;
KPMG FRONT DAY2 (2 of 13)

Inside story

Mindre revisionshuse hænger i bremsen, mens kæmperne løber med væksten

Omsætningen i revisorbranchen slår rekord, men den går uden om branchens mindre spillere. En gennemgang af de 14 største selskaber i revisorbranchen viser, at de største løber med væksten.

Det er gyldne tider i revisorbranchen. Væksten er rekordhøj, og tilsammen sætter revisionsselskaberne for fjerde år i træk ny omsætningsrekord.

Som helhed er branchens omsætning i løbet af det seneste år vokset med 9,8 procent til 19,9 milliarder kroner, og det er således fjerde år i træk, at branchen sætter omsætningsrekord, viser en ny analyse fra revisorernes brancheorganisation FSR.

Men kniber man øjnene sammen, ser man, at det ikke er alle, der høster lige stor fordel af fremgangen.

I revisionsbranchen er det paradoksalt nok ikke revision og regnskabsforretningen, der skaber fremgang, men nye ydelser, der ligger uden for revisorernes traditionelle kerneforretning. Det er en udvikling, der især rammer de mindre huse, der har valgt at satse benhårdt på branchens klassiske kerneydelser. Her er væksten væsentlig lavere end i branchen generelt, og det er i stedet en håndfuld store kendte navne, der løber med stort set hele væksten. De har musklerne til at udvikle og udvide nye forretningsområder inden for rådgivning, der ikke relaterer sig direkte til revisorforretningen.

Med undtagelse af EY er det således de 4 selskaber i big four-firkløveret, der trækker væksten for branchen. Det viser en gennemgang, som InsideBusiness har foretaget, af de 14 største revisionshuse i Danmark.

Deloitte, der er landets største revisionshus, er vokset med 11 procent i seneste regnskab, mens ærkerivalen PwC er vokset med 13 procent. KPMG, der de senere år har investeret tungt i at genvinde fodfæstet i Danmark efter revisorkuppet, ligger vækstmæssigt i front med en omsætningsfremgang på 21 procent.

BDO og Beierholm, der er de henholdsvis fjerde- og femtestørste revisionshuse i landet, har også relativt stor medgang på toplinjen for tiden og vokser med henholdsvis 6 procent, hvilket er under branchens vækst, og 10 procent, hvilket er over den øvrige branches vækst.

Mellemstore huse sidder fast

Anderledes ser det dog ud for de mellemstore revisionsselskaber som Martinsen, Redmark, Christensen Kjærulf og Grant Thornton, der alle vokser væsentlig mindre end branchen generelt.

Blandt de mellemstore huse i branchen skiller Baker Tilly sig noget ud med en omsætningsvækst på 15 procent, men det hænger sammen med et opkøb, som blev foretaget sidste år. Den organiske vækst er således noget mindre, oplyser Morten Schwensen, der er partner og talsperson i Baker Tilly.

Han genkender, at væksten især koncentrerer sig i toppen af revisionsbranchen, og at det ikke er den rene revision, der er i vækst.

”Hvis du ser på, hvor væksten kommer fra, er det ikke fra den traditionelle revisionskerneforretning. Den fra andre og nye forretningsområder og er i særlig grad koncentreret om større huse. Kerneforretningen – revision og regnskab – er isoleret set ikke specielt i vækst,” siger han.

Med en omsætning på 96 millioner kroner og mere end 100 ansatte er Baker Tilly en mellemstor spiller i branchen, og de klienter, huset servicerer, ligger også i smv-segmentet.

Ligesom big four-selskaberne har haft fokus på andre rådgivningsområder, ser man også hos Baker Tilly og mange af mindre spillere, at fokus er skiftet til andre forretningsområder, og for Baker Tilly er det også planen at udvide forretningen ad den vej.

”Planen er at kigge på, hvad vores kunder gerne vil købe, og jeg gætter på, at de store revisionshuse har foretaget samme analyse,” siger han og tilføjer, at der dog er stor forskel på de konklusioner, man når frem til som henholdsvis stor og mellemstor spiller i revisionsbranchen.

De store top-1.000 virksomheder vil gerne købe it-rådgivning, managementrådgivning og lignende ydelser og smider gerne store millionbeløb efter de store projekter.

Men Baker Tilly og mange af de mindre revisionshuse servicerer primært de små og mellemstore hovedaktionærvirksomheder, som i høj grad fokuserer på ydelser, der relaterer sig til deres egen formue. Her fylder rådgivning om generationsskifte og skat og moms mere, og på forretningsudviklingssiden er det outsourcing og automatisering, der sælger.

”Vores kunder køber typisk ikke managementkonsulentydelser til mange millioner. Men de vil gerne outsource forskellige områder som lønservice og controllerfunktionen, hele regnskabet eller hele bogholderiet, og så vil de gerne købe moms- og skatterådgivning, fordi det, uanset hvordan du vender og drejer det, bare er rigtig kompliceret i Danmark,” siger Morten Schwensen.

Selv om rådgivningsydelserne nok ikke er lige så lukrative som millionkontrakter til top-1.000 virksomheder, mener Morten Schwensen dog, at der er plads til revisionshuse i samme størrelse som Baker Tilly, og han ser også vækstmuligheder. Om ikke organisk, så via opkøb.

”Jeg ser os i højere grad som en af opkøberne på markedet end en af dem, der bliver opkøbt, så jeg synes bestemt, vi er godt rustet. Vi har fornuftig økonomi, platformen er på plads, og vi har et stærkt internationalt netværk. Så jeg har en klar forventning om, at vi inden ret længe gerne skulle være i top-10 over de største revisionsvirksomheder i landet – og også gerne højere oppe,” siger han.

Valg mellem vækst eller indtjening

Grant Thornton, der sidste år omsatte for 203 millioner kroner, ligger vækstmæssigt også væsentligt under branchen. Her voksede omsætningen med knap 4 procent, men selskabet landede til gengæld et driftsresultat på lidt over 30 millioner kroner for andet år i træk. Det gør Grant Thornton til det mest profitable hus i branchen.

Michael Winther Rasmussen, der er partner i virksomheder, fortæller, at den relativt lave vækst skyldes, at man her primært har fokus på indtjeningen og ikke som andre revisionshuse vokser alene for at nå et mål om kritisk masse.

”Når vi anskuer vækst, anskuer vi det primært i forhold til indtjening og ikke i lige så høj grad i forhold til omsætning. Vores vækst på omsætningen ligger nok på niveau med dem, vi sammenligner os med, men vi har stærkt fokus på en god langsigtet bæredygtig indtjening, og der ligger vi sådan set ret godt, synes vi selv i al beskedenhed,” siger Michael Winther Rasmussen og fortsætter:

”Når det er sagt, er det klart, at omsætningen har en betydning i forhold til kritisk masse. Det kræver en vis størrelse at kunne tilbyde de bedste specialydelser til vores kunder, ligesom det også er vigtigt i forhold til at kunne fastholde og tiltrække de bedste partnere og medarbejdere. Derfor ser vi det som ret afgørende at være blandt de 10 største, både i Danmark og internationalt.”

Også her er det rådgivning, der vokser mest, men det betyder ikke, at man vender ryggen til revisorforretningen.

”Ser vi på revision og regnskab ligger den aktivitet nogenlunde stabilt med en lille vækst, men det er primært på rådgivningsområderne, vi ser fremgang og et kæmpe potentiale. De områder vil fylde relativt mere, men i modsætning til nogle af de andre store huse kommer vi ikke til at gå helt over i den anden grøft og blive et rent konsulenthus. Det ligger ikke i kortene,” siger Michael Winther Rasmussen.

Konsolideringsbølge fortsætter

Konsolidering har de senere år præget branchen, og fra brancheorganisationen FSR forventer man, at den tendens fortsætter. Organisationens analyse viser, at antallet af revisionsvirksomheder er reduceret fra 702 til 556 siden 2013, og virksomheder som især Beierholm foruden big four-selskaberne fortsætter tilsyneladende de senere års opkøb.

Det er en bølge, der drives af, at kunderne dels efterspørger den bredde ydelsespalet, som store virksomheder kan tilbyde, den stigende kompleksitet rent lovgivningsmæssigt og endelig den teknologiske udvikling, som både kræver muskler til udvikling af nye systemer for kunderne, men også nye interne systemer.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR, forventer også, at konsolideringen vil give en større spredning mellem store og små virksomheder i branchen.

”Jeg tror vi vil se en yderligere konsolidering, og det tyder på, at der måske vil blive lidt tomt på midten,” siger hun og tilføjer, at der dog også er mellemstore spillere, der ser ud til at trives i konkurrencen for tiden, selv om de ikke kan konkurrere på bredden i ydelser.

”Nogle af de mellemstore spillere har måske ikke en 360 graders rådgivningspallette, men på nogle af de avancerede rådgivningsområder har de så valgt at satse hårdt på eksempelvis forensics, finansieringsrådgivning eller andet, som ikke er klassiske revisions- og regnskabsydelser, men som kræver faglighed på højt niveau,” siger hun.

Konjunkturerne spiller ind

En af de store udfordringer ved branchens øgede fokus på rådgivning er, at den i lighed ed konsulentbranchen er blevet langt mere konjunkturfølsom. Den høje vækst på næsten 10 procent i branchen henfører Charlotte Jepsen således også delvis til, at det generelt går godt i dansk økonomi, hvilket får virksomhederne til at bruge flere penge på eksempelvis it- og managementrådgivere. Men selv hvis konjunkturerne skulle vende, mener hun, at branchen står stærkt.

”Jeg er egentlig meget positiv på væksten fremad, også selvom vi skulle løbe ind i en afmatning af konjunkturerne. Det er en styrke i revisorbranchen, at man er relativt god til at konceptualisere og skalere nye forretningsområder og derigennem få effektivitet i sin forretning,”

LÆS OGSÅ

Revisionshuse hårdt ramt af statslige stramninger. Se statens foretrukne konsulenthus

Konsulenter får ufortjent hovedrolle i politisk rivegilde

DI afliver fordomme om værdiløse konsulenter

“De andre konsulenter kan blive så sindssygt irriteret på os”

Revisorernes angreb på advokatbranchen er strandet

PwC-boss angriber advokatbranchen i stort sats på M&A

Her er de mest populære konsulenthuse

Nøglefigur stempler ud af fremadstormende konsulenthus

Topchef forlader revisionsgigant

Boston Consulting køber ind i danske vækstlokomotiver