;
danica

Pension

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping

Danicas priser på udskældte forsikringer ligger langt lavere end konkurrenternes – og det kan være med til at skabe omfordeling og skævvride konkurrencen. InsideBusiness gennemgår priserne fra PFA, Velliv og nytilkomne Euro Accident på det konfliktfyldte pensionsmarked. Danica afviser prisdumping.

Der er både hidsig kamp om kunderne og heftig intern rivalisering mellem de forskellige danske pensionsselskaber.

InsideBusiness har ganske ekstraordinært fået en række prisindikationer på, hvor de tre største spillere, Danica, PFA og Velliv, ligger i markedet på en tab af erhvervsevne-forsikring, der dækker op til 40 procent af lønnen. Her ligger priserne på ca. 0,3-0,35 procent af en medarbejders årsløn hos Danica, mens prisen hos Velliv og PFA typisk ligger på ca. 0,7 procent, mens den hos opkomlingen Euro Accident ligger på ca. 0,75 procent for en sammenlignelig tab af erhvervsevne-forsikring.

Priserne er blandt andet hentet fra en netop overstået udbudsrunde hos mæglerhuset Aon fra BASF, som Danica vandt for næsen af Velliv.

Det kan altså se ud, som om Danica dumper prisen på forsikringer for at tjene pengene hjem på investeringssiden, bekræfter pensionsekspert Gert A. Nielsen fra BedstPension.

”Ligner det prisdumping, ja, det gør det vel. Det er svært at forklare Danicas priser anderledes, end at de taber på forsikringerne og tjener på investeringerne. Danica er generelt dyrest på investeringsomkostningerne, og så bør de jo også alt andet lige være mest konkurrencedygtige på forsikringspriserne.”

Sagen kort

Pensionsbranchen er i disse måneder fortsat i alarmberedskab på grund af hård kamp i store udbudsrunder og myndighedspres for at imødegå omfordeling af kundernes penge.

I denne artikel sætter vi fokus på branchens prissætning på de udskældte dækninger for tab af erhvervsevne, som Danica p.t. beskyldes for at dumpe prisen på.

Artiklen følger i forlængelse af en længere serie, der dækker branchens udfordringer og aktuelle udbudsrunder.

Lige præcis denne model med omfordeling mellem de to forretningsområder er under pres fra Finanstilsynet, som p.t. kigger på den stærkt omdiskuterede model og ventes at levere et svar til pensionsselskaberne organiseret i Forsikring & Pension i februar som konsekvens af en langstrakt ophedet debat mellem selskaberne og tilsynet.

”Man skal så være opmærksom på, at der er stor risiko for omfordeling mellem de kunder, der har de store depoter, og som ikke har så meget behov for forsikringerne, i forhold til de yngre medarbejdere, der kun har små depoter og stort behov for forsikringsdelen,” siger Gert A. Nielsen, der peger på, at alle selskaberne jo har underskud på forsikringsdelen, og at der derfor sker en slags omfordeling.

Men flere af selskaberne forsøger at rette op på forretningen.

”Set fra vores bord er der ingen tvivl om, at PFA har været i defensiven hele sidste år. Velliv er konkurrencedygtige, og Danica giver attraktive priser på forsikringer eller tilbyder andre fordele og vinder derfor også ordninger, især de ordninger, som man allerede sidder på. Til sammenligning er AP Pension også attraktive med lavere investeringsomkostninger over for mindre virksomheder, men de har indført strenge krav til helbredsoplysninger, og det gør det lidt svært for dem,” siger Gert A. Nielsen.

Også hos Velliv er cheføkonom Jens Christian Nielsen meget opmærksom på, at visse konkurrenter ligger meget lavt på priserne – og det giver en vis uro i udbudsrunderne, som Velliv ellers har været gode til at vinde på det seneste.

”Vi kan genkende, at priserne visse steder ligger på et meget lavt niveau i jagten på nye kunder. I Velliv ønsker vi at skabe balance i forretningen for både nye og eksisterende kunder. Velliv har fokus på den rigtige prissætning, inklusive forebyggelse og reaktiveringsindsatser. Vi ønsker en lønsom forretning, og da vi fortsat har underskud på risikoforretningen, er en prisreduktion ikke en del af vores overvejelser,” siger Jens Christian Nielsen.

