Genrefoto fra Topdanmark presse

Pension

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

Der blæser kraftige vinde, der kan få de danske pensionsselskaber til at droppe de udskældte underskud på syge- og ulykkesforsikringer. Når det sker, står dansk skadesforsikringsselskab klar til at rykke ind på milliardmarkedet.

Skadesforsikringsselskabet Købstædernes Forsikring har blikket stift rettet mod personforsikringer, for det er her, man forventer at se fremtidens vækst. Direktør Anders Hestbech vil ikke afvise, at man i fremtiden vil kunne sælge de forsikringsordninger mod tab af erhvervsevne, der volder pensionsselskaber som AP Pension, Danica, PFA og Velliv store kvaler i dag.

“Vi vil ikke udelukke at gå ind på markedet for syge- og ulykkesforsikringer og forsikringer mod tab af erhvervsevne. Vi ser personforsikringer som fremtidens vækstområde i forsikringsbranchen. Der vil simpelthen være et stigende behov for at forsikre familien, egne indtægter i tilfælde af sygdom, helbredet og andre bløde værdier.”

Dog er det ikke et nemt marked at komme ind på. Som beskrevet i InsideBusiness i talrige artikler er pensionsbranchens milliardforsikringsforretning kendetegnet ved, at selskaberne har store underskud på området, der finansieres med indtægter fra andre områder:

”Vi kan jo se, at forsikringerne typisk kører med underskud i pensionsbranchen, som tjenes hjem via højere investeringsomkostninger. Det er en uskik, der ødelægger transparensen på markedet. Når den praksis stopper, så kunne det være et marked, vi gerne vil ind på,” siger Anders Hestbech.

Presset vokser på pensionsbranchen

Og der er faktisk vinde i gang, som tyder på, at området kan blive normaliseret. Senest anbefaler en endnu ikke offentliggjort rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness er i besiddelse af, at der skal skabes bedre forudsætninger for såkaldt unbundling af forsikrings- og pensionsprodukter. Det betyder kort fortalt, at det vil være lettere for beslutningstagere at sammenligne de enkelte pensionsprodukter, ligesom det vil øge gennemsigtigheden og gøre det lettere for forsikringsselskaber som Købstædernes Forsikring, Euro Accident med flere at få adgang til markedet.

”Det vil styrke mulighederne for, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne samt nye, mindre aktører, som er gode til forsikring, men som ikke tilbyder kapitalforvaltning, kan komme ind på markedet og lægge pres på de etablerede virksomheder,” fremgår det af rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som også lægger vægt på, at markedet vil blive mere transparent.

Der er også andre vinde, som blæser i den retning. For Finanstilsynet er som tidligere beskrevet i InsideBusiness i gang med en kontrol af området i disse dage – og helt ekstraordinært har PFA undladt at gå ind i en budrunde om Novozymes’ pensionsordning, hvilket kan indikere, at markedslederen er blevet mere opmærksom på at undgå de underskudsgivende forsikringsordninger. Desuden har AP Pensions direktør, Bo Normann, og flere andre brancheaktører gentagne gange talt om, at priserne på forsikringsordningerne skal op.

For Købstædernes Forsikring er forretningsområdet ikke helt fremmed, fordi man i forvejen arbejder med arbejdsskadeforsikring og syge- og driftstabsforsikringer for selvstændige, som på nogle områder minder om SUL-forsikringerne.

”Vi har også produkter som lønsikringsforsikring og forsikring, der dækker ens omkostninger til boligen, hvis man bliver syg eller arbejdsløs,” siger Anders Hestbech.

Det er dog langtfra sikkert, at det bliver nemt for forsikringsselskabet og andre aktører som Tryg, Gjensidige eller Codan at komme ind på det forsikringsmarked, som pensionsbranchen sidder så tungt på. Det er i hvert fald analysen fra aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen, der fra sit selskab AFPR følger pensionsområdet tæt og blandet andet gennemfører udbudsrunder.

”Det kunne da være ualmindelig skønt, hvis der måtte opstå et marked, hvor andre udbydere kan komme ind. Men priserne på SUL skal altså ganges med halvanden, før du når et prisniveau, hvor andre udbydere meningsfyldt kan komme ind. Så det er altså store forandringer, der skal til,” siger Jørgen Svendsen.

Pensionsbranchen er med til at holde konkurrencen væk

Han mener endda, at det kan være en fordel for pensionsbranchen, at priserne ligger kunstigt lavt på SUL-dækningen.

”Jeg tror, at en spiller som Danica synes, det er fint nok, at de sætter til på forsikringsordningerne. For selv om det er surt for Danica med et underskud, så bliver kundernes formue jo fastholdt. Kommer Euro Accident og andre ind på markedet, så kan de jo tage en masse af nye spillere som banker og kapitalforvaltere med ind på det lukrative investeringsområde,” lyder det fra Jørgen Svendsen, som derfor mener, at den normalisering af pensionsmarkedet, der efterlyses, har meget lange udsigter.

Det skyldes også, at brancheorganisationen Forsikring & Pension har været med til at få indført regler, der betyder, at danskerne skal indbetale en vis del af opsparingen som livrenter.

”Da livforsikringsselskaber er de eneste, der må tilbyde livrenter, er det ydermere med til at holde nye aktører ude af pensionsmarkedet,” forklarer Jørgen Svendsen.

En af spillerne, der arbejder på at opbygge en dansk forretning på SUL-forsikringer og på den omtalte unbundling, er direktør Christian Dehn fra Euro Accident. Han er kommet i gang på det danske marked og har store forventninger til 2020.

”Der kommer nye kunder hver dag, men tilgangen har ikke været så hurtig som beregnet.”

Euro Accident har aftaler med en række af de store mæglerhuse. Det er dog svært at håndtere unbundling i praksis, fordi der mangler en fælles praksis, som kan håndtere opkrævninger og håndtering af fordeling af præmier på det danske marked, konstaterer han.

Som et af de eneste danske skadesforsikringsselskaber kører Topdanmark allerede via Topdanmark Liv en overskudsgivende forretning på tab af erhvervsevne-området.

Læs også

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner