;
Deloitte digital

Inside story

Ny teknologi æder konsulenternes kerneforretning

Konsulentbranchen er under hastig forandring. Digitaliseringsbølgen, der allerede har ændret spillereglerne for kunderne, er nu tæt på at overtage de traditionelle ydelser, og det har store konsekvenser for branchen.

Konsulentbranchen er kastet ud i en dyb identitetskrise. For mens digitaliseringen hidtil har drejet sig om konsulenternes kunder, eksempelvis Mærsk, Danske Bank og Grundfos, er topchefernes betroede rådgivere i al stilfærdighed også selv blevet ramt – og her er digitaliseringen ved at ændre branchen radikalt.

Markedet for digital omstilling voksede forrige år med mere end 70 pct. globalt, mens konsulentbranchens øvrige ydelser tilsammen skrumpede med 11 pct. Det viser nye tal fra analysehuset Source Information Services.

Den digitale omstilling kannibaliserer således konsulenternes traditionelle kerneforretning, og på sigt kan det vise sig at være en farlig udvikling, vurderer Fiona Czerniawska, der er medstifter og managing partner i Source Global Research, der foretager analyser af konsulentbranchen.

”Hvis det fortsætter, vil vi nå et punkt, hvor digital transformation har opslugt resten af konsulentydelserne. Det vil sige alt det, som konsulenter gør i dag. Det eneste, de vil beskæftige sig med, er digital transformation,” siger Fiona Czerniawska og fortsætter:

”Faren er, at branchen bliver meget afhængig af den fortsatte efterspørgsel på digital transformation, og hvis kunderne så holder op med at købe de ydelser, kommer konsulenthusene til at lide,” siger hun.

Mistillid kan få boblen til at briste

Selv om digitaliseringen gennemsyrer alt det, konsulenterne arbejder med i dag, er en pludselig mistillid til digital transformation ikke et helt utænkeligt scenario. Der er ifølge en anden rapport fra Source Global Research allerede i dag tegn på, at kunderne er begyndt at tvivle på, om digital transformation kan levere på de mål, der stilles i udsigt, og hvis ikke konsulenterne formår at overbevise kunderne med konkrete resultater, kan branchens primære vækstmotor udvikle sig til en boble, der kan springe med uoverskuelige konsekvenser for de spillere, der har satset på den – og det er stort set dem alle.

På tværs af branchen lyder konsensus dog i dag, at digitalisering er strålende for både kunder og konsulenter. Digitaliseringen driver væksten i konsulentbranchen og giver kunderne mulighed for at investere i nye produkter og services, og alle de huse, som InsideBusiness har været i kontakt med, melder om høj vækst på det digitale område.

Kundernes glubende appetit på digital omstilling har gjort området til en guldrandet forretning for de store globale konsulenthuse som Accenture, Deloitte og McKinsey, der sidder på henholdsvis 10, 9 og 5 pct. af det globale marked for digital transformation.

Det gælder også i Danmark, hvor rådgivning om digital transformation ifølge branchedirektør i Dansk Industri, Henriette Søltoft, vokser kraftigt.

”Der ingen tvivl om, at de private virksomheder har behov for at omstille sig digitalt, og det har den offentlige sektor også.  Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi i løbet af de kommende år fortsat vil se betydelig vækst i konsulentydelser indenfor digital transformation, og at det vil komme til at udgøre en ganske betydningsfuld del af konsulentforretningen i Danmark,” siger Henriette Søltoft fra DI Rådgiverne.

Sagen kort

Den voldsomme vækst i konsulentbranchen er drevet af digitaliseringen. Så meget, at den digitale transformation nu er begyndt at kannibalisere konsulenternes traditionelle kerneforretning.

De store konsulenthuse lægger arbejdsgangene op og investerer massivt i nye digitale ydelser, men det er ikke risikofrit.

Hvis digital transformation en dag taber gennemslagskraft hos kunderne, risikerer branchen at stå med stort tab af omsætning.

Ændrer konsulenternes rolle

Som svar på efterspørgslen fra kunderne har de ændret både interne arbejdsgange samt investeret tungt i nye forretningskoncepter, og det fører dem ned ad en vej, der adskiller sig betydeligt fra den måde, konsulenthusene historisk har arbejdet på.

Hvor de store globale strategihuse tidligere sendte et team af eksperter ud til kunden for at løse en given opgave, arbejder konsulenterne nu i højere grad som kontraktansatte på de store digitale transformationsprojekter. De digitale omstillingsprojekter adskiller sig ved at være multidisciplinære og kan en og samme tid indeholde elementer af strategi, forandringsledelse og teknologi, hvor ydelserne tidligere var mere afgrænsede.

Det mærker man også hos den amerikanske konsulentkæmpe Bain & Company, der har et mindre kontor i København.