Ekspert: Alle selskaber dumper prisen

Det er dog ikke entydigt, at det kun er Danica, der dumper prisen, konstaterer aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension. Han bekræfter, at de nævnte priserne lyder sandsynlige, og mener, at en prissætning på ca. 0,7 procent rundt regnet løber rundt:

”Det er mit indtryk, at alle spillerne dumper prisen, hvis der er en ordning, de gerne vil vinde. Det er jo et gennemgående tema, at alle selskaberne har underskud på de her produkter. Så kan man måske sige, at nogle af dem har rottet sig sammen mod Velliv for tiden”

Søren Andersen påpeger nemlig, at den generelle opfattelse i branchen er, at Velliv p.t. er billigst på SUL-priser.

Direktør og pensionsmægler Mogens Rosengaard fra RTM vil ikke gå så langt som til at kalde Danicas prissætning for prisdumping:

”Men sådan umiddelbart vurderet, er det en ret skarp pris, men kun de kommende års faktiske skader og nødvendige skadeshensættelser kan afgøre, om prisen har været for lav. Hos andre aktører er der også virksomheder, som sidder med sammenligneligt lave priser, men også jeg iagttager, at Danica ønsker at spille en offensiv rolle for tiden,” siger Mogens Rosengaard.

Rosengaard påpeger, at en for lav pris jo bider sig selv i halen for Danica, der så igen må hæve priserne og så risikere at miste en kunde til et andet selskab, hvis ordningen ender med at give underskud, og så får man måske aldrig tjent ordningen hjem. Han mener overordnet set, at debatten om omfordeling i pensionsbranchen er forfejlet.

”I min optik er historierne om omfordelinger stærkt overdrevne og også mindre seriøse og mest af alt skabt af branchen selv og af de aktører, som har behov for at hæve priserne, eller af nye aktører, som har svært ved at komme ind på markedet i Danmark grundet den stærke priskonkurrence. Bag debatten gemmer sig et ikke uvæsentligt ønske fra visse aktører om, at nogle pensionsselskaber skal tvinges til at sætte priserne op, så andre aktører kan gøre det muligt at byde ind på kunden.”

Danica afviser prisdumping

Hos Danica afviser CCO Søren Lockwood imidlertid på det kraftigste, at man skulle dumpe prisen på forsikringerne. Men man vil omvendt heller ikke kommentere de nævnte priser, som InsideBusiness har forelagt pensionskoncernen.

”Nej, det kan vi afvise. Der er meget hård konkurrence på firmapensionsmarkedet, og vi har i dag et meget stærkt samlet værditilbud, som værdsættes af kunderne, og som betyder, at vi står stærkt på markedet. Det drejer sig ikke mindst om, at vi leverer god og tryghedsskabende rådgivning, attraktive afkast efter omkostninger, efter at vi iværksatte vores nye investeringsstrategi i 2016, gode sammenhængende sundhedsløsninger, der bidrager til at nedbringe sygefraværet, samt løsninger, der tilgodeser, at kunder kan investere, så de understøtter den bæredygtige udvikling,” siger Søren Lockwood, der henviser til, at man kun er interesseret i lønsom vækst, hvilket det netop offentliggjorte regnskab med forbedringer på SUL-resultatet vidner om.

Man kan vel argumentere for, at Danica i dette tilfælde taber på karrusellerne og henter det tabte ind på gyngerne (investeringsomkostninger). Men omvendt indebærer det også en risiko for omfordeling?

”Vi prisfastsætter og er konkurrencedygtige på hver produktkategori særskilt, hvilket også viser sig ved, at vi leverer afkast i toppen af markedet efter omkostninger. SUL-underskuddet i Danica Pension dækkes 100 procent af egenkapitalen og således ikke af andre kunder,” siger Søren Lockwood.

Lockwood regner med at slippe uden om at skulle ændre sin forretningsmodel fundamentalt som følge af de nye regler fra Finanstilsynet.

”Vi ser frem til at se Finanstilsynets tilbagemelding, og vi forventer ikke, at vi skal lave om i vores forretningsmodel, da vi prisfastsætter hver produktkategori særskilt, og da SUL-underskuddet i Danica Pension dækkes 100 procent af egenkapitalen og ikke af andre kunder.”

PFA: Vi er konkurrencedygtige på hele pakken

Heller ikke PFA forventer at skulle ændre sin forretningsmodel som følge Finanstilsynets ændrede retningslinjer. I stedet arbejder man sammen med branchen i dialog med Finanstilsynet for at få bragt de store SUL-underskud ned. Man har heller ikke planer om at sænke priserne for igen at blive mere offensive og vinde flere ordninger:

”Prissætningen vil til enhver tid bygge på en individuel vurdering. Vi betragter os som yderst konkurrencedygtige, og her tæller flere parametre end bare pris. Som en del af de tiltag, vi har lavet for at opnå bedre økonomisk balance på forsikringsprodukter, har vi arbejdet sammen med flere af vores kunder omkring det sunde arbejdsliv, herunder en forbedret forebyggelse og skadesbehandling. På den måde har vi udnyttet vores datagrundlag og viden til at se på, hvordan hver enkelt kundes skadesregnskab kan forbedres. Vi har således ikke foretaget kollektive prisstigninger, men der er kunder, hvor det også har været nødvendigt at kigge på priserne grundet et negativt skadesresultat. Det har der generelt været en god forståelse for, og langt de fleste kunder kan godt se, at hvis de har et negativt skadesregnskab, så er det helt rimeligt at kigge på, hvordan det kan forbedres,” lyder det i et skriftligt svar fra PFA til InsideBusiness om PFA’s prissætning.

Hos AP Pension ser man endda frem til, at Finanstilsynets fornyede regelsæt sikrer en mere lige konkurrencesituation uden omfordeling mellem kundegrupper – også på tværs af selskaberne, så der eksempelvis kommer fokus på Vellivs måde at opgøre sit SUL-regnskab på.

”Risikoen for omfordeling mellem kunder er netop en af de centrale problemstillinger, som Finanstilsynets kommende tiltag forhåbentlig vil adressere og skabe klarhed om. Vi forventer samtidig, at Finanstilsynets tiltag vil sikre en ’level playing field’ for alle selskaber, uanset om man tegner forsikringerne som SUL-produkter eller livsforsikringsprodukter,” lyder meldingen fra AP Pensions matematiske direktør, Thomas Møller, der ikke vil kommentere prissætningen. Dog har man konstateret, at fokus på en sund forretningsudvikling har lagt en bremse på væksten.

AP: Lønsom vækst har givet færre nye ordninger

”Selv om konkurrencen er meget hård på firmapensionsmarkedet, vinder vi fortsat nye ordninger på vores samlede værditilbud. Især vores afkastperformance de seneste fem år og vores arbejde med bæredygtige investeringer giver os en god forhandlingsposition. Når det er sagt, har vi også oplevet, at vores fokus på lønsom vækst har været medvirkende til, at vi i 2020 fik lidt færre nye ordninger end årene før,” fortsætter Thomas Møller.

En af de nytilkomne spillere, som har interesse i en mere reel fordeling af omkostningerne til de to forretningsområder, er Euro Accident, der har priser, der ligger på ca. 0,75 procent om året på en sammenlignelig ordning, selv om produktet er ret anderledes, ikke mindst fordi det svenskejede forsikringsselskab, som ikke har mulighed for at tjene på investeringsdelen, derfor pinedød skal tjene pengene hjem på forsikringerne.

”De priser, du nævner, passer sådan cirka på de rammeaftaler, vi har lagt ud til mæglerne. Vi arbejder i udgangspunkt med, at kunderne får dækket 100 procent af deres løn hos os. Jeg vil også gøre opmærksom på, at det i stigende grad er blevet et konkurrenceparameter, at selskaberne ændrer på forsikringsbetingelserne, og det kan være endnu farligere for kunderne, fordi man måske ikke får den dækning, man havde forventet,” lyder det fra Christian Dehn.

Læs mere

Storkunde i centrum for grimt pensionsslagsmål

Store udbud og giftig konkurrencesituation præger pensionsbranchen

Voldsomt opgør har sat pensionsbranchen i højeste alarmberedskab

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi

Saxo Bank er klar til indtog på pensionsmarkedet

Nordea barsler med nyt pensionsselskab i Danmark

Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre

Her er de bedst og dårligst drevne pensionsselskaber

Pensionsselskab i knibe. Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre. Frasalg eller massive investeringer?

 

Billedtekst: Konkurrencen i pensionsbranchen er voldsomt intensiveret i disse dage – og Danica slås med blandt andre Velliv og PFA for at vinde de store udbudsrunder. Blandt andet er der beskyldninger om prisdumping, som skubber til branchens store problemer med omfordeling af kundernes midler fra underskudsgivende forsikringer til investeringsomkostninger.