;
contea

Inside story

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig

Der bliver strammet så hårdt op i forsikringsselskaberne, at brancher inden for f.eks. byggeri og leasing oplever, at det er blevet praktisk taget umuligt at tegne en forsikring med de korrekte dækninger. Over en bred kam melder der om prisstigninger og forringede vilkår f.eks. Codan.

Den voldsomme opbremsning inden for industri- og erhvervsforsikringer rammer dele af dansk erhvervsliv meget hårdt med både præmiestigninger og forringede vilkår, ligesom hele brancher har fået svært ved at forsikre sig. Sådan lyder meldingen fra en række specialiserede mæglerhuse, som nøje følger branchen.

Hos forsikringsmæglerselskabet Contea, der for nylig blev købt op af kapitalfonden Polaris’ nye mæglereventyr, oplever direktør Lars Steen Nielsen, at det er blevet sværere, hvis ikke umuligt at forsikre visse virksomheder.

”Det er helt tydeligt for os, at f.eks. byggerier med brug af grønne, bæredygtige og mere uprøvede materialer er blevet sværere at forsikre, fordi det er svært for forsikringsgiver at vurdere risikoen. Tidligere strammede man bare vilkårene. I dag siger man bare nej tak, hvis man er usikker på risikoen. Det gælder til dels også hele markedet for rådgiveransvar, hvor det også er blevet sværere at finde selskaber, der vil byde ind der.”

Sagen kort

Stadig flere mæglerhuse oplever, at det er blevet svært, hvis ikke umuligt at forsikre visse erhvervskunder. Det er især inden for byggeriet og virksomheder med relation til leasingbranchen, som oplever problemer.

Trenden stammer oprindelig fra USA, men er også i fuld gang herhjemme, f.eks. hævede Codan forsikringspræmierne kort før årsskiftet.

Lars Steen Nielsen har også konstateret, at det er blevet næsten umuligt for leasingselskaber at forsikre sig, selv om man ikke selv har leasing som forretningsområde.

”Vi har ikke været i leasingbranchen, men vi har hørt om det og diskuteret problemstillingerne med selskaberne. Problemet er jo bl.a., at de ikke ved, hvem der er førere af bilerne. Derfor er det en udfordring, og vi har jo set bilerne blive brugt til f.eks. vanvidsbilisme og banderelaterede aktiviteter.”

Ifølge Lars Steen Nielsen er forsikringsbranchen p.t. et marked, hvor priserne stiger, og betingelserne strammes, ligesom der stilles større krav til rapportering og dokumentation fra mæglere og virksomhedernes side.

”Det er en markedssituation, som jeg har set før, fordi jeg har været i branchen i mange år. Der bliver stillet større krav fra selskabernes side, de vil have seriøse og ordentlige beslutningsgrundlag og dokumentation fra mæglerne til brug for deres underwriting. Derfor bliver mæglerens kompetencer og rolle endnu vigtigere i fremtiden, således at risikoidentifikation og -afdækning, foregår på så oplyst et grundlag som muligt.

Fem svære sager om dagen

En af de profiler, der følger tættest med i udviklingen i virksomhedernes muligheder for at forsikre sig, er Lars Kortegaard fra Din Forsikringsmægler. Her er man kendt for at arbejde specifikt med de lidt mere specielle risici. Og man kan tydeligt mærke, at forsikringsselskaberne har strammet skruen i den seneste tid.

”Vi har nu fem sager om dagen, hvor en kunde har svært ved at forsikre sig, så vi kan i høj grad mærke, at forsikringsmarkedet er gået fra at være blødt til hårdt. De mangler simpelthen sult i forhold til at tage kunder ind, især hvis det er nogle lidt skæve brancher. Det er en udvikling, som har taget gradvis fart fra 2016 til i dag.”

Lars Kortegaard har konstatereret, at det især har ramt leasingbranchen, kurerbranchen og stilladsområdet. Det giver en masse problemer for de virksomheder, som arbejder inden for disse brancher:

”Vi ser eksempler på, at et forsikringsselskab f.eks. opsiger forsikringerne for et leasingselskab, så de kun kan tegne ansvarsforsikring med en meget høj selvrisiko, også selv om det er en kunde med en fin skadeshistorik. Forsikringsselskaberne forringer dermed inden for kort tid en virksomheds risikoprofil og mulighed for at agere som en seriøs og ansvarlig kunde.”

Der er flere eksempler på, at selskaberne bare gerne vil ud af en branchekode, og dermed ikke være repræsenteret på markedet, uagtet at der er lovkrav om eksempelvis arbejdsskade- og ansvarsforsikringer til biler, forklarer Lars Kortegaard.

”Det får desværre den konsekvens, at det kun bliver de allerstørste aktører på et marked, der kan forsikre sig.  Det kan være krav om, at kunden skal være helkunde, der skal være en vis volumen og et stærkt skadesforløb, før man kan tegne en forsikring.”

Og hele det med helkundeforholdet skaber andre problemer, da det ikke er alle selskaberne, som indtegner alle slags risici samt umuligt kan være såvel bedst på pris, dækning, service og skadesbehandling samtidig på tværs af forsikringsprodukter.

”Det er jo helt umuligt at være helkunde i et selskab, der f.eks. ikke tegner bestyrelsesansvarsforsikring eller cyberforsikringer. Så jo, det er blevet et meget svært marked, hvor der i den grad er brug for forsikringsmæglere til at finde de selskaber, der vil påtage sig risikoen til den rigtige pris,” forklarer Lars Kortegaard. Lars Kortegaard oplever også, at underleverandører til Carlsberg, Lego med flere kan få svært ved at fortsætte, fordi de ikke kan tegne tilstrækkelig korrekte forsikringer med høje forsikringssummer, så de kan blive godkendt som leverandører til de globale virksomheder.

Tryg: Vi har strammet op

Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, er et af de selskaber, der har strammet hårdt op på leasingselskabernes forretning. I et skriftligt svar til InsideBusiness bekræfter forsikringsgiganten, at man har strammet op på visse områder:

”Der er naturligvis nødt til at være balance mellem vores præmieindtægter og skadesudgifter. I Tryg analyserer vi løbende skadeshistorikken for forskellige segmenter, og hvis vi observerer en ubalance i forhold til vores præmieindtægter, vurderer vi, hvilke tiltag der skal til for at rette op på denne ubalance. Vi har ikke gennemført nogen generelle ændringer på priser på leasingområdet. Dog har vi været nødt til stramme op på enkelte delområder, hvor vi oplever et misforhold mellem indtægter og udgifter. Det gælder eksempelvis visse leasingselskaber, som arbejder med fleksleasing, hvor vi har oplevet en meget stor ubalance mellem præmieindtægter og skadesudgifter.”

Meldingen fra Trygs pressechef, Susanne Lindhage, er dog, at alle brancher trods alt kan forsikre sig.

”Vi oplever ikke, at der er brancher, som ikke kan forsikre sig. Men visse kunder og segmenter, der udgør en høj risiko, vil opleve, at forsikringspræmien er tilsvarende høj.”

Dansk Byggeri oplever problemsager

Inden ­for byggeriet er problemstillingen med vanskelige forsikringsforhold ikke ukendt for underdirektør Louise Dahl Krath Jensen fra brancheorganisationen DI Dansk Byggeri. I en periode har man nemlig konstateret, at visse leverandører til byggeriet har fået svært ved at forsikre sig.

”Der er sådan set gode muligheder for at forsikre den klassiske totalentreprise, men når det gælder forsikring af de aktører, som både står for projektering og udførelse af dele af projektet, er det faktisk blevet svært, og det har det været i en periode.”

Ifølge Louise Dahl Krath Jensen kan det f.eks. være et højhusbyggeri, hvor en systemleverandør står for at levere facaden til byggeriet – og altså forestår både projektering og selve udførelsen, hvor det er svært at forsikre sig.

Fra en af de garvede i mæglerbranchen, direktør og forsikringsmægler Henning Toftager fra RTM, er udviklingen med faldende risikoappetit én, som har spredt sig fra det amerikanske marked og globale spillere som AIG og Chubb til det europæiske og det danske marked.

”Man må sige, at det er lidt underligt, at præmierne skal op, når de danske og nordiske selskaber tjener gode penge. Men der er nogle trends, som presser priserne på forsikring op. F.eks. giver det usikkerhed, at der i Storbritannien nu er sager, hvor virksomheder har fået medhold i, at deres forsikringer skal dække driftstab pga. corona. Den samme trend kan være på vej i Sverige.”

Vi får næppe coronadriftstabsskader i Danmark

Til sammenligning har man i Danmark så klare formuleringer i betingelserne, at Henning Toftager ikke forventer lignende sager. Ikke desto mindre mener han, at udviklingen med det hårde forsikringsmarked kommer til at fortsætte i en årrække.

”Vi har endnu ikke været i en situation, hvor vi ikke har kunnet finde forsikringsselskaber til vores kunder, men vi må erkende, at det bliver sværere. Og det bliver stadig mere almindeligt, at vi skal dele risikoen mellem fire-fem selskaber, hvis forsikringssummen er stor. Det koster selvfølgelig ekstra, især for de virksomheder, som har store værdier uden at have så godt styr på deres risiko.”

Ifølge Henning Toftager har man i Danmark set, at Codan hævede priserne på erhvervsforsikringerne med 10 pct. op mod fornyelsen i 1. januar 2021, mens de store cyber-, bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer er steget med 35-50 pct. over en bred kam.

Ekspert: De stigende priser er et bluffnummer

En af forsikringsbranchens kapaciteter, Michael Johst fra rådgivervirksomheden Forsikringshjælp, som har en lang fortid som bl.a. chef for If Industris tekniske underwritere, peger på, at der fortsat er masser af kapacitet på forsikringsmarkedet – at sige andet er lidt af et bluffnummer.

”Alt kan forsikres, men det kræver, at risikoen beskrives, og at aftalen mellem forsikringsselskab er klokkeklar, det vil sige, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet sker. Så svaret er, at der er masser af kapacitet på forsikringsmarkedet – det er stadig Warren Buffets favorit, og alt andet er bluff for at presse priserne op.”

Dog konstaterer Michael Johst, at det er blevet sværere at kaskoforsikre de store byggerier, da der er stribevis af projekter, som ikke har haft en tilstrækkelig projektledelse, og som er mere eller mindre kuldsejlet.

”Forsikringsselskaberne vægrer sig også generelt ved at udbetale disse kaskoskader, de har tegnet ind i blinde, og nu, hvor der skal betales, afviser de samt lukker for nytegning, i håb om at kunderne giver op. Det er naturligvis ikke i orden, og derfor er det pinedød nødvendigt at de uvildige forsikringsmæglere sørger for at bistå kunderne og tilsikrer, at skaderne udbetales i henhold til deres kontrakt.”

Læs mere

Ny spiller går hårdt til både forsikringsmarked, pension og formuerådgivning

Mæglerhus blæser til angreb

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Køreplan for salg af Codan Danmark tager form. Rådgivere på plads

Vækstsultent forsikringsselskab tager kæmpetab i Danmark

Forsikringsbranchen lukker ned for brodne kar

Vækstivrigt forsikringsselskab jagter 1 mia. kr. i præmieindtægter

Alm. Brand lurer også på Codan. Se favoritten til opkøbet

Massiv disruption rammer forsikringsbranchens it. Netcompany blæser til angreb

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Medlemsejede forsikringsselskaber giver de børsnoterede baghjul

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid