;
Foto - FSR - danske revisorer

Inside story

Nye udfordrere bider revisionshusene i haserne

Flere og flere virksomheder takker nej til revision og nej til assistance fra en revisor. I stedet sætter de i stigende grad selv regnskabet op ved hjælp af nye digitale tjenester.

Den lempede revisionspligt har været dyr for revisorbranchen og kostet kunder til en generation af nye digitale konkurrenter.

Siden 2011, hvor revisionspligten senest blev lempet, er antallet af virksomheder, der fravælger revision, steget med over 500 procent fra knap 25.000 virksomheder til aktuelt 168.000 virksomheder. Et voldsomt fald, som ikke kun har sat sig i antallet af reviderede årsregnskaber, men også i revisionshusenes brede kundeforhold.

Selv om flere virksomheder tilvælger at få den mindre omstændelige assistanceerklæring på regnskabet i dag, er der også flere og flere, der helt fravælger at benytte sig af en revisor. Det viser en stor analyse, som brancheforeningen FSR – Danske Revisorer (FSR) har foretaget på baggrund af data fra analysehuset Experian.

I alt har 65.000 selskaber helt fravalgt at involvere en revisor i forbindelse med opstilling af regnskabet i 2019. Det er en stigning på knap 240 procent i forhold til 2012.

Så store ændringer kan ikke undgå at påvirke revisionshusene, som da også har svaret igen ved at omstille sig, lyder det fra Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør i FSR.

”Alt andet lige betyder det, at der bliver færre opgaver til revisorbranchen. Og så alligevel ikke. For det er også en mulighed for, at revisionsvirksomhederne kan rykke højere op i værdikæden. Det, der bliver fravalgt, vil typisk være assistance til at opstille regnskaberne,” siger Charlotte Jepsen.

Sagen kort

Antallet af virksomheder, der fravælger revision og brug af revisor er eksploderet siden 2011, hvor revisionspligten senest blev lempet. 168.000 selskaber fravalgte i 2019 revision, og 65.000 selskaber fravalgte helt at bruge revisor.

Mange steder har man fravalgt revisionsydelsen, fordi det passer bedre til virksomhedens beskaffenhed, men flere og flere steder fravælger man også revisor, og det gør ondt på branchen.

I stedet sætter de små virksomheder selv deres regnskab op med hjælp fra nye, billige digitale tjenester såsom Billy, e-conomic og Dinero, der koster væsentlig mindre end en revisor, men som heller ikke kommer med samme kvalitetsstempel.  Udviklingen er en farlig glidebane, der eroderer tilliden til regnskabssystemet, mener man i branchen.

Rammer revisorernes mindre kunder

Nogle revisionshuse rammes dog hårdere end andre. Opgørelsen viser nemlig en signifikant forskel på, hvordan branchens forskellige kundesegmenter har reageret, og dermed er det heller ikke hele revisionsbranchen, der påvirkes på samme måde af glidningerne.

Det er navnlig nyetablerede selskaber, der helt fravælger at bruge revisor. Blandt selskaber stiftet i 2018 og frem har mere end 75 procent således fravalgt revision, mens 40 procent har fravalgt revisor, og jo mindre selskabet er, jo mere fravælger de revision.

De unge virksomheder ser ud til først at tilknytte en revisor, når virksomheden runder 5-9 ansatte, og det skyldes formentlig, at de på det tidspunkt har nået en omsætnings- og balancemæssig størrelse, der forpligter dem til at få revision.

”Den dag, man skal til at udvide sin forretning, er jeg ikke i tvivl om, at virksomhederne vil involvere  en revisor. Banker og investorer stiller krav om, at revisor er involveret, og mange stiller også krav om et revideret regnskab,” siger Charlotte Jepsen.

Da det især er mindre virksomheder, der fravælger revision og revisor, er det tilsvarende især de små og mellemstore revisionshuse, der bliver ramt, men også mellemstore og store revisionshuse som Beierholm og BDO, der har mange smv’er i kundekredsen, mødes for tiden af skarp konkurrence for de nye, billige regnskabsprogrammer, der blandt andet lader virksomhederne opstille deres egne regnskaber.

At satse mere målrettet på rådgivning er ikke nok til at konkurrere mod de små nye digitale konkurrenter som Ageras’ Billy, Vimas’ Dinero og e-conomic og andre regnskabsprogrammer, erkender man hos Beierholm.

Kilde: FSR – Danske Revisorer

Små virksomheder springer revisoren over

Hos Beierholm oplever administrerende direktør Søren V. Petersen ganske vist nærmest aldrig, at eksisterende kunder helt fravælger at bruge en revisor, for hvis en kunde stopper, er det som regel, fordi kundens virksomhed lukker, eller fordi kunden går over til en konkurrent. Men stigningen i virksomheder, der fravælger revisor og i særdeleshed revisionsydelsen, har ramt tilgangen af nye kunder fra iværksættersegmentet.

”Jeg tror, der er blevet stiftet en lang række nye selskaber, som fra begyndelsen fravælger revision og heller ikke vælger at have en revisor tilknyttet. På kundetilgangssiden var der førhen flere små kunder i spil end nu, hvor især små førstegangsiværksættere vælger ikke at benytte sig af en revisor,” siger Søren V. Pedersen.

På grund af de lempede regler er de nyetablerede virksomheder kommet ind i en – set med branchens øjne – dårlig gænge de senere år, idet de aldrig har oplevet fordelen ved at have en revisor tilknyttet. De unge iværksættere kan ikke se værdien af revisorens rådgivning og sparring, fordi de aldrig har brugt en revisor før, og derfor taber de statsautoriserede revisorer på pris i forhold til de billigere digitale alternativer.

”De (iværksætterne, red.) kunne godt være interessante for os, men vi må nok også bare erkende, at der findes et marked af mindre regnskabsfirmaer, der kan indberette regnskab til Erhvervsstyrelsen og lave selvangivelse billigere end et revisionshus,” siger administrerende direktør Søren V. Pedersen fra Beierholm og fortsætter:

”De skal ikke leve op til samme standarder for kvalitet i ydelsen som os, for der en række lovbestemte kvalitets- og dokumentationsmæssige forhold ved vores arbejde og de standarder, som gælder for vores arbejde som revisorer, når vi assisterer kunder, uanset om der er tale om revisionserklæringer eller blot assistance.”

Hjælpende hånd fra finanssektoren

Men branchen får også en hjælpende hånd fra andre dele af samfundet.

Som InsideBusiness tidligere har afdækket, spreder krav om tilknyttet revisor for erhvervskunder sig for tiden som en steppebrand i banksektoren. Jyske Bank er således ikke alene med kravet længere. Det er også blevet en realitet i Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn, mens andre pengeinstitutter, for eksempel Jutlander Bank, og Ringkjøbing Landbobank, vurderer det fra gang til gang eller som Vestjysk Bank nøjes med at anbefale brug af revisor.

”Der er flere og flere banker, anført af Jyske Bank, som kræver af deres erhvervskunder, at de som udgangspunkt skal have en revisor tilknyttet. De har indført deres egen revisorpligt for bedre at kunne leve op til de krav, de selv er underlagt om hvidvask, og det ser vi som en stigende trend,” siger Søren V. Pedersen.

Fravalg betyder ikke svindel

Men fortællingen om, at virksomhedernes fravalg af revisionsydelsen og ultimativt revisor, skulle bunde i et ønske om at slippe for offentlig kontrol, er også forsimplet. Revisionspligt forhindrer ikke nødvendigvis svindel, hvidvask eller fejl i at opstå, og for mange virksomheder kan den bedste løsning faktisk være at fravælge ydelsen. Det mener blandt andre Per Lundahl, der statsautoriseret revisor, partner og administrerende direktør i revisionsfirmaet Grant Thornton.

