;
An interior water damage white sofa 3d illustration

Inside story

Medlemsejede forsikringsselskaber giver de børsnoterede baghjul

Kunderne strømmer fra de store børsnoterede forsikringsselskaber over i kundeejede forretningsmodeller som LB, GF og Købstædernes Forsikring. Men er gensidig forsikring fremtiden? Vi går tæt på en af branchens megatrends.

Det er ikke mange år siden, man troede, at de børsnoterede skadesforsikringsselskaber ville løbe med hele markedet. De kundeejede selskaber var mindre, havde ikke megen kapital og var generelt alt, alt for dårlige til at tjene penge, og da der ikke var aktionærer til at ånde ledelserne i nakken, var det svært at få øje på deres incitament til at ændre forretningsmodellen.

Omvendt havde de børsnoterede selskaber både størrelse og muskler til at købe op, og deres resultatsultne ejere repræsenterede en professionalisering af branchen, som de gensidige selskaber ikke for alvor kunne udfordre, mente man.

Men de kundeejede skadesforsikringsselskaber har overrasket. De er ganske vist stadig væsentlig mindre end de børsnoterede nordiske kæmper, og som det var spået, har branchen gennemgået en omfattende professionalisering de senere år, men ikke på bekostning af de kundeejede selskaber. Tværtimod.

Sagen kort

De kundeejede/gensidige forsikringsselskaber er vokset voldsomt. En gennemgang viser at de fire største selskaber er vokset med 36 procent siden 2014, mens markedet er vokset med 11 procent. I samme periode er de børsnoterede nordiske kæmpers bruttopræmieindtægter faldet med 1 procent.

Forklaringen er ifølge de gensidige selskaber selv, at overskudsdeling og kundeeje er på mode. Men også at de gensidige selskaber er blevet langt mere lønsomme end tidligere, så de i dag står stærkere i konkurrencen med de børsnoterede selskaber.

Tryg og andre har for få år siden tilføjet kundekroner til deres egen forretningsmodel og slår sig op på samfundsansvar og -bidrag via Tryghedsgruppen, men de gensidige selskaber mener stadig, at de har en fordel, da det er lettere at forklare kunderne, hvor pengene ender, når man ikke har aktionærer, der skal have del i overskuddet.

Mens præmieindtægterne i de største børsnoterede forsikringsselskaber Tryg, Codan, Alm. Brand og Topdanmark er faldet med 1 procent siden 2014, har de kundeejede forsikringsselskaber vundet markedsandele. Det viser en gennemgang af præmieindtægterne i de største henholdsvis børsnoterede og kundeejede skadesforsikringsselskaber, der opererer i Danmark.

Gensidige forsikringsselskaber tager markedsandele

De største gensidige skadesforsikringsselskaber, LB Forsikring, GF Forsikring, Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring, er således vokset med henholdsvis 22 procent, 35 procent, 76 procent og 61 procent i samme periode, og spørger man de gensidige selskaber selv, er det forretningsmodellen, herunder den overskudsdeling, som nogle selskaber har, de kan takke for væksten.

”Vores assurandører fortæller os, at folk generelt godt kan lide fortællingen om de gensidige forsikringsselskaber, der kun tænker på kunderne, og som kan dele alt overskud med dem, fordi de ikke har aktionærer at tage hensyn til,” siger Anders Hestbech, der er administrerende direktør i Købstædernes Forsikring, hvor væksten de seneste 6 år har været størst.

Her er bruttopræmieindtægterne vokset med 76 procent, og alene i første halvår af 2020 er de vokset med yderligere 6,4 procent, så præmieindtægterne nu nærmer sig en fordobling i forhold til 2014.

Medlemseje vinder indpas overalt

Det vidner om, at Købstædernes Forsikring gør noget rigtigt på kundefronten, men fænomenet knytter sig ikke til enkelte forsikringsselskaber.

I andre europæiske lande, i Storbritannien og i USA ser man samme tendens: De gensidige forsikringsselskaber vokser mere end markedet. Herhjemme er markedet for skadesforsikring vokset med 11 procent siden 2014, mens de fire største gensidige selskaber er vokset med 36,1 procent, og også de små selskaber er med, lyder det Anders Hestbech.

”Alle de største gensidige forsikringsselskaber vokser, og billedet er det samme længere nede i markedet. Kunderne bevæger sig tilsyneladende væk fra de børsnoterede selskaber over mod de kundeejede,” siger Anders Hestbech.

Tendensen går også igen andre steder i finanssektoren. Især i banksektoren, hvor det er tydeligt, at de små selvejende sparekasser, Arbejdernes Landsbank og store foreningsejede Nykredit vinder markedsandele på bekostning af store børsnoterede banker som Danske Bank og Nordea.

Det skyldes en kombination af flere ting, mener koncernchef Michael Rasmussen fra Nykredit. Først og fremmest at Totalkredit-partnerne og Nykredit gør det godt, men også at forretningsmodellen i sig selv appellerer til forbrugerne, lyder det fra koncernchefen.

”Der er ikke nogen tvivl om, at mange danske boligejere og virksomheder sætter pris på at være kunde i en foreningsejet dansk virksomhed, der kan agere langsigtet og dele fremgangen med kunderne, for eksempel via kundekroner, som jo er medvirkende til, at Forbrugerrådet anbefaler Totalkredit som det billigste realkreditinstitut,” siger Michael Rasmussen.

Gensidige selskaber er blevet mere professionelle

Administrerende direktør Jan Parner fra GF Forsikring oplever det samme. Bruttopræmieindtægterne er vokset med 35 procent fra 2014 til 2019, og her har man for nylig gennemført en kundeundersøgelse, hvori kunderne svarer, at de er tiltrukket af de gensidige selskabers forretningsmodel. Den passer ifølge Jan Partner godt ind i tidsånden, fordi man så at sige deles om tingene i den forstand, at overskud og omkostninger deles af medlemmerne uden indblanding fra eksterne aktionærer.

Men det er ikke overskudsdelingen og den lokale forankring, der er det nye. GF Forsikring har delt overskuddet ud i mere end 50 år og LB Forsikring i mere end tre årtier. Det nye er, at de gensidige forsikringsselskaber er blevet mere professionelle og ikke alene har fået skarpere priser, men en mere kundevendt forretning i det hele taget, og det er det, der gør dem i stand til at konkurrere med de børsnoterede kæmper.

”For 10-15 år siden var der alt for mange, der ikke drev en lønsom forsikringsforretning, og som blev reddet af afkastet fra investeringerne. Men det er blevet ændret siden segment for segment, så selskaberne i dag er langt dygtigere til at drive en lønsom forsikringsforretning også,” siger han og tilføjer, at man siden har vendt sig mod markedet og nu sætter kunderne i fokus.

”Du kan kaste rigtig mange ressourcer efter at lave skarpe priser, men pris er ikke afgørende for kundens valg. Det er bare et element i overvejelserne. Det, der betyder noget, er, at selskabet har den rigtige skadesbetjening og service, og at kunden tror på, man er der for kunden, når de står med en skade,” siger Jan Parner.

Børsnoterede selskaber inspireret af kundeeje

Men udviklingen er også gået den anden vej. Overskudsdeling og mange af de bløde værdier, som de gensidige selskaber tidligere har haft for sig selv, har for eksempel Tryg taget til sig. Tryg begyndte således allerede i 2016 at dele overskuddet med kunderne, imens man via TryghedsGruppen forsøger at bidrage til samfundet.

Den udvikling har man selvfølgelig også bemærket i de gensidige selskaber, men her mener man, at den kundeejede model giver en konkurrencefordel, som de børsnoterede selskaber har svært ved at matche.

”Når de børsnoterede har succes med kundekroner, er det med til at gavne tilfredsheden med modellen andre steder. Jeg tror på ingen måde, at det vil gøre os overflødige, for vores forretningsmodel er bare mere enkel og dermed lettere at forklare til medlemmerne, fordi vi ikke har andre interesser at varetage end medlemmernes egne,” siger Steen Holse Andersen, der er CCO i LB Forsikring.

Satser nu på forebyggelse

At være medlemsejet betyder ifølge LB-direktøren også, at det er lettere at udvikle en anden af tidens store trends, nemlig forebyggelse. Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, er der ikke enighed om, at det er et guldæg, der for alvor er værd at kaste penge efter. Topchef Morten Hübbe fra Tryg er en af dem, der mener, at der er god økonomi i forebyggelse, mens man i Topdanmark og Alm. Brand ikke er lige så offensive på området.

Men i flere af de gensidige forsikringsselskaber ligger det i naturlig forlængelse af det at være medlemsejet, og qua ejerskabsformen er det ifølge Steen Holse Andersen også mere lige til at satse på området.

”Noget af det, vi tror på, er, at vi med forebyggelse kan komme på forkant med mange af de skader, vi kompenserer medlemmerne for. Det er en spændende rejse, især for de gensidige selskaber, fordi der heller ikke her er eksterne aktionærerne, der støjer,” siger han og fortsætter:

”Uanset om du betaler for at få hjælp den dag, skaden sker, eller om du betaler for at forebygge skader, så går pengene ind i det samme kredsløb og kommer det enkelte medlem til gode. De børsnoterede har den udfordring, at de også skal tjene aktionærernes interesser, og det, tror jeg, gør, at vi vil se de kundeejede selskaber fortsætte med at vinde terræn.”

Mens de kundeejede selskaber bruger modellen til at vinde markedsandele for tiden, og flere af de børsnoterede selskaber tager elementer af de gensidiges forretningsmodeller til sig, kan man ikke sige, at de to ejerskabsformer er smeltet sammen endnu.

I Codan satser man stadig på klassisk omkostningsforbedring og tror på, at skræddersyet rådgivning online er vejen frem.

”Det seneste år har Codan blandt andet haft fokus på lønsomheden i vores porteføljer, som betyder, at der efter planen og forventningerne har været et lille fald i vores toplinje. Der er dog naturligvis fortsat planer om at vækste inden for både vores privat- og erhvervskundesegmenter. Derudover vinder vores datterselskab Privatsikring forsat markedsandele og vækster flot,” skriver pressechef Troels Karlskov og fortsætter:

”Allerede i 2020 ser vi positive tendenser, som vi understøtter med en række forskellige nye initiativer, for eksempel vores nye 100 pct. onlinerådgivningsværktøj, der blev lanceret i juni, og hvor kunden har mulighed for at skræddersy sit produkt med byggeklodser i form af størrelsen på selvrisiko, ekstradækninger, undtagelser og særlige betingelser. Rådgivningsformen skal drive 20-30 pct. af al vores privatsalg om få år.”

LÆS OGSÅ

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid

Store kundeforskydninger i forsikringsbranchen

Codan mangler stadig oprydning i svær portefølje

Tryg og kunderne har et gevaldigt problem

Dramatisk udvikling i Trygs møgsag: Investorer sender aktien i dørken

Nu rejser Trygs bagland sig mod selskabets udskældte prisstigninger

Forsikring: Finanstilsynet skyder forsvar for omstridt prispraksis ned