karen frøsig

Redaktørens analyse

Nedtælling i toppen af Sydbank

Et generationsskifte trænger sig på hos Sydbank i både bestyrelsen og direktionen. Derfor er der lagt op til en spændende generalforsamling i marts. Jokeren bliver de udenlandske aktionærer. Det kan betyde, at der kommer nye bestyrelsesmedlemmer ind, der ikke har et dansk pas.

Et generationsskifte trænger sig på hos Sydbank i både bestyrelsen og direktionen. Derfor er der lagt op til en spændende generalforsamling i marts. Jokeren bliver de udenlandske aktionærer. Det kan betyde, at der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke har et dansk pas.

Sydbank er en af Danmarks største banker, men der er behov for, at bestyrelsen og ledelsen kommer et skridt videre. Der er brug for et generationsskifte. Både i den daglige ledelse og i bestyrelsen.

Topchefen Karen Frøsig har været i spidsen for Aabenraa-banken siden 2010, og hun fylder 65 år senere på året. Af de tre medlemmer af direktionen er det kun Jørn Adam Møller, som er 56 år, der har den rigtige alder til at overtage posten efter en af de få kvindelige topchefer i den finansielle sektor. Det tredje direktionsmedlem, Bjarne Larsen, bliver 60 år i november.

Ingen strategiske eksperimenter

Sydbank står også ved en korsvej: Skal det fortsat være en regionalbank med landsdækkende ambitioner, eller skal man tage skridtet videre og blive en mere international bank i ledelsen? Der er ikke nogen modeller, der er rigtigere end andre. Det er et spørgsmål om valg af udviklingsretning.

Den slags er altid afhængig af personer, og med en 65-årig topchef er der ikke lagt op til, at man kaster sig ud i strategiske eksperimenter. Deres nuværende marketingkampagner peger ikke i retning af en stor strategisk fornyelse. Det er noget, der holder sig til det nuværende marked.

Fission i bestyrelsen

For knap fire år siden faldt bestyrelsen fra hinanden, og den daværende formand, Torben Nielsen, som er tidligere nationalbankdirektør, forlod bestyrelsen sammen med tre andre medlemmer. Det var en tredjedel af bestyrelsen, der derefter blev efterladt noget vingeskudt. Det var bl.a. spørgsmålet om en fusion, der var den udløsende faktor for konflikten mellem Karen Frøsig og dele af bestyrelsen. Et opgør, som Karen Frøsig vandt. Bestyrelsesmedlemmerne ønskede til gengæld, at der blev indledt forhandlinger om det.

Det lykkedes at få rekrutteret nye medlemmer. Den tidligere IBM-direktør Lars Mikkelgaard-Jensen har nu været formand og Jacob Christian Nielsen næstformand for bestyrelsen siden efteråret 2019.

Ingen af de to har erfaring fra den finansielle sektor, men de fik en fit & proper-godkendelse af Finanstilsynet. Det har til gengæld de to bestyrelsesmedlemmer Henrik Hoffmann, som har en mangeårig karriere fra Danske Bank med i rygsækken, og Søren Holm fra Nykredit, der også har lang erfaring fra den finansielle sektor.

Bestyrelsen i Sydbank består af 6-10 af repræsentantskabets medlemmer og 4 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Der er således fri bane, hvis man ønsker at ændre på sammensætningen i 2023.

Halvdelen af investorerne i Sydbank kommer fra udlandet og Dimensional Holdings Inc. fra Texas ejer over 5 procent af Sydbanks aktiekapital. Derfor kunne Sydbank overveje, om tiden nu er inde til at få bestyrelsesmedlemmer med udenlandsk pas.

Det vil være forkert at sammenligne med Danske Bank, men her er der flere udenlandske bestyrelsesmedlemmer.

Hvad skal man starte med?

Sydbank bør foretage et generationsskifte nu i både bestyrelsen og direktionen. Det er ikke klogt at udskifte både bestyrelsesformand og topchef samtidig. Det er en af de stærke akser i en virksomhed – uanset om det er en bank eller ej.

Spørgsmålet er, hvad man skal starte med – en ny topchef eller en ny bestyrelsesformand?

Hvis Sydbank starter med en ny bestyrelsesformand, vil det skubbe generationsskiftet i den daglige ledelse i baggrunden i forhold til bestyrelsen. Det bør indgå i overvejelserne, at formand Lars Mikkelgaard-Jensen er 69 år, og det betyder, at tiden nærmer sig for behovet for at rykke en afløser op på denne post.

En gennemgang af hans særlige kompetencer viser, at det ikke er inden for bankvirksomhed, at han har sin styrke. Det er inden for andre områder og afspejler den mangeårige karriere i IBM. Umiddelbart ikke noget, som peger i retning af en formandspost i en bank.  Inden han blev formand for Sydbank, var han menigt medlem af bestyrelsen.

I dag er Karen Frøsig 64 år, men hun er blandt de ældste bankdirektører i Danmark. Den oplagte kandidat til at efterfølge hende, Henning Dam, forlod Sydbank i december 2021. Nu er han direktør for Fynske Bank.

Han er ikke den eneste topfigur, der har forladt banken. Jacques Skovgaard stoppede i begyndelsen af februar som leder af wealth management. Ansættelsen varede mindre end et år. “Vi vælger at stoppe samarbejdet, da vi ikke er enige om måden, vi kommer videre på,” har Karen Frøsig udtalt. Hun overtager selv området.

Spændende generalforsamling

Spørgsmålet er så, hvor afløseren for Karen Frøsig skal findes? Traditionelt har rekrutteringsbasen for en ny topchef næsten altid været indefra, men det ser ikke nemt ud hos Aabenraa -banken. Derfor kan der være brug for en kandidat udefra.

Generalforsamlingen i Sydbank bliver mere spændende i år, end den har været tidligere. Generationsskiftet banker på, og nu er Sydbank kommet ud af skyggen efter opgøret i 2019.

Det er tid til at at få indledt succesionsplanerne i både bestyrelsen og direktionen. Og så kunne det være en god idé at udvide direktionen med et medlem, således at der er fire. Jyske Bank har en direktion på fire medlemmer. Et tilsvarende antal har Spar Nord.

Opgøret i 2019 viser, at selvstændigheden hos Sydbank fylder meget, og på trods af at der er mange stordriftsfordele ved at være en del af noget større, så er viljen til at være sig selv stor. Men jokeren kan være de udenlandske aktionærer, som ikke har den samme veneration for selvstændighed. Her er det kolde kontanter, der tæller.

Pengemændene har Karen Frøsig dog kunnet tilfredsstille på det seneste med et nyligt rekordregnskab og kurs på 367, som er den bedste i en årrække.

PS

Jeg har været kunde i Sydbank i flere årtier og er en tilfreds kunde.

 

Læs mere

To tunge opgaver skal løses af Carlsbergs formand

En konsulentbaggrund er en genvej til toppen

Ledelse i stort konsulenthus trækker sig

Opkøbt konsulenthus tager hul på ekspansionstogt

Tronskifte presser sig på hos flere af erhvervslivets toprådgivere