;
nykredit

M&A

Nykredit og Spar Nord-direktør i svær børsdans om DAB

Rundt om i banksektoren undrer man sig over et personsammenfald, idet Spar Nord-topchef Lasse Nyby også sidder i bestyrelsen for Nykredit, der netop har købt Sparinvest. Samtidig har Spar Nord lagt et fjendtligt købstilbud på aktierne i Danske Andelskassers Bank, der tjener stort på netop Sparinvest-salget. Vi udreder sagen, der trækker tråde til Nykredits noget usædvanlige bestyrelseskonstruktion.

En lang række lokalbanker blev fredag forgyldt, og der var pæne kursstigninger til flere spillere. For lige inden weekenden blev det offentliggjort, at Nykredit køber Sparinvest for 2,25 mia. kr. Men især ét forhold i den sag har vakt undren på korridorerne rundt om i banksektoren.

For en af største ejere af Sparinvest er Danske Andelskassers Bank, der sidder på 13,8 pct. af aktierne og står til at få en ekstraordinær indtægt på 161 mio. kr. fra salget. Det beløb luner godt i Danske Andelskassers Bank (DAB), der i en periode var udfordret på flere fronter og stadig er det med store landbrugsengagementer. Kursen på DAB steg da  også 17 pct. i sidste uge. Men fredag, kort tid efter salget af Sparinvest blev offentligt kendt, offentliggjorde Spar Nord, at man lægger et betinget købstilbud på DAB.

Netop Spar Nords direktør, Lasse Nyby, sidder godt repræsenteret i forskellige bestyrelser i finanssektoren, herunder i Nykredits bestyrelse. Personsammenfaldet i de to sager har derfor vakt nogen undren i sektoren, navnlig fordi forhandlingerne om Nykredits køb af Sparinvest skulle have været stået på siden sensommeren, og det var den 26. september, at Spar Nord købte 27,05 pct. af Danske Andelskassers Bank af finansmanden Henrik Lind.

Derfor spørger InsideBusiness Spar Nord Lasse Nyby, om han og Spar Nord kendte til den forestående transaktion, inden man købte sig ind i Danske Andelskassers Bank.

”Det har jeg ikke vidst, så jeg har ikke været inhabil. Jeg har intet kendt til det, og hvis jeg gjorde, så skulle jeg jo også rykke direkte i fængsel. Heldigvis har jeg været sendt uden for døren, når det her været behandlet,” siger Lasse Nyby

Kan man sidde i bestyrelsen uden at vide, at en så stor transaktion er under opsejling?

”Ja, det kan man faktisk godt.”

Nykredit har to bestyrelser

Det skal her tilføjes, at der er en række væsentlige detaljer, som man skal vide om Nykredits bestyrelsessammensætning, som de færreste er opmærksomme på. For der findes nemlig både en bestyrelse for Nykredit Realkredit og én for Nykredit A/S. Det er ikke interessant for ret mange at sondre mellem de to, for formand Steffen Kragh og de to næstformænd Nina Smith og Merete Eldrup går igen begge steder. Men i Nykredit A/S er de to bankfolk Lasse Nyby og Den Jyske Sparekasses direktør, Claus E. Petersen, med som menige medlemmer. De sidder ikke med i Nykredit Realkredit.

Nykredits chefjurist, Kenneth Hedegaard, oplyser, at det var især den førstnævnte bestyrelse uden de to bankdirektører, der håndterede købet af Sparinvest. Dog ikke i alle tilfælde:

”Sammenlægningen med Sparinvest er løbende, siden forhandlingerne blev indledt, blevet behandlet i bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S, hvor der ikke sidder repræsentanter for andre pengeinstitutter. Sammenlægningen er derudover behandlet på et enkelt møde i Nykredit A/S i februar 2019, hvor dette punkt blev behandlet separat uden de to repræsentanter fra andre pengeinstitutter, og uden at de kendte til punktets indhold.”

Kenneth Hedegaard forsikrer tillige om, at der ikke er begået fodfejl, såsom at de to bankdirektører havde adgang til bestyrelsesreferater og øvrigt materiale efter mødet.

”Alt skriftligt bestyrelsesmateriale, herunder referater, vedrørende sammenlægningen med Sparinvest ligger i regi af Nykredit Realkredit A/S og har derfor ikke været tilgængelig for repræsentanter fra andre pengeinstitutter,” fortsætter Kenneth Hedegaard.

Den noget mærkværdige bestyrelseskonstruktion i Nykredit begrundes med, at det er af historiske årsager og stammer fra dengang, Nykredit blev omdannet fra at være en forening til at være et selskab.

”Vi ser det som en styrke at have repræsentanter fra vores samarbejdspartnere i bestyrelsen for Nykredit A/S, og vi tager naturligvis alle forholdsregler, såfremt vi vurderer, at der er risiko for interessekonflikter,” afslutter Kenneth Hedegaard.

Spar Nord blev orienteret inden Sparinvest-salg

Med til historien hører også, at Spar Nords betingede købstilbud på Danske Andelskassers Bank blev oplyst til børsen kort tid efter offentliggørelsen af Sparinvests salg. Og nogle med kendskab til børsforhold ved også, at den slags ikke er tilfældigt.

Men det har Lasse Nyby fra Spar Nord en fornuftig forklaring på:

”Vi er en meget lille aktionær i Sparinvest, og vi er også på insiderlisten og bliver orienteret kort tid før offentliggørelsen af købet. Så på den måde har vi vidst det i forvejen. Jeg kan også oplyse, at Spar Nord ikke har købt aktier i DAB, efter at kursen kom over 6 kr.”

LÆS OGSÅ

Nervekrig om ny Danske Bank-topchef 

Headhunterkaos i Danske Bank

Danske Bank-casen giver svære generationsskifter i mange banker

Udrensningen fortsætter i den finansielle sektor. Hvem bliver næste offer?

Halvdelen af banktopcheferne ville dumpe på nye egnethedskrav

Har DI-boss snigløbet Danske Bank?