;
mobilblock net

Forsikring

Mobilblocker får blandet modtagelse i forsikringsbranchen

Tryg går forrest og er allerede i gang med at indføre mobilblockers i biler til gavn for trafiksikkerheden. På sigt vil man overveje at lade systemerne indgå i prissætningen af bilforsikring. Men ikke alle i branchen er klar til at hoppe på den nye vogn, selv om stadig flere skader kommer fra uopmærksomhed fra mobiltalende og sms’ende bilister.  

Den fristende sms, mail eller måske et opkald fra chefen, du bare er nødt til at tage, bliver i stigende grad en risikofaktor i trafikken og derfor også et problem for forsikringsselskaberne. Men der er en løsning på vej, som landets største forsikringsselskab, Tryg, er firstmover på.

Tryg Mobil er kort fortalt en lille enhed, der placeres i forruden på bilen. Den kommunikerer via bluetooth med en app, som føreren downloader på sin mobiltelefon, og når bilen er i bevægelse, bliver mobilens skærm automatisk blokeret, så den ikke kan bruges håndholdt. Telefonen kan dog stadig benyttes til alt det, den plejer at kunne bruges til håndfrit, f.eks. ind og udgående opkald eller navigation, der blot skal indstilles inden kørslen.

Trygs topchef, Morten Hübbe, er så fornøjet over det sidste nye forebyggelsestiltag, som indtil videre kun er på forsøgsstadiet, at han overvejer, om landets største forsikringsselskab skal begynde at prissætte bilforsikringer efter, om bilisterne bruger Tryg Mobil:

”Det kan sagtens blive en del af vores prismodel, ligesom Tryg Drive også er det. I forhold til at belønne god køreadfærd, så er det helt logisk at koble de to ting sammen og bygge dem ind i bilforsikringerne,” siger Morten Hübbe til InsideBusiness.

Indtil videre fokuserer Tryg på virksomheder og især vognmænd med mange chauffører med tunge køretøjer, der kan forvolde store skader, når det går galt. Men systemet kan også udvides til privatkunder, lyder det, og Tryg kører videre med pilotprojektet blandt egne medarbejdere, der har fået tilbudt at få systemet installeret.

Det innovative tiltag mødes ikke lige positivt hos de konkurrerende skadesforsikringsselskaber, selv om tonen overordnet er positiv fra de selskaber, der har deltaget i InsideBusiness’ rundspørge til branchen: Alm. Brand, Topdanmark, GF Forsikring, If Forsikring og Gjensidige.

GF: Vi har ingen aktuelle planer om det

Hvad er Tryg Mobil

Tryg Mobil er en løsning, hvor en lille enhed placeres i forruden på køretøjet. Enheden kommunikerer via bluetooth med en app, som føreren downloader på sin mobiltelefon, og når bilen er i bevægelse, bliver mobilens skærm automatisk blokeret, så den ikke kan bruges håndholdt. Telefonen kan dog stadig benyttes til alt det, den plejer at kunne bruges til håndfrit. Der blokeres således ikke for Siri, ind- og udgående opkald eller navigation, som blot skal indstilles, inden man begynder at køre. Når bilen har stået stille i nogle sekunder, frigives skærmen igen.

Hvis føreren af køretøjet alligevel benytter mobilen håndholdt ved at omgå blokeringen, registreres det på enheden via en backend server. Blokeringen kan for eksempel omgås ved en bevidst handling, hvor føreren slår bluetooth fra. Men det kan også være en mere ubevidst handling, hvor føreren af ren og skær vane trykker på iPhonens home-knap for at aktivere skærmen.

De registrerede data omregnes til en score på mellem 1 og 10, hvor 10 er det bedste. Scoren beregnes ud fra en algoritme, der tager udgangspunkt i de forskellige forseelser. Hvis føreren slår bluetooth fra, slukker eller sletter appen, vil der blive sendt en notifikation til ham/hende, og det vil have en effekt på førerens samlede score.

På app’en har føreren adgang til en personlig oversigt, som viser scoren. I virksomheder har ledelsen desuden adgang til et website, hvor der findes en oversigt over alle medarbejdere, der kører med Tryg Mobil. Her kan lederen se, om medarbejderne bruger Tryg Mobil-systemet og hvor ofte de omgår blokeringen samt scoren for hver enkelt medarbejder. På den måde har lederen mulighed for at påvirke og motivere sine medarbejdere til at reducere brugen af håndholdt mobiltelefoni under kørslen.

Tryg Mobil fungerer både på Android og iOS. Enheden har ingen GPS, og der opsamles derfor ikke data på, hvor føreren af bilen befinder sig, ligesom lederen heller ikke kan se, hvem medarbejderen ringer eller skriver til fra sin mobiltelefon.

Tryg Mobil er blevet til i et samarbejde med SafeDrivePod International B.V., der har udviklet produktet. Den hollandske producent samarbejder allerede med en lang række virksomheder i udlandet, heriblandt Rentokil, Heineken, Volkswagen Financial Services AG, ALD Automotive og G4S i Holland m.m. Der er cirka 110.000 køretøjer på verdensplan, som har installeret en SafeDrivePod.

Meldingen fra GF Forsikring, som er en af landets største udbydere af bilforsikringer til private, er, at det har man ingen aktuelle planer om at indføre, selv om det lyder spændende, og man følger udviklingen tæt:

”Det er oplagt, at fordelen vil være færre skader. Omvendt er det en udfordring, at man også blokerer signalet for medpassagerer. Det er fint for en lastbilchauffør, men vil være en udfordring for privatbilister, som er vores primære kundegruppe i GF,” siger Tine Kirk, direktør for forretningsudvikling og it hos GF Forsikring.

Det er heller ikke sikkert, at mobilblockere er det rette sted at sætte ind, når det gælder forebyggelsesindsatser hos GF:

”Samspillet med teknologien kommer helt sikkert til at spille en stadig større rolle i forebyggelsesarbejdet fremover, også hos GF. Omvendt er forebyggelse jo ikke noget nyt. Hos GF har vi i denne tid køretekniske kurser for bilister rundtomkring i landet. Det er – sammen med viden og adfærdskampagner – også en god måde at forebygge skader på.”

Også hos Topdanmark kigger man for tiden på mange forskellige løsninger på udfordringen distraktion under kørsel og vurderer samtidig, om noget af det kunne give mening at teste. Men heller ikke her er ansvarlig for internet of things-projekter i Topdanmark Kjetil Engel Kraemer entydigt positiv over for mobilblockere:

”Fordelene og ulemperne er de samme: Man forhindrer brugen af hele eller dele af telefonens funktionalitet under kørslen, hvilket vil hjælpe til, at man ikke bliver distraheret. Men det kan samtidig betyde, at der er visse funktioner, man ikke kan anvende til frustration for chaufføren. Nogle løsninger lukker helt for eksempelvis beskeder og måske mere ekstremt for muligheden for at ringe og/eller modtage opkald, hvilket jo kan føles som indgriben i ens frihed til at gøre, hvad man vil, også under kørsel.”

Topdanmark vil ikke tvinge kunderne til at bruge det

Kjetil Engel Kraemer er dog enig i, at sådanne løsninger med stor sandsynlighed bidrager til at undgå skader og uheld, men så længe de ikke er lovpligtige, så er der nogle forsikringskunder, der ikke vil påtvinges dem

”Det er formentlig et udmærket sted at sætte ind, for alle tiltag er fornuftige, hvis de kan begrænse uheld, men mange har fortsat primært fokus på at påvirke chaufførens adfærd under kørslen, dvs. kører man for stærkt, kører man hurtigt rundt i sving, bremser man voldsomt op osv. Alt sammen for at ændre denne adfærd i positiv retning og derved begrænse uhensigtsmæssigheder.”

Heller ikke hos If forsikring har man lige nu planer om at anvende mobilblockere:

”Vi ser selvfølgelig løbende på, hvordan personers kørselsmønstre og opførsel i trafikken påvirker mængden af uheld. Vi støtter op om Rådet for Sikker Trafik, som nu gennem flere år har haft forskellige uopmærksomhedskampagner, herunder den seneste, der går på at lægge mobilen væk, når du kører bil,” siger Jonas Smith Christophersen, chef for motorområdet for privatkunder hos If.

Det er også meldingen fra Gjensidige, at man skam ser positivt på initiativer, der kan nedbringe antallet af ulykker, men at man har for nuværende ingen planer om at gå i luften med mobilblockere.

I Alm. Brand er pressechef Kristjan Jørgensen heller ikke på vej med noget, og meldingen er heller ikke entydigt positiv:

”Umiddelbart er det ud fra et skadeforebyggelsesperspektiv vanskeligt at se nogen ulemper med løsningen. Men den enkelte bruger kan føle sig unødigt overvåget og dermed få en oplevelse af indskrænket frihed.”

Når det gælder forsikring af virksomheder med mange chauffører, gennemfører Alm. Brand i øjeblikket et forsøg med Vejhjælp Pro. Det er en app, som kan forudsige driftsstop af køretøjet; løsningen kan også anvendes i mange andre situationer, men testen har fokus på potentielt driftsstop.

”Netop driftsstop har store (og besværlige) omkostninger for eksempelvis en vognmand, uanset om det er en taxa eller lastbil. Mistede indtægter, dårligt image, fordi man ikke leverer varer/ydelser til tiden, logistikudfordringer mv. kan med appen minimeres eller helt undgås,” lyder det fra Kristjan Jørgensen.

 

LÆS OGSÅ

Er Alm. Brands strategi den rigtige?

Kan F&P matche Finans Danmark?

Se F&P’s nye strategi her

Magtfuld organisation trues af opsplitning. Opdateret

Pensionsbranchen vil fjerne mæglernes lukrative bijob

Mæglerkonflikt bryder ud i lys lue

Pensionsbranchen beder myndighederne om indgreb mod udskældte forsikringer

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling