdet med, hvordan vi kunne forbedre kommunikationen omkring prisreguleringer. Som et led i det arbejde besluttede vi i september sidste år at ændre vores procedurer, og vi varsler nu alle prisændringer ud over indeks for forbrugerforsikringer – hvad enten de er under eller over 5 procent. Det er en proces med mange it-forberedelser, som nu er nået til vores erhvervsforretning,” lød det fra Trygs presseafdeling.

På privatområdet er Tryg i gang med en lignende praksis, og her er man også i strid modvind, da en intern whistleblower har meldt Tryg til Forbrugerombudsmanden som tidligere beskrevet i InsideBusiness.

Hos Gjensidige, der har indført en lignende praksis som Tryg, har man ikke kommentarer til mæglernes udfald mod den omdiskuterede prismodel.

 

LÆS OGSÅ

Forsikringsbranchen tørner sammen over kontroversiel prispolitik

Forsikringsselskab dropper kunder, der flytter fra lokalområdet

Intern whistleblower slår alarm over Trygs forretningspraksis

Forsikringsbranchen står splittet om kontroversielle prisstigninger

Sultent forsikringsselskab jagter nye partnere

Codan og Alm. Brand skal have samme medicin fra ny topchef

Politikere advarer mod forsikringer: De truer velfærdsmodellen

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser