;
boliglån danske bank jyske

Inside story

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Det kan blive en rigtig dyr omgang for Jyske Bank og Nordea at købe Handelsbankens danske forretning, hvis de mister bidragsindtægterne fra bankens realkreditforretning. Omvendt kan også Nykredit få svært ved at købe Handelsbanken.

Nykredits storstilede aftale om formidling af realkreditlån via Totalkredit kan blive en afgørende faktor for, hvor Handelsbankens danske bank ender henne, efter at banken i sidste uge til stor overraskelse for alle i sektoren satte sig selv til salg.

Det er nemlig en væsentlig del af Totalkredit-aftalen, at Nykredit kan bremse en banks halvpart af fremtidige bidragssatser for allerede formidlede boliglån. Det skete, da Jyske Bank meldte sig ud af Totalkredit-samarbejdet efter at have opkøbt BRFkredit, og Anders Dam måtte slås for at hente realkreditlånene ud af Totalkredit, ligesom man endte med at indgå et lidet fordelagtigt forlig med Nykredit, hvorfra man fik en lille del af de mistede indtægter.

Alt tyder på, at samme problemstilling bliver afgørende for, om det bliver Jyske Bank eller Nordea, der køber Handelsbanken Danmark, eller om den ender hos en eller flere af Totalkredit-bankerne. Det er også analysen fra den garvede aktieanalytiker på bankområdet Per Grønborg fra SEB.

”For Jyske Bank og Nordea som køber af Handelsbanken vil det være et kæmpe problem med de fremtidige indtægter fra Totalkredit-aftalen, og uden dem som mulige købere er der ikke et stort køberfelt tilbage. Men da vi ikke kender størrelsen af Handelsbankens Totalkredit-portefølje, er det vanskeligt at vurdere, hvor afgørende Totalkredit-problemstillingen er.”

I forvejen er det allerede nu omdiskuteret, om det er inden for konkurrencereglerne, at en spiller som Nykredit kan binde sine underleverandører mange år ud i fremtiden via Totalkredit-aftalen. Men det er ikke et tema, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kommentarer til, når man spørger dem, selv om temaet er helt afgørende for konkurrencesituationen på bank- og realkreditlån, som p.t. er ved at sande til omkring Nykredit. Man vil fra Styrelsen hverken be- eller afkræfte, om man har undersøgt temaet.

Sagen kort

Salget af Handelsbankens danske bank har potentiale til at vende op og ned på banklandskabet herhjemme. Kan Jyske Bank få fingre i den danske del af Handelsbanken, vil det være en kærkommen volumenforøgelse, mens Nordea for alvor kan bide Danske Bank i haserne, hvis man løber med rovet.

Men Nykredits omdiskuterede Totalkredit-aftale, som binder leverandørerne til realkreditkæmpen, kan stikke en kæp i hjulet for en køber uden for realkreditsamarbejdet.

Det store spørgsmål er, om det overhovedet er konkurrencemæssigt lovligt at binde sine underleverandører så tæt, som Nykredit har gjort det.

Det kildne spørgsmål ønsker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke besvare.

”Det er ret åbenlyst, at Totalkredit-aftalen er konkurrencehæmmende, for det er svært for aktører uden for Totalkredit at få fodfæste på markedet, selv om det vil være helt oplagt for Jyske Bank at købe Handelsbanken, for Jyske Bank mangler volumen til at supportere de fuldt udbyggede hovedsædefunktioner. Man kan sige, at hovedet p.t. er for stort til resten af kroppen.” siger Per Grønborg.

Nykredit er totalt dominerende

Allerede nu afspejler markedspladsen for realkreditlån, at Nykredit/Totalkredit er totalt dominerende. Som beskrevet i InsideBusiness sad Nykredit nemlig på 74 pct. af alt nyudlån til private i første halvår, ligesom man er den eneste danske realkreditaktør, som for alvor har vækst i lånemassen. På den måde står Jyske Realkredit, Realkredit Danmark eller Nordea Kredit alle mere eller mindre i stampe.

Denne situation er også relevant for salget af Handelsbanken Danmark. Det skyldes, at Handelsbanken ikke blot har formidlet boliglån for Totalkredit, men også har taget boliglån med sikkerhed i fast ejendom på under 80 pct. på egne bøger, ligesom man har formidlet prioritetslån fra egen Hypoteksbank.

Selv oplyser Handelsbanken, at man bestemt stadig har prioritetslån på bøgerne, og de udgør langt hovedparten af bankens private udlån, som ved tredje kvartal 2021 var i alt 46,8 mia. kr. Heri indgår Totalkredit-lånene ikke.

”Det er fortsat vores største boligfinansieringsprodukt, som vi supplerer med Totalkredit på realkreditsiden. Vi oplyser ikke om volumen på formidlede realkreditlån i vores regnskaber,” lyder det i et svar fra Handelsbankens kommunikationschef Me Sophie Christensen

Me Sophie Christensen har ikke yderligere kommentarer, da salgsprocessen lige er startet. Indtil videre har analytikerne sat et prisskilt på omkring 6-7 mia. kr., men netop den store andel af realkreditlignende banklån betyder, at Handelsbankens størrelse i forhold til f.eks. Spar Nord nok er blevet overdrevet i diverse sammenligninger.

Uanset hvad, vil porteføljen af prioritetslån omvendt betyde, at Nykredit kan få svært ved at købe Handelsbanken. Fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil man nemlig næppe acceptere, at realkreditkoncernen med en allerede stor dansk markedsandel køber sig til en endnu større markedsandel på boliglån, selv om man sikkert sagtens vil kunne købe bankdelen, da Nykredit Bank ikke er specielt stor.

Nordea er favorit som køber

Ifølge Per Grønborg er Totalkredit-problemstillingen også relevant, hvis Nordea køber Handelsbanken.

”Jeg vil sige, at Nordea er min klare favorit til at købe Handelsbanken, selv om det kommer an på, hvor stor en del af Handelsbankens udlån, der er formidlet via Totalkredit. Men Nordea kan få fuld skalafordel via it-synergier, ligesom Nordeas direktør, Frank Vang-Jensen, har været direktør for Handelsbanken og derfor kender den indefra.”

Jyske Bank er ifølge Per Grønborg nummer to i kapløbet, hvis man kan få inddæmmet Totalkredit-problemstillingen.

Nummer tre er et konsortium af en række Totalkredit-banker med Nykredit i ryggen, f.eks. Sydbank, Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank, mens Nykredit som enekøber af Handelsbanken er nummer fire i rækken:

»Nykredit kan købe Handelsbanken selv og gå ind og blive fuld skala-konkurrent til de øvrige banker i Totalkredit-samarbejdet. Det er nok ikke umuligt, selv om Totalkredit-bankerne nok vil blive sure, omvendt har de ikke andre steder at gå hen,” lyder det fra Per Grønborg.

Per Grønborg mener, at Danske Bank er for stor og derfor vil få nej til at købe Handelsbanken, selv om man ligesom Nordea vil få fuldt udbytte af synergier fra datacentralerne. Det skyldes, at man i SDC, BEC og Bankdata typisk betaler per kunde eller per transaktion – og derfor er besparelserne ved at tage flere kunder ind trods alt begrænset. Nordea har sin egen datacentral og vil derfor kunne få fuld valuta ud af besparelserne.

Det taler derimod til Nykredits og Spar Nords fordel, at de ligger på datacentralen BEC – og at man derfor vil kunne undgå at skulle betale høje udtrædelsesgebyrer i forbindelse med købet.

”En mulighed er også, at Nykredit køber Handelsbanken i Nordsjælland og Storkøbenhavn, mens partnerbankerne køber resten, det kunne f.eks. være Ringkjøbing Landbobank, som vil elske at købe det gamle Midtbank, som er store i Herning,” siger Per Grønborg.

Købet kan vende helt op og ned på banklandskabet

Også bankekspert og seniorrådgiver fra Aalborg Universitet Lars Krull tillægger positionering i forhold til datacentralerne stor vægt. Han peger dog på, at man ikke skal udelukke, at et så stort opkøb kan flytte ved nogle af de eksisterende strukturer, således at Jyske Bank på grund af købet f.eks. kan flytte fra Bankdata til BEC, eller Sydbank kan gøre det samme.

”Både Sydbank og Jyske Bank er betydende spillere på Bankdatas platform. Vælger de noget andet, kan det virkelig sætte skub i tingene og starte egentlige banksammenlægninger i Danmark,” siger Lars Krull.

Omkring Totalkredit-problemstillingen bekræfter Lars Krull, at Nykredit holder de øvrige banker i et jerngreb, som ikke er blevet løsere siden Anders Dam og Nykredits topchef, Michael Rasmussen, nåede frem til et forlig om Jyske Banks adkomst til indtægterne fra Totalkredit-lån formidlet via Jyske Bank:

”Jeg kender ikke detaljerne i det forlig, som Jyske Bank lavede med Nykredit dengang, men som jeg forstår det, var det fint for Nykredit af præventive grunde, at Jyske Bank fik én på goddagen. Sidenhen tror jeg da bestemt, at Michael Rasmussen har strammet sin aftale med Totalkredit-bankerne, så det står klart, at hvis man ikke er med dem, helt eller delvist, så er man imod dem, og så kan man jo iværksætte sanktioner, hvis der bare er noget, der minder om forventet misligholdelse.”

Som InsideBusiness forstår det, opfatter man Totalkredit-samarbejdet ud fra en slags no pain, no gain-perspektiv. Det betyder, at der ikke kan være en betaling til en ny bankleverandør, hvis pågældende ikke lever op til det, som er hensigten i Totalkredit-aftalen, f.eks. om man stiller sikkerhed for lånene, og Totalkredit ejer (realkredit)kundeforholdet, og banken fortsat er loyal formidler af Totalkredit-produkterne. Selv ønsker Nykredit ikke at kommentere sagen.

”Det er tale om hypotetiske spørgsmål. Samtidig er Totalkredit-samarbejdets aftalevilkår et anliggende mellem Totalkredit og partnerne i samarbejdet. Derfor har vi ingen kommentarer,” lyder det i et skriftligt svar. Heller ikke Anders Dam i Jyske Bank har ønsket at kommentere realkreditdelen.

Anders Dam kan få svært ved at høste kunder

Dog skal det tilføjes, at det vil blive betydelig sværere for en køber af Handelsbanken at hente realkreditkunderne over fra Totalkredit, end det var for Anders Dam, da man forlod samarbejdet. Det skyldes, at F1-lån dengang var meget udbredt, der var en konverteringsbølge, og at Anders Dam samtidig dumpede prisen. I dag er der mange flere fastforrentede lån, og man kan diskutere fornuften i at flytte dem væk fra Forenet Kredit-ejede Nykredit, som p.t. er prisførende med undtagelse af visse lån med stærk bonitet i Realkredit Danmark.

 

Læs mere

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt

Er der en skjult agenda med indgreb på boligmarkedet?

Nu skal boligindgreb rettes mod svage boligejere. Velhavende går fri

Stop grædekoneriet om boligpriserne

Frygten vokser for nyt fald i boligpriser

Hvem stopper Nykredits dominans på boliglån?