;
jyskebank

Redaktørens analyse

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Nordea har vendt tilbagegang til fremgang mod Nykredit på realkreditlån. En kampplads, hvor både Jysk Realkredit og Danske Banks Realkredit Danmark får klø. Tilbage står, hvorfor de ikke køber sig til øget markedsandel ved at sænke priserne, og at kunderne snydes for lavere bidragssatser i takt med at boligprisen stiger

Nykredit vinder stort, mens Danske Bank, Jyske Bank og Nordea taber på det vigtige realkreditmarked. Det har været det gængse billede i flere år, men nu er det delvis vendt, fordi Nordea faktisk har formået at vende tilbagegang til fremgang på markedspladsen, efter at man i årets første tre kvartaler havde en fremgang på 7 pct. i realkreditlån til privatkunder i personal banking-forretningen.

Det er interessant og godt nyt for konkurrencen, at det faktisk godt kan lade sig gøre at slå Nykredit, selv om Forenet Kredit med deres Kundekroner, et behersket indtjeningskrav til Nykredit og et uovertruffent distributionsnetværk via Totalkredit-bankerne har gjort det slemme ved både Jyske Realkredits og Realkredit Danmarks evne til at skabe vækst.

Men hvad er det så, Nordea har gjort rigtigt? Som InsideBusiness forstår det, handler det i høj grad om at optimere forretningsgangene ud fra devisen, at man i branchen generelt er for langsom til at svare kunderne. Alle de, der har prøvet at købe bolig, har formentlig oplevet spændingen ved at blive kreditgodkendt til det nye hus, drømmelejligheden eller ombygningen henne i banken. Og ofte har man siddet tilbage med en oplevelse af, at kreditvurderingsprocessen tog alt for lang tid.

Det har man i Nordea arbejdet benhårdt på at løse, fordi erfaringen er, at 60 pct. af kunderne vælger den bank, som vender tilbage med et svar på kreditgivningen først. Derfor har det været et centralt punkt i Nordeas strategi at sikre bedre digitale værktøjer til bankrådgiverne, så ventetiden kan nedbringes til et minimum.

Samtidig har Nordea arbejdet rigtig meget med at møde kunderne rigtigt i købsøjeblikket, hvor de fleste er i deres følelsers vold. For mange er det en livsbegivenhed, og Nordea har arbejdet ihærdigt med at håndtere det som en sådan og skabe en god stemning i forbindelse med boligkøbet.

Derfor er det faktisk lykkedes at øget markedsandelen på det danske realkreditmarked fra 16 til 17 pct., det er sket efter en tid, hvor Nordea først oplevede tilbagegang, siden stabilitet og så endelig fremgang.

Med til historien hører selvfølgelig Nordeas produktudvalg, men spørgsmålet er, hvor meget det i praksis betyder, fordi de klassiske realkreditlåneprodukter er ret ens. Nordea har valgt en prissætning, som ligger fint til på fastforrentede lån og med relativt lave oprettelsesgebyrer – uden at man dog er prisførende. På lån med kortere mellem rentetilpasningerne ønsker man ikke at være billigst.

Hvorfor sænker man ikke priserne?

Når man normalt ser sammenligninger mellem realkreditselskabers priser, ligger Nykredit typisk billigst på fastforrentede lån og F5-lånene takket være deres Kundekroner. Realkredit Danmark ligger derimod billigst på F5-lån for kunder med en belåningsgrad på under 60.

Jyske Bank var førhen gode til at være prisførende og markedsførte sig med det, men det synes at være gået helt i stå. Og det er interessant, at Jyske Bank som beskrevet i InsideBusiness tidligere på ugen nu går direkte i struben på Nykredits stadig mere dominerende rolle, uden at der umiddelbart er udsigt til, at Jyske Bank og andre sænker priserne for at få flere kunder i butikken.

For selv om der rundt om i det danske banklandskab hos Totalkredit-bankerne er en vis lydhørhed over for at tage f.eks. Jyske Bank-boliglån ind på hylderne for på den måde at få mere kontrol over egen forsyningskæde og udfordre Nykredits dominans, så vil de fleste bankdirektører få svært ved at vælge Totalkredit fra, fordi de takket være Forenet Kredits Kundekroner generelt er billigst.

Og så er der spørgsmålet, hvorfor spillere som Jyske Bank og Realkredit Danmark ikke blot sænker priserne for på den måde at købe sig til en højere markedsandel. Det er der nok to forklaringer på.

Den første er, at det ikke nødvendigvis vil have den store effekt, fordi de mellemstore banker og lokale pengeinstitutter i Totalkredit i den grad har vind i sejlene med et sammenlagt langt større filialnet end de øvrige institutter. Læg hertil, at lempelser af bidragssatsen vil svække indtjeningen på en yderst kapitaltung del af forretningen hos i forvejen indtjeningsudfordrede Jyske Bank og Danske Bank.

Desuden er alle nok klar over, at Nykredit alligevel vil vinde en priskrig, fordi man har stordriftsfordelene, lavere indtjeningskrav og i nogles øjne mere lukrative forretningsbetingelser med lavere kapitalkrav end konkurrenterne.

Realkreditten burde sænke priserne, når boligpriserne stiger

Det betyder dog ikke, at der ikke er behov for en øget konkurrence på realkreditlån. Tag f.eks. det åbenlyst kundefjendtlige i, at realkreditselskaberne ikke automatisk regulerer bidragssatserne ned, i takt med at boligpriserne stiger. Kun Realkredit Danmark har ifølge InsideBusiness’ oplysninger en praksis, hvor man automatisk reducerer tillægget for afdragsfrihed, når boligejeren passerer en belåningsgrad på 60.

I en tid med ofte negative renter kan det betyde rigtig meget – og i princippet en halvering af boligejerens ydelse til realkreditinstituttet. Som en kilde med nøje kendskab til forholdene formulerer det: Man skal jo tænke på, at vi heller ikke kan hæve priserne, når boligpriserne falder.

Uanset hvad, er også produktudvikling en del af konkurrencebilledet – og et godt bud er, at Danske Banks Realkredit Danmark her vil benytte sine mere moderne låneprodukter til at forbedre sin markedsposition på realkreditlån til private, når man nu som bebudet ved tredje kvartalsregnskab går i offensiven.

I Danske Bank har man nemlig historisk set været god til at udvikle de bedste og mest innovative realkreditprodukter, og det er en væsentlig del af realkredithusets selvforståelse. Det er også tilfældet med låneproduktet Flexlife, hvor man i Danske Bank selv mener at have et overlegent produkt, der gør det muligt at vælge frit mellem afdrag og afdragsfrihed, et element, som mange efterspørger, fordi livet jo har det med at være foranderligt, og så vil man gerne kunne reducere omkostningerne, hvis man får lyst til at rejse, udleve en drøm om at blive selvstændig eller vil sende ungerne på efterskole.

Interessant er det også, at Danske Bank uden videre underbyder Totalkredits priser på deres lignende produkt med 30 års afdragsfrihed på prisen for kunder med en god belåningsgrad. Kun med KundeKroner er Nykredit en smule billigere.

Så det er ikke umuligt for Danske Banks Realkredit Danmark at blive prisførende – og det kan måske hjælpe banken i markedsføringen, hvis man for alvor vil udfordre Nykredit.

 

Læs mere

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt

Er der en skjult agenda med indgreb på boligmarkedet?

Nu skal boligindgreb rettes mod svage boligejere. Velhavende går fri

Stop grædekoneriet om boligpriserne

Frygten vokser for nyt fald i boligpriser

Hvem stopper Nykredits dominans på boliglån?