allan-polack-farve

Pension

Magtfuld organisation trues af opsplitning. Opdateret

En af landets mest magtfulde brancheorganisationer Forsikring & Pension trues nu af opsplitning, så forsikringsbranchen og pensionsbranchen skal repræsenteres hver for sig, erfarer InsideBusiness. Temaet har været oppe i bestyrelsen hos F&P, hvor en af branchens allertungeste aktører har talt for at skære organet over i to. Fredag oplyser F&P's formand, at man har besluttet at fastholde et samlet Forsikring & Pension

Stærke kræfter arbejder for at splitte en af Danmarks tungeste brancheorganisationer, Forsikring & Pension (F&P), i to forskellige enheder, så skadesforsikringsbranchen med stærke spillere som Tryg, Topdanmark, Codan og Alm. Brand adskilles fra pensionsbranchen med PFA, PKA, Danica, Pensiondanmark, Industriens Pension, AP Pension og Velliv som tunge interessenter.

InsideBusiness erfarer således, at PFA-topchef Allan Polack på et bestyrelsesmøde hos Forsikring & Pension den 5. september foreslog, at organisationen skulle splittes op. Han fik delvis opbakning fra PensionDanmarks topchef, Torben Möger Pedersen.

Seneste opdatering

Efter denne artikels offentliggørelse torsdag aften har Forsikring & Pensions bestyrelsesformand Søren Boe Mortensen valgt at gå ud med meldingen om, at man på et bestyrelsesmøde torsdag har besluttet at fastholde et selvstændigt og samlet F&P.

“Som led i strategidrøftelser har F&P’s bestyrelse i de senere måneder drøftet, hvilken organisering der fremadrettet bedst sikrer, at F&P kan leve op til de strategiske målsætninger. På det seneste bestyrelsesmøde, der er afholdt torsdag den 24. oktober, har bestyrelsen besluttet at fastholde et selvstændigt og samlet F&P,” siger Søren Boe Mortensen.

Strategidiskussionen er endnu ikke tilendebragt og bliver fortsat på de kommende bestyrelsesmøder i F&P og er således højaktuel. Meldingen fra både Allan Polack og Torben Möger Pedersen må siges at være væsentlig, da de begge er næstformænd i bestyrelsen med 18 medlemmer.

Hverken PFA, PensionDanmark eller Alm. Brands direktør, Søren Boe Mortensen, der er formand for brancheorganisationen, ønskede i går at kommentere det kontroversielle tema.

Sagen kort

Det har i årevis været en debat internt i Forsikring & Pension, hvor flere højtprofilerede chefer fra pensionsbranchen har truet med at melde sig ud af organisationen for eksempelvis at melde sig ind Finans Danmark.

Nu er debatten blusset op igen. Velkendt er det også, at det især har været svært for pensionsbranchen at blive enig om mangt og meget i forhold til den mere konsensusprægede skadesforsikringsbranche. Ud over de markante og egenrådige topprofiler på pensionssiden skyldes det også, at arbejdsmarkedspensionsselskaber ofte har forskellige interesser fra de kommercielle spillere.

Og meldingen fra Forsikring & Pensions kommunikationsdirektør, Jacob Winther, er, at man ”ikke kommenterer drøftelser i vores bestyrelse. Derfor kan vi heller ikke be- eller afkræfte noget.”

Langtrukne bestyrelsesmøder

Dog er der god grund til at tage temaet op, for det er velkendt, at det giver nogle langtrukne bestyrelsesmøder, at både skadesforsikringsfolk og pensionsfolk skal drøfte temaerne og blive enige. Der har været tendens til, at de 10 højtplacerede finansfolk i pensionsbranchen har skullet lægge ører til debatter, der slet ikke vedrørte pensionsforhold, mens de 8 højtstående repræsentanter for forsikringsselskaberne omvendt har skullet sidde musestille og lytte til de ofte ophedede debatter mellem pensionsbranchens aktører.

Det har til dels løst problemet at oprette underudvalg, så pensionsbranchen og forsikringsfolkene har haft hver deres forum, men frustrationen er der fortsat – den er faktisk blevet endnu mere relevant, i takt med at pensionsselskaberne gradvis har givet afkald på de garanterede produkter for at erstatte dem med markedsrente. Her er selskabernes primære formål nemlig at være dygtig til at investere kundernes penge i alt fra aktier, obligationer, direkte investeringer og komplekse alternative investeringer som vindmølleparker, kraftværker og ejendomme. I den kontekst kan man argumentere for, at pensionsbranchen hører bedre hjemme hos bankerne i Finans Danmark, hvor Investering Danmark repræsenterer kapitalforvaltere og investeringsfonde.

Det bekræftes af pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension, der følger nøje med i debatterne i netop Forsikring & Pension:

”Man gik sammen i en tid, da der var flere sammenfald mellem forsikring og pension end mellem pension og kapitalforvaltning og bank. Det vil sige i tiden før markedsrente og så videre. I dag kan man argumentere for, at pensionsbranchen har mere til fælles med kapitalforvalterne i Finans Danmark,” siger Søren Andersen.

Skal pensionsbranchen gå sammen med Finans Danmark?

Han tror dog, at den mest oplagte løsning er at dele Forsikring & Pension op i to organisationer, for det vil næppe falde i flertallets interesser hos pensionsbranchen at gå sammen med bankerne.

”Jeg er ikke sikker på, at pensionsbranchen får mere indflydelse, hvis man går sammen med storbankerne i Finans Danmark, der jo har deres at slås med. Derfor tror jeg egentlig, at det er tanken, at pensionsbranchen skal have sit eget talerør, selv om det dog vil være en dyrere løsning.”

Også fra et kommunikationsperspektiv kan det give mening at dele Forsikring & Pension op i to forskellige organer. Det mener i hvert fald den erfarne kommunikationsekspert Christian Lemvigh, der er partner og indehaver af kommunikationsbureauet Corporate Matters med speciale i finansiel kommunikation:

”Man kan stille spørgsmålet, hvorfor man ikke har opdelt Forsikring & Pension i to organer for 10 år siden. Det er vokset i hver sin retning. Så en opdeling giver jo super god mening for både forbrugersiden, for kommunikationssiden og ud fra et forretningsstrategisk perspektiv,” siger Christian Lemvigh.

Han peger tillige på, at der kan være et interessefællesskab for begge parter i at investere kundernes penge, uanset om man er skadesforsikringsselskab eller pensionsselskab. Dog er dette interessefællesskab med tiden er blevet svagere. Samtidig har pensionsbranchen qua de store investeringer indtaget en stærk samfundsposition i det politiske landskab, mens skadesforsikring er meget mindre synligt både i medierne og med tilgangen til politikerne.

”Der må i sagens natur være forskellige interesser, om man ser verden fra forsikrings- eller fra pensionssiden. Så umiddelbart vil jeg sige, at forsikringsdelen står til at miste betydelig indflydelse, hvis man vælger at splitte op. Men alt andet lige har pensionsdelen i stigende grad et interessefællesskab med kapitalforvaltere og bankfolk, som er organiseret i Finans Danmark.”`

Flere ophedede debatter raser

Brancheorganisationen er i forvejen præget af mange interne uenigheder på pensionssiden. Det er højaktuelt i eksempelvis debatten om pensionsmæglernes rolle, som skarpt kritiseres i den længe ventede rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness har offentliggjort dele af.

Her er pensionsbranchen splittet mellem spillere som Velliv og Topdanmark Liv på den ene side, hvor de ser mæglerhuse som Willis Towers Watson, Aon, Mercer og Söderberg & Partners som gode partnere og salgskanaler. Omvendt repræsenterer Sampension det yderste punkt på den modsatte fløj, hvor man ser mæglerbranchens rådgivning af kunderne som et fordyrende mellemled, som man ikke ønsker at støtte. PFA og Danica er heller ikke ubetinget begejstrede for mæglerne, men hidtil har Sampensions synspunkt vundet gehør hos Konkurrence- Forbrugerstyrelsens folk, som lægger op til et skarpt opgør med mæglernes forretningsmodel.

Så det seneste høringssvar fra Forsikring & Pension til mæglernes rolle, som InsideBusiness onsdag fremlagde indholdet af, er først og fremmest udtryk for en vanskelig kompromisløsning mellem nogle ekstremt uenige parter.

Vil arbejdsmarkedspensionsselskaberne være i rum med storbanker?

Et andet og måske endnu større problem i forhold til en opsplitning af Forsikring & Pension er, at en betydelig del af pensionsselskaberne i brancheorganisationen er arbejdsmarkedspensionsselskaber som PKA, Pensiondanmark, Industriens Pension, Sampension og Lægernes Pension, der har dybe rødder i fagbevægelsen og i arbejdsgiverorganisationerne. Her vil man næppe finde det morsomt at sidde til bords med bankerne i Finans Danmark, hvor storbanker som Nykredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank har meget at skulle have sagt.

Tillige ville det næppe heller være et strategisk klogt partnerskab for pensionsbranchen, for bankerne har deres at slås med i form af hvidvask, complianceproblemer og relation til udbytteskandalen. På den måde risikerer pensionsselskaberne at miste svært optjent politisk kapital, hvis de lægger sig i ske med bankerne i Finans Danmark.

Omvendt har skadesforsikringsselskaberne heller ikke den store interesse i at miste pensionsselskaberne som partnere i Forsikring & Pension. Det skyldes, at pensionsselskaberne repræsenterer stærke politiske relationer qua den samlede formue på 4.800 milliarder kroner, der i princippet kan anvendes til at investere i alt fra veje, sygehuse og klimavenlige energiprojekter.

Til sammenligning er det en almindelig frustration for skadesforsikringsselskaberne, at det er svært at få politikerne i tale og at trænge igennem med væsentlige dagsordener i pressen.

Bliver Allan Polack formand for F&P?

Der venter også et generationsskifte på formandsposten i Forsikring & Pension, hvor Søren Boe Mortensen, der i dag repræsenterer skadesforsikringsområdet, skal erstattes med en profil fra pensionsområdet. Her nævnes netop Allan Polack som et godt bud på en ny formand, der kan sætte en ny retning for Forsikring & Pension, der af flere branchefolk opfattes som en lidt søvnig størrelse under den nuværende direktør, Per Bremer Rasmussen.

Forsikring & Pension holder årsmøde den 21. november.

 

LÆS OGSÅ

Pensionsbranchen vil fjerne mæglernes lukrative bijob

Mæglerkonflikt bryder ud i lys lue

Pensionsbranchen beder myndighederne om indgreb mod udskældte forsikringer

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner

Billedtekst: PFA-topchef Allan Polack foreslog en opsplitning af Forsikring & Pension i to til et bestyrelsesmøde i begyndelsen af september i forbindelse med strategidiskussioner i brancheorganisationens bestyrelse. Temaet er stadig højaktuelt.

Foto: PR