”Hvis jeg for eksempel konstaterer, at en virksomhed har afregnet moms eller kildeskat en dag for sent, så skal vi skrive i vores påtegning, at noget er gået galt, og det uanset hvad omstændighederne er. Pendanten er en virksomhed, der ikke er omfattet af krav om revision, hvor vi ikke engang må nævne det i vor påtegning, da vi i givet fald ville overskride vores tavshedspligt. Så man straffer måske unødigt de virksomheder, der tilvælger revisionspligten,” siger han og fortsætter:

“Det er derfor, vi siger til mange virksomheder, at fordi systemet er så stramt reguleret, så står du bedre ved at fravælge revision.”

Dokumentation og formalia tager tid, uanset om det er relevant for den pågældende virksomhed eller ej. For et almindeligt holdingselskab, der ikke har nogen aktivitet, tager det rundt regnet 10 timer at opfylde de formelle krav, og det er en ydelse, som kunden aldrig får at se.

Det er alene, for at vi kan forklare, hvordan vi har gjort, hvis Revisortilsynet en dag kommer og spørger. Her er vi oppe imod, at kunden i stedet kan bruge et regnskabsprogram til selv at sætte et regnskab op. Uden at tallene er kontrolleret, uden at have brugt 10 timer og uden hjælp fra faguddannet personale,” siger Per Lundahl.

Det er ifølge direktøren ikke den type kunder, Grant Thornton typisk satser på, og derfor ser man heller ikke de nye digitale regnskabstjenester som konkurrenter. Men han er nervøs for, hvor udviklingen bærer hen, for det eroderer ifølge Per Lundahl tilliden til regnskabssystemet, når regnskaber, som kunderne selv har lavet uden assistance fra en revisor, kan indgå i de samme statistikker som regnskaber med revisorpåtegning.

”Jeg oplever ikke at have for lidt at lave, og jeg hører heller ikke andre pibe over, at de har for lidt at lave. Men hvis man fortsætter ad den nuværende sti og for eksempel helt fjerner behovet for at bruge en revisor, så risikerer man, at tilliden til regnskabssystemet forsvinder,” siger han.

Smv’erne advarer mod stramning

I brancheforeningen SMVdanmark afviser man dog, at en løsning på udfordringerne med tillid er at stramme revisions- eller revisorpligten. I stedet bør man sætte ind mod de brodne kar og tilbyde en hjælpende hånd til de lovlydige virksomheder, der kommer til at begå fejl på grund af systemets kompleksitet.

”Vi ved, at der er 8 procent, der bevidst snyder i skat, og derudover er der nogle, der ved en fejl kommer til at indrapportere forkert, fordi skattesystemet er komplekst. Så det, vi skal gøre, er at sætte målrettet ind mod dem, der snyder, mens vi forenkler systemet. Vi skal ikke kræve revisionspligt eller stille krav om brug af revisor,” siger Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom i SMVdanmark.

Løsningen er ikke at stramme revisionspligten, mener hun. Erhvervsministeriet har ganske vidst tidligere konstateret markant flere fejl i momsregistreringer fra de selskaber, der har fravalgt revision, og påvist, at selskaber, der benytter sig af en revisor, generelt har færre fejl i indberetningerne end selskaber, der ikke benytter en revisor.

Men størrelsen på fejlen er i den forbindelse relevant, mener Mia Amalie Holstein.

”Fire gange har vi lempet revisionspligten siden 2006, og der er ikke kommet mere snyd eller svindel. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi skulle stramme igen. Det eneste, det gør, er jo at sende penge i revisorernes retning på bekostning af de mindre virksomheder, der bliver bebyrdet,” siger hun.

 

LÆS OGSÅ

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Danske Banks møgsag skader alle banker, pensions- og forsikringsselskaber

Ulmende uro i Danske Banks ejerkreds  

Banker i vildrede om covid-19 nedskrivninger

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Danske Banks skandale-produkt slår forventningerne

Danske banker står splittet om Saxo Banks indtog i sektoren

Konkurrenter angriber succesful forvalter. Eksperter kræver regulering