”Strategikonsulentens rolle har ændret sig. Hvor man som rådgiver tidligere blev hyret ind og var med til at løse opgaven fra start til slut, handler arbejdet i dag om at finde de rigtige eksperter og leverandører til kunden,” siger Guy Brussselmans, der er landechef i Bain & Company i Danmark.

De store konsulenthuse har alle forskellige tilgange til digitaliseringen af branchen, men ingen af dem har tilsyneladende fundet den rette formel endnu. De senere år har konsulenthusene købt eller skabt deres egne digitale bureauer og placeret dem eksternt, blandt andet for at sikre, at den digitale transformation tænkes ind i alle projekter.

”Vi har alle sammen forskellige tilgange til digitaliseringen, og vi prøver hver især at finde den rette fremtidige model. Jeg vil ikke kalde det en krise, for digitaliseringen bidrager med enorm vækst til branchen. Men som branche er vi ved at genopfinde os selv og vores rolle, det er der ingen tvivl om,” siger Guy Brusselmans.

Konsulenter på overarbejde

Konsulenthusene selv understreger dog også, at det i dag er umuligt at adskille digital transformation fra andre projekter. Det digitale er et gennemgående element i konsulenternes arbejde, og det tvinger også rådgiverne til at samarbejde på nye måder i organisationerne.

”Det var lettere at adskille i gamle dage, hvor strategi, organisation og eksempelvis salg og marketing var mere adskilt. I dag er det meget mere integreret, og for de fleste virksomheder er digitalisering rykket ind på midtbanen af deres operationelle og strategiske agenda. At yde rådgivning uden at tænke digitalisering er i dag nærmest umuligt,” siger Hans Henrik Beck, der er managing partner i Qvartz.

Han oplyser, at dataspecialister er en del af stort set alle konsulenthusets projekter i dag, hvilket også understreger behovet for nye kompetencer.

I det danske konsulenthus Valcon, der har rødder i blandt andet optimering af forretningsprocesser og forsyningskæder, er det ikke længere kun områdeeksperterne, der er i høj kurs. De folk, alle jager, er dem, der kan forbinde områder.

”De er både eksperter på deres felt og kan samtidig tænke de nye teknologiers muligheder ind. Dem er der rift om,” siger Thomas Fischer, der er administrerende direktør i Valcon, og peger på, at det også er et generationsspørgsmål.

”De yngre konsulenter, der kommer ind til os i dag med speciale i for eksempel supply chain-optimering, er også trænet i de nye teknologier. Vores ældre folk, der har en tung baggrund inden for mere traditionel produktions- eller supply chain-optimering, arbejder i dag enten i blandede teams, eller også bliver de kompetenceudviklet og flytter sig selv. Sådan har det ikke altid været, men digital transformation er den store driver i dag, og det man kan ikke længere adskille fra andre omstillingsprojekter,” siger han.

Konkrete resultater er nødvendige

Udfordringen med digital transformation er ifølge Fiona Czerniawska at gøre resultaterne håndgribelige for kunderne. Rapporter viser, at konsulenternes kunder ikke altid får det udbytte af projekterne, som de forventer, og hvis det i sidste ende skader tilliden til de digitale transformationsprojekter, risikerer branchen at stå med et stort hul i omsætningen.

”På den korte bane skal konsulenthusene udnytte de muligheder, digital transformation medfører. Ellers risikerer de at blive presset ud af en stor del af konsulentmarkedet,” siger hun og fortsætter:

”De bliver imidlertid også nødt til at sætte fokus på, at digital transformation ikke bliver en boble, der kan briste. Det betyder, at de skal blive i stand til at demonstrere, hvordan digital transformation kan skabe værdi i praksis,” siger hun.

Hos Deloitte, der er blandt de førende spilere på området herhjemme, er Martin Søegaard, der leder konsulentforretningen, da også meget bevidst om de indbyggede udfordringer i ydelser inden for digital transformation.

Potentialet i de projekter, der har en platform eller en større digital komponent som omdrejningspunkt, er større end i de traditionelle projekter, og det er påvirkningen på kundens forretning derfor også.

”Når man arbejder med de store forretningskritiske systemer, er påvirkningen på kundens kerneforretning selvfølgelig også større. Derfor er det endnu mere vigtigt, at man forventningsafstemmer med kunden på de store projekter, der har digital transformation som omdrejningspunkt,” siger Martin Søegaard.

Ligesom i de øvrige konsulenthuse i Danmark er det også i Deloitte digitalisering, der driver væksten, og selv om den allerede har været meget høj de senere år, forventer han, at det fortsætter.

”Den store bølge af platformsafhængige transformationer er kun lige startet, og de store platformsspillere som for eksempel Sales Force forventer at fordoble omsætningen over de næste fem år,” siger Martin Søegaard.

LÆS OGSÅ

Politikere vil slagte konsulenternes guldæg

Eksperter slår alarm: Umuligt at skære konsulenter væk

